close-search
Selvbetjening - Min side
Ny vejledning om BNBO'er er nu offentliggjort

Miljøstyrelsens vejledning skal bruges af kommunerne, når de gennemgår alle boringsnære beskyttelsesområder og sørger for, at der sker den nødvendige beskyttelse, der hvor det er påkrævet.

Læs mere

Vandværk

Driv vandværket effektivt og sikkert.

Hent information og gode råd til både driften og de administrative og økonomiske sider af arbejdet med vandforsyning.

Klik ind og hent skabeloner og værktøjer, der gør din hverdag lettere.
Læs mere

Virksomhed

Vi arrangerer tre årlige messer, som samler vandbranchen. Du kan booke stand og vise dine produkter frem.

Magasinet Vandposten kommer ud til hele vandbranchen og er det helt rigtige sted at annoncere.

Som virksomhedsmedlem får du direkte adgang til beslutningstagerne i landets vandforsyninger.
Læs mere

Forbruger

Hvordan undgår du frostsprængte vandrør? Hvor meget koster det at fylde et badebassin? Og hvad koster vandet?

Alt det, og meget mere, kan du få svar på her.
Læs mere

Nyheder

Thaya Sinnathurai holder styr på pengesagerne i det fynske Morud Vandværk. Først som ansat bogholder og siden som kasserer i vandværkets bestyrelse. Og så er han også aktiv i regionsbestyrelsen på Fyn.
Læs mere >
Det er unikt for Danmark, at vi bruger urenset grundvand som drikkevand. For at sikre fortsat godt og sundt drikkevand til danskerne opfordrer Danske Vandværker den kommende miljøminister til hurtigst muligt at fremlægge en ny biocidstrategi som supplement til den nuværende pesticidstrategi.
Læs mere >
Se flere nyheder >
Vandposten - vandbranchens medlemsblad