Det skriver pressen

Verdens bedste industrielle vandprojekt
Carlsberg og Niras har vundet den prestigefyldte Global Water Awards for det banebrydende vandbehandlingsanlæg på Fredericia Bryggeri, der nu er verdens mest vandeffektive. Prisen blev uddelt i Madrid foran 750 repræsentanter fra verdens førende selskaber inden for vandforsyning, vandteknologi og rådgivning.
tekniskforum.dk, 24-05-2022

 

 

Dansk Skovforening: Absurd at kalde skovrejsning for greenwashing
Skovene er en del af vores historie, natur og kultur. Vi færdes i dem og bruger de materialer, de frembringer, og træ er i stigende grad en del af en klimamæssigt ansvarlig forsyning. Derfor kan det kun vække undren, at Rasmus Ejrnæs forfalder til at kalde rejsning af ny skov for greenwashing, skriver Anders Frandsen.
altinget.dk, debat, 24-05-2022

 

 

Vandværk forhandler med landmænd om pesticidfri dyrkning ved vandboringer

Vandværk forhandler med landmænd om pesticidfri dyrkning ved vandboringer. Enten skal vi dyrke det pesticidfrit fremadrettet eller afstå det helt. Det er kompliceret, og derfor får jeg også rådgivningsbistand,« forklarer han. 

jyllandsposten.dk, 24-05-2022

 

Efter indbrud: Vandværk skal videoovervåges
Det betyder jo kort sagt, at vi alle skal have fokus på vores it-sikkerhed, og det gælder selvfølgelig også på vandværkerne, siger Susan Münster. » Det er i hvert fald ikke ret ofte, at vi oplever, at nogle vil skade drikkevandet. Susan Münster Direktør Danske Vandværker.
sn.dk, 23-05-2022

 

 

Lektor: Skovrejsning er værdiløs som klimaløsning
Selvom skovrejsning har et stærkt brand som grønt, gør plantning af ny skov hverken noget godt for klimaet eller biodiversiteten. Det skriver lektor Hans Henrik Bruun.
altinget.dk, debat, 23-05-2022

 

 

DR-medhold til giftigt vand
DR får ikke kritik af Pressenævnet for at kalde vand fra et nordfynsk vandværk giftigt i programserien »Byen med det giftige vand«.
effektivtlandbrug.dk, 21-05-2022

 

Hasmark Vandværk kan risikere at skulle levere rent vand med tankbiler
Vandforbruget mangedobles I den seneste måling fra februar lå indholdet af pesticidrester på præcis 0,1 mikrogram, efter at vandværket har skruet ned for de to mest forurenede boringer og kun henter vand fra den reneste. 
fynsstiftidende.dk, 21-05-2022

 

Ærø-landmænd får 7 millioner i erstatning for omlægning ved drikkevandsboringer – eller 700.000 i leje
Inden året er gået skal 650.000 kvm jord på Ærø være omlagt for at beskytte drikkevandet. For landmændene vil det betyde økonomiske tab når arealer skal omlægges til fx græs. Kommunen har derfor den 18. maj vedtaget at erstatningen bliver skattefri. Det sker ved såkaldt frivillig ekspropriation.
ærødagblad.dk, 19-05-2022

 

 

170 millioner kroner skal beskytte drikkevandet bedre
Eksperter tvivler på, at ny drikkevandsfond med 170 millioner kroner rækker langt. Minister afviser kritikken.
sn.dk, 19-05-2022

 

 

Lasse Frimand Jensen valgt som forperson for DANVA
DANVAs medlemmer har valgt 15 nye bestyrelsesmedlemmer ved foreningens generalforsamling i København torsdag 19. maj 2022. Da tidligere forperson Lars Therkildsen for et halvt år siden meddelte, at han ønskede at pensionere sig selv, skulle generalforsamlingen dermed vælge en ny til at stå i spidsen for vandsektorens brancheorganisation.
denoffentlige.dk,19-05-2022

 

Debat: Modarbejder Hillerød Kommune jordvarme?
Vores hus er opvarmet med naturgas, og Regeringen har klart udtrykt at alle private naturgasfyr skal erstattes af mere miljøvenlige opvarmningsformer. Vi ønsker et jordvarmeanlæg med lodret boring, da vores grund er for lille til almindelig jordvarme.
sn.dk, 19-05-2022

 

 

Debat: Nej, Hillerød Kommune modarbejder ikke jordvarme
sn.dk, 19-05-2022

 

 

Hedeselskabet: Mere nåletræ er et middel til grøn omstilling
Der er en meget lavt hængende frugt for klimaet at plukke ved at øge andelen af nåletræ i de danske skove i forhold til løvtræ, da nåletræ i højere grad benyttes til længerevarende produkter. Og når nåletræ eksempelvis anvendes i byggeriet, tæller det positivt på to måder, skriver Steen Vincens Riber.
altinget,dk, debat, 19-05-2022

 

Ny drikkevandsfond kan give rent vand om 50 eller 100 år: – Vi handler alt for sent
Nu bliver det muligt for kommuner at søge statsmidler til rent drikkevand med en ny fond, der åbner sidst på året. Pengene kan bruges til at sløjfe gamle brønde, opkøbe jord, plante skov eller kompensere landmænd for udbyttetab. Men tiltaget er for de få og løser ikke de drikkevandsproblemer, vi har her og nu, siger eksperter.¨
avisendanmark.dk, 19-05-2022

 

 

PFAS-koncentrationer i grundvand under virksomhed er flere tusinde gange over grænseværdien i drikkevand
Summen af fire særlige PFAS-forbindelser under medicinalvirksomhed er målt til 37.000 nanogram pr. liter. Grænseværdien i drikkevand er 2 nanogram pr. liter. Miljøstyrelsen kan ikke afvise, at der er lignende forureninger ved andre ikke-offentlige brandslukningspladser og vil i år gennemføre en tilsynskampagne.
watertech.dk, 19-05-2022

 

Ny fond tager form: 170 mio. kroner til at beskytte vores drikkevand
Snart kan kommuner og vandselskaber søge om penge til at beskytte drikkevandet. To nye puljer skal bidrage til at sløjfe såkaldte spøgelsesbrønde eller opkøbe jord, hvor der fx kan rejses skov.
miljøministeriet.dk, 19-05-2022

 

 

Læserbrev: Måske var jeg ikke tydelig nok…?
På seneste byrådsmøde skulle byrådet stemme om et principielt forbud mod pesticider i BNBO’er. Altså om kommunen skal gå ind og hjælpe vandværkerne og landmændene med at lave frivillige aftaler vedrørende kompensation for, at landmændene ikke må sprøjte pesticider omkring vores grundvandsboringer.
sn.dk, 17-05-2022

 

 

 

Erstatning for udpeget vandbeskyttelse skal beregnes individuelt
“Hvordan får vi lige hul på ketchupflasken – for min mangeårige erfaring med sådan nogle erstatningssager siger mig, at når først der er lavet et par gode eksempler, så ruller resten afsted som skidt fra en spædekalv…”
avisen.dk, 17-05-2022

 

 

Højteknologisk markarbejde vinder frem: Næsten 500 landmænd griber ny mulighed
Med den rette teknologi kan landmænd nu dyrke deres marker så præcist, at det delvist erstatter de traditionelle værktøjer til at undgå kvælstof i vandmiljøet. For landmanden kan metoden både spare tid, penge og besvær.
landbrugsstyrelsen.dk, 17-05-2022

 

 

Pesticidforbruget på danske golfbaner på stabilt lavt niveau
Miljøstyrelsens data på baggrund af indberetninger fra golfbanerne viser, at forbruget og belastningen ligger på stort set samme niveau som året før.
maskinteknik.dk, 17-05-2022

 

 

Nu skal pesticid-rester fjernes direkte ved grundvandsboringer
Et projekt støttet af Danmarks Miljøklynge CLEAN undersøger nu mulighederne for at rense grundvandet for DMS direkte ved de berørte boringer
kommunefokus.dk, 17-05-2022

 

 

Rasmus Ejrnæs: Skovrejsning greenwashes og gavner ikke biodiversiteten – men det vil skovlobbyen ikke have, at du ved
Skovlobbyen tegner et skønmaleri af skovrejsning som grønt og bæredygtigt, når det i virkeligheden ikke gavner biodiversiteten, skriver Rasmus Ejrnæs.
altinget.dk, debat, 16-05-2022

 

PFAS: Endnu flere steder skal undersøges, men der er kommet bedre styr på arbejdsgangene
Ved en temadag om PFAS fortalte forskellige forskere, styrelser og eksperter om status på PFAS-situationen. Fokus var videndeling, og flere sagde, at bekymringen fylder i befolkningen. Men procedurerne glider nemmere, og systemet er mere gearet til opgaven.
ugeskriftet.dk, 16-05-2022

 

 

Dialogkaffe om forurening trak folk af huse: – Jeg er her simpelthen, fordi jeg er bange
Bekymringerne var til at høre søndag i Thyborøn, hvor Region Midtjyllands jordforurenings-medarbejdere stillede an med en snak og deres lille infovogn.
dagbladetholstebrostruer.dk, 15-05-2022

 

 

Bent er bekymret: Nu har vi kun den her brandhane – og hvad hvis der kommer en storbrand?
Mange af de lokale brandhaner rundt omkring i kommunen er sløjfet. Men spørgsmålet er, om man er gået for drastisk til værks, således at der nu er for få brandhaner tilbage? Det spørgsmål stiller formand for Brobyværk Andelsvandværk, Bent Lollesgaard, på baggrund af en naturbrand i området fornylig.
fyens.dk, 16-05-2022

 

 

Debat: Giftig fortid truer drikkevandet
Vi tager det rene drikkevand for givet i Danmark, og det er godt, men faktum er, at det mere er held end forstand, at vi har så godt et vandmiljø. Forurening af jorden og kvaliteten af vores drikkevand hænger sammen, og i årtier er jorden blevet brugt som depot for farlige gifte og kemikalier og andet besværligt affald, man ellers ikke har kunnet komme af med.
avisendanmark.dk, 14-05-2022

 

DR måtte godt kalde vand for giftigt
DR bragte i januar måned en programserie, Byen med det giftige vand, der handler om et lille, nordfynsk vandværks kamp for at sikre rent drikkevand til forbrugerne, efter der var blevet konstateret et for højt niveau af pesticidstoffer i drikkevandet. 
effektivlandbrug.dk, 12-05-2022

 

 

 

Frie Grønne: Vi har brug for en national handlingsplan mod PFOS
For hver dag, der går uden en klar plan, risikerer danskere at blive forgiftet med kræftfremkaldende kemikalier, fordi regeringen ikke sætter ind, skriver Susanne Zimmer.
altinget.dk, debat, 12-05-2022

 

Ugens vand: Er rent drikkevand også velfærd?
Stramme budgetter ved regeringens forhandlinger med regioner og kommuner lover ikke så godt for vandsektoren. Men trods alt tages der lokalt små skridt i den rigtige retning for drikkevand, spildevand og klimatilpasning.
watertech.dk, 12-05-2022

 

Skal borgere i Grindsted være bekymret for forurening?

Nu anbefaler forskergruppe tre projekter til at give svaret. Tre nye sundhedsprojekter i Grindsted skal gå i dybden og undersøge, om der er risici ved at bo i byen. Håbet er, at det kan skabe tryghed til borgerne.

Nu skal borgerne i Grindsted snart have svarene og vide, hvor stor en indflydelse forureningen har på deres sundhed.
tv2.dk, 11-05-2022

 

 

Rådmanden må fremskynde sikringen af grundvandet

Brug 800 millioner kroner og køb de sårbare områder. I Aarhus Kommune er den tilgængelige drikkevandsressource fuldt udnyttet. Det betyder, at vi ikke bare kan flytte vores vandværker til nye grundvandsreservoirer, såfremt de hidtidigt benyttede reserver forurenes til udrikkelighed.
århusstift.dk, debat, 11-05-2022

 

Gigantiske mængder oldgammelt vand fundet under Antarktis
De mange millioner liter vand gemmer måske på endnu ukendte organismer – og kan måske gøre os klogere på klimaforandringer
ekstrabladet.dk, 10-05-2022

 

 

Jordvarme er vigtig for grønne omstilling

Klimabevægelsen i Rudersdal peger i Rudersdal Avis (4. maj, red.) på, at vertikal jordvarme er helt afgørende for den grønne omstilling.
Jeg hører desværre tit, at Rudersdal oftest giver afslag på tilladelser til vertikal jordvarme. Denne bekymring rejser Klimabevægelsen også.

sn.dk, debat, 09-05-2022

 

Er markvanding godt for klimaet?
Der er tryk på vandingsmaskinerne rundt om i landet, og heldigvis er der mere end rigeligt med vand i undergrunden til, at man med god samvittighed kan vande.
sagro.dk, 09-05-2022

 

Alle muligheder for at sikre rent drikkevand bruges
Aalborg Forsyning peger på en række tiltag, som skal sikre, at der er rent drikkevand og drikkevand nok i fremtiden. Det gælder blandt andet øget grundvandsbeskyttelse og rensning af grundvandet for en periode.
aalborgavis.dk, 09-05-2022

 

 

 

PFOS-forurening har spredt sig i Seden
Medlemmer af kogræsserlav har spist forurenet kød i flere år og overvejer nu at nedlægge sig selv
fynsamtsavis.dk, 08-05-2022

 

Skovene vælter frem i Odense: Lige nu plantes fire nye tæt på byen
Nye, spæde træer sættes i disse uger i jorden fire forskellige steder i og omkring Odense. Der plantes blandt andet eg og bøg og mindre grupper gran. Samtidig laves skovbryn og stier i de nye skove til fremtidig glæde for borgerne.
fynsamtsavis.dk, 08-05-2022

 

 

Ugens vand:

Tørkelignende tilstande – og andre drivere for mere rent vand
Indien har et godt øje til dansk vandteknologi – mens forureningen fortsat breder sig herhjemme, i både drikkevand og vandmiljø.
watertech.dk, 06-05-2022

 

Opsamling af debat

Er vi for forsigtige, eller skal vi komme grundvandet til undsætning nu Pesticider og fluorstoffer splitter aktører i grundvandsdebat. Mens nogle råber vagt i gevær, mener andre dog, at vi er for forsigtige i Danmark, når det kommer til at passe på vores grundvand. Uenighederne kan i den grad spores i Altinget Miljøs seneste temadebat.
altinget.dk, 06-05-2022

 

 

Kom og hent et vandværk

Vil skille vandværket ad i atomer og genopføre det syd for Sahara. Struer Energi gør klar til at indgå en aftale med organisationen “Ingeniører Uden Grænser”, så vandværket i Bremdal kan blive genopført i Sierra Leone, når det bliver nedlagt.
holstebrostruer.dk, 05-05-2022

 

 

Danske Regioner: Det tager årtier at rense vores grundvand, når skaden er sket.

Så lad os begynde at forebygge nu. Vi finder flere og flere forureninger, som truer vores grundvand og dermed vores rene drikkevand. Forureningerne er ofte sket for mange år siden, og de er dyre og besværlige at fjerne, når de først er på vej mod grundvandet. Derfor skal vi forebygge langt mere – for de kommende generationers skyld, skriver Mads Duedahl (V).
altinget.dk, debat, 05-05-2022

 

Sidste resultater fra massescreeningen: Alle pesticidstoffer under grænseværdien
Nu foreligger de sidste resultater af massescreeningen fra 2021, der omfatter fund af fire pesticidstoffer under grænseværdien. Der er desuden fundet to stoffer, der ikke er pesticider. I marts blev de første resultater offentliggjort.
miljøstyrelsen.dk, 04-05-2022

 

 

I Oslo opfordrer man folk til at spare på vandet – men tørken truer ikke os endnu
Selvom der ikke er problemer i Danmark, er jorden knastør, og det kan presse nogle.
dr.dk, 03-05-2022

 

Her er der fundet PFAS

Det er vigtigt, at vi får afdækket problemets omfang og får sat initiativer i gang de steder, hvor det er nødvendigt, udtaler Susan Münster. 

nordvestnyt.dk, 02-05-2022

 

 

 

Vandselskab vil have lov til at foretage tvungne opkøb af jord i indvindingsområder
Aarhus Vand beder miljøministeren om at ændre loven, så det bliver muligt for kommuner og vandselskaber at ekspropriere jord over grundvandsdannende indvindingsområder. Som loven er i dag, er ekspropriation ikke en mulighed.
landbrugsavisen.dk, 02-05-2022

 

 

Her er de giftige fluorstoffer dukket op
Indtil videre er der primært fundet PFAS i drikkevandet omkring Hovedstaden, men det er også dukket op i vandboringer i Slagelse og et lille vandværk i Lejre.
sn.dk, 02-05-2022

