Det skriver pressen

Debat: Dansk Miljøteknologi: Der ligger en tikkende bombe under vandforsyningen
Den foregående pesticidstrategi er ikke lykkedes. Hvis ikke der rettes op på det, risikerer danskerne helt at miste tilliden til drikkevandet, skriver Søren Bukh Svenningsen.
altinget.dk, 26-11-2021

 

 

“De tror, at det går væk, men det gør det ikke”

Carsten Hedegaard, medlem af bestyrelsen i Centrovice, forstår ikke den barske modstand fra Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse mod frivillige BNBO-aftaler.
– Jeg forstår dem ikke. Sådan lyder det fra Carsten Hedegaard, medlem af bestyrelsen i Centrovice, der netop sammen med Danske Vandværker har udsendt en pressemeddelelse.
effektivtlandbrug.dk, 25-11-2021

 

Efter Jyllands-Postens afsløring: Der er fundet gift i både vand, jord og græs
Falck udledte i årevis – uden at have tilladelse til det – fluorholdigt vand på et naturareal i Esbjerg. Forureningen har spredt sig med kilometers afstand.
jyllandsposten.dk, 25-11-2021

 

 

Forsker i drikkevand vinder Grundvandsprisen
Professor Hans-Jørgen Albrechtsen modtager VandCenter Syds Grundvandspris 2021 for sin indsats for forskning i drikkevandet i Danmark.
altinget.dk, 25-11-2021

 

 

Husholdninger slår rekord i vandforbrug, mens erhvervets andel er “stabilt”
Mere hjemmearbejde har sidste år medført, at husholdninger har haft et rekordforbrug på 249 millioner kubikmeter vand. Erhverv står for 33 pct. af vandforbruget.
cleantechwatch.dk, 25-11-2021

 

 

Gartnerisagen lukket efter giftigt slagsmål: – Det er så nemt at være hellig
Samtlige partier i Odense Byråd bakkede onsdag op om at bevilge ekstra millioner til en skærpet indsats over for byens omkring 100 gartnerier. Men trods enigheden var debatten særdeles spydig og beskyldningerne føg gennem byrådssalen.
Indsatsen for at få stoppet giftudledningerne fra de omkring 100 gartnerier i Odense bliver nu næsten fordoblet. Onsdag vedtog et enigt byråd at bevilge 2,2 millioner kroner ekstra til indsatsen. I forvejen blev der i budgetforliget for 2022 afsat 1,4 millioner kroner over de næste fire år til gartnerindsatsen.
tv2fyn.dk, 25-11-2021

 

 

 

AU-forskere bag nyt gennembrud inden for overfladebaserede grundvandsmålinger
Ved at benytte banebrydende ny elektronik og data-modellering har et hold af forskere fra Aarhus Universitet bevist, at det er muligt at foretage meget nøjagtige ikke-invasive grundvandsmålinger på hidtil utilgængelige områder.
viaritzau.dk, 25-11-2021

 

 

Debat: Danske Vandværker: Vi har brug for en samlet plan til at beskytte vores grundvand
I den nye pesticid strategi nytter det ikke noget kun at have fokus på pesticider. Vi har brug for en helhedsorienteret strategi, der beskytter drikkevandet mod PFAS, biocider og ulovlige sprøjtegifte. Grundvandsparker skal også sikre beskyttelse af drikkevandet, skriver Susan Münster.
altinget.dk, 24-11-2021

 

Ekspert i drikkevand: ”Glyphosat er ikke et stof, der ligger særligt højt på min bekymringsliste”
Der er ikke grund til at være bekymret for at finde glyphosat i drikkevandet, lød det fra GEUS-ekspert på en konference torsdag. Her krydsede DN og L&F klinger om det omstridte sprøjtemiddel.
altinget.dk/Miljø, 24-11-2021

 

 

Region Sjælland tilføjer syv nye brandøvelsespladser til PFAS-liste
Regionen tilføjer flere gamle brandøvelsespladser til listen over grunde, der skal undersøges for forurening med blandt andet PFOS.
cleantechwatch.dk, 23-11-2021

 

 

Debat: DANVA og Danske Vandværker: Det er godt, at der er gået politik i beskyttelsen af drikkevandet
Knud Jeppesen fra Bæredygtigt Landbrug skriver negativt om, at der er gået politik i beskyttelsen af drikkevandet. Han nedgør fejlagtigt den
alvorlige situation grundvandet er i og forsøger at stikke en kæp i hjulet for beskyttelsen af drikkevandet, skriver Lars Therkildsen
og Ole Wiil i en replik.
altinget.dk, 23-11-2021

 

Pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforening vil sammen med Norddjurs Kommune tilbyde gratis, uforpligtende omlægningstjek til landmænd, der ikke allerede er økologiske.
localeyes.dk, 22-11-2021

 

 

To kulfiltre til boring V7: Vandcenter Syd tester målrettet rensning af vandet
Sidst i september ankom to kulfiltre til Vandcenter Syds boring V7 ved Lindved kildeplads syd for Odense. Boringen henter vand op fra grundvandsmagasinet på stedet og er én af de boringer hos Vandcenter Syd, der har været hårdest ramt af forurening med
pesticidresten desphenyl-chloridazon. Filtrene installeres som en del af et forsøg, hvor metoden kulfiltrering af grundvand direkte ved boringen, afprøves. Formålet er at finde ud af om det er langt mere effektiv end kulfiltrering på vandværkerne.

energy-supply.dk, 22-11-2021

 

 

God fornuft u at anvende sekunda-vand til wc og vaskemaskiner
En ny livscyklusvurdering fra DTU slår fast, at det er bæredygtigt at opdele vand i et to-streng system med drikkevandet i den ene streng og det såkaldte sekundavand til fx toiletskyl og vaskemaskiner i den anden. Sekundavand er vand fra overflader og dræn, der bliver opsamlet og renset, før det bliver genanvendt.
klimafokus.dk, 22-11-2021

 

Nyt samarbejde om beskyttelse af drikkevand
Danske Vandværker, Dansk Planteværn, Økologisk Landsforening og fagforeningen JA, der torsdag afholdt konferencen ‘Fremtidens drikkevandsbeskyttelse’, går nu sammen om bedre beskyttelse af drikkevand.
watertech.dk, 22-11-2021

 

 

Kommunen siger nej til pesticider: Fodboldklubberne frygter dårligere fodboldbaner
Der kommer formentlig mere ukrudt i fodboldbanerne, når Billund Kommune ikke længere vil sprøjte dem med pesticider. Det giver frustration hos kommunens to største fodboldklubber, som heller ikke tror på, at regnskabet bliver mere grønt.
vejleamtsfolkeblad.dk, 21-11-2021

 

 

Kommunen beder Forsvaret lave nye undersøgelser om mulig spredning af forurening til drikkevand
Varde Kommune vil have klarhed for, om den voldsomme forurening på brandøvelsespladsen i Grærup kan sprede til de boringer, hvor Grærup Vandværk henter sit vand.
jv.dk, 20-11-2021

 

 

Gefion savner svar fra Landbrugsstyrelsen: Styrelser blokerer for erstatninger i BNBO-aftaler
I forbindelse med, at kommuner, vandværker og lodsejere skal lave frivillige BNBO-aftaler, er opstået tvivl om, hvorvidt en årlig erstatning er ulovlig støtte eller strider mod EU-reglerne.
effektivtlandbrug.dk, 19-11-2021

 

 

Danske Vandværker vil beskytte drikkevandet med umage makkerskaber
Fire organisationer med hver deres væsentlige interesser forsøgte på torsdagens drikkevandskonference på Christiansborg at finde fælles fokuspunkter, der kan sikre fremtidens vandressource.
cleantechwatch.dk, 19-11-2021

 

25 områder kan udgøre sundhedsrisiko grundet PFAS
Vandløb og marker tæt på tidligere brandslukningspladser kan være udsat for forurening fra stoffet PFAS.
fagbladet3f.dk, 19-11-2021

 

 

Drikkevandskonference: Ikke kun gamle pesticider i grundvandet
Alle er enige om, at vi skal have rent drikkevand. Men hvad forhindrer os i at få det? Det centrale spørgsmål blev i går belyst på en stor drikkevandskonference på Christiansborg.
effektivtlandbrug.dk, 18-11-2021

 

 

Økologisk Landsforening: Danmark har ikke behov for flere pesticidstrategier
Det giver ingen mening, at vi med den ene hånd bekoster store udgifter til at betale for de afledte omkostninger ved brug af pesticider, og med den anden hånd betaler landmænd for at stoppe med at bruge pesticider, skriver Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef.

altinget.dk, 18-11-2021

 

 

25 områder kan udgøre sundhedsrisiko grundet PFAS
Vandløb og marker tæt på tidligere brandslukningspladser kan være udsat for forurening fra stoffet PFAS.
bt.dk, 18-11-2021

 

Syv gange højere end det tilladte: Forhøjet niveau af bly målt i vand på sundhedscenter
Egedal Kommune er torsdag blevet bekendt med, at der er forhøjede niveauer af bly i en drikkevandsprøve udtaget på kommunens sundhedscenter.
tv2lorry.dk, 18-11-2021

