Det skriver pressen

Forbrugerejede monopoler kan også falde af på den
De forbrugerejede vandselskaber er også monopoler, hvor kunderne nyder godt af den økonomiske regulering, fordi den presser selskaberne til hele tiden at yde deres ypperste, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Watertech.dk, 01-12-2020

 

Vandværks tre boringer er forurenet med pesticid: Vil forsøge at rense sig ud af problemet
Stouby Vandværk har gjort fund af et pesticid i drikkevandet. Stoffet bruges som ukrudtsmiddel, men har aldrig været lovligt at anvende i Danmark.
Horsensfolkeblad.dk, 30-11-2020

 

Vi vil være grønnere, sundere og dygtigere
Flere skal tage offentlig transport, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og alle skal have rent vand i hanerne. Det og en række andre mål har Regionsrådet i dag besluttet at arbejde for de kommende år med regionens nye udviklingsstrategi.
Ritzau.dk, 30-11-2020

 

Overlæge fra Horsens har fået bevilling: Nu skal hun forske i forurening og barnløshed
Læge på sygehuset i Horsens Nina Hinchely Ebdrup har fået penge til at undersøge om giftrester i drikkevand kan kædes sammen med nedsat frugtbarhed.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 30-11-2020

 

Mink kom i massegrave, før risikoen for miljøet var undersøgt
Regeringen er under ny kritik for sin håndtering af minksagen, efter at det er kommet frem, at der først blev lavet en risikovurdering af minkgraves konsekvenser for miljøet, efter at de første dyr var gravet ned. Minister: Det skulle gå stærkt.
Jyllandsposten.dk, 30-11-2020

 

Civilingeniør: Ulovlige minkmassegrave bør medføre kursændring i ministeriet

DEBAT: Nedgravet mink er en risiko for drikkevand og badevand. Det er forbudt at nedgrave organisk affald, og det er derfor hovedrystende, at der ikke lyttes til eksperterne på området, når beslutningerne bliver truffet, skriver Karsten Krogh Andersen.
Altinget.dk/fødevarer, 30-11-2020

 

I Kølvrå frygter 759 borgere for deres drikkevand: Her er fortællingen om de døde mink i den jyske muld
Myndighederne har vadet ind over regler og lokale protester i sagen om de nedgravede mink i to jyske byer.
Berlingske.dk, 28-11-2020

 

Sjællandsk forbrændingsanlæg klar til at brænde nordjyske mink
Tv2.dk, 28-11-2020

 

Flertal i Folketinget vil have millioner af mink gravet op
Mere end 10.000 tons døde dyr er en tikkende bombe for miljø og drikkevand og kræves nu fjernet fra to massegrave. Millioner af døde mink i den jyske muld skal graves op og destrueres på anden måde. Det politiske flertal tegnes af Venstre, DF, SF, Konservative, Alternativet og Nye Borgerlige med tilsammen 91 mandater.
Tv2.dk, 27-11-2020

 

Civilingeniør: Ulovlige minkmassegrave bør medføre kursændring i ministeriet
DEBAT: Nedgravet mink er en risiko for drikkevand og badevand. Det er forbudt at nedgrave organisk affald, og det er derfor hovedrystende, at der ikke lyttes til eksperterne på området, når beslutningerne bliver truffet, skriver Karsten Krogh Andersen.
Altinget.dk/miljø, 27-11-2020

 

Wermelin raser over drikkevandssag: Miljøstyrelsen bør overveje ”ansættelsesretlige” tiltag
REDEGØRELSE: Efter at have modtaget en redegørelsen om den ulovlig forvaltning af drikkevandsområdet i Miljøstyrelsen, er miljøministeren ude med riven. Det kan få konsekvenser for de involverede, lyder det.
Altinget.dk/miljø, 27-11-2020

 

Klimatilpasning går hånd i hånd med natur og vandmiljø
DEBAT: Klimatilpasning, vandmiljøindsatser og natur skal ikke ses som faglige siloer, men samtænkes i en fælles indsats, skriver Erik Arvin og Jens Andersen. Det er derfor glædeligt, at den politiske vilje til at gøre noget ved problemerne er stigende.
Altinget.dk/forsyning, 27-11-2020

 

Borgmester: Nu samarbejder vi om mink-sagen
Ulrik Wilbek oplever lydhørhed hos ny fødevareminister og vil vente på jordundersøgelse. Andre vil stadig have minkene gravet op nu.
ViborgFolkeblad.dk, 26-11-2020

 

Stor bekymring hos Danske Vandværker: Minkmassegrave kan forgifte drikkevandet
Direktøren for Danske Vandværker er bekymret og beskriver det som »en alvorlig fejl«, at en minkmassegrav er lagt for tæt på en sø. Hun frygter, at det i fremtiden kan udgøre en risiko for drikkevandet.
Berlingkse.dk, 26-11-2020

 

Fælles indsigelse mod grusgrave
Mere modstand på vegne af ca. 2.000 borgere. Grundejerforeninger, Jægerråd Halsnæs og Torup Ting er gået sammen om en indsigelse imod grusgrave ved Amager Huse og Evetofte.
Sn.dk, 26-11-2020

 

Vandindvinding tilbage til normal efter tørkeår
Danmarks Statestik.dk, 26-11-2020

 

Et rungende ja til vandregning uden økonomisk regulering
Vandværker er naturlige monopoler, derfor skal der også være en vis regulering. Men økonomisk regulering gør ikke nødvendigvis drikkevandet billigere, skriver Danske Vandværker her i et svar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Watertech.dk, 26-11-2020

 

Dansk Industri: Drikkevandsforbrug skal ikke finansiere klimatilpasning
DEBAT: Det er ulogisk, at det er forbruget af drikkevand, der finansierer klimatilpasning. En kommende national klimatilpasningsplan bør gøre udgiftsfordelingen helt klar, så der ikke opstår stridigheder om finansieringen, skriver Karin Klitgaard.
Altinget.dk/forsyning, 26-11-2020

 

Vandværker er bekymrede over mink-massegrave: »Det virker, som om ingen rigtig kender konsekvenserne af det her«
Danske Vandværkers direktør forstår ikke meldingerne fra myndighederne og vil have vurderet sagen om de begravede mink igen.

Jyllands-Posten.dk, 25-11-2020

 

Dokumentation: Miljøstyrelse mener, at nedgravning af mink er lovlig – mens juraprofessor fastholder kritik
Her er det fulde svar fra Miljøstyrelsen på kritikken fra to juraprofessorer af lovligheden i nedgravningen af mink – og hvor Peter Pagh fastholder sin kritik.
DagbladetHolstebro-Struer.dk, 25-11-2020

 

Forsker om døde mink begravet med kalk: Skaber »perfekte forhold« for metanproduktion
Hidtil har meget fokus været på, om deponerede mink udgør en trussel mod grundvandet. Nu advarer en førende forsker i deponigasser om, at den kalk minkene er begravet med kan fungere som en »metan-accelerator«.

Watertech.dk, 25-11-2020

 

Danske Vandværker frygter, at konsekvenserne af nedgravning af døde mink er på vej ud af kontrol
Det siger Susan Münster, direktør for vandværkernes brancheorganisation, som er meget bekymret over risikoen for, at minkgrave kan forurene drikkevandet. I værste fald kan forureningen gøre grundvandet udrikkeligt i flere år, advarer hun.
Tirsdag kom det frem, at en grav med døde mink er etableret for tæt på Boutrup Sø ved Holstebro. Og derudover er døde mink gravet ned tæt ved det område i Karup, hvor Kølvrå Vandværk henter sit vand.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 25-11-2020

 

Vandværker frygter, at nedgravning af mink vil forurene vandet
Danske Vandværker frygter, at nedgravning af mink er kommet ud af kontrol. Det siger Susan Münster, direktør for vandværkernes brancheorganisation. Hun er meget bekymret over risikoen for at minkgrave kan forurene drikkevandet.
Danske Vandværker mener ikke, at det er nok, at Miljøstyrelsen har igangsat undersøgelser om forurening. – Problemet er, at hvis først skaden er sket, så er det for sent. Og det er derfor, vi nu råber vagt i gevær, siger Susan Münster.

dr.dk, 25-11-2020

 

Eksperter sår tvivl om lovligheden af minkgrave

Professor i miljøret mener, at nedgravning af døde mink er sat i værk på et mangelfuldt lovgrundlag. Miljøstyrelsen afviser.

Nordjyske.dk, 25-11-2020

 

Hadsund Vandværk udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering
Ekstraordinære generalforsamlinger. På bestyrelsens vegne fortæller formand Per Roth: Hadsund Vandværk har her i efteråret afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering. På begge generalforsamlinger var der enstemmig tilslutning til bestyrelsens forslag om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering.
Fjordavisen.dk, 25-11-2020

 

70 års fødselsdag
Per Roth, Sv. Schous Alle 9, Hadsund, kan mandag den 30. november fejre 70 års fødselsdag. Per har siden pensioneringen i 2013 helliget sig sine mange fritidsinteresser. Han har i mere end 30 år været i bestyrelsen for Hadsund Vandværk, mere end 25 år som formand.
Fjordavisen.dk, 25-11-2020

 

Styrelse: Problem med mink begravet for tæt på sø skal løses hurtigst muligt
Der er gravet render til aflivede mink for tæt på Boutrup sø i et millitært øvelsesterræn i Holstebro i Vestjylland.
Fødevarestyrelsen er med rådgivning fra Miljøstyrelsen ved at tage hånd om problemet, så søen ikke risikerer at blive forurenet med bl.a. fosfor og kvælstof fra de døde mink.

Landbrugsavisen.dk, 24-11-2020

 

Samlet byråd i Holstebro om mulig minkforurening: – De skal fjernes igen
Formanden for natur, miljø og klimaudvalget i Holstebro Kommune er klar i udmeldingen.

Tvmidtvest.dk, 24-11-2020

 

Større brud lukker for vandet i hele Give: Er på vej tilbage
Borgerne i Give har tirsdag morgen og formiddag været uden vand. Skaden er nu udbedret, og vandforsyning er snart normal igen.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 24-11-2020

 

Et år efter: Borgerforslag om pesticid-stop fik 50.000 underskrifter, men Wermelin lader vente på sig

KRONIK: Miljøministeren har nu haft et år til at fremsætte et lovforslag, der skal stoppe pesticidbrug for private og på offentlige arealer. Hvor længe skal vi vente? spørger hovedstiller Christiane Bjørg Nielsen.
Altinget.dk/miljø.dk, 24-11-2020

 

Membranfiltrering kan både fjerne DMS og blødgøre
Pesticidresten DMS er et stort og stigende problem i hovedstaden. Omvendt osmose-membraner kan effektivt fjerne den og samtidig gøre vandet blødere, viser forsøg. Men teknologien producerer ekstra spildevand og er mere anvendelig på nogle lokationer end andre.
Watertech.dk, 24-11-2020

 

Tør du tænke på vandregningen uden regulering?
Synspunkt: I Danmark har vi en lang tradition for at regulere monopoler, fordi det gavner samfundet i sin helhed og forbrugerne i særdeleshed. Det gælder også vandselskaberne, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Watertceh, 24-11-2020

 

Biofos efter frikommuneforslag: Lav et frizoneforsøg i vandsektoren
DEBAT: Regeringen skal ikke kun sætte kommuner fri fra bureaukrati og regulering, men skal også teste rammerne for et frizoneforsøg i vandsektoren, skriver Biofos økonomidirektør, Søren Heegaard.
Altinget.dk, 24-11-2020

 

Landbruget og vandværkerne: Hvilke konsekvenser får minkmassegravene?
DEBAT: Vandværker og landmænd arbejder målrettet for at beskytte drikkevandet, samtidig med at staten begraver mink i massegrave. Ingen får indblik i de mulige konsekvenser for vandet, skriver Anders Panum Jensen og Susan Münster.
Altinget.dk/forsyning, 23-11-2020

 

Blæser Mette Frederiksen på folkesundheden?
De dræbte mink i massegravene kan være farlige for drikkevandskvaliteten og dermed for folkesundheden, Mette Frederiksen. Blok af Birthe Rønn Hornbech
Jyllands-Posten.dk, 23-11-2020

 

Er grundvandet truet af døde mink i massegrave?

Skal en tredjedel af landbruget lægges om til skov og eng? Fugle, frøer og insekter forsvinder, svigter Regeringen naturen? Ring til Regeringen og miljøminister Lea Wermelin, den direkte vej til magten på P1, stil dit kritiske spørgsmål på tlf. 7021 1919 eller sms 1212. Susan Münster spørger til grundvandsbeskyttelse.
Dr.dk, 23-11-2020

 

Vandværk frygtede brud på vandledning: Vandforbrug steg pludseligt, så flere fik lukket for vandet søndag
Taulov: Det manglende vandtryk, som Taulov Vandværk søndag gav sine kunder besked om, er nu løst.
Søndag eftermiddag meddelte vandværket sine kunder, at der var sket et stort ledningsbrud, så der derfor ikke var vandforsyning i dele af Taulov Nord. Det drejede sig om strækningen fra vandværket på Vesterled til CF Tietgensvej.

VejleAmtsFolkeblad.dk, 23-11-2020

 

Debat: Vi detailstyrer ingen vandselskaber
Hvis kunderne hverken skal betale for meget eller for lidt for deres vand, er det nødvendigt med retvisende krav fra myndighederne til de enkelte vandselskaber, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i et debatindlæg.
Cleantechwatch.dk, 23-11-2020

 

Eksperter bekymrede: Resistens over for sprøjtemidler tager fart
Ugen På Spidsen: Resistens overfor pesticider hos ukrudt, insekter og svampe er et stigende problem. Det ses hyppigere og hyppigere i markerne, hvor de gængse midler ikke længere slår til. Nu har forskerne fra Aarhus Universitet i en ny rapport til Miljøstyrelsen lavet en status på resistensudviklingen, skriver ugens klummeskribent på Mark Plus.
Landbrugsavisen.dk, 23-11-2020

 

Miljøstyrelsen vil ikke betale for nyt vand til Mogens
Miljøstyrelsen lover at “holde godt øje med minkgravene”, men det giver ikke den nærmeste nabo tilstrækkelig med ro i maven. Han ville hellere have vand fra Idom.
Ringkøbingskjerndagbladet.dk, 20-11-2020

 

Ny debat: Hvordan skal den nationale klimatilpasningsplan se ud?
Altinget.dk, 20-11-2020

 

Hillerød Forsyning fyrer direktøren
En række politiske udmeldinger har på det seneste skabt tvivl om den politiske
opbakning til den daglige ledelse i Hillerød Forsyning.
Energy-Supply.dk, 20-11-2020

 

Pesticider i vandet: Tvunget til at lukke vandværk
Teglgårdsparkens Vandværk ved Fårvang lukker ved årsskiftet på grund af pesticider i vandet
Midtjyllandsavis.dk, 20-11-2020

 

Miljøstyrelsen tager første skridt til overvågning af minkgravene

Det første tiltage handler om, at Miljøstyrelsens fører tilsyn ved minkgravene, så længe der graves. Det første fysiske tilsyn blev gennemført 17. november. Der er blandt andet fokus på, at gravene har den rigtige dybde, at der bliver udlagt kalk over og under minkene, og at gravene bliver korrekt tildækket.
Miljøstyrelsen.dk, 19-11-2020

 

Vandtårnet står for fald

Kommer man kørende til Lemvig fra enten syd eller vest har man højst sandsynligt bemærket det trebenede vandtårn, der i over 50 år har stået på en grund bag ved den nuværende genbrugsplads. Snart behøver man ikke kigge længere, for Lemvig Vand er netop begyndt at rive tårnet ned, og i næste uge er den højst sandsynligt jævnet med jorden og kørt væk.
Ringkøbing-SkjernDagbladet.dk, 18-11-2020

 

Vandværker svarer igen: Nej, regulering gør ikke drikkevandet billigere
Altinget.dk/forsyning, 17-11-2020

 

Ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren: Mens vi venter…

I den politiske aftale om ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren fra november 2018 blev der sat fokus på miljø, klima og teknologiudvikling. Med et vurderet effektiviseringspotentiale på 2,5 mia. kr. blev det også vedtaget, at der fortsat skal gennemføres markante effektiviseringer i sektoren.
Pwc.dk, 17-11-2020

 

Gårdejer frygter for sit vand – vil ikke vente på, at det smager af mink
Bekymringen om minkgravene ved Nørre Felding og Karup fortsætter med at stige. Både Mogens Leth og Holstebro Kommune savner svar.
Tv2nyheder.dk, 17-11-2020

 

Kommunen sender brev til fødevareminister og miljøminister
Anmoder om dialog og indsigt i minkgraves påvirkning af grundvand, beskyttet natur og vandløb. Borgmester H.C. Østerby og kommunaldirektør Lars Møller har sendt følgende brev til fødevareminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin:
Holstebro.dk, 17-11-2020

 

Så er vandet sikret: Vandværker i Grejs og Lindved bliver koblet sammen
To vandværker bliver i næste uge koblet sammen. Dermed er forbrugerne sikret vand, hvis der skulle ske noget med det ene vandværk.
HorsensFolkeblad.dk, 15-11-2020

 

Efter kulfiltertilladelse: Vandværk overvejer afstemning
Nordfyns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg indstillede i denne uge til kommunalbestyrelsen, at Nordfyns Vandværk får lov til at opsætte et midlertidigt kulfilter, der kan fjerne pesticider fra drikkevandet.
Fyens.dk, 15-11-2020

 

Kristian Pihl Lorentzen går hårdt til ministre: – Styrelsen har lavet en masse fejl
Venstre-politikeren har netop været forbi det sted i Karup, hvor tusindvis af mink snart skal begraves. Han er langt fra tilfreds med det, han har set, og vil derfor nu have ministrene i tale.
Tvmidtvest.dk, 14-11-2020

 

Stor demonstration ved minkgrav: Frygter for grundvandet trods myndigheders meldinger
Borgerne er nervøse for deres grundvand, fordi der kommer forskellige meldinger fra myndigheder og eksperter.

Tvmidtvest.dk, 14-11-2020

 

Aflivede mink graves ned: Endnu et område godkendt til minkgrav
Herning Kommune har givet tilladelse til, at mink må graves ned i endnu et område.

Tvmidtvest.dk, 14-11-2020

 

Mulige forureninger skal undersøges inden 2030
Region Midtjylland har netop sat fokus på de cirka 2000 grunde, der i dag udgør en potentiel risiko for grundvand og boliger.
Energy-Supply, 13-11-2020

 

Få sløjfet din gamle brønd eller boring gratis
Så er det ved at være sidste chance! I udvalgte områder udfører vi sløjfning af gamle brønde og boringer gratis for dig, hvis du kontakter os inden udgangen af 2020.
Vandcentersyd.dk, 12-11-2020

 

Ny teknologi kan destruere PFAS, inden stoffet når vandmiljø eller drikkevand
Traditionelle metoder til at destruere PFAS-forbindelser er enten meget dyre eller ikke effektive nok. Men et lille dansk firma har tilsyneladende fået hul igennem med en ny vandrensningsteknologi, der især har succes på eksportmarkedet.
Watertech.dk, 12-11-2020

 

Virksomheder: Vi skal kickstarte den erhvervsdemokratiske udvikling
DEBAT: Den erhvervsdemokratiske udvikling er gået i stå. Derfor bør Folketinget nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan vi får flere og stærkere kunde-, medarbejder- og leverandørejede virksomheder, skriver erhvervsdemokratiske virksomheder.
Altinget.dk, 12-11-2020

 

Miljøstyrelsen: Vi er trygge ved nedsivninger fra minkgrave
Miljøstyrelsen kan ikke garantere for, at der ikke vil ske nedsivninger fra de store massegrave til mink. Men gravene er placeret, så de ikke truer drikkevandet, vurderer den. »Jeg kan godt forstå den bekymring, som man har omkring vandboringer og der, hvor man indvinder vand. Og jeg kan ikke afvise, at der kan sive noget ned i jorden i løbet af mange år, sådan som Danske Vandværker har påpeget. Det er der ingen, der kan.« Sådan kommenterer kontorchef Per Schriver, Miljøstyrelsen, den bekymring, der er i både Nr. Felding og ved Karup for de store massegrave, der i øjeblikket bliver fyldt op med aflivede mink. Per Schriver forklarer dog, at der ligger grundige vurdering…
Jyllandsposten.dk, 11-11–2020

 

Styrelse: Regulering af vandselskaber har sparet forbrugerne for milliarder
REPLIK: Havde det ikke været for den nødvendige regulering af de naturlige monopoler, som vandselskaberne er, så havde forbrugerne stået med en 1,9 milliarder kroner større vandregning, skriver Jacob Schaumburg-Müller.Minkgravpladser skaber bekymring for grundvandet
altinget.dk/forsyning, 11-10-2020

 

Minkgravpladser skaber bekymring for grundvandet
Tvmidtvest.dk 10-11-2020

 

 

 

Minkgrave truer ikke drikkevandet
Der er ingen risiko for drikkevandet i forbindelse med de aktuelle minkgrave, eftersom de er placeret uden for de områder, hvor drikkevandet dannes.
Miljøstyrelsen.dk, 10-11-2020

 

Minkindsatsen fortsætter i Midt-, Vest- og Østjylland
Arbejdet med optælling og aflivning af mink fortsatte i dag på landsdelens farme. Indsatsen i Thy nærmer sig sin afslutning.
Politi.dk, 10-11-2020

 

Massegrave med mink kan forurene grundvandet
Vandværkernes brancheorganisation, Danske Vandværker, er bekymret for særligt én mink-kirkegård, som er placeret tæt ved et vandværk.

Jyllands-posten.dk, 09-11-2020

 

Tankbilen fyldt op med vand i stedet for mælk: Mejeri er kommet vandværk til undsætning
Forbrugerne hos Barrit Stationsbys Vandværk i Østjylland får vand i hanen, selvom vandværket er ramt af nedbrud.
Århusstiftidende.dk, 09-11-2020

 

Ligger din skov i et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)?
Hvis ja, så har du måske allerede fået en henvendelse fra din kommune eller vandværk, som ønsker at indgå en frivillige driftsaftale for at mindske risikoen for nedsivning af pesticider og kvælstof. Hvis du ikke har hørt fra kommunen endnu, kan du forvente det inden længe.
Skovforeningen.dk, 09-11-2020

 

Vandværker bakker op om bekymrede borgere: Minkgrave kan forurene grundvandet ved Kølvrå
Danske Vandværker, som er vandværkernes brancheorganisation, deler bekyrmingen. Her er man bekymret over nedgravningen af mink i området mellem Kølvrå by og Gedhus. – Minkgravene ligger lige op til Kølvrå Vandværk. Og med så mange begravede mink, som der er tale om her, så vil det på et eller andet tidspunkt forurene grundvandet, siger Niels Christian Ravn, der er formand for vandværkerne i Region Midt.
Tvmidtvest.dk, 09-11-2020

 

Luftbilleder afslører kilometerlange minkgrave tæt på badesø: – Folk er rystede
De døde mink indkapsles godt nok i kalk i forbindelse med nedgravningen, hvilket skal neutralisere bakterier og vira – men hos Danske Vandværker frygter man, at regnvand med tiden vil opløse kalken. Dermed vil den naturlige forrådnelsesproces af minkene kunne fortsætte: ”Der er tilsyneladende ikke nogen myndighed, som har forholdt sig til eventuelle kemiske processer i forbindelse med, at minkene går i forrådnelse. Det er også værd at notere sig, at drænvand fra almindelige kirkegårde betragtes som spildevand, som der er nogle klare regler for, hvordan skal håndteres”, siger Susan Münster til TV 2.

Tv2nyhederne.dk, 09-11-2020

 

Venstre kræver samråd om mink-massegrav: Frygter stor kvælstofudledning
“Man kunne ikke have valgt et dårligere sted på de principielt 3000 ha, der hører til Flyvestation Karup, som det kunne placeres på. Udgravningen ligger lige på stregen til vandindvindingsområdet til Kølvrå by og i øvrigt et område, der også er udpeget af Miljøstyrelsen til fremtidigt vandindvindingsområde”, sagde Niels Kristian Ravn, formand for Danske Vandværker region Midtjylland, mandag til landbrugsavisen.dk.
Landbrugsavisen.dk, 09-11-2020

 

Stanken af døde mink har lagt sig som et tæppe over byen
Bt.dk, 09-11-2020

 

Demonstration mod mink-massegrave: Vi frygter en miljø-bombe – en ny Høfde 42
Massive protester mod nedgravning af millioner af aflivede mink. Borgere føler massegrave ved Boutrup Sø som et overgreb og har ingen tillid til myndighedernes forsikringer.
RingkøbingSkjernDagbladet.dk, 08-11-2020

 

Fødevarestyrelsen: Det er forsvarligt at grave mink ned – og vi kommer til at grave en stor del af dem ned
RingkøbingSkjernDagbladet. 08-11-2020

 

Forbrændingsanlæg kan ikke følge med – her skal millioner af mink graves ned
Tv2.dk, 07-11-2020

 

Tistrup Vandværk maner rygter om tankbiler med rent drikkevand i jorden. Vandværket henholder sig til Styrelsen for Patientssikkerhed.

Tistrup Vandværk er et af 12 vandværker i Danmark, som mod EU’s drikkevandsdirektiv af de danske myndigheder har fået en dispensation til at levere drikkevand med sprøjtegifte over grænseværdien. Der er tale om nedbrydningsstoffet NN-dimethylsulfamid (DMS), som er fra sprøjtegiften tolylfluanid. En sprøjtegift og et svampemiddel brugt på blandt andet jordbær og frugttræer, og som blev trukket fra det danske marked i 2007.
Jv.dk, 05-11-2020

 

Venstre vil liv i landsbyerne
Venstre vil have liv i landsbyerne, vi vil bevare skoler, vi vil bevare dagpasningstilbud, vi vil give udstykningsmuligheder. Venstre vil gerne støtte udstykning i Gl. Rye, hvad er udfordringen? Det er primært grundvandet, der skulle give de helt store problemer. I Venstre har vi svært ved at forstå, at en udstykning foranlediger større belastning på grundvandet end landbrug med gødskning og sprøjtning. Læserbrev fra Venstres byrådsgruppe i Skanderborg Kommune
Midtjyllandsavis.dk, 05-11-2020

 

Svendborg Kommune melder sig til projekt Giftfri Have
Krøyers Have gange 2650. Det er størrelsen på det areal, som Svendborg Kommune har meldt til projektet Giftfri Have. Det gør man, fordi man gerne vil foregå med et godt eksempel og med det, motivere og opfordre borgere i kommunen til at melde sig til projektet. Som navnet antyder er formålet med projektet at få haveejere til at stoppe brugen af giftmidler i deres have. Det vil blandt andet betyde, at man sparer grundvandet, naturen og selvfølgelig mennesker for at blive udsat for sprøjtegift, fortælles det i en pressemeddelelse.
Fyens.dk, 05-11-2020

 

Danske Vandværker er skuffet over forkerte dispensationer

Vi kan ikke leve med fejlbehæftede dispensationer til pesticider.
Cleantechwater.dk, 04-11-2020

 

Enhedslisten indkalder minister i samråd om ulovlige overskridelser af drikkevandskrav
DRIKKEVAND: På et samråd skal miljøminister Lea Wermelin (S) forklare, hvordan Miljøstyrelsen i årevis har kunnet lade vandværker overskride drikkevandskrav. Sådan lyder det fra Enhedslisten, som kalder ny sag ”ubegribelig” og ”rystende”.
Altinget.dk, 05-11-2020

 

Klumme: Sammen om grundvandet
Den 5. november skulle Danske Vandværker have sat grundvandet på dagsordenen. Efter planen skulle det have sket på en konference i fællessalen på Christiansborg, og i samarbejde med Dansk Planteværn, Jordbrugsakademikerne og Økologisk Landsforening. Klummen er skrevet af direktør Susan Münster
Energy-supply, 04-11-2020

 

Danske Vandværker er skuffet over forkerte dispensationer

Vi kan ikke leve med fejlbehæftede dispensationer til pesticider.
Cleantechwater.dk, 04-11-2020

 

To lokale vandværker har dispensation til drikkevand med sprøjtegift – kun Tistrup er i myndighedernes søgelys

Miljøstyrelsen har fejlfortolket EU’s drikkevandsdirektiv og har givet blandt andre Varde Kommune lov til at give lokale vandværker dispensation til at levere drikkevand med sprøjtegifte over grænseværdien.
Jv.dk, 04-11-2020

 

Nordfyn ikke del af vandskandale
Tirsdag aften kom det frem, at Miljøstyrelsen i syv år har ladet danske kommuner udstede ulovlige dispensationer for sprøjtemidler i drikkevandet. Men ingen af de ni dispensationer er givet på Nordfyn.
FynsAmtsavis.dk, 04-11-2020

 

Kog vandet: Tarmbakterier i drikkevandet
96 husstande i Østby ved Skibby på Hornsherred skal koge vandet, efter der er fundet tarmbakterier i drikkevandet fra Østby Vandværk, skriver Frederiksborg Amts Avis.
Sn.dk, 04-11-2020

 

Mens journalisterne var optaget af det amerikanske valg, sendte regeringen to dårlige nyheder ud
Midt i store dagsordener som coronasmitte i Folketinget og det amerikanske valg sendte regeringen to historier ud via pressemeddelelser. Den ene handler om SU, den anden handler om drikkevand, og ingen af dem er gode nyheder.
Berlingske.dk/politik, 04-11-2020

 

Danmark har i årevis brudt EU’s drikkevandsregler
Siden 2013 er der givet direktivstridige dispensationer til vandværker for overskridelser af pesticidkrav. Det skal stoppe nu, fastslår miljøministeren, der kræver en redegørelse fra Miljøstyrelsen og beder Kammeradvokaten kulegrave området. Der er ikke umiddelbart sundhedsrisiko, men nogle værker skal nu finde vand med meget kort varsel.
Watertech.dk, 04-11-2020

 

Fejl i sagsbehandling har ført til forkerte drikkevandsdispensationer i årevis
Fejl i implementering af EU’s drikkevandsdirektiv har ført til, at der siden 2013 er givet forkerte dispensationer til vandværker for overskridelser af kravværdier for pesticider. Miljøministeren kræver nu en redegørelse fra Miljøstyrelsen og vil bede Kammeradvokaten om at kulegrave drikkevandsområdet.
mfvm.dk, 03. november 2020

 

Nyt vandværk skal opføres i Gelsted: Nu kan du sende dine idéer og ønsker til kommunen
Fyens.dk, 03-11-2020

 

Ud af økonomisk regulering – mere tid til vandværksdrift
Ved at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering kan de mindre, forbrugerejede vandværker bruge mindre tid på bureaukrati og mere tid på drift og fremtidsplaner. Giv de større drikkevandselskaber samme mulighed, opfordrer Danske Vandværker.
Watertech.dk, 03-11-2020

 

Det handler om grundvand
54 ud af 95 kommuner har registreret, at de er i gang med de obligatoriske risikovurderinger af de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder? Ifølge Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg – Det er vigtigt, at vi passer på grundvandet. Vi skal fortsat have rent drikkevand og forsyningssikkerhed i Danmark. Det værner kommunerne om. Forarbejdet er godt i gang i alle landets kommuner, og 1.900 drikkevandsboringer er allerede risikovurderet. Jeg kan godt forstå ivrigheden på Christiansborg, men i stedet for at tage den negative kasket på, vil jeg med glæde notere mig, at mere end halvdelen af landets kommuner har risikovurderet drikkevandsboringer, og at mange flere er i gang,” siger Jacob Bjerregaard.
Udbudsmedia.dk, 02-11-2020

 

Læserbrev: Lad os stå sammen om vandforsyning til Ærøs bedste
Læserbrev: Jeg glædes over, at det er muligt for kommunen aktivt at støtte vandværkerne, så de hustande, som i dag ikke kan kobles på en vandværksforsyning, hurtigere kan få etableret en vandforsyning med rent vand og ikke længere behøver at skulle være afhængig af brøndvand af svingende kvalitet og kvantitet.
Fyens.dk, 01-11-2020

 

Kommunerne skal i arbejdstøjet for bedre beskyttelse af drikkevandet
54 ud af i alt 95 relevante kommuner har oplyst, de er begyndt på at risikovurdere de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, der skal sikre, at drikkevandet ikke bliver forurenet med sprøjtemidler. Miljøminister Lea Wermelin mener, at det er altafgørende, at flere kommuner kommer i gang med arbejdet.
Fredericiaavis.dk, 30-10-2020

 

DEBAT: – Vi vil arbejde stenhårdt for at genoprette tilliden

Jeg er ked af, din tillid til Hillerød Forsyning har lidt skade. Vi vil arbejde stenhårdt for at genoprette den tillid.
Hillerød Forsyning arbejder hver eneste dag for at levere rent drikkevand og miljørigtig varme, samt håndtere spildevand og affald på en skånsom måde for miljøet. Det er vores daglige fokus, og det er rart at høre, at du er glad for at få varme, vand og renovation fra os – det er jo det, vi er her for. Læserbrev af Søren Støvring, direktør, Hillerød Forsyning.

sn.dk, 30-10-2020

 

Stadig flere små værker samarbejder om at sikre drikkevandet
Der er pres på konsolideringen af vandsektoren. Men mange værker foretrækker at samarbejde teknisk og administrativt – især for at sikre forsyningen.
Watertech.dk, 29-10-2020

 

Danskerne sparer på vandet som aldrig før
Hver dansker er nu nede på gennemsnitligt at bruge 101 liter vand i døgnet. Det er en halvering af vandforbruget på 20 år. Det viser vandsektorens nøgletal, der er samlet af DANVA i ”Vand i tal 2020”. Her kan man også læse, at vandselskaber udnytter vandet som kraftværker til at generere CO2-neutral energi til gavn for danskerne og klimaet.
Via.ritzau.dk, 28-10-2020

 

Genstart: En jaguar på vandværket
Direktøren har højere løn end statsministeren, ledelsen kører rundt i Jaguar og Mercedes og en halv million kroner er forsvundet i regnskabet. Ikke en stil man normalt forbinder med ledelsen på et kommunalt ejet vandværk, der forsyner Hillerøds borgere med el, vand og varme. Men Hillerød-borgeren Rasmus Visby begynder at grave i regnskaberne hos Hillerød Forsyning, og så tager tingene fart. Det ender med afsløringer og politianmeldelser – og rejser et principielt spørgsmål om lukkede lokale forsyningsselskaber, der kan gøre som det passer dem.
Dr.dk, 27-10-2020

 

Ny bestyrelse i Danske Vandværker Region Nord
Vandværkerne i Region Nord har holdt generalforsamling lørdag den 24. oktober 2020 på Slettestrand i Fjerritslev. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Kjeld Andersen fra Øster Brønderslev Vandværk og Jan Andersen fra Øster Hurup Vandværk.

Første suppleant blev Niels Andreasen fra Granly Vandværk, Jan Olesen fra Gistrup Vandværk blev anden suppleant.
Fjordavisen.dk, 27-10-2020

 

Målere finder vandspildet
Flere vandværker skifter for tiden til digitalt. Det er en stor fordel for brugerne, fortæller Flemming Møller, der er formand for Tirsted – Skørringe – Vejleby Vandværk på Lolland. Ud over den nemmere aflæsning får man også en større sikkerhed mod vandspild, fordi vandværket følger bedre med. Mange af os vil nok opdage det, hvis toilettet løber. Man hvad nu, hvis vandrøret uden for huset er utæt. Og værre: Hvis målerbrønden ligger ude i vejen, og alt vandspildet derfor går på vores egen måler? Så risikerer man en stor regning fra vandværket. Den risiko er ikke elimineret ved at skifte til digitale vandmålere, men den er minimeret, fortæller vandværksformanden Flemming Møller.

Folketidende.dk, 27-10-2020

 

Endelig vedtaget: Galten Vandværk vil ikke reguleres
Efter ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget, at Galten Vandværk søger om udtrædelse af økonomisk regulering

Midtjyllandsavis.dk, 26-10-2020

 

Kunstgræs møder modstand: “Grundvandet er i fare”
I Hareskovby er der er frygt for, at en ny kunstgræsbane lavet med gummigranulat vil forurene grundvandet. Furesø kommune mener ikke, det vil ske.
26-10-2020, tv2lorry.dk

 

Nasa finder mere vand på Månen end nogensinde før
Milliarder af små fordybninger på Månen kan indeholde is. Det kan betyde mere vand på Månen, forklarer Nasa.
Sn.dk, 26-10-2020

 

Stor opgave venter: Esbjerg Kommune gør klar til beskyttelse af drikkevandsboringer

Esbjerg og Fanø kommuner skal i gang med at skubbe på, at vandværker og landmænd indgår frivillige aftaler med lodsejere, der ejer jord tæt på beskyttede drikkevandsboringer for at sikre mod pesticider i vandet. Forude venter et lovbestemt sprøjteforbud, advarer udvalgsformand, der henstiller til, at der laves frivillige aftaler med erstatning til lodsejerne nu.

jv.dk, 26-10-2020

 

Overlade Vandværk har udskiftet de sidste jernrør
Formand Hermann Haldrup aflagde årsberetning, da Overlade Vandværk tirsdag afholdt den årlige generalforsamling. Han kunne fortælle de fremmødte forbrugere, at de sidste af værkets jernrør er blevet udskiftet i forbindelse med den store kloakseparering af byen, som blev afsluttet sidste år. Således er der nu kun plastrør tilbage.
Lokaltindblik.dk, 24-10-2020

 

Udvalgsformand er klar til at hjælpe ærøboer med ustabil vandforsyning
Formand for Ærø Kommunes teknik-, miljø- og havneudvalg, Lennart Mogensen, er klar til at hjælpe de borgere på øen, der på grund af de senere års tørke har problemer med vandforsyningen fra egen brønd. Fyns Amts Avis har fortalt om flere lodsejere i Lebymark, der har udsigt til at vente flere år på at komme på offentlig vandforsyning fra Søby Vand, fordi vandværket ikke umiddelbart har økonomi til at etablere en vandledning til området.
Radiodiablo, 23-10-2020

 

Ny vandboring er fuldstændig ren
Siden Nordfyns Kommune den 7. oktober udstedte et påbud om en bestemt handleplan for Nordfyns Vandværk, har både vandværk og kommune ventet på resultatet af en analyse fra den nye vandboring. Nu ligger den klar.
Fynsamtsavis.dk, 23-10-2020

 

Ansatte fritstilles: Konkursramt styrings-leverandør fandt ingen køber

Redningsaktionen hos konkursramte Contech Automatic mislykkedes. Derfor blev de 33 medarbejdere fritstillet i sidste uge, og kuratorarbejdet er nu gået ind i en ny fase. “Det er ikke lykkes os at sælge virksomheden samlet, så Contech lukker og slukker i den konstellation, som virksomheden har været i”, siger kurator Anders Hoffmann Kønigsfeldt, der er advokat og partner hos advokatselskabet Bech-Bruun.

Energy – Supply.dk, 22-10-2020

 

EU-ministre er enige om jord-til-bord strategi
Bag strategien er der nogle meget konkrete reduktionsmål for pesticider, antibiotika og gødning. Blandt andet skal brugen af farlige pesticider reduceres med 50 procent inden 2030, tabet af nærringsstoffer skal ligeledes reduceres med 50 procent, og så skal en fjerdedel af det samlede landbrug være økologisk.

Landbrugsavisen.dk, 22-10-2020

 

Forskningskonsulent: Der er brug for saglig information om miljøgifte
DEBAT: Det er nødvendigt med saglig dialog og kontinuerligt samarbejde på tværs af interessenter, hvis vi skal belyse de tilsigtede og utilsigtede effekter af miljøgifte, skriver Annette Plesner.
Altinget.dk, 22-10-2020

 

Soldrevet apparat kan lave drikkevand af knastør luft
Men der er stadig flere bump på vejen, før prototypen er klar til at komme på markedet, siger to danske forskere til Videnskab.dk.
Videnskab.dk, 22-10-2020

 

Vi skal være bedre til at beskytte drikkevandet
Kommunen sender om kort tid en ny “Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020” i offentlig høring med konkrete anbefalinger til hvert af de 28 vandværker i Vejen Kommune. Fra årsskiftet stopper kommunen brugen af sprøjtegifte til bekæmpelse af ukrudt.
Jv-dk, 21-10-2020

 

Landmand vinder sejr over kommune om forbud mod at sprøjte og gødske
Landsbrugsavisen.dk, 21-10-2020

 

Hadsund Vandværk a.m.b.a indkalder til ekstraordinær generalforsamling
Hadsund Vandværk indkalder sine andelshavere til en ekstraordinær generalforsamling med det formål, at få generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens oplæg om, at Hadsund Vandværk ansøger om udtrædelse af vandsektorlovens regler om økonomisk regulering.
Fjordavisen.dk, 21-10-2020

 

Brandvæsen ser tre muligheder for at slukke kæmpebrand ved Roskilde – og ingen af dem er gode
Nyhedertv2.dk, 21-10-2020

 

FAKTA: Miljøgaranti giver EU-lande mulighed for særregler
Miljøminister Lea Wermelin (S) har med succes påberåbt sig miljøgarantien over for EU. Danmark har fået medhold i en miljøgarantisag i EU. Dermed kan Danmark beholde de danske, skrappere regler for tungmetallet cadmium i handelsgødning, når EU i 2022 indfører nye fælles regler på området. Cadmium er et giftigt tungmetal, som ved langtidsindtag kan give alvorlige skader hos mennesker på blandt andet nyrerne. Hidtil har EU ikke haft fælles grænseværdier for cadmium i gødningsprodukter. Men med de nye regler sætter EU en grænseværdi, som er højere end de danske.
Dagbladet-Holstebro.dk, 20-10-2020

 

Vi kan få bedre drikkevand med grundvandsparker
Såkaldte grundvandsparker er et helt centralt middel til at nedbringe mængden af pesticider i vores drikkevand og samtidig få mere natur. Dette nye værktøj er nødvendigt for at vende udviklingen – og kan finansieres via bl.a. EU-landbrugsstøttemidler, skriver professor emeritus ved DTU Miljø og tidligere planchef i Hofor.

Watertech.dk, 20-10-2020

 

Danmark vinder miljøgarantisag i EU om mængden af tungmetal i gødning. Sagen er Danmarks femte af slagsen.
Danmark får lov at beholde skrappere miljøkrav til gødning end resten af landene i EU.
Det står klart, efter at Danmark har fået medhold i en miljøgarantisag i EU, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøgarantien giver EU-lande mulighed for at søge om at beholde eller indføre nationale regler på visse områder på trods af fælles EU-regler.
Kristeligt-Dagblad.dk, 20-10-2020

 

Papkartoner versus plastflasker – hvad er egentlig grønnest?
Firmaet Postevand hævder, at deres papkartoner har ’minimalt klimaaftryk’, men ifølge DTU-analyse er plastflasker bedre herhjemme, fordi det danske pantsystem fungerer så godt. Parterne er dog uenige om, hvorvidt forudsætningerne for undersøgelsen holder vand.
Watertech.dk, 20-10-2020

 

Plastik i hverdagen

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, og næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er velegnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt. Derfor giver det rigtig god mening at drikke vand fra hanen frem for at købe kildevand på plastikflaske. Invester i en pæn og praktisk drikkedunk, så kan du altid slukke tørsten på farten. Sørg for at købe en i god kvalitet, som du vil sætte pris på og genbruge i mange år.
Børnogfritid.dk, 19-10-2020

 

Borgere på Ærø er uden fast vandforsyning efter flere tørre år
Flere år med usædvanligt tørt vejr betyder, at flere beboere på Ærø må klare sig uden rent vand i vandhanen. Deres boliger er nemlig ikke tilsluttet offentlig vandforsyning og de er derfor afhængige af vandforsyning fra egen brønd, fortæller Fyns Amts Avis. Men på grund af tørken er mængden af vand fra de private brønde utilstrækkelig og vandet er af tvivlsom kvalitet. Derfor må de berørte beboere hente vand hos venner og familie og opsamle regnvand.
Radiodiablo.dk, 19-10-2020

 

Rent vand er den bedste råvare til grise
En gris drikker mindst 500 liter vand fra fødsel til slagtning. Alligevel er der ikke stor opmærksomhed omkring vandkvalitet.
Landbrugsavisen.dk, 19-10-2020

 

Her er de ti højest lønnede forsyningsdirektører i Danmark

Tidligere på året vakte det en del opsigt, at det kommunaltejede Hillerød Forsyning betalte direktøren Søren Støvring en løn på 1,9 millioner kroner om året og havde leasingaftaler på biler som Jaguar og Mercedes. Men Hillerød Forsyning er ikke det eneste forsyningsselskab, der kan præstere høje lønninger. Finans har lavet en kortlægning af direktørernes lønpakker i 66 kommunalt ejerede forsyningsselskaber i hele landet over de ti bedstlønnede forsyningsdirektører i Danmark – og her ligger Søren Støvrings løn altså kun på en femte plads.

Energy-supply.dk, 15-10-2020

 

Debat: Frivilligt arbejde på de forbrugerejede vandværker er millioner værd,
vi skal dyrke vand på udvalgte områder

For mig er vand fra hanen dit, mit og vores, og mange af os tænker ikke ret meget over, hvor heldige vi er. Vi drejer blot på vandhanen, og så kommer der dejligt, friskt vand ud. Men vores model med mange lokale og forbrugerejede vandværker er truet, for blandt nogle embedsmænd og politikere foregår der en diskussion om, at stort per automatik er godt. I Århus melder en direktør for kommunens store vandforsyning endda bramfrit ud, at der reelt kun er brug for seks vandselskaber i Danmark. Debatindlæg af Jan Andersen, formand på Øster Hurup Vandværk
Fjordavisen.dk, 12-10-2020

 

Brancheorganisation jubler over flere vandværkers exit fra økonomisk regulering
Mere end 55 vandværker har over de sidste par måneder søgt om at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Det vækker glæde hos Danske Vandværker, der tror, at det vil frigøre kræfter til at beholde vandforsyningen på lokale hænder.

cleantechwatch.dk, 12-10-2020

 

Ny drejning i fjernvarme-sagen: Salg kan ende ved domstolene
Hvis ikke reglerne om forkøbsret i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn er overholdt, så kan sagen ende ved domstolene.

tv2fyn.dk, 12-10-2020

 

Kogeanbefaling ophævet: Vandet kan igen drikkes i Grauballe
Grauballe Vandværks ca. 500 forbrugere kan efter knap en uge med kogeanbefaling igen drikke vandet direkte fra hanen

Midtjyllandavis.dk, 12-10-2020

 

Vandværker: Karlby og Skørring hægter sig på Hornslet fra 2021
Massiv forbrugeropbakning til, at de to små vandværker i Karlby og Skørring lægges sammen med det langt mere muskuløse Hornslet Vandværk fra årsskiftet. Karlby og Skørring Vandværker har i forvejen været samarbejdspartnere siden 2019, hvor forbrugerne i Skørring Vandværk nikkede ja til at få lavet en vandledning til vandværket i Karlby i forbindelse med arbejdet med at etablere cykelstien mellem de to byer.

AdresseAvisen Syddjurs, 9. oktober 2020

 

Møn: Vandværker går sammen om at sikre drikkevand
Fem vandværker og deres 1.250 forbrugere på Østmøn kan se frem til, at de inden for en overskuelig fremtid får sikret adgangen til rent drikkevand – også hvis deres eget, lokale vandværk skulle være nødsaget til at lukke for en boring. Vandværkerne forbindes med et fælles ledningsnet, der rækker hele vejen fra Udby til Magleby, og som sikrer, at skulle der ske forurening hos ét af værkerne, så kan de andre straks træde til og overtage forsyningen til det nødlidende værks forbrugere.

sn.dk, 9. oktober 2020

 

Nordfyn: Vandforsyningsloven har plads til forbedring

DEBAT: I situationer hvor samarbejdet mellem kommuner og vandværker ikke fungerer, er der brug for skarpere lovgivning på området, skriver Anders Thingholm (K), Formand, Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune
Altinget.dk, 08-10-2020

 

Lars Bangert Struwe: Forslaget om at privatisere vandværkerne virker absurd i en tid, hvor statsministeren taler om, at der skal være mere kontrol med den kritiske infrastruktur

Deloitte har i en rapport til Folketinget anbefalet en privatisering af vandværkerne, hvilket igen har rejst spørgsmålet om den danske kritiske infrastruktur. For hvem må kontrollere den, og er det regeringen, der skal stå for det? Det ville ændre de frie markedsvilkår ret markant og få store konsekvenser for dansk erhvervsliv og kontrakter i det offentlige. Coronakrisen og Kinas øgede indflydelse gør problemstillingen mere og mere presserende, men mange spørgsmål mangler at blive besvaret.
ræson.dk, 07-10-2020

 

Partier lægger pres på regeringen – vil have renset forurenede grunde
I blandt andet hovedstadsområdet findes i alt fire grunde, der er så forurenede, at det risikerer at skade grundvandet. Nu vil flere partier på Christiansborg have regeringen til at handle.
Tv2lorry.dk, 07-10-2020

 

Økologisk Landsforening til L&F: CO2-afgift lukker ikke det danske landbrug
REPLIK: Det danske landbrug er et stort problem i sin nuværende karakter, mener Økologisk Landsforening. En CO2-afgift kan være med til at skabe den omstilling, der er nødvendig, i kombination med en ny indretning af EU’s landbrugsstøtteordninger og en mark-naturafgift.Af Per Kølster og Sybille Kyed Hhv. formand og landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Økologisk Landsforening
Altinget.dk, 07-10-2020

 

Opfordring på BNBO-møde: Vær på forkant, og få en frivillig aftale i hus
Mandag den 5. oktober var knap 50 lodsejere mødt op til medlemsmøde i Landboforeningen Midtjylland.
Aftenens emne var BNBO og de muligheder og faldgruber, der kan være, når man skal finde en god individuel løsning på de arealer, hvor det i 2023 bliver forbudt at anvende pesticider. Ud over et politisk og fagligt oplæg om BNBO var fagfolk fra Favrskov, Viborg og Silkeborg kommuner også på banen.
Maskinbladet.dk, 07-10-2020

 

Europa eksporterer skadelige pesticider til udviklingslande
IEU har man lagt forbud på mange typer af sprøjtemidler, men det afholder ikke flere europæiske virksomheder fra at producere og sælge sundhedsskadelige pesticider til steder som Afrika, Latinamerika og Asien.
Csr.dk, 07.10-2020

 

Flere husstande i Aars, men vandforbruget falder
I 2019 blev der sparet på vandet i Aars. Selv om der var en fremgang på 123 forbrugere, og der blev afregnet for 460.666 kubikmeter vand, så oplevede Aars Vand A.m.b.a. et fald på 19.224 kubikmeter i forhold til 2018.
Aars.dk, 07-10-2020

 

Venstre vil afsætte 250 millioner kroner til generationsforureninger

Venstre kommer med et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at finansiere og igangsætte første fase af oprydningen af de 10 generationsforureninger. Dermed presses regeringen til handling fra både højre og venstre.
Horsensfolkeblad.dk, 06-10-2020

 

Mere plads til natur: Nyt enormt skov- og naturområde på vej på Fyn
Kæmpestort skov- og vådområde skal sikre rent drikkevand og mindske kvælstofudledning. Ambitionen er 500 hektar, svarende til 1.000 fodboldbaner.

Tv2fyn.dk, 06-10-2020

 

Ingen vand grundet byfejl
Tirsdag morgen kl. 20 minutter over syv og knap syv timer frem var det slut med vand i fire huse på Grønningen i Korsør. I nummer 53 forstod 83-årige Palle Høst Andersen ikke, at der ikke var noget vand, for han havde fra SK Forsyning modtaget besked om, at der blev lukket for vandet på Grønningen i Slagelse.
Sn.dk, 06-10-2020

 

L&F: Hvis glyphosat forbydes, vil andre mere belastende midler tages i brug
REPLIK: Rådet for Grøn Omstilling skriver på Altinget, at de anbefaler et forsigtighedsprincip i forhold til glyphosat. Men det er unødvendigt, for glyphosat sikrer høj produktion i dansk landbrug på en måde, der er sikker for mennesker, skriver Landbrug & Fødevarer.
Altinget.dk, 06-10-2020

 

Bæredygtig rensemetode har fjernet forurening
Drikkevandsforsyningen i Odder er ikke længere i fare for en forurening i Boulstrup, der ligger mellem Odder og Hou. Med en bæredygtig rensemetode har Region Midtjylland nemlig fået fjernet en stor forurening efter et tidligere renseri, oplyser Odder Kommune i en pressemeddelelse.
Jp.dk, 05-10-2020

 

Brande Vandværk er rykket en klasse op
Efter tre år i træk med et salg på over 800.000 kubikmeter vand er Brande Vandværk rