close-search
Selvbetjening - Min side
Nyt krav

Inden 1. november 2019 skal vandværker teste vandet for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre i både boringer og afgang vandværk. Det står i den reviderede drikkevandsbekendtgørelse, som træder i kraft 10. maj 2019.

Læs mere

Vandværk

Driv vandværket effektivt og sikkert.

Hent information og gode råd til både driften og de administrative og økonomiske sider af arbejdet med vandforsyning.

Klik ind og hent skabeloner og værktøjer, der gør din hverdag lettere.
Læs mere

Virksomhed

Vi arrangerer tre årlige messer, som samler vandbranchen. Du kan booke stand og vise dine produkter frem.

Magasinet Vandposten kommer ud til hele vandbranchen og er det helt rigtige sted at annoncere.

Som virksomhedsmedlem får du direkte adgang til beslutningstagerne i landets vandforsyninger.
Læs mere

Forbruger

Hvordan undgår du frostsprængte vandrør? Hvor meget koster det at fylde et badebassin? Og hvad koster vandet?

Alt det, og meget mere, kan du få svar på her.
Læs mere

Nyheder

Vi er glade for det store fokus, der allerede har været på miljø og klima som optakt til valgkampen. Og at drikkevandet blev nævnt i den første partilederdebat. Det fokus skal vi holde fast i, så vi sikrer, at politikerne i den nye valgperiode er klar over betydningen af at sikre rent og sundt drikkevand til forbrugerne.
Læs mere >
De vandværker, der er omfattet af vandsektorloven og som har accepteret SKATs ændringer af deres selvangivelser, kan bede om at få genoptaget deres afgjorte sager om den skattemæssige værdisætning. Tidsfristen for at søge om genoptagelse er 8. maj 2019.
Læs mere >
Se flere nyheder >
Vandposten - vandbranchens medlemsblad

Tillid til drikkevandet   

Læs Danske Vandværkers medlemsmagasin online.