 

 

Danva vil beskytte drikkevandet med PFAS-forbud
Fund af PFAS-stoffer er endnu ikke et landsdækkende problem, men Danva melder nu ud, at organisationen ønsker at gå endnu længere med et totalt forbud og streng kontrol med forurenere.
cleantechwatch.dk, 18-11-2021

 

Nye EU-sikkerhedskrav vil kræve massive cyberinvesteringer i vand- og affaldssektoren
En kommende revidering af EU’s cybersikkerhedsdirektiv varsler nu større krav til IT-sikkerhed og rapportering fra virksomheder på tværs af dansk erhvervsliv. Erfaringer viser dog, at estimaterne kan være lavt sat, lyder bekymringen hos Dansk Erhverv.
cleantechwatch.sk, 18-11-2021

 

 

Sammen om grundvandet
Hvis vi virkelig vil beskytte vores grundvand, er det nødvendigt med grundvandsparker og anden mere langsigtet beskyttelse, skriver Danske Vandværker i anledning af stor konference i dag.
watertech.dk, 18-11-2021

 

Vandværk skilles ad og sendes til Afrika
Forsyningsselskabet Fors A/S og Ingeniører Uden Grænser har begyndt arbejdet med at få sendt anlægget fra det nedlagte Ågerup Vandværk til Sierra Leone.
sn.dk, 17-11-2021

 

 

Multiforsyningsselskaber føler sig glemt i ny lovgivning
Forsyningsselskaber med mange monopolforretninger under samme tag skal omfattes af nye habilitetskrav. De mener ikke, at myndighederne tager højde for deres eksistens, men Energistyrelsen oplyser, at der vil komme nuanceringer efter vedtagelsen af kravene.
cleantechwatch.dk, 17-11-2021

 

 

Miljøorganisation: Folkeskove skal fortsat være en vigtig klimaløsning
Ifølge Growing Trees Network vil der i 2022 plantes for få Folkeskove i landets kommuner. Det er til trods for interesse fra både borgere og virksomheder.
csr.dk, 17-11-2021

 

Hvorfor skal vi have både en kommunal og en statslig afgift på vandforbrug?
Læserbrev: Alle forbrugere betaler en statsafgift af ledningsført vand på 6,37 kr. plus moms pr. kubikmeter vand, Denne afgift blev indført i 1994 for at reducere forbruget og for at sikre vores grundvand.
jyllandsposten.dk, 16-11-2021

 

Beskyttelse af drikkevandet kræver øjeblikkelig handling
Det er nødvendigt at beskytte danskernes drikkevand for fremtiden. Derfor skal alle aktører i by og på land lægge sig i selen for at udmønte aftalen fra 2019 om at gøre nærområder omkring drikkevandsboringer sprøjtefrie.
jammerbugtposten.dk, 16-11-2021

 

 

 

PFAS-forurening i jord kan varmes væk, inden den når vand
Krüger tør nu godt love, at man kan få bugt med PFAS-forurening, inden den gør skade på drikkevand eller vandmiljø – og på en miljø- og klimavenlig facon. Der er dog ikke nogen præcis beregning af, hvornår denne opvarmning til 350 grader kan betale sig frem for f.eks. afværgepumpning.
watertech.dk, 16-11-2021

 

 

Livscyklusanalyse understøtter brug af regnvand til toiletter og vaskemaskiner
Ny bydel i Aarhus anvender som de første sekundavand fra et forsyningsselskab til toiletter og vaskemaskiner. Analyse viser besparelser på grundvand, el, rengøring – og at en plastiktank er bedre end stål til opbevaring.
watertech.dk, 16-11-2021

 

 

 

De borer og bygger på livet løs: Første etape af vandprojekt til over 20 millioner kroner skal stå klar til sommer
Søndervig Vandværk er kommet langt med byggeriet lige uden for Søndervig; men der foregår også meget andet, der skal fremtidssikre forbrugernes vandforsyning.
lemvigfolkeblad.dk, 11-11-2021

 

 

Nye krav om drikkevand med færre pesticider og PFAS-stoffer
Den nye drikkevandsbekendtgørelse med skærpede krav til drikkevandets renhed er i offentlig høring.
miljøstyrelsen.dk, 11-11-2021

 

 

Dårlig kemi fra North Carolina til Korsør
I USA har en ny køreplan for, hvordan landet slipper af med de farlige flourstoffer, der egentlig hedder PFAS, skabt kritik. Det er for lidt og for langsomt siger kritikere, og i Korsør er rigtig mange enige.
danwatch.dk, 11-11-2021

 

SF-formand vil gå til minister med sag om gift fra gartnerier
Lokale partifæller har bedt formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, om hjælp om udledning af pesticider fra gartnerier. Nu inddrager hun miljøministeren.
tv2fyn.dk, 10-11-2021

 

 

Udledning af kvælstof til de danske kystvande er i løbet af 2020 faldet sammenlignet med året forinden

Det viser foreløbige resultater fra årets Novana-rapport (Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur), hvor Aarhus Universitet undersøger vandmiljøets tilstand.
cleantechwatch.dk, 10-11-2021

 

Kommunal jord er blevet en flaskehals for skovrejsning
Der er lige nu en flaskehals med offentlig jord tilgængeligt til at rejse nye skove i Danmark, hvor træerne bliver sponsoreret af private danskere, virksomheder og fonde. Samtidig viser en rundspørge, at hver tredje dansker peger på klima og miljø, som et af de tre emner, der bliver afgørende for, hvor de sætter deres kryds til kommunalvalget.
dknyt.dk, 10-11-2021

 

 

Strides med forening om fortolkning af EU-regler: Danske Vandværker afviser at have indrømmet noget som helst
Ifølge Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse er Danske Vandværker kommet med klokkeklar indrømmelse af, at det strider mod EU-regler for statsstøtte at udbetale erstatning for ophør af brug af pesticider i BNBO. Den udlægning deler man dog langt fra hos Danske Vandværker.

Effektivt landbrug, 10-11-2021

 

 

Direktør for Danske Vandværker tager “skarp afstand” fra interesseorganisations kritik
Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse kritiserer Danske Vandværker for at have indgået aftaler om BNBO i strid med EU-traktaten. Brancheforeningen giver nu svar på tiltale.

CleanTechWatch, 09-11-21

 

 

Til kamp for giftfrit drikkevand: Vil lave grundvandsparker og fordoble beskyttet areal
Sammen med Danmarks Naturfredningsforening har borgmesteren lanceret et nyt drikkevandsudspil.

Lokalavisen Aarhus, 08-11-21

 

 

Forsvarsministeriet vil udfase brandskum med giftige PFAS-stoffer: – Det løser ikke problemet, advarer eksperter
De advarer om, at tiltaget kun vil få en minimal effekt på forureningerne på Forsvarets arealer.

Det skyldes blandt andet, at der i rapporten ”Udfasning af PFAS-holdig skumvæske i Forsvarsministeriets koncern” fra 2021 står, at brandskum med PFAS i forvejen er stort set udfaset, og at det på Forsvarets flyvestationer i dag kun bruges ”meget sjældent” og ikke til brandøvelser.

AvisenDanmark, 05-11-21

 

 

Vi tager ikke vandet alvorligt nok
Vi går ud fra, at grundvandet er rent og kan omdannes til drikkevand. Men flere og flere steder er der ikke uforurenet grundvand nok. Politisk laver man indgreb over for enkeltstående forurenende stoffer, men i de 30-50 år, der går, til effekten viser sig, siver forurening stadig ned i grundvandet.

JyllandsPosten, 04-11-2021

 

 

Vejle Kommune: – Der er ingen akut fare for PFOS-forurening i Vejle
Fire steder i Vejle Kommune skal undersøges nærmere, men de første forundersøgelser tyder ikke på at der er fare for forurening af PFOS
Fredericia Dagblad, 04-11-21

 

 

Råstofplan vedtaget: Beboere frygter støv og trafikkaos
Med Regionsrådets vedtagelse af Råstofplanen, har beboere i Onsvedområdet udsigt til, at markerne omkring
byen bliver forvandlet til grusgrave.
Hornsherred lokalavis, 03-11-2021

 

 

Debat: Vi skal have rent grundvand

Vores grundvand er under stærkt pres. Der bliver fundet flere og flere pesticider. For at sikre rent grundvand til kommende generationer er det derfor på høje tid, at vi for alvor sætter gang i grundvandsbeskyttelse.
sn.dk, 03-11-21 

 

 

Det norske forsvar har i årevis effektivt renset op efter PFAS-forurening på norske flyvestationer

Der findes ikke teknologier, som kan løse udfordringen. Sådan har det flere gange lydt, når Forsvaret har forklaret, hvorfor det ikke har gjort noget for at rense op efter de store PFAS-forureninger ved sine jyske flyvestationer. Men det norske forsvar har i årevis oprenset for de samme giftstoffer på militære flyvestationer i Norge. Eksperter kritiserer Forsvaret for blot at se til, mens forureningerne breder sig.
radio4.dk, 01-11-2021

 

Er det danske grundvand tilstrækkeligt beskyttet til de kommende generationer?
Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 101. Mener ministeren, at det danske grundvand i dag er tilstrækkeligt beskyttet til at sikre rent drikkevand til de kommende generationer, eller skal der yderligere beskyttelsestiltag til?
altinget.dk, 01-11-2021

 

Forsvaret påstår, at der ikke findes effektive metoder: Men det norske forsvar har renset for giftstofferne i 9 år
avisendanmark.dk, 31-10-2021

 

 

 

Kommuner beder om national grænse for giftstof i spildevand

For at undgå konkurrenceforvridning ønsker Slagelse Kommune nationale grænseværdier. Det samme ønsker SF og V. Miljøministeren skal på banen og fastsætte, hvor meget af giftstoffet PFOS der må være i spildevand.
bt.dk, 31-10-2021

 

Siger stop for brug af pesticider i kommunen
I lang tid har der ikke været brugt pesticider på kommunal jord i Brøndby, og sådan bliver det også i fremtiden. I 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget en mulighed for dispensation til brug af pesticider i helt særlige tilfælde og i områder uden for indvindingsoplandet.
folkebladet.dk, 29-10-2021

 

 

 

Svendborgs drikkevand holder sig under grænserne for PFAS
Svendborgs drikkevand holder sig under grænserne for de såkaldte perflourerede stoffer, også kaldet PFAS, viser nye målinger. PFAS vækker for tiden bekymring over hele landet og i sommer måtte forsyningssselskabet Vand & Affald i Svendborg lukke en af Sørupværkets vandboringer efter fund af for meget PFAS.
radiodiablo.dk, 29-10-2021

 

 

 

Stormøde om grundvand: Nej tak til frivillige indsatsplaner
Risiko for krav om tilbagebetaling i forbindelse med udtagning af BNBO-områder, og et generelt alt for ensidigt fokus på landbruget omkring pesticider og nitrat, var nogle af emnerne på et stormøde torsdag aften.

effektivtlandbrug.dk, 31-10-2021

 

 

Kommuner beder om national grænse for giftstof i spildevand

For at undgå konkurrenceforvridning ønsker Slagelse Kommune nationale grænseværdier. Det samme ønsker SF og V.

Miljøministeren skal på banen og fastsætte, hvor meget af giftstoffet PFOS der må være i spildevand.
bt.dk, 31-10-2021

 

Siger stop for brug af pesticider i kommunen
I lang tid har der ikke været brugt pesticider på kommunal jord i Brøndby, og sådan bliver det også i fremtiden. I 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget en mulighed for dispensation til brug af pesticider i helt særlige tilfælde og i områder uden for indvindingsoplandet.
folkebladet.dk, 29-10-2021

Svendborgs drikkevand holder sig under grænserne for PFAS
Svendborgs drikkevand holder sig under grænserne for de såkaldte perflourerede stoffer, også kaldet PFAS, viser nye målinger. PFAS vækker for tiden bekymring over hele landet og i sommer måtte forsyningssselskabet Vand & Affald i Svendborg lukke en af Sørupværkets vandboringer efter fund af for meget PFAS.
radiodiablo.dk, 29-10-2021

https://holocron.mynewsdesk.com/v1/articles/150350:9132/preview?mac=fa6e9a24856243b6fe01f808fe39b948f48c1e2c

 

 

 

 

 

 

Landmænd efter vælgermøde: Det er dumt at lave fed landbrugsjord om til skov, når drikkevandet nu har det fint
Kommunens gamle planer om at fremtidssikre et drikkevandsreservoir var sammen med klimaet et par af de store emner, da Landboforeningen Odder-Skanderborg holdt valgmøde.
aarhusstiftidende.dk, 28-10-2021

 

 

Stop for sprøjtegift ved drikkevandsboringer i Odense: Nu kan landsmændene tvinges til at afgive jord
Der bliver fortsat sprøjtet med pesticider ved følsomme drikkevandsboringer i Odense. Men nu skal det være slut. Odense Kommune vil indføre et forbud og følge det op med en ny mulighed for, at vandværkerne kan overtage jorden, hvis ikke lodsejerne selv vil lave frivillige aftaler.
fynsamtsavis.dk, 28-10-2021

 

 

Under Ærø ligger en geologisk rodebutik, der giver grundvandet vanskelige vilkår: Hvordan sikrer vi bedst fremtidens drikkevand?
Drikkevand er et vigtigt emne i den kommunale valgkamp. Dyk med ned i den ærøske undergrund, og bliv lidt klogere på, hvad der udfordrer beskyttelsen af det ærøske grundvand.
fyens.dk, 28-10-2021

 

 

En ud af fire prøver fra Odense Å viste PFOS
En ud af fire prøver, Odense Kommune har fået foretaget i Odense Å, viser, at grænseværdien for det stærkt giftige stof PFOS er overskredet.

bt.dk, 28-10-2021

 

Afgørelse i Beder-sag om påbud af pesticider er endelig: “En sejr for fagligheden”
Erstatningens størrelse i sagen om en gruppe lodsejere, der fik påbudt ikke at bruge pesticider på deres jord af hensyn til grundvandet, ligger nu fast.
agriwatch.dk, 28-10-2021

 

 

Populær fiskesø kollapset: Nu ligner den en vandpyt
Fiskesø: Myrup Fiskepark er lukket på ubestemt tid efter lang periode med faldende vandstand. Den populære put-and-take sø, Myrup Fiskepark, er lukket på grund af faldende vandstand. Siden 2019 er vandstanden i den gamle grusgrav faldet med omkring 170 centimeter og den 20.000 kvadratmeter store fiskesø er i dag tørret ud med en vandstand på blot 30 centimeter.
sn.dk, 28-10-2021

 

 

Debat: Misvisende påstande og antagelser i læserbrev
Læserbrev: Kommentar til Gunnar Petersens (GP) læserbrev tirsdag 26. oktober med overskriften Venstre og vandmiljøet lider. Det er i min optik ret misvisende påstande og antagelser under en ”noget” tendentiøs overskrift, der fremføres i GP’s læserbrev.
jv.dk, 28-10-2021

 

 

Er kommunerne sløve eller hurtige til at beskytte boringsnært?
Godt 80 procent af de boringsnære beskyttelsesområder er risikovurderet, og det er ifølge ministeren alt for lidt, for kommunerne skal også nå en beskyttelsesindsats inden slut-2022. KL er overbevist om, at kommunerne når i mål.
watertech.dk, 28-10-2021

 

 

Ærø i mål med risikovurdering af drikkevand
Ærø er en af de 42 kommuner, der er i mål med at vurdere risikoen for, at drikkevand bliver forurenet af sprøjtemidler, kaldet boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. På Ærø ligger de ved Vindeballe, Store Rise, Marstal og ved Stærmose.

ærødagblad.dk, 27-10-2921

 

Oprydning er stort projekt

Det bliver et større projekt at få ryddet op efter de PFOS-forureninger, der er konstateret flere steder i landet. I dag tog regeringen de første skridt mod at beslutte, hvordan oprydningen skal ske. Miljøminister Lea Wermelin (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var i centrum til dagens åbne samråd på Christiansborg om PFOS-forureningen.
tvmidtvest.dk, 27-10-2021

 

 

Forbrugervalg sender lokal kritiker ind i Hillerød Forsynings bestyrelse
Rasmus Visby, der gennem flere år har gransket Hillerød Forsyning, er blevet valgt ind bestyrelserne for Hillerød Vand og Hillerød Spildevand efter weekendens forbrugervalg.
cleantechwatch.dk, 27-10-2021

 

Vandværk slår alarm: Vand skal koges efter fund af colibakterier
Felsted: Resultater af en prøve taget på Tumbøl Vandværk ledningsnet 20. oktober har vist et for højt indhold af colibakterier i drikkevandet. Det er derfor Styrelsen for Patientsikkerheds anbefaling, at modtagere af drikkevandet koger det inden brug.

jv.dk, 27-10-2021

 

 

Ringkøbing-Skjern Forsynings kampagne havde ingen effekt

Kun 316 ud af 33.000 forbrugere brugte stemmesedlen. Ringkøbing-Skjern: En stemmeprocent på 0,96.Enten handler det om et valg, der ikke betyder noget for nogen. Eller også er folk så godt tilfredse, at de ikke synes, at der er nogen grund til at stemme.

dagbladetringløbingskjern.dk, 27-10-2021

 

 

Klumme: Forhandlinger med stor indflydelse på vores drikkevand
De politiske forhandlinger om en ny kemiindsats gik i gang medio september. Regeringen har i alt afsat 304 millioner kroner til nye biocid- og kemiindsatser over de næste fire år. Og vi ved, at der på regeringens to-do-liste også er en ny pesticidstrategi, da den nuværende udløber i år.
kommunefokus.dk, 26-10-2021

 

Kommune vil have svar: Hvor farligt er brandskum brugt på flyveplads?
Kræftfremkaldende stof kan give utryghed hos Skrydstrup Flyvestations naboer. Men de må vente mindst to uger på en reaktion fra Haderslev Kommune.
tvsyd.dk, 26-10-2021

 

Risiko for usynlig gift i drikkevandet: Syddjurs vil undersøge 37 private brønde og boringer ved Tirstrup
En række naboer til Aarhus Airport bliver nu tilbudt at få deres vand testet for indhold af det farlige og usynlige stof PFOS. Syddjurs Kommune betaler og krydser fingre for, at vandet ikke fejler noget.
randersamtsavis.dk, 26-10-2021

 

 

 

Forgiftede Korsør-borgere inviteres til videnskabeligt forsøg
Alle tilladelser er på plads til forsøg, der skal afprøve, om kolesterolmedicin kan øge udskillelse af PFOS.
bt.dk, 26-10-2021

 

Kommunerne er langt med at beskytte drikkevandet
Rent drikkevand er en fælles opgave, og landets kommuner er nået rigtig langt med deres del. På lidt over et år har kommunerne løst 80 pct. af opgaven med at risikovurdere områder med drikkevandsboringer, og mange flere er i gang.
kl.dk, 26-10-2021

 

 

Debat: Vand fra hanen er også velfærd
Godt drikkevand skal være en folkesag. Hvor der er vand er der liv. Du ejer dit vand, og sammen sikrer vi godt drikkevand både i dag og for de kommende generationer.
Men der er brug for politisk opbakning til de forbrugerejede vandværker De private vandværker holder en årlig generalforsamling, hvor du kan komme og give din mening til kende.

bornholm.nu, 26-10-2021

 

 

Vandledninger lægges med ekstra hensyn til sårbar natur og oldtidsfund
Spidssnudede frøer, vilde orkideer og gravhøje. Det er blot tre eksempler på de hensyn, som et entreprenørfirma har taget i et område, der er relativt lille, men særligt følsomt over for nedgravning af vandledninger.
Watertech.dk, 26-10-2021

 

Kommuner nøler ifølge minister med at beskytte drikkevand
Miljøminister langer ud efter kommuner for fodslæbende indsats i forbindelse med beskyttelse af drikkevand. Indsatsen for at beskytte drikkevandet går for langsomt ude i kommunerne, lyder kritikken fra miljøminister Lea Wermelin (S).
bt.dk, 25-10-2021

 

 

 

Støttepartier vil have ryddet op efter PFOS-forurening i Forsvaret
Giftstoffet PFOS har bredt sig på Forsvarets arealer, og nu vil SF og Enhedslisten have ryddet op.

cleantechwatch.dk, 25-10-2021

 

 

Nyt vand på vej i hanerne i Bisserup
Bisserup Vandværk er netop nået til “bunds” med en ny og tredje vandboring, som skal være med til at sikre rent drikkevand til vandværkets knap 700 forbrugere i fremtiden.
sn.dk, 25-10-2021

 

 

Giftstoffer fra Forsvarets flyvestationer spreder sig: Politikere kritiserer kommuner for svigtende tilsyn
De tre kommuner, der skal føre tilsyn med PFAS-forureningerne på Forsvarets flyvestationer, har fejlet. Det mener Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten, der kritiserer, at der ikke er blevet sat en stopper for spredning af forureningerne.
aarhusstiftidende.dk, 21-01-2021

 

 

 

Nabo til Flyvestation Skrydstrup er bekymret over forurening: – Der er nogen, der ikke har været deres opgave voksen
Laurits Rosenlund bor og har marker tæt på Flyvestation Skrydstrup. Han er rystet over, at Forsvaret i årevis har fulgt med i, hvordan dets forureninger fra brandskum har spredt sig til grundvandet og naturen – uden at gribe ind.
viborgfolkeblad.dk, 21-10-2021

 

 

Forsvaret kendte i flere år til massive forureninger
Forsvaret har kendt til PFAS-forureninger i mange år og har endda anbefalet sig selv at gøre noget ved det.
København. Hvert år siden 2016 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennem omfattende undersøgelser fulgt med i, hvordan Forsvarets forureninger fra brandskum på flyvestationerne har bredt sig til en å, en bæk, en sø, grundvand og naturen
berlingske.dk, 21-10-2021

 

Hjælp at hente når kommunen vil lukke din private vandforsyning
Ønsker kommunen at lukke din private vandforsyning mod din vilje, så kan du få gode råd og vejledning, når den landsdækkende forening, Dansk Brøndejerforening holder offentligt møde på Auning Kro.
syddjurslokalavis.dk, 21-10-2021

 

 

Læserbrev: Pesticider i vores grundvand
En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser at der er forurenende stoffer i over halvdelen af de danske drikkevandsboringer. Samtidig viser undersøgelser at grundvand er noget som et massivt flertal af vælgerne ønsker der skal tages bedre hånd om og at de også gerne vil betale for det.
sn.dk, 20-10-2021

 

 

GEUS-forskere modtager 9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) uddeler i alt 280 millioner kroner til 55 forskningsprojekter, der fokuserer på ”grøn omstilling”. Heriblandt er to forskningsprojekter ledet af forskningsprofessor Simon Stisen og forsker Case van Genuchten fra GEUS.
geus.dk, 20-10-2021

 

Folketingsmedlem drager miljøminister ind i sag om giftige PFAS-stoffer fra brandskolen: Bekymret for fiskere og østers-samlere i Vadehavet
Folketingsmedlem for Esbjerg & Fanø, Anders Kronborg (S), har stillet spørgsmål til miljøministeren efter at det er kommet frem, at det giftige stof PFOS er blevet fundet i fisk i Vadehavet. Han er bekymret for, at fiskere og østers-samlere kan være i sundhedsfare på grund af udbredelsen af stoffet fra den gamle brandskole i Esbjerg.
jv.dk, 20-10-2021

 

 

Debat: Hvad gør myndighederne ved giften?
Debat: Regeringen tøver stadig med en ny handlingsplan for drikkevandet. Desværre er statens langsomme indsats på ingen måde af ny dato. Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har i mange år kritiseret myndighedernes arbejde med at beskytte grundvandet. Senest i december 2019 afgav revisorerne kritik af Miljø- og Fødevareministeriets indsats og konstaterede, at arbejdet med at sikre drikkevandet ikke var blevet bedre, siden Rigsrevisionen i 2011 havde afgivet en tilsvarende beretning med kritik. Intet var sket på området siden 2011, hvor kritikken rakte op til ti år tilbage. Vi er altså tilbage ved årtusindskiftet.
horsensfolkeblad.dk, 19-10-2021

 

 

Lækage fundet efter 360.000 spildte liter: Koster lodsejer vandregning på minimum 18.000 kr
Hornsyld: Rundt regnet 360.000 liter vand nåede at skylle ud af ledningsnettet, inden Hornsyld Vandværk mandag eftermiddag fandt frem til synderen.
vejleamtsfolkeblad.dk, 19-10-2021

 

Beskyttelsen af vores grundvand skal være vigtigste miljøprioritet
Her fik ca. 300 borgere og politikere at vide, at 63 procent af de danske grundvandsboringer indeholder pesticider — for blot et år siden var det 58 procent. Vi står med en tikkende bombe mellem hænderne, men også en problemstilling, vi som kommune i højere grad kan håndtere end klimakampen. …
dagbladetroskilde.dk, 18-10-2021

 

 

PFOS-sagen spreder sig til Odense: Kødkvæg i Seden har i årevis drukket vand fra forgiftet vandløb
Odense Kommune har fundet det sundhedsskadelige flourstof PFOS i et vandløb og på en mark, hvor der i en årrække har græsset kvæg, der er solgt videre som kød. Forureningen stammer formentligt fra et nærliggende industriområde, der tidligere har været i fokus.
fynes.dk, 19-10-2021

 

 

 

12.000 uden vand i Vejle
En driftsforstyrrelse efterlod mandag morgen omkring 12.000 borgere i Vejle Midtby uden vand

ekstrabladet.dk, 18-10-2021

 

 

Professor: SF-krav om grundvandsparker er spild af penge

Landbrugets nuværende brug af sprøjtemidler er så grundigt reguleret, at man ikke bør bruge otte milliarder kroner på at etablere grundvandsparker, lyder det fra professor Nina Cedergren. Men det kan være et meget effektivt tiltag til at nå politisk mål om rent drikkevand, påpeger andre eksperter.
altinget.dk, 18-10-2021

 

 

Drikkevandsboringer er ved at blive sikret bedre
Flere beslutninger i kommunalbestyrelsen skal medvirke til, at drikkevandet i Vordingborg kommunen fremover er bedre sikret mod sprøjtemidler, men de vitale dråber rammes stadig i nogle værker af fortidens synder.
sn.dk, 16-10-2021

 

Fiskerforening frarådes at fiske i å – fiskene er måske PFOS-forgiftede
Fiskeri frarådes nu ved Flyvestation Karup, fordi man frygter forurening med det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stof PFOS i vandet.
tv2nyheder.dk, 16-10-2021

 

 

Viborg Kommune bestiller nye undersøgelser af PFOS-forurening
Udvalgsformanden regner med at få svaret fra nye prøver fra fisk og åvand i nærmeste fremtid. Den seneste tids omtale af PFOS-forureningen i og omkring Hessellund Bæk får nu Viborg Kommune til foretage nye undersøgelser for at fastslå, om der er en sundhedsrisiko for de lokale.
tvmidtvest.dk, 16-10-2021

 

 

Fanøs drikkevand er forurenet: Afventer andres eksperimenter med at fjerne meget omtalt giftstof

De seneste fire måneder har Fanø Vand A/S arbejdet på at nedbringe de farlige PFAS-stoffer, der er fundet i Fanøs drikkevand – foreløbig uden held. Nu afventer Fanø Vand A/S, hvad andres forsøg med ny teknologi kan bringe.
jv.dk, 15-10-2021

 

Tjek om du har en BNBO på din jord – sådan gør du

Sådan tjekker du, om du har BNBO på din jord. Kommunerne har travlt med at risikovurdere de statslig udpegede Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Inden udgangen af 2022 er fristen sat for at indgå frivillige aftaler med vandværket/forsyningen, og dermed selv have indflydelse på, hvad der skal ske med jorden. Du kan selv tjekke, om du har arealer med et BNBO. Det skriver Seges i en instruktiv artikel på landbrugsinfo.
landbrugsavisen.dk 14-10-2021

 

Drikkevand: Rester af sprøjtegifte fundet i 30 boringer i Syddjurs de seneste fem år
Siden 2016 er der fundet rester af sprøjtegift i 30 procent af drikkevandsboringerne i Syddjurs Kommune, viser ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening.
jyllandsposten.dk, 14-01-2021

 

 

 

Her har man haft styr på PFOS-forurening i mere end 10 år
I Københavns Lufthavn bliver der afværgepumpet for PFAS-stoffer, bl.a. under en brandøvelsesplads. Vandet bliver renset med aktivt kul, og sekundavandet bliver genbrugt eller ledes ud i Øresund.
watertech.dk, 14-10-2021

 

 

 

Debat: Mange sløjfninger af spøgelsesboringer overholder ikke bekendtgørelsen
Der er tusindvis af boringer, som enten ikke er sløjfet eller er sløjfet utilstrækkeligt. Det er medvirkende til, at beskyttelsen af vores drikkevand ikke er så god som vi går og tror, skriver grundvandsspecialist i Rambøll.

watertech.dk, 14-10-2021

 

 

Hendes mentor er 57-årige Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker

Få dig en mentor eller en mentee – det udvikler dig som leder
lederstof.dk, 13-10-2021

 

 

Så kom der lys i Vandtårnet igen
BYENS LIV: Mange var mødt op til genindvielse af Vandtårnets nye lys – Jørgen Jensen har kæmpet for at få lyset igen, og han fik lov at tænde for kontakten
nordjyske.dk, 13-10-2021

 

Ærø Vand: Tal fra Danmarks Naturfredningsforening er forkerte
– Danmarks Naturfredningsforening søger med en skræmmekampagne at sprede usikkerhed om vandkvaliteten på Ærø, siger formanden for Ærø Vand Bent Juul Sørensen og direktøren Jesper Teilman Andersen.Ledelsen af Ærø vand skriver:
ærødagblad.dk, 13-10-2021

 

 

Vores drikkevand er tjekket for giftigt stads: Nu kan 40.000 forbrugere åndet lettet op
Ringkøbing-Skjern Forsyning har tjekket næsten 50 boringer for PFAS; heldigvis var der ikke spor af det. Men det får ikke forsyningen til at ligge på den lade side, fastslår direktør Finn Jessen.

ringkøbingskjerndagblad.dk, 13-10-2021

 

Ti kommuner har kontaktet styrelse om mulige giftgrunde med dyr
Ti af landets kommuner har henvendt sig til Fødevarestyrelsen, fordi de har fundet ud af, at de har dyr på arealer, der muligvis er forurenede. Det skriver Fødevarestyrelsen til Jyllands-Posten.

bt.dk, 13-10-2021

 

 

Forskere kan fjerne pesticider fra drikkevand
Ingen ønsker at drikke vand med pesticid- eller kemikalierester. Alligevel viser rekordmange af de danske vandboringer nu spor af de uønskede forureninger i grundvandet. SDU-forskere har fundet en videnskabelig løsning, der kan neutralisere og fjerne giftresterne
tekniskfokus.dk, 13-10-2021

 

 

Debat: Dansk Planteværn: DN bruger forkerte tal om pesticider i drikkevandet
Landbrugets anvendelse af pesticider er ikke årsag til fund af kemiske stoffer i drikkevandsboringerne. Det er på tide, at diskussionen om pesticider i drikkevandet bliver baseret på fakta, skriver Tanja Andersen.
altinget.dk, 13-10-2021

 

 

Professor: SF-krav om grundvandsparker er spild af penge
Landbrugets nuværende brug af sprøjtemidler er så grundigt reguleret, at man ikke bør bruge otte milliarder kroner på at etablere grundvandsparker, lyder det fra professor Nina Cedergren. Men det kan være et meget effektivt tiltag til at nå politisk mål om rent drikkevand, påpeger andre eksperter.
altinget.dk, 13-10-2021

 

 

10 kommuner har meldt sig hos Fødevarestyrelsen om muligt PFOS-forgiftede dyr
Fødevarestyrelsen er blevet kontaktet af 10 kommuner, som frygter, at de har dyr, der har indtaget giftige fluorstoffer.
jyllandsposten.dk, 13-10-2021

 

Giftige fluorstoffer i Svendborgs drikkevand er ved at blive undersøgt: Svar forventes i denne måned
Svendborg: I weekenden fortalte TV2 om en undersøgelse foretaget af Danske Vandværker, der konstaterede, at i 38 vandboringer, fordelt i hele landet, er indholdet af de giftige PFAS-stoffer, fluorstoffer, for højt. Et af stederne på landkortet var Svendborg.

fyens.dk,12-10-2021

 

 

 

Økologisk Landsforening og Merkur Andelskasse vil hjælpe landmænd til at blive mere klimavenlige og bæredygtige

Merkur Andelskasse og Økologisk Landsforening har indgået et samarbejde, som skal gøre det lettere for landmænd at udvikle deres bedrifter i en mere klimavenlig og bæredygtig retning.
viaritzau.dk, 12-10-2021

 

 

 

Danmark ramt af forurening: Det skal du vide om PFOS og risikoen ved at få det ind i kroppen
Det giftige stof kan påvirke kolesteroltal, fertilitet og immunforsvar, hvis for store mængder bliver lagret i kroppen.

dr.dk, 11-10-2021

 

Grundfos ser milliardpotentiale i Bidens vandplan
Den danske regering må også komme på banen, hvis et samarbejde skal blive en realitet, mener Poul Due Jensen, som fortæller, at Grundfos bruger betydelige ressourcer på lobbyarbejde i USA.
cleantechwatch.dk, 11-10-2021

 

Forsvaret har ikke overblik over, om de har bortforpagtet flere giftige grunde
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse undersøger nu – seks måneder efter, Korsør-sagen kom frem – om de har bortforpagtet flere forurenede grunde. Samtidig har endnu en landmand fået meldingen, at hans landbrug kan være ramt af de giftige PFOS-stoffer.
ringkøbingskjerndagblad.dk, 11-10-2021

 

 

Kommune har i årevis ikke holdt tilsyn med brandskole
Esbjerg Kommune har gennem 11 år ikke holdt tilsyn med Esbjerg Brandskole. Her er der i årevis blevet udledt giftigt PFOS i forbindelse med øvelser.

tvsyd.dk, 11-10-2021

 

Spanien på vej med et forbud mod plastindpakkede grøntsager
Ifølge dekretet ønsker man også at begrænse brugen af ​​drikkevand på flaske i Spanien. Ministeriet for Økologisk Overgang ønsker at tilskynde til installation af drikkevandsfontæner i offentlige rum og komme med alternativer til salg af drikkevand på flaske, hvor kunderne kan fylde deres egne genanvendelige beholdere med drikkevand. emballagefokus.dk, 11-10-2021

 

 

Rasmus pumper sit eget drikkevand op: Det ville være forfærdeligt, hvis det var forurenet
Forurening lukker offentlige vandboringer på stribe. Ingen ved, hvordan det står til med de private boringer.
dr.dk, 11-10-2021

 

 

 

Minknedgravninger præget af fejl og forsømmelser
En undersøgelse skulle bl.a. fastslå, om der i forløbet omkring nedgravningen af mink blev givet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget. Og hvem der i så fald gav dem.
jyllandsposten.dk, 11-10-2021

 

 

Professor frygter dansk drikkevand er i fare: – Det her er noget farligt stads
Danske Vandværker har allerede fundet giftstofferne ved flere boringer, og nu slår professor alarm på vegne af det danske drikkevand.
tv2.dk, 10-10-2021

 

 

Vi er i allersidste øjeblik: Lad staten købe jord omkring drikkevandsboringer
DEBAT: Rent vand er ikke noget naturgivent al den stund, at landbruget fortsat sender pesticider ud i drikkevandsområderne. Ifølge oplysninger i dagspressen opdages der stadig nye pesticider i drikkevandsboringerne.
Det forbandede er, at det tager årtier, før pesticiderne havner i drikkevandet. Det betyder, at det er i allersidste øjeblik med at få standset det massive pesticidpres på drikkevandsressourcerne.

aarhusstiftidende.dk, 10-10-2021

 

 

 

Rolig nu – der er sprøjtegift i drikkevandet
Nej, nej, bevares. Man skal da ikke gå i panik over hvad som helst. Men sprøjtegift i drikkevandet kunne måske godt være en de sager, som man kunne forvente, at der blev reageret hurtigt på. Sådan er det bare ikke.

Avisen Danmark kunne i denne uge fortælle historien om, at de fleste drikkevandsboringer i landet er forurenet med giftrester.
fyens.dk, 09-10-2021

 

Drikkevand i fire kommuner er forurenet med farlige flourstoffer
Sundhedsskadelige PFAS-stoffer er fundet i drikkevandsboringer på Fanø, ved Aabenraa, på Skrydstrup Flyveplads og i Jelling. Det viser en oversigt, Danske Vandværker offentliggjorde fredag.
tvsyd.dk, 08-10-2021

 

 

 

Over halvdelen af 65 vandboringer indeholder fluor-stoffer
Fire typer af svært nedbrydelige fluor-stoffer er blevet fundet i flere drikkevandsboringer. Men ekspert opfordrer til at have tillid til sit vandværk.
dr.dk, 08-10-2021

 

 

Dementi: Danmarks Radio retter fejl om Egedal
P4 morgen har ved en fejl i et nyhedsindslag nævnt Egedal Kommune som den ene af i alt 8 kommuner i hovedstadsområdet, hvor der er målt overskridelser for PFAS-stoffer i drikkevandet. Det er ikke korrekt.
dr.dk, 08-10-2021

 

 

Over halvdelen af 65 vandboringer indeholder fluor-stoffer
Fire typer af svært nedbrydelige fluor-stoffer er blevet fundet i flere drikkevandsboringer. Men ekspert opfordrer til at have tillid til sit vandværk.
dr.dk, 08-10-2021

 

 

Greve kobler vandboringer fra og lever nu op til skærpede PFAS-krav
Fokus på brandøvelsespladser fik Greve Kommune til at se nærmere på Tune Vandværk.
dknyt.dk, 08-10-2021

 

 

 

Bestået: Drikkevandet i Tune har været under lup
Drikkevandet i Tune er blevet screenet og undersøgt i forhold til pfas-stoffer.
grevekommune.dk, 07-10-2021

 

 

 

SDU-forskere kan fjerne pesticider fra drikkevand
Ingen ønsker at drikke vand med pesticid- eller kemikalierester. Alligevel viser rekordmange af de danske vandboringer nu spor af de uønskede forureninger i grundvandet. SDU-forskere har fundet en videnskabelig løsning, der kan neutralisere og fjerne giftresterne.
ritzau.dk, 07-11-2021

 

 

Vand er et varmt emne op til kommunalvalget
Drikkevand, spildevand og badevand er højt på den lokalpolitiske dagsorden op til efterårets kommunalvalg. Ny meningsmåling viser, at vælgerne ikke vil gå på kompromis med vandkvaliteten, selvom det skulle betyde, at de skal betale mere for vandet.
24nyt.dk, 07-10-2021

 

 

Miljøvirksomhed vil berolige borgere og vandværker med ekstra grundvandstjek
Efter bekymringer fra borgere og lokale vandværker melder virksomheden Remco ud, at man er åbne for at etablere en ekstra grundvandsboring i forbindelse med selskabets etablering af nyt ressourcecenter.
cleantechwatch.dk, 07-10-2021

 

 

 

Du skal ikke være bange for at drikke vand fra hanen
Læserbrev: Hos Arwos er vi rigtigt glade for JydskeVestkystens fokus på kvaliteten af vores drikkevand. I dækningen efterlyser vi dog nogle nuancer, som skal skabe tryghed om den aktuelle kvalitet af vores drikkevand.
jyskevestkysten.dk, 07-10-2021

 

 

Kogepåbud ophævet for Kongsgårde-Borup Vandværk
På baggrund af resultaterne på de opfølgende drikkevandskontroller fra Kongsgårde-Borup Vandværk har Syddjurs Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet kogepåbuddet som blev udsted til vandværket den 20. september 2021.
syddjurs.dk, 07-10-2021

 

 

Der er pesticidrester i vores drikkevand, men vand på flaske er ikke meget bedre. Tværtimod. Drikkevand: 2021 ser ud til at blive rekordåret for fundne rester af pesticider i vores drikkevandsboringer, ligesom der dukker flere stoffer op, fordi vi er begyndt at lede efter dem. Men hvad betyder situationen egentligt for os? Kan vi fortsat trygt drikke vores vand fra hanen? Avisen Danmark giver dig en overflyvning på dit drikkevand.
avisendanmark.dk, 06-10-2021

 

 

2021 kan blive rekordår for pesticidfund i drikkevand
Danmarks Naturfredningsforening vil have forbud mod sprøjtegift på de arealer, hvor fremtidens drikkevand dannes. I årets første otte måneder er der fundet pesticidrester i 63,1 procent af de 1355 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark.
tv2.dk, 06-10-2021

 

Pesticider i drikkevandet: Odense vil forbyde sprøjtegift nær boringer
Der er blevet fundet pesticidrester i 63 procent af indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark. I Odense vil man nu forbyde brugen af pesticider nær grundvandsboringerne.
tv2fyn.dk, 06-10-2021

 

 

Seks vandværker sammen om borgermøde: Vi skal redde vores drikkevand nu
Grundvandet i store dele af den nordlige del af Roskilde, nærmere bestemt Jyllinge, Gundsømagle og Østrup Holme har været under pres fra forurening i årevis, uden at der er sket noget.
Det vil seks af områdets vandværker nu have lavet om på go første skridt er et borgermøde om sagen, som finder sted mandag, den 11. oktober i Jyllingehallerne
sn.dk, 05-10-2021

 

 

Tidsramme i landbrugsaftale splitter vandbranchen
Den nye landbrugsaftale har gode takter og viser et øget fokus på vandområdet, mener brancheorganisationerne Danske Vandværker og Danva. Men der mangler fart i omstillingen samt konsekvenser for manglende overholdelse, lyder det.
cleantechwatch.dk, 05-10-2021

 

 

2021 kan blive rekordår for pesticidfund i drikkevand
I årets første otte måneder er der fundet pesticidrester i 63,1 procent af de 1355 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark.
bt.dk, 05-10-2021

 

 

Truer giftstoffer fra bregner drikkevand? Næppe – men der kan være beslægtede problemer
En mangeårig diskussion om naturlige toksiner fra ørnebregner og andre planter er nået en foreløbig konklusion: Problemet er meget lille, i hvert fald set med vandforsyningsbriller. Men der kan være undtagelser. Vi hører ofte om pesticider, medicinrester og andre miljøfremmede stoffer, der kommer fra landbrug eller spildevand, og som kan skade naturen og menneskers sundhed. Men naturen har også sine egne giftstoffer, såkaldte naturlige toksiner.

watertech.dk, 05-10-2021

 

 

 

Endnu tre pesticider finder vej til vandværkernes tjekliste
Miljøstyrelsen føjer efter drøftelser i branchen tre nye pesticidstoffer til vandværkernes liste over uønskede stoffer, som drikkevandet løbende skal kontrolleres for.
cleantechwatch.dk, 04-10-2021

 

Forurenet jord er kørt væk: Mink-området ser snart ud som for et år siden
I løbet af oktober ser Kølvrå-området, hvor der blev gravet døde mink ned, ud som for et år siden. Nye boringer skal afgøre, hvad der skal gøres for at hindre forurening af grundvandet.
viborgfolkeblad.dk, 04-10-2021

 

Miljøminister starter ny undersøgelse af grundvandet
Det danske grundvand skal undersøges for 87 nye pesticidstoffer. Det vil ske via en såkaldt massescreening, meddeler Miljøministeriet i en pressemeddelelse. To massescreeninger er allerede gennemført. Det danske grundvand skal undersøges for 87 nye pesticidstoffer. Det vil ske via en såkaldt massescreening, meddeler Miljøministeriet i en pressemeddelelse
dr.dk, 04-10-2021

 

 

Foreløbig ingen tegn på forurening af grundvand og vandløb ved minkgrave
Entreprenørmaskinerne er i disse dage ved at forlade de tidligere minkgrave i Nr. Felding og Kølvrå i det vestjyske, hvor de døde mink er fjernet igen. I øjeblikket er de oprindelige jordlag ved at blive lagt tilbage på plads, så området så småt kan begynde at ligne sig selv igen. Indsatsleder Kasper Klintø fra Fødevarestyrelsen fortæller til DR Nyheder, at overvågningen af det såkaldt terrænnære grundvand ikke viser tegn på forurening.
dr.dk, 03-10-2021

 

 

Tonny er 72 – nu laver han kæmpe ændring på sin gård
“Jeg er glad. Og så føler jeg også, at jeg i hvert fald er med til at bidrage med et eller andet. Og jeg tænker, at det også kan være med til at inspirere andre”. Sådan siger den 72-årige landmand Tonny Rosing. Han bor i Slots Bjergby ved Slagelse og brugte før masser af gødning for at dyrke raps og hvede. Men nu er han i gang med at omlægge sin produktion til økologi. Han havde egentlig ikke planlagt noget større skifte – men så tilbød Slagelse Kommune et økologitjek og sendte en konsulent ud med gode råd. Nu er de første grønne afgrøder godt på vej.

tv2øst.dk, 02-10-2021

 

Forurening på Solum kan ikke føres tilbage til brand
Sidste års storbrand på Solum har efter alt at dømme ikke resulteret i forurening af jorden eller grundvandet.

Det viser den screening af området på Vestre Hedevej, som Roskilde Kommune har foretaget …
sn.dk, 02-10-2021

 

 

Kommune er ikke bekymret for PFAS i Sydlejren
Den tidligere brandøveplads på Flyvestation Værløse er på regionernes liste over lokaliteter, der skal undersøges nærmere for giftstoffet PFOS. I 2019 blev der fundet PFAS i grundvandet under brandøvepladsen, men der er styr på det, siger kommunen og grundejerforening
sn.dk, 01-10-2021

 

 

 

Vandmiljø Randers overtager vandforsyningen i Stevnstrup
Vandmiljø Randers overtager Stevnstrup Vandværk. Vandmiljø Randers driver i forvejen Stevnstrup Vestre Vandværk, som står for vandforsyningen i en del af Stevnstrup samt Grensten og Helstrup. Efter overtagelsen forsyner Vandmiljø Randers hele Stevnstrup by med rent drikkevand.
randersidag.dk, 30-09-2021

 

 

En brandskole, en bæk, enge samt kvæg skal undersøges for PFOS
Det ventes at koste op mod 200.000 kr. at finde ud af, om der er sket forurening med fluorstoffet PFOS i Aarhus.
jyllandsposten.dk, 30-09-2021

 

 

Kontroversielt skridt: Vandcenter vil rense forurenet boring med kulfilter
Vandcenter Syd indleder nu et forsøg, hvor man vil rense vandet fra den boring, der er mest forurenet med pesticidet desphenyl-chloridazon. I første omgang bliver det rensede vand ikke sendt ud til forbrugerne.
fynsamtsavis.dk, 30-09-2021

 

Læserbrev: Vores grundvand er det vigtigste valgtema
Så er vi her igen. For nøjagtig 4 år siden huserede spøgelset Disphenyl Chloridazon, et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, som var blevet fundet i flere vandprøver og over grænseværdien i flere vandværker. Stor opstandelse, og det var valgår. Så der blev snakket meget om vand. Og vores politikere prøvede at overbevise os borgere om, at nu skulle der da også gøres noget for at beskytte grundvandet.
fyens.dk, 30-09-2021

 

Vi skal tale mere om hacking
Debat: Vi står over for en fælles udfordring, for flere og flere oplever at få hacket deres it-systemer. Ifølge Center for Cybersikkerhed er truslen mod Danmark meget høj. Især mange små og mellemstore virksomheder er sårbare. Truslen gælder selvfølgelig også for vandværker, og flere er allerede blevet angrebet.
Avisen Danmark.dk, 30-09-2021

 

 

Grønt vand er dyrere vand
Det bliver ikke helt uden at betale ekstra, at kunder hos Borup Vandværk kan se frem til et nyt vandværk, der ikke kun er bedre for miljøet, men også sender renere vand gennem rørene. For det koster at være grøn
sn.dk, 29-09-2021

 

 

 

Vær med til at sætte valgets dagsorden: Hvilke emner er vigtigst på Ærø?
I samarbejde med TV2 Fyn inviterer Fyns Amts Avis til stor valgdebat den 28. oktober på Søby Værft, og du kan være med til bestemme, hvilke emner politikerne skal debattere.
29-09-2021

fyens.dk, 29-09-2021

 

 

Dansk vand skal være grønnere
Teknologisk Institut vil med en ny resultatkontrakt accelerere udviklingen i den danske vandsektor, så det rene vand i fremtiden sikres med bæredygtige, intelligente og effektive løsninger. Med en målsætning om at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger og en øget eksport af vandteknologi har vandsektoren høje ambitioner for den grønne omstilling. Teknologisk Institut vil gennem partnerskaber med hele vandsektoren sikre grøn innovation.
teknologisk.dk, 28-09-2021

 

 

 

Eksperthjælp skal sikre borgere bedre rådgivning om PFOS
En gruppe eksperter skal rådgive om giftstoffet PFOS. Flere steder i landet undersøges for forurening. Sundhedsstyrelsen samler nu en gruppe eksperter, der skal rådgive om stoffet PFOS, som flere steder i landet undersøges for.

bt.dk, 28-09-2021

 

 

Mystisk notat: Gartneriteam lavede byggesager i stedet for at kontrollere ulovlige udledninger
Et særligt gartneriteam i Odense Kommune fik i 2018 bevilget fire millioner kroner, der skulle bruges til at sikre lovlige miljøforhold hos gartnerierne. Ifølge et notat har medarbejderne dog i stedet brugt en stor del af deres tid på at godkende nye gartnerier og tilbygninger.
fynsamtsavis.dk, 28-09-2021

 

 

Sådan vil fire byrådskandidater sikre rent drikkevand i fremtiden
Under et vælgermøde arrangeret af blandt andre Folkebladet blev der stillet skarp på fremtidens rene drikkevand. I 43 pct. af vandværksboringerne i Hedensted Kommune er der fundet rester af pesticider, og tallet er stigende.
århusstiftidende.dk, 27-09-2021

 

Seks myter om blødt vand: Giver det eksem, huller i tænderne og dårlige knogler?
Kalk i vandet er et irritationsmoment for mange med elkedler og opvaskemaskiner. Men hvad betyder kalken i vandet egentlig for dit helbred?
tv2lorry.dk, 27-09-2021

 

Opfordring til vandværker: Vær aktive op til kommunalvalget
For at fremme drikkevandet og de forbrugerejede vandværker på dagsorden i det kommende kommunalvalg, har sekretariatet i Danske Vandværker udarbejdet nogle værktøjer til dette, skriver de i et nyhedsbrev.
watertech.dk, 27-09-2021

 

 

Kandidater bød ind med løsninger på skrald, biodiversitet og drikkevand

I det første af en længere række vælgermøde med avisen som arrangør gav fire kandidater fra Hedensted Kommune håndslag til de godt 50 fremmødte på, hvordan de vil arbejde for klimaet, hvis de bliver valgt.
vejleamtsfolkeblad.dk, 26-09-2021

 

 

Regionen undersøger 179 grunde for forurening
Region Nordjylland undersøger i 2021 et stort antal grunde, hvor mulig forurening kan udgøre en risiko for grundvand, overfladevand eller menneskers sundhed.
voresjammerbugt.dk, 26-09-2021

 

 

Lyngby-firmas teknologi er anerkendt verden over – renser vand med naturens egen opfindelse
I mere end 20 år har Peter Holme Jensen arbejdet med at få naturens eget filtreringssystem til at fungere i en mere industriel sammenhæng. Nu er Aquaporin blevet børsnoteret til 1,7 milliarder kroner.
tv2lorry.dk, 25-09-2021

 

Rapport om forurenet grund: Grundvandskriterier er overskredet
Rapport viser udbredt forurening med PFAS-stoffer i grundvand på en forurenet grund i Hillerød Kommune.
sn.dk, 24-09-2021

 

 

Debat: Vandværkssammenlægninger: Er gratis virkelig gratis?
Læserbrev: Det kommunale forsyningsselskab Mariagerfjord Vand er ude på en charmeoffensiv. Det har nemlig tilbudt det mindre forbrugerejede True Vandværk, at det kan blive overtaget af det kommunale, uden at det skal koste en eneste krone.
randersamtsavis.dk, 24-09-2021

 

 

Her betaler de dobbelt pris for vand: Langstrakt strid forhindrer en sænkning
Langvarig strid forhindrer vandværk i at sænke prisen på vand, og nu vil kommunen igen have en ekstern jurist til at vurdere sagen.
Ferritslev: En omstridt og langvarig strid mellem vandværksfolkene i Ferritslev og Faaborg-Midtfyn Kommune ser ud til at fortsætte en tid endnu, selv om sagen nu to gange har været lagt foran politikerne i Teknik- og Miljøudvalget til endelig afgørelse.
fyens.dk, 23-09-2021

 

 

Aquarden i Skævinge kan fjerne det giftige PFOS fra forurenet vand
PFAS-giftene, herunder PFOS, har fået opmærksomhed efter alvorlig forurening i Korsør. Aquarden i Skævinge kan som nogle af de få i verden fjerne giften.
sn.dk, 23-09-2021

 

 

Wermelin kalder grundvandsparker interessant – men afviser at “handle med bind for øjnene”
Selvom miljøministeren ikke hældte forslaget om grundvandsparker ned ad brættet på et samråd i miljøudvalget torsdag, så understregede hun med al tænkelig tydelighed, at hun heller ikke er klar til at omfavne idéen. Regeringen lurepasser endnu engang, lød det fra tydeligt frustreret SF’er.
altinget.dk, 23-09-2021

 

 

Mistanke om forurening af drikkevandet
Forbrugere der får vand fra det markerede område anbefales at koge deres drikkevand – se kortet nederst på side Ved en rutinemæssig kontrol af drikkevandet er der konstateret en overskridelse på drikkevandet. Der er i en vandprøve udtaget fra ledningsnettet målt bakterier i prøven. Langeland Kommune har drøftet vandkvaliteten med Styrelsen for Patientsikkerhed.
langelandkommune.dk, 23-09-2021

 

 

Danmark hårdt ramt af legionella: Ingen krav til vandet som i andre lande
De fleste europæiske lande har indført krav om forebyggende vandprøver og grænser for mængden af de potentielt dødelige legionella-bakterier i vandsystemer. Danmark har ingen af delene.
watertech.dk,23-09-2021

 

Den gamle beredskabsbygning undersøges for giftstof-forurening: Nabo tør ikke spise frugt fra haven
Holstebro: 188 brandøvelsespladser skal undersøges nærmere for forurening af det sundhedsskadelige giftstof PFOS.

En af de grunde er den gamle beredskabsbygning ved Særkærparken i Holstebro.

folkebladet.dk, 22-09-2021

 

 

Blødt vand skal gøre driften af nyt supersygehus i Odense meget billigere
Dalum Vandværk skal nu udbygges med et blødgøringsanlæg, der skal skaffe blødt og kalkfrit vand til Nyt OUH. Det skal spare rengøring og vedligeholdelse på det nye supersygehus.
fyens.dk, 22-09-2021

 

 

 

Landmænd lægger om efter gratis økologitjek
Slagelse Kommune tilbyder i samarbejde med Økologisk Landsforening gratis økologitjek til landmænd i kommunen. Indtil videre har 60-70 landmænd takket ja.

sn.dk, 21-09-2021

 

En million borgere får blødt vand – vi gør ikke
En million vandkunder i hovedstadsområdet får blødere vand. Hofor, der er hovedstadens forsyningsselskab, har taget de første skridt til blødere vand. I Bornholms Energi og Forsyning er der ingen aktuelle planer om blødgøring, oplyser forsyningsselskabet.

tv2bornholm.dk, 21-09-2021

 

 

 

Skal beskytte drikkevand
Lolland: Vil berøre cirka 70 lodsejere -Vandværksboringer risikovurderes og får beskyttet areal. For at beskytte drikkevandsboringer imod, at der kan trænge sprøjtegifte ned i Lollands drikkevand, skal der inden udgangen af 2022 lægges beskyttelsesområder omkring nogle af boringerne.

folketidende.dk, 21-09-2021

 

 

 

Blødere vand på vej: Se hvornår du får det i hanen
Mange albertslundere ønsker sig blødere vand, og det ønske vil gradvist blive opfyldt over de kommende år. Første skridt på vejen er nu taget, idet HOFOR fremover leverer blødgjort vand fra Værket ved Marbjerg, som leverer en stor del af vandet til den nordlige del af Albertslund.
sn.dk, 21-09-21

 

 

 

Send ikke flere penge
I GÅR MEDDELTE direktørerne i fire af Danmarks største landbrugs- og fødevarevirksomheder i et brev til regeringen – og resten af Folketinget – at den grønne omstilling af landbruget kræver langt flere penge end de 20 milliarder kroner, som branchen ellers modtager.
Ekstrabladet, 21-09-21

 

 

Torben Feddersen fejrer 25-års jubilæum ved Roager Vandværk
Jydske Vestkysten. 20-09-21

 

 

 

Tidligere militærlejre undersøges for forurening med giftigt skum
PFOS er svært nedbrydeligt og kan blandt andet sprede sig gennem grundvandet. Derfor er Auderødlejren og lejrens vandværk særligt vigtigt at få undersøgt.
sn.dk, 21-09-21

 

 

 

Vandværker om giftsag: Der er grund til bekymring
Landets vandværker arbejder lige nu på højtryk med at tjekke drikkevandet for muligt indhold af det sundhedsskadelige fluorstof PFOS. Det er meldingen fra direktør Susan Münster fra organisationen Danske Vandværker.
Jern-Maskinindustrien, 21-09-21

 

 

 

Rent drikkevand kan sikres med en jordfond: Politikerne handler alt for langsomt
DEBAT: Vi i “Rent Drikkevand, Beder Malling” håber, at rent drikkevand bliver et vigtigt emne i den kommunale valgkamp i Aarhus Kommune. Vi har tillid til embedsværket, som har fortalt politikerne, hvad der skal til at beskytte de sårbare områder med drikkevand i kommunen. Men vi synes, det går alt for langsomt.
Århus Stifttidende, 19-09-21

 

 

 

Niras sætter egen Geoprobe og sugeceller ind i kampen mod DMS
Geoprobe presser en sonde med sugeceller ned i jorden for på den måde let at kunne tage vandprøver af lerjord og online måle forureningsniveau i jord og grundvand samt geologiske forhold. Region Hovedstaden står for forureningsundersøgelsen ved Frederikssund, hvor Niras undersøger udvaskning af et stof kaldet DMS.

Energy Supply, 20-09-21

 

 

 

Ingen fare ved vandet i Aarhus
Det er der ingen grund til, hvis du bor i Aarhus, melder Aarhus Vand ud. Det skriver TV 2 Østjylland. Siden Danske Vandværker fredag meldte ud, at der i hele landet skulle tjekkes for fluorstoffet PFOS, har det skabt bekymring.
bt.dk, 19-09-21

 

 

Ishøj Vandværk er blevet indviet

For nyligt blev den røde snor klippet til det nye Ishøj Vandværk i Ishøj Landsby. Vandværket har været undervejs i en del år og står nu færdigt “Vi er nu nået til en milepæl. Det fine og rene grundvand lige under os bliver pumpet op og behandlet her på værket. Vandværkets filtre er under indkøring, så derfor kan vi ikke smage på vandet endnu”, siger Ebbe Rosenberg, der er formand for Ishøj Forsynings bestyrelse.

 

 

 

Renoveret vandværk åbner dørene for besøgene
Notmark – Almsted Vandværk afholder åbent vandværk onsdag den 22. september fra kl. 17.30 til 19.00.
Jydske vestkysten, 19-09-21

 

 

 

Rekordmange dør på grund af bakterier i vandforsyningen
Danmark har en af EU’s højeste incidensrater for legionella og rekordmange dødsfald. En af årsagerne er for lave temperaturer i varmtvandsinstallationer. Problemet skal løses teknisk.
WaterTech, 17-09-21 (kræver log in for at læse artiklen i fuld længde)

 

 

 

En aktindsigt kaster nyt lys over Grindstedforurening: To forskere ville have undersøgt sundhedsrisici nærmere
I en aktindsigt, Danmarks Radio har fået, fremgår det, at to forskere anbefalede flere undersøgelser af forekomsten af muskelsvindsygdommen ALS i Grindsted sidste år.

TV SYD, 16-09-21

 

 

 

Debat: Sikring af vandindvinding på Ærø
Kunne man forstille sig, at Ærø Kommune afsatte penge til at frikøbe og drifte jordene på Ærø, altså dem med ved vandboringerne, så de bliver til natur- og rekreative områder frem til 2025, hvor staten forventer at kortlægge vores grundvand igen og vedtage en lov om sprøjtefri områder, rundt om boringerne.
Fyns Amts Avis, 16-09-21

 

 

 

PFOS-sag giver bekymring om drikkevandet
Borgere har kontaktet SK Forsyning med bekymring for drikkevandet i Korsør på grund af PFOS-sagen på og omkring Korsør Brandskole, hvor også et store drikkevandslager bygget i beton er placeret.

sn.dk, 16-09-21

 

 

 

 

Arla prøver at undgå pesticider: Vil hente 1.000.000 kubikmeter vand under Videbæk hver år
Arla vil med en til to nye, dybe boringer hente dobbelt så meget rent vand op af undergrunden under Videbæk, som vandværkets 2.500 kunder bruger om året.
Ringkøbing-Skjern Dagbladet, 16-09-21

 

 

 

 

Ingen aner, om der ligger en ny giftsag. Men alle er begyndt at lede
Efter en kortlægning af 188 potentielt forurenede brandøvelsespladser har kommuner og regioner nu sat kræfter ind på at undersøge disse nærmere. Antallet af forureninger kan dog være langt større.

Jyllands-Posten, 17-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder   Dorthe G. Rasmussen   Tlf. 26 70 71 06   Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 10/11 2021