 

 

Landmanden Christian er klar til at lave en aftale med vandværket: – Det skal være slut med bruge gift, der kan ende i din drikkedunk
Struer Kommune måtte konstatere, at der var risiko for nedsivning af sprøjtegifte ved stort set alle 14 vandværker i kommunen.
ringkøbingskjerndagbladet.dk, 30-04-2022

 

 

Solcelleparker bør øge biodiversitet og beskytte grundvandet
Better Energy har netop offentliggjort selskabets bæredygtighedsrapport for 2021 og stempler for alvor ind som førende vedvarende energiselskab med fokus på synergieffekter i den grønne energiomstilling. Beskyttelse af grundvand, øget biodiversitet og regeneration af lavbundsjord er tre af de positive effekter, Better Energy forsøger at gøre til en naturlig del af solcelleprojekter i Danmark, Sverige og Polen.
dagensvvs.dk, 30-04-2022

 

 

 

Odsherred Forsyning vil forvandle slam til aktivt kul
Odsherred Forsynings bestyrelse har nikket ja til, at forsyningsselskabet kan arbejde videre med et projekt, der kan vise sig at være banebrydende i kampen mod miljøfremmede stoffer som eksempelvis PFOS i vand. – Bestyrelsen har sagt ja til, at vi kan koble en kulovn på slamanlægget i Fårevejle, fortæller Fanny Villadsen, direktør i Odsherred.
sjællandskevestsjælland, 30-04-2022

 

 

Ny skov plantet ved Slangerup
Syd og vest for Slangerup er det planen at plante i alt 430 hektar skov over en årrække. Alene her i foråret skal der plantes 130.000 træer og buske på et areal på ca. 33 hektar syd for Slangerup. Og det arbejde gik i gang fredag den 29. april, da der var inviteret til skovplantning.
frederikssund.dk, 29-04-2022

 

 

Pesticidforbud nytter ikke noget, når PFOS er vores største problem 
Når regeringen vil forbyde ellers godkendte pesticider, risikerer de at skabe markeder for import af ulovlige sprøjtegifte, der kan gøre mere skade end gavn for vores miljø og sundhed, skriver Jacob Jensen (V).

altinget.dk, debat, 29-04-2022

 

Ugens vand: Der er da heldigvis nogle, der sætter tempoet op på beskyttelse af drikkevand og kyster

EU tør, hvor Danmark tier på kemiske stoffer – og andre fortrinsvis positive nyheder for drikkevand og klimatilpasning.
watertech.dk, 29-04-2022

 

Nej tak til pesticider
Odsherred Kommune vil fremover følge op med pesticid-forbud, hvis en lodsejer og et vandværk ikke bliver enige om at indgå en frivillig aftale.
Nordvestnyt.dk, 28-04-2022

 

Politikere mangler mod
Den eneste vej frem er et totalt sprøjtningsforbud, hvor vores drikkevand dannes, men ingen politikere har modet eller lysten til at tage skridtet
Fredag 22. april var der festivitas i forbindelse med skovrejsningen ved Rugballegård.
horsensfolkeblad.dk, debat, 28-04-2022

 

 

Klumme: Tid til eftertanke
For et stykke tid siden så jeg Løvens Hule, og som så mange andre er jeg stor fan af programmet. Det er vigtigt for vores samfund, at nye iværksættere får vind i sejlene til at vækste med deres forretning, og programmerne præsenterer iværksætteri på en underholdende måde. Men denne gang, midt i det spirende forår, fik jeg noget at tænke over, som hænger sammen med både vores levevis og vores tillid til myndighedernes godkendelser af produkter. Lad mig lige slå fast med syvtommerssøm, at jeg absolut ikke er ude med riven, og jeg ønsker på ingen måde at hænge nogen ud. Der er blot tale om nogle personlige refleksioner.
energy-supply.dk, 28-04-2022

 

 

Pauser i brug af sprøjtemiddel kan mindske grundvandsrisiko markant
Nitrogenindeholdende sprøjtemidler har længe været anerkendt som en af de største trusler mod drikkevandet. Når nitrogen kommer i kontakt med oxygen, skabes kvælstoffet nitrat, hvilket er et vigtigt næringssalt for vegetarisk bevoksning, men skadeligt for renheden i postevandet. Al nitraten optages nemlig ikke gødningsprocessen, og resterne kan strømme ned i vores grundvand.
watertech.dk, 28-04-2022

 

 

Myndighed: Der har aldrig været fare for drikkevandet i Kølvrå

I løbet af få uger blev omkring 7000 tons døde mink plus en masse forurenet jord fjernet fra markerne ved Kølvrå, og resultatet er, at der kun er en lille smule jordforurening, som ifølge myndighederne nedbrydes naturligt.
viborgstiftsfolkeblad.dk, 27-04-2022

 

Region undrer sig: Vi er på jagt efter kilde til forurening

Vi har ikke nogen ide om, hvad kilden til PFAS-forureningen er, og vi er i gang med at opspore kilden. Anders Kühnau, regionsrådsformand Lægefaglig direktør på Regionshospitalet i Gødstrup, Jens Friis Bach, pegede også på, at PFAS løbende bliver optaget i kroppen, men at der endnu ikke er påvist nogen sammenhæng mellem PFAS og kræfttilfælde.
holstebrostruerfolkeblad.dk, 27-04-2022

 

Forbrugerne har nydt godt af vandregulering
Den økonomiske regulering af de danske drikkevandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Uden reguleringen ville prisen på drikkevand i de større regulerede selskaber i gennemsnit være 13-17 procent højere, viser en omfattende analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
konkurrence- og forbrugerstyrelsen.dk, 27-04-2022

 

 

Miljøminister: – Sprøjteforbuddet er et godt skridt på vejen til en bedre beskyttelse af grundvandet
Det giver mening med et forbud mod at bruge de sværest nedbrydelige sprøjtemidler de steder, hvor der er en særlig risiko for, at det ender i grundvandet, mener miljøminister Lea Wermelin (S), efter at et politisk flertal i sidste uge vedtog et forbud mod brug af blandt andet glyphosat på fortove, terrasser, m.v.
effektivlandbrug.dk, 26-04-2022

 

 

Nu må du spise grønsager, der er skyllet grundigt i drikkevand

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at en “eventuel sundhedsrisiko ved øget PFAS indhold i havskum er begrænset, da PFAS primært optages i kroppen ved indtag af mad og drikke) og i meget begrænset grad ved optagelse gennem huden. 

folkebladet.dk, 26-04-2022

 

 

Venstre undrer sig over glyphosat-forbud
Venstres landbrugsordfører mener, at et netop vedtaget forbud mod brug af glyphosat på en række offentlige og private arealer mangler fagligt belæg.

effektivtlandbrug.dk, 26-04-2022

 

 

 

S: Vi kan ikke quickfixe vores grundvand – men vi er godt på vej
Socialdemokratiet har allerede sat gang i en lang række tiltag, så at vi kan sikre, at vores børn og børnebørn kan drikke vandet fra vandhanen i fremtiden. Men vi er ikke i mål endnu, skriver Kasper Roug (S).
altinget.dk, debat, 26-04-2022

 

Danva: Vi skal sikre vandet ved at friholde områder for kemikalier
Vandværkerne slås med stadig flere miljøfarlige stoffer i grundvandet. Og det er ikke kun fortidens synder, det handler om. Også kemi, der stadig er tilladt at anvende i både landbrug, industri og private hjem, er årsag til problemerne. Derfor skal vi adskille områder til drikkevand fra kemi, skriver Carl-Emil Larsen.
altinget.dk, debat, 26-04-2022

 

 

Er det et problem, at PtX kræver store mængder og meget rent vand? Fagfolk er uenige. Rent vand til PtX er ikke noget problem, mener SDU-professor i cirkulær økonomi, der foreslår transport af vand i tankvogne. Dårlig idé, lyder det fra brancheorganisation. Imens er der usikkerhed om, hvem og hvordan der skal renses til den ultrarene kvalitet, der kræves i elektrolyse.
watertech.dk, 26-04-2022

 

 

EU vil forbyde tusindvis af farlige kemiske stoffer
Den hidtidige proces med granskning af kemiske stoffer ét for ét går alt for langsomt – nu skal de kunne forbydes op til flere tusind ad gangen, fastslår EU-Kommissionen. Stort spring fremad, siger europæiske miljøgrupper, godt nyt, siger dansk miljøminister. Ét af PFAS-stoff erne er PFOS, der sidste år blev opdaget i oksekød fra køer i Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening og siden er identificeret i høje koncentrationer i kroppen hos medlemmer af foreningen, i lokale kolonihaver, i fisk og i grundvand i nærheden af Korsør Brandskole, hvor PFOS er blevet brugt i brandslukningsskum.
information.dk, 26-04-2022

 

Giftige fluorstoffer pibler frem flere steder
Ifølge Ane-Marie Westergaard, chef for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland, er man stadig i gang med at undersøge PFOS-fundene nærmere. – Men indtil videre har vi ikke fundet nogen endnu, der er så alvorligt, at vi eksempelvis har indført et fiMiljøminister Lea wermelin (S) har denne uge været i samråd om stort fund af PFAS-stoffer.
nordvestnyt.dk, 26-04-2022

 

Meget godt i Malling

I Malling har vi nogle af de mest velegnede områder til vedvarende energi. Opsætning af sol- og vindmølleparker på disse områder kan samtidig virke som nødvendig vandbeskyttelse af sårbart vand. Det betyder primært, der ikke må bygges boliger på disse arealer, ligesom der kun må dyrkes på arealerne, hvis det sker uden brug af pesticider.
aarhusstiftidende.dk, 25-04-2022

 

 

650.000 kvm jord bliver nu tvangsopkøbt

20 landmænd skal sælge på Ærø. I januar 2019 vedtog Folketinget et tillæg til Pesticidstrategien 2017-21 som pålægger kommunerne inden december 2022, at have udpeget de BNBO’er, der er sårbare overfor anvendelsen af pesticider. 20 landmænd skal nu sælge 650.000 kvm jord for at beskytte grundvandet. Det foregår ved frivillige tvangsopkøb, som betyder, at kommunen orienterer landmændene om, at hvis de ikke sælger frivlligt vil jorden blive tvangsopkøbt. Fordelen ved denne frivillig-tvang-model er, at landmændene ikke skal betale skat af jordsalget.

ærødagblad.dk, 24-04-2022

 

 

Give-virksomhed laver anlæg der renser op efter PFOS-forurening 
Teknologivirksomheden Kemic Vandrens i Give har udviklet og dokumenteret en rensningsanlægsteknologi baseret på kulfiltre, som skal fjerne de forurenende stoffer PFAS og PFOS fra grundvand og overfladevand hos Københavns Lufthavne, hvor der er fundet forurening efter tidligere brug af brandskum.

giveavis.dk, 24-04-2022

 

 

Vandværksformand er dybt frustreret: Vil lukke, men kan ikke
Det går ikke ligefrem fremad for det lille vandværk i Hvedstrup, som i flere år har kæmpet med for højt indhold af det uønskede stof 4-CPP i drikkevandet. Værket har fået flere påbud, og sidste år blev hele bestyrelsen skiftet ud. Den nye bestyrelses store ønske er at få nedlagt vandværket og få etableret en ledning mod syd, hvor drikkevandet i stedet kan komme fra forsyningsselskabet Fors.
sn.dk, 24-03-2022

 

 

Miljøminister afviser at sætte kroner og øre på PFAS-udfordring
Miljøminister Lea Wermelin afviste på samråd at forholde sig til, om der skal sættes ekstra penge af til at bekæmpe PFAS-forurening. Myndighederne er godt i gang, forsikrede hun.
altinget.dk, 22-04-2022

 

 

 

Nu kommer der sprøjteforbud på fortove og terrasser
Nu bliver det forbudt at sprøjte med blandt andet glyphosat på en række offentlige og private arealer. Det har et politisk flertal i Folketinget netop vedtaget. Lovændringen betyder, at det bliver forbudt at bruge sprøjtemidler med fx glyphosat på flere private og offentlige arealer. Der er tale om fx stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser, fordi under den slags arealer er det øverste jordlag gravet væk, og der er derfor en særlig risiko for at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet.

østdanmark.dk, 22-04-2022

 

 

 

Sprøjteforbud vedtaget – men får først virkning fra 2024

Fremover bliver det forbudt at bruge for eksempel Roundup på eksempelvis fortove, indkørsler og terasser.
berlingske.dk, 21-04-2022

 

Pesticidrester fjernes direkte ved grundvandsboringer
Pesticidresten DMS er fundet i cirka en tredjedel af landets drikkevandsboringer. Et projekt støttet af Danmarks Miljøklynge CLEAN undersøger nu mulighederne for at rense grundvandet decentralt direkte ved de berørte boringer.
tekniskfokus.dk, 20-04-2022

 

Danmarks Naturfredningsforening: Drikkevandet er mere truet end hidtil antaget
Rester fra sprøjtegift bliver i højere og højere grad fundet i grundvand og drikkevand. Derfor er der brug for et nyt gear i drikkevandsbeskyttelsen, skriver Rikke Lundsgaard.
altinget.dk, debat, 20-04-2022

 

 

 

Forsker: Der er sandsynligvis mere forurening på vej ned i vores grundvand. Så det er på tide at sætte skub på beskyttelsen
Lige nu gambles der med de kommende generationers ve og vel, og der er mere forurening på vej ned til de grundvandsmagasiner, der udgør rygraden i vores drikkevandsforsyning, skriver Lisbeth E. Knudsen.
altinget.dk, debat, 19-04-2022

 

 

Brusevandet bruges til toiletskyl
Vi skal passe godt på vores vand, der i stigende grad er plaget af pesticider og andre giftstoffer. Hvert år lukker op til 100 vandboringer p.g.a. forureninger. Det er unikt i Danmark at vi har direkte adgang til vores grundvand.
positivenyheder.dk, 17-04-2022

 

Tidligere erhvervsmand tog knap 900.000 kr. fra aarhusiansk vandværk: »Han har været smart«. En tidligere erhvervsmand blev fredag den 1. april dømt for 11 forhold ved Retten i Odense. En af anklagerne omhandlede et mindre aarhusiansk vandværk, som mistede knap 900.000 kr. i perioden.
jp.dk, 15-04-2022

 

Lolland Kommune: Ingen ændringer i BNBO-vurdering
Avisen har spurgt Lolland Kommune, om indsigelsen fra Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk, der blev indgivet i efteråret, har medført ændringer i vurderingen af, hvorvidt der skal være BNBO omkring vandværkets fire boringer.
effektivlandbrug.dk, 14-04-2022

 

 

Vandværk protesterer til kommunen over BNBO
– Forbrugerne kommer til at betale for noget, der ikke virker, lyder det fra en vandværksformand på Lolland, der har indgivet indsigelse til kommunen over BNBO.
effektivtlandbrug.dk, 14-04-2022

 

Vandværk med udfordringer
Agersø Vandværk A.M.B.A fik genvalgt sin bestyrelse på generalforsamlingen AGERSØ: Alle landets vandværker har i det forløbne års tid arbejdet med indsatsplaner, som handler om at begrænse eller helt eliminere udvaskningen af pesticider i grundvandet. der omkring boringer skal anlægges en såkaldt beskyttelseszone, hvor lodsejeren ikke må sprøjte m.m …
ugenytvestsjælland.dk, 14-04-2022

 

 

 

Notat bekræfter risikoen ved at lave aftale med kommunen om BNBO
Miljøministeriet bekræfter i et notat, at landmanden ikke kan regne med, at en kompensation på en frivillig aftale med kommunen om BNBO er juridisk gyldig, fortæller advokat med speciale i EU-ret. Han advarer om, at landmændene selv vil skulle betale kompensationen tilbage, uanset at de har manglet rådgivning.
effektivlandbrug.dk, 13-04-2022

 

 

 

Efterlyser svar om PFOS fra miljøministeriet
Kommune og forsyningsselskab efterlyser svar på, hvordan de skal håndtere PFOS og miljøfremmede stoffer i spildevand.

sn.dk, 12-04-2022

 

Debat: Hvorfor beskytter Hillerød Kommune ikke drikkevandet?
Til borgmester Kirsten Jensen

Det er mig uforståeligt, at Hillerøds politikere ikke effektivt beskytter kommunens drikkevand. Kommunen bør reagere omgående på trusler mod vort grundvand.
sn.dk, 12-04-2022

 

Fund af PFOS ved genbrugspladsen i Vejle vurderes ikke at udgøre en risiko for ophold, brug og færden i området
Der er konstateret PFOS i grundvandsmagasiner tæt på jorden ved tidligere deponi i Ny Rosborg-området. Vi giver her et overblik over, hvad det betyder for dig, der allerede bruger området, og for fremtidige beboere i Vejles nye bydel.
ditvejle.dk, 12-04-2022

 

 

Kæmper for ‘forureneren betaler’princippet i Cheminova-sag

Region Midtjylland vil stævne staten. Regionen har også orienteret miljøminister Lea Wermelin (S) om sagen, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra hende. lodr@information.dk.

information.dk, 12-04-2022

 

 

Laura er en af Danmarks syv vandambassadører: Nu skal hun lære spanierne om dansk vand
En lille virksomhed i Skanderborg var ikke endt på det amerikanske marked uden vandambassadører.
dr.dk, 11-04-2022

 

 

 

Fællesmøde om frivillige BNBO-aftaler omkring drikkevandsboringer trak fuldt hus
De midt- og østjyske landbrugsorganisationer og brancheforeningen Danske Vandværker inviterede torsdag den 7. april til dialogmøde i Viborg.
maskinbladet.dk, 11-04-2022

 

 

Aarhus begraver landmænds forbud mod sprøjtegift – for nu
En knap ti år gammel indsatsplan for beskyttelse af grundvand, der blandt andet indebærer sprøjteforbud, er for dyr til at gennemføre, lyder det fra Aarhus Kommune.
cleantechwatch.dk, 11-04-2022

 

 

Drikkevand kan ikke følge med byggeboom
AALBORG: Aalborg Kommune vil igangsætte en række initiativer for at imødegå mangel på drikkevand, skriver TV2 Nord. Mange nye boliger er skudt op de senere år, og indbyggertallet er steget med mere end 18.000 personer. Det udfordrer drikkevandsforsyningen.
dknyt.dk, 11-04-2022

 

 

Aarhus Kommune opgiver at forbyde landmænd at bruge sprøjtegift

Danske Vandværker, Danmarks Naturfredningsforening og Danva forventer, at ordningen vil kræve en statslig grundvandsfond på 7-10 milliarder kr. Borgergruppen Rent Drikkevand i Beder og Malling er utilfreds med, at drikkevandsbeskyttelsen endnu engang udsættes. 

aarhusstiftidende.dk, 11-04-2022

 

 

Slår alarm: Drikkevandet er i fare
I Danmark er det en selvfølge, at der er rent vand i hanen. Men i Aalborg er det ikke sikkert, at det er en selvfølge i fremtiden. For det rene drikkevand i den nordjyske by er under så stort pres, at det allerede om 15-20 år kan være en mangelvare.
bt.dk, 10-04-2022

 

Fælles fodslag: Enighed om at arbejde for flere frivillige aftaler
Der var stor spørgelyst og masser af løsningseksempler, da det sidste i rækken af regionale aktørmøder om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afholdt i Vissenbjerg. Og alle har fokus på at løse problemet.
effektivtlandbrug.dk, 09-04-2022

 

Danske Vandværker: Det er vigtigt, at lodsejere og vandværker ser hinanden i øjnene
Danske Vandværker og midt- og østjyske landbrugsorganisationer samler deres medlemmer til dialog med henblik på at indgå frivillige BNBO-aftaler, inden muligheden lukker ved udgangen af året.
cleantechwatch.dk, 08-04-2022

 

DEBAT: Rent grundvand er ikke til forhandling
Vores drikkevand er truet af forurening fra masser af giftstoffer, som allerede er på vej ned gennem jordlagene. Det haster med at få standset yderligere kilder til forurening, og inden året er omme skal kommunen være i mål med aftaler om, at grundejerne stopper med at bruge giftstoffer tæt ved alle vores drikkevandsboringer. Hvis grundejerne ikke vil indgå en frivillig aftale, skal forvaltningen udstede et påbud. Og det skal ikke trækkes i langdrag af yderliger politisk behandling.¨
sn.dk, 08-04-2022

 

 

Ugens vand: Små skridt frem på klimatilpasning og drikkevand – og mudret Lynetteholm-forløb
Hvordan klimatilpasser og beskytter vi drikkevandet bedst? Og hvad er egentlig op og ned i sagen om klapning af havbundsmateriale fra Lynetteholm?
watertech.dk, 07-04-2022

 

 

Østrevrå Vandværk kører rigtig fornuftigt
Vandværkets aftale om Boringsnære Beskyttelsesområder er faldet på plads, ledningsnettet er fuldt optimeret og de sidste gamle vandmålere er udskiftet. 2021 blev et ret fornuftigt år for vandværket
østvendsysselfolkeblad.dk, 07-04-2022

 

 

 

L&F: Kommuner skal stoppe med at blande BNBO og indsatsplaner sammen
Det er et problem i den igangværende BNBO-proces, lyder det fra miljødirektør i L&F, Anders Panum, at nogle kommuner blander forhandlinger om beskyttelse af drikkevand mod pesticider i BNBO, sammen med indsatsplaner, der vedrører langt større arealer.
landbrugsavisen.dk 07-04-2022

 

 

Debat: Danske Vandværker: Rensning af grundvandet må ikke blive en sovepude. Vi er nødt til at tænke langsigtet
Fremtidens drikkevand er truet, og selvom vi trygt kan drikke vandet fra hanen nu, skal vi turde tænke i langsigtede løsninger, hvis vi skal kunne tappe vandet fra hanen om 10 år. Og vi skal starte der, hvor grundvandet dannes, skriver Susan Münster.
altinget.dk, 07-04-2022

 

Debat:; Dansk Planteværn: Faglighed skal sættes over politik i beskyttelsen af grundvandet
Det er fortidens pesticider, vi finder i vores grundvand i dag, og vi står med mere innovativ teknologi i hænderne. Derfor bør de politisk fastsatte kravværdier for pesticider i grundvandet genovervejes, skriver Tanja Andersen.

altinget.dk, 07-04-2022

 

Et dialogmøde mellem vandværker og lodsejere skal sikre flere frivillige aftaler
De midt- og østjyske landbrugsorganisationer og brancheforeningen Danske Vandværker inviterer torsdag i denne uge l til dialogmøde for vandværker og lodsejere.

landbrugsavisen.dk, 06-04-2022

 

Drikkevand i Nuuk: Mystisk fund af sprøjtemiddel kan skyldes laboratoriefejl
Det vakte stor undren, da det i februar kom frem, at der var fundet rester af sprøjtemidlet triazol i vandprøver fra vandsøerne i Nuuk. Triazol bliver normalt brugt i landbruget til at bekæmpe svampeangreb på afgrøder, men kan også forekomme i maling og i hydraulikvæsker.
knr.gl, 06-04-2022

 

 

Vaskeri-gigant vil vaske tøjet med regnvand
Vandbesparelser: Hos industrivaskeriet Elis i Holbæk bruger de i et aktuelt pilotprojekt regnvand i produktionen.
sn.dk, 06-04-2022

 

Landsret opretholder forbud mod anvendelse af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder
Østre Landsret har den 1. april 2022 stadfæstet Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser i tre principielle sager om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme inden for et boringsnært beskyttelsesområde i Egedal Kommune. 
kromannreumert.dk, 05-04-2022

 

Undersøgelse frifinder drikkevandet i Thyborøn for PFAS
Undersøgelser af drikkevandet i Thyborøn viser ingen spor af det giftige stof PFAS. Det er konklusionen af undersøgelser Lemvig Kommune satte i gang efter fund af det giftige stof flere steder i undergrunden på Harboøre Tange.
tvmidtvest.dk, 05-04-2022

 

 

Vandværk beholder det bløde vand
Generalforsamling i Store Heddinge Vandværk afviste forslag om at gå tilbage til hårdt vand med kalk.
stevnsbladet.dk, 04-04-2022

 

 

Vandrammedirektivets betingelser for fristforlængelse kan næppe anvendes i Danmark
Slesvig-Holsten bruger undtagelser i Vandrammedirektivet, og både dansk landbrug og flere kommuner og forsyningsselskaber er lune på at bruge dem herhjemme. Men det er næppe muligt, ifølge professor emerita der er specialist i miljøret.
watertech.dk, 05-04-2022

 

 

Væk med pesticider – uden pistol for panden
Debat Vi skal beskytte vores drikkevand i Furesø og kunne være trygge ved, at det vand vi drikker er fri for pesticider. Det var hele byrådet enig om på byrådsmødet 30/3, da vi diskuterede Boringsnære Beskyttelsesområder – dvs. jordområder, der ligger tæt på vandboringer. 
frederiksborgsamtsavis.dk, 04-04-2022

 

 

Forgiftede borgere klar til sagsanlæg
Efter fundet af PFOS i Korsør er der dukket lignende fund op i naturen flere steder i landet. Miljøstyrelsen oplyste i januar, at der er fundet 52 steder i landet, hvor forurening med stoffer fra PFAS-gruppen (som PFOS hører under, red.) kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. …
sjællandskemedier, 04-04-2022

 

Økologisk Landsforening: Pesticidfund i vores drikkevand er ikke bare fortidens synder. Før vi ved af det, er det også nutidens
debat: Flaskevand kan blive vores virkelighed, hvis vi bare bliver ved med at fortynde os ud af problemet og ikke kommer sprøjtegiftene i vores drikkevand til livs, skriver Sybille Kyed.
altinget.dk, 04-04-2022

 

 

Mere end 200 personer forgiftet
Korsør-borgere, der er blevet forgiftet med PFOS, melder sig klar til gruppesøgsmål mod Slagelse Kommune
eb.dk, 02-04-2022

 

 

Rigide regler koster forbrugerne penge
Formanden for Brande Vandværk, Jens Arne Thomsen, kom vanen tro med et par markante udmeldinger, da han aflagde beretning på vandværkets generalforsamling forleden. Især var han ude med riven efter de regler, der egentlig skulle gøre det billigere at være forbruger, men i praksis har den modsatte effekt.
Bl.a. er Brande Vandværk iht. Vandforsyningsloven pålagt at effektivisere 3 % på driften.
brandebladet.dk, 02-04-2022

 

 

Ekspert: ‘Borgere i Thyborøn bør undersøges for giftstofferne PFAS’
Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, der er professor og leder for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, mener nemlig, at borgerne i Thyborøn bør undersøges for PFAS-stoffer.
bt.dk, 01-04-2022

 

 

Ny digital løsning med optimeringspotentiale for den danske vandforsyningssektor
En stor del af de danske vandværker kører på forældet teknologi, men er fastlåste til langvarige aftaler med producenter af målere. Brødrene Dahl har nu udviklet ny teknologi, der muliggør reel fjernaflæsning selv på forældede systemer. Løsningen præsenteres blandt andet på forsyningsmessen den 1. april i Aars.
byggeoganlægsavisen.dk, 31-03-2022

 

 

DEBAT: Væk med pesticider – uden pistol for panden
Vi skal beskytte vores drikkevand i Furesø og kunne være trygge ved, at det vand vi drikker er fri for pesticider. Det var hele byrådet enig om på byrådsmødet 30/3, da vi diskuterede boringsnære beskyttelsesområder – dvs. jordområder, der ligger tæt på vandboringer.
sn.dk, 31-03-2022

 

PFAS fundet i kemikaliedepotet ved Høfde 42
Generationsforureningen ved Høfde 42 indeholder også PFAS. Region Midtjylland har netop fået svar på vandprøver fra det gamle kemikaliedepot på kysten ved Harboøre Tange, og der er målt PFAS-koncentrationer på samme niveau som ved den nedlagte losseplads syd for Thyborøn. PFAS-fundet stopper ikke den kommende oprensning.
regionmidtjylland.dk, 31-03-2022

 

Nye tal: Fødevareindustriens vandforbrug pr. produceret enhed er steget
Ny analyse fra ATV peger på, at det i mange industrier går bedre med klimabevidstheden end vandbevidstheden. DI Fødevarer vil nu i endnu højere grad hjælpe især små og mellemstore virksomheder med at spare på (drikke)vandet.
watertech.dk, 31-03-2022

 

 

Samarbejde om skovrejsning i Silkeborg Nord
Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune indgår et langvarigt samarbejde om at opkøbe ejendomme for at etablere en bynær skov nord for Silkeborg.
silkeborg.dk, 31-03-2022

 

 

 

Borgere i Thyborøn frarådes at spise hjemmedyrkede grøntsager
Årsagen er, at Lemvig Kommune har gjort nye fund af de formodet kræftfremkaldende og hormonforstyrrende PFAS-stoffer. Det oplyser Miljøstyrelsen og Lemvig Kommune i pressemeddelelser.
bt.dk, 30-03-2022

 

Godt nyt fra minkgravene: Ingen risiko for forurening af drikkevand, sø eller åer
Eksterne eksperter fra Rambøll og COWI/Geo konkluderer i en ny rapport, at det står bedre til en forventet. Otte måneder efter de sidste mink blev gravet op og kørt til forbrænding, er næsten al forurening væk. Det konkluderer Miljøstyrelsen på baggrund af en rapport udarbejdet af eksterne eksperter fra både Rambøll og COWI/Geo.
tvmidtvest.dk, 30-03-2022

 

 

Efter opgravning af mink:

Ingen risiko for forurening af drikkevand, sø eller åer, skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.
viaritzau.dk, 30-03-3022

 

 

Beskyttelse af vores drikkevand trækker ud – 12 kommuner hænger i bremsen
Det bliver vanskeligt at nå i mål med en ny indsats, der skal beskytte vores drikkevandsboringer mod sprøjtemidler fra landbruget.
tv2lorry.dk, 28-03-2022

 

 

Kritik af indslag i TV Avisen: DR hævdede at tysk grundvand er renere end dansk uden dokumentation
Et indslag i TV Avisen om grundvandsbeskyttelse i Danmark får kritik af lytternes og seernes redaktør for blandt andet, at seerne fik indtryk af, at den tyske vandkvalitet er bedre end den danske.
dr.dk, 25-03-2022 

 

De skulle passe på vores drikkevand. Nu anklages de for svindel
Velkommen til denne uge nyhedsoverblik, der handler om vores vigtigste ressource: vand. Dansk politikere praler med, hvor rent det er, men alligevel viste denne uge, at kontrollen er mangelfuld og ja, den anklages ligefrem for svindel.
Danwatch, 25-03-2022 

 

 

Næsten 30 pct. af EU’s grundvand opfylder ikke kravene
EU’s natur- og miljødirektiver stiller stramme krav til, at grundvandet kommer i tilstrækkelige mængder og er i god kemisk tilstand. Men på begge parametre boner grundvandet i de 27 EU-lande negativt ud.
ING/WATERTECH, 25-03-2022 – Kræver abonnement

 

 

Regioner frygter, at farlige fluorstoffer truer drikkevandet 94 steder
Landets vandværker og regioner efterlyser flere penge til at fjerne forureninger, der truer vores drikkevand.

dr.dk, 24-03-2022

 

 

Lille vandværk med store ambitioner får ny vandværkspris
Danske Vandværker fejrer Vandets Dag den 22. marts med at uddele en nystiftet pris. Årets Vandværkspris 2022 tilfalder et lille vandværk med omkring 30 forbrugere, som ligger i Halkær syd for Nibe.
Vandværket besluttede for nogle år tilbage, at man gerne ville beskytte drikkevandet bedre. Og vandværkets formand har gennem en ihærdig indsats formået at få Aalborg Kommune til at købe otte hektar landbrugsjord, der ligger rundt om vandværket, og hvor der nu er plantet skov og skabt en fælles landsbyhave.
danskevv.dk, 22-03-2022

 

 

 

 

Kemikaliedepotet ved Høfde 42

En af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange, er den meget omtalte forurening ved Høfde 42. I dag håndteres forureningen i det tidligere kemikaliedepot ved Høfde 42 af Region Midtjylland.

Region Midtjylland, 24-03-2022

 

 

 

Regionen vil undersøge grundvandet på 15 grunde
Region Nordjylland vil i 2022 gennemføre større undersøgelser af 18 grunde, hvor der tidligere er konstateret jordforurening. De 15 af de 18 grunde er udpeget på grund af risiko for grundvandsforurening.

Nordjyske Stiftstidende, 24-03-2022  

 

 

 

Arsen øger hjertesygdoms-risiko: Sådan fjerner vandværk det fra drikkevandet

Galten Vandværk opsamler og behandler råvand for arsen via en række filtre. Man overvejer løsning hvor to forskellige metoder kombineres – det kan måske bringe niveauet helt ned til det, der lægges op til efter nyt studie.
ING/WATERTECH 24-03-2022 

 

 

Vandets Dag: Åbent brev til Folketingsmedlemmerne
Den 22. marts giver hvert år anledning til at gøre status over vores drikkevand, for der er det nemlig FN’s internationale vanddag. Alle har ret til rent drikkevand, og skal vandværkerne kunne blive ved med at levere godt vand til befolkningens haner, er det nødvendigt at beskytte vores grundvand bedre. I vandsektoren mener vi, at vi bør gøre grundvandsdannende arealer i indvindingsområderne fri for sprøjtemidler og andre kemikalier, hvis vi vil sikre vores drikkevand.
danskevv.dk, 22-03-2022

 

 

 

Tidligere fyldplads ved Vamdrup forurenet med PFAS
En tidligere fyldplads i Nyskov uden for Vamdrup er fundet forurenet med det sundhedsfarlige stof PFAS. Det er sket i en kommunal undersøgelse af alle tidligere lossepladser og andre steder, hvor stoffet er anvendt.

Fællesavisen, Christiansfeld Avis og Vamdrup Avis, 22-03-2022

 

 

 

Kemiingeniør fra VIA om nyt arsen-studie: ‘Det er både teknisk og økonomisk overkommeligt at fjerne fra drikkevand’
Det kan lade sig at nedbringe indholdet af arsen i drikkevand til en femtedel af den nuværende grænseværdier, siger Loren Ramsay, der er docent og kemiingeniør på VIA University College. Kræver abonnement.

ing.dk, 22-03-2022

 

 

 

SMV’er skal sikres mod cyberangreb
Dansk Brandsikringsinstitut er sammen med bl.a. Danske Vandværker, med i udviklingen af af løsninger, der skal styrke danske SMV’ers it-sikkerhed. Et af disse er projektet “Samarbejdende Cybersikkerhed”, som har udviklet en it-sikkerhedsløsning, der bl.a. indeholder en teknisk løsning, awareness-træning, videndeling og beredskabsplaner inden for cybersikkerhed.
Berlingske, 22-03-2022

 

 

 

Udviklingsprojekt: PFAS-inator: Eliminering af uønskede PFAS-forbindelser fra vand
Projektet – PFAS-inator – tager udgangspunkt i, hvordan eksisterende billige og avancerede vandbehandlingsteknologier kan kombineres, så der kan udvikles en kosteffektiv renseløsning til svært nedbrydelige stoffer som PFAS.

Teknologisk Institut, 22-03-2022

 

 

 

 

Fælles plan for at fremskynde beskyttelsen af drikkevandsboringer
Arbejdet med at beskytte boringsnære beskyttelsesområder skal op i tempo. Derfor er miljøminister Lea Wermelin, KL, DANVA, Danske Vandværker og L&F blevet enige om en plan for at sikre fremdrift i arbejdet.

MST.dk, 21-03-2022

 

 

 

 

Ugens vand: Flere svære prioriteringer på drikkevands- og kystbeskyttelse – og grøn omstilling
Er alternativer til Roundup endnu mere skadelige? Er der nok tempo på drikkevandsbeskyttelse, klimatilpasning og cirkulær økonomi? Må flamingoer bøde for vandkrævende produktion af elbil-batterier?
watertech.dk, 18-03-2022

 

 

Miljøbombe truer efter 17 år med udsivning fra losseplads
I løbet af de næste par uger lander et nyt påbud fra Miljøstyrelsen hos AffaldPlus, der får besked på at undersøge jord, græs, overfladevand og muligvis også sediment fra vandhuller omkring den store losseplads med navnet Forlev Miljøanlæg for indhold af giften PFAS/PFOS. …
sn.dk, 17-03-2022

 

Når det usynlige vand bliver et problem
Højtstående og stigende grundvand er et stadigt større problem for flere kommuner, og problemet bliver kun værre i takt med klimaforandringerne. Men hverken kommuner eller vandselskaber må gøre noget, når vandet nedefra trænger op til overfladen og skaber ødelæggelser. Derfor efterlyser blandt andre KL, at der bliver sikret lovhjemmel til kommuner og vandselskaber i den nye nationale klimahandlingsplan.
danskekommuner.dk, 17-03-2022

 

 

 

Ny forening vil styrke samarbejdet på tværs af små lokalsamfund
Foreningen Lejre Landsbyer lægger fra land i slutningen af marts.

Et konkret projekt, folkene bag Lejre Landsbyer peger på i invitationen til borgere i hele kommunen, handler om drikkevand.

– Byen og landet – sammen om vandet” er et initiativ under Lejre Landsbyer, der arbejder for at øge grundvandsbeskyttelsen, fremme biodiversiteten og sikre et sundere miljø for borgere i Lejre og rent vand for vandforbrugerne, lyder det.

sn.dk, 17-03-2022

 

 

Flere hundrede millioner kroner spildes på flytning af anlæg
Det er samfundsøkonomisk meget usmart at flytte forsyningsledninger igen og igen; alene i 2020 kostede det mere end en kvart milliard kroner. Planlovgivningen bør fokusere mere på det, der ligger under jorden, mener Danva og andre forsyningsaktører, der nu er i dialog med minister om sagen.
watertech.dk, 17-03-2022

 

 

Tikkende miljøbombe efter udsivning i 17 år fra losseplads
Påbud fra Miljøstyrelsen til AffaldPlus om målinger for PFAS/PFOS omkring Forlev Losseplads fremgår, at udsivning af forurenet vand fra lossepladsen først blev opdaget efter 17 år.
sn.dk, 17-03-2022

 

 

 

Sov du bare roligt om natten: Putin kommer ikke til at hacke dit private netværk
Der er megen snak om hackerangreb og cyberkrig, der udspringer fra den verserende og ulykkelige krig i Ukraine. Trusselsbilledet er steget, men den almindelige borger skal ikke være bange: Putin går ikke efter dit netværk.

finans.dk, 16-03-2022

 

 

Mariager: Vil du være med til at sikre rent i hanen?
Vil du være med til at sikre rent i hanen? Stiller du op til bestyrelsen i dit lokale vandværk, er du med til at udvikle og sikre, at der altid er rent drikkevand. Formand for Mariager Vand Keld Enslev fortæller: Vand er noget af det vigtigste, vi har. Uden vand intet liv. Heldigvis har vi masser af godt drikkevand i Mariager. Vi kan drikke et glas vand, lige når vi har lyst, og sådan skal det blive ved med at være.

fjordavisen.dk, 16-03-2022

 

Gribskov Kommune sikrer rent drikkevand for fremtiden

I Gribskov Kommune drikker vi rent vand – og det skal vi også gerne gøre i fremtiden. I anledningen af Vandets Dag d. 22. marts 2022 vil Gribskov Kommune invitere til åbent hus på vandværkerne og fortælle om forskning i vores grundvand.
kattegat.dk, 15-03-2022

 

 

 

Arsen i drikkevandet kan give misdannelser hos nyfødte
Gravide behøver ikke stoppe med at drikke postevand, men det kan være nødvendigt at sænke grænsen for arsen. Selv om der kun er små koncentrationer af grundstoffet arsen i det danske drikkevand, kan det alligevel øge risikoen for, at spædbørn fødes med misdannelser af hjertet.

Det viser et studie fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.
ekstrabladet.dk, 16-03-2022

 

 

Alternativ til glyphosat er 36 gange mere belastende: Skyldes fare for øjnene

Et forbud er på vej mod glyphosat på visse arealer fra 2024. Alternativet, pelargonsyre, har dog meget højere pesticidbelastning, men det skyldes ikke fare for nedsivning til grundvandet, men er på grund af stoffets farlighed for øjnene, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).
landbrugsavisen.dk, 15-03-2022

 

 

50 år på vagt for vandet: Vang Jarl mangler stadig nogle år for at overhale sin forgænger
Siden slutningen af 1. verdenskrig har kun to mand kunnet prale med titlen som vandværkspasser i Jullerup. Vang Jarl har passet Jullerup Vandværk i præcis 50 år, men hans forgænger, landpost Hilmer Chr. Schmidt, havde tjansen i 54 år.
fyens.dk, 15-03-2022

 

 

Vi er fælles om vandet
I Øster Hornum: 1993 vedtog FN at gøre den 22. marts til Vandets dag. Vand er forudsætningen for liv og ifølge FNs verdensmål nr. 6 skal alle have adgang til vand og sanitet, og området skal forvaltes bære-dygtigt. I Danmark er vi heldige. Vi drejer på vandhanen, og så kommer der frisk og dejligt vand ud. Men mange tænker måske ikke ret meget over, at vi bor lige oven på vores drikkevand, som er baseret på grundvand, skabt af regn og sne. 
Midthimmerlands Folkeblad.dk, 15-03-2022

 

 

Stor interesse for Klimaskovfondens første ansøgningsrunde
I samarbejde med en række danske kommuner er Klimaskovfondens første projekter med skovrejsning og udtagning af lavbundsjord snart en realitet. Mere end 30 kommuner har vist interesse i den indledende ansøgningsrunde.
viaritzau.dk, 15-03-2022

 

 

Vejsalt er mere skadeligt for vandmiljø end antaget – men det er svært at finde brugbare alternativer
Ny international undersøgelse aktualiserer igen søgning efter miljøvenlige alternativer til vejsalt. Et alternativ som bl.a. København bruger, er dyrt og kan faktisk også have tvivlsom miljø- og klimaeffekt. Kommunen skal nu igen nærstudere mulighederne for at skrue ned for det traditionelle salt.
watertech.dk, 15-03-2022

 

 

Færre sprøjtemidler skal beskytte vores natur

KRONIK Lea Wermelin (S), miljøminister I Danmark skal vi være et grønt foregangsland. Ikke mindst i landbruget. Vi er et af de mest opdyrkede lande i verden. Over 60 procent af vores jord er under plov, og mange marker ligger tæt op ad små naturområder, enge og vandløb.
avisendanmark.dk, 15-03-2022

 

 

Vang Jarl har passet vandværket i 50 år
Grundvandet under Jullerup Vandværk er beskyttet af et tykt lag ler, og derfor har man ikke set de samme problemer med pesticider, som andre steder i kommunen. Til gengæld har man tilbagevendende problemer med det, der hedder coliforme bakterier. 
fynsstiftidende.dk, 15-03-2022

 

 

Teknologisk Institut og Seruminstituttet advarer: Sætter vi temperaturen ned på det varme vand øges risikoen for legionella
Ønsket om at spare på energien ved at sætte brugsvandstemperaturen ned kan øge risikoen for at få en potentielt dødelig lungebetændelse fra legionella-bakterier.
ing.dk, 14-03-2022

 

 

Ugens vand: Nye pesticidrester – og hvordan man kan dæmme op for forurening af drikkevand
watertech.dk, 11-03-2022

 

 

Høj temperatur og lave omkostninger til ukrudtet
Nomaco Danmark har fået ny import af franske maskiner til ukrudtsbekæmpelse med varmt vand.
maskinteknik.dk, 11-03-2022

 

 

Debat: Danske Vandværker: En klimatilpasningsplan skal beskytte vores grundvand
En klimatilpasningsplan skal indtænke landområderne, hvor blandt andet sprøjtefrie grundvandsparker kan beskytte grundvandet, bidrage til klimastrategien og skabe attraktive, rekreative områder, skriver Susan Münster.
altinget.dk, 10-03-2022

 

 

Lodret jordvarme og drikkevandsinteresser skal kunne sameksistere
watertech.dk, 10-03-2022

 

 

Tre steder med pesticider udpeget
Drikkevand: Boringerne ved de seks vandværker viste ingen problemer, men på tre andre adresser blev der fundet pesticider, der kan udgøre en risiko for de nærmeste vandforsyninger.
sn.dk, 10-03-2022

 

 

Der er nok at tage fat på for os landmænd
Formanden for Djursland Landboforening kunne tirsdag aften kigge ud over en forsamling på over 200 mennesker, da han aflagte sin årlige beretning, hvor Landbrugspakken og CAP-reformens kommende implementering fik en stor del af opmærksomheden. For som formanden sagde, så er der nok at tage fat på for os landmænd. Hans Gæmelke berørte BNBO i sin beretning at etablering af frivillige aftaler inden for de boringsnære beskyttelsområder ophører ved udgangen af 2022, og formanden opfordrede derfor endnu engang forsamlingen til at til at gå i en konstruktiv dialog med vandværkerne.
landboforening.dk, 09-03-2022

 

Udrydder ukrudtet med varmt vand
Nomaco Danmark har fået ny import af franske maskiner til ukrudtsbekæmpelse med små mængder varmt vand og uden brug af damp, flammer eller pesticider
bygtek.dk, 09-03-2022

 

Sjællandsk vandværk: Vi kan ende med at hente vand fra en tankvogn
I Roskilde Kommune kæmper et lille vandværk med forurening af drikkevandet. Men snart går den ikke længere, og en løsning skal findes.
cleantechwatch.dk, 09-03-2022

 

 

Kronik: Forfattere bag central skovrapport: Her er vores anbefalinger om urørt skov
Hvis vi som samfund ønsker at bevare biodiversiteten, er et vigtigt og omkostningseffektivt skridt være at udlægge et større skovareal som urørte. Men indsatsen skal øges, også i private skove, og det er vigtigt at skelne mellem klima- og biodiversitetstiltag, skriver forfatterne af afgørende skovrapport fra 2016.
altinget.dk, 08-03-2022

 

Bredt politisk pres for flere PFAS-penge – minister »er åben«
Venstre foreslår 100 millioner kroner mere årligt til især kortlægning og oprensning af PFOS og andre fluorstoffer, der bl.a. truer drikkevandet. Også K og SF vil give flere penge til området. Miljøministeren er ikke afvisende.
watertech.dk, 08-03-2022

 

 

Debat: Biologer: Sådan sikrer vi biodiversiteten ved vådlægning af lavbundsjorde
Landbrugsaftalen fokuserer på vådlægning af kulstofrige lavbundsjorde for at imødegå klimakrisen. Men hvis vi vil øge biodiversiteten, skal vi vådlægge områder med lavt næringsindhold, skriver Kaj Sand-Jensen og Hans Henrik Bruun.
altinget.dk, 08-03-2022

 

 

Er kønskvoter egentligt et problem?
Til november er der valg til Ewiis repræsentantskab. På det tidspunkt afgøres det, om der skal være ligelig repræsentation af mænd og kvinder i Ewiis 120 personer store repræsentantskab, eller om vi skal have 4 år mere med 83 procent mænd og 17 procent kvinder.
energy-supply.dk, 08-03-2022

 

 

Mange overtrædelser hos forhandlere

Mere end hver anden forhandler har overtrådt loven ved Miljøstyrelsens pesticid-forhandlerkontrol i 2021.
effektivlandbrug.dk, 07-03-2022

 

 

 

Seks ud af ti pesticidforhandlere bryder loven
Forhandlere af pesticider bryder loven i stor stil, viser ny opgørelse fra Miljøstyrelsen. Salg af ulovlige midler og forkert opbevaring er hyppigste årsager.
altinget.dk, 07-03-2022

 

Kommunaludvalg bremser jordvarmeprojekt af frygt for grundvandet
Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune er bange for, at dybe boringer til jordvarme kan forurene borgernes drikkevand i kommunen.
cleantechwatch.dk, 07-03-2022

 

 

Forsyning på skolebesøg og fortæller om det rene vand
Drikkevand. I ugerne op til den officielle “vandets-dag” 19. marts besøger Kalundborg Forsyning 4. klasserne i Kalundborg Kommune
sn.dk, 07-03-2022

 

 

Roskilde-vandværker nomineret til årets vandværkspris
Der er 50 procent chance for, at årets vandværkspris går til vandværker fra Roskilde, for der er kun to nominerede.
sn.dk, 07-03-2022

 

 

Husk badevinger, når i besøger Grarup
I dette øjeblik kører en forhøringsfase i forbindelse med en evt. udflytning og samling af Brande Metalkøbs aktiviteter. Grarup-området er ikke bare et landbrugsområde. Det er indvindingsområde for det grundvand, der pumpes op og kommer ud af din vandhane. Området står ofte under vand, da grundvandsstanden er meget høj i området. I flere af årets måneder står vandet så højt, at det danner store oversvømmelser – netop i det område der planlægges for.
brandebladet.dk, 07-03-2022

 

 

Derfor er dit vand fra vandhanen grønt
Vandet fra vandhanen kan måske være grønt, men det er ganske ufarligt. Her er hvad du skal gøre.
tv2fyn.dk, 07-03-2022

 

 

Vi skal tale mere om hacking

Af Susan Münster Direktør i Danske Vandværker Solrød Center 20C 2680 Solrød Strand CYBERSIKKEERHED: Det er en fælles udfordring, når flere og flere får hacket deres itsystemer. Ifølge Center for Cybersikkerhed er truslen mod Danmark meget høj ikke mindst i lyset af den nuværende og forfærdelige situation i Ukraine.

nordjyske.dk, 06-03-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder   Dorthe G. Rasmussen   Tlf. 26 70 71 06   Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 25/03 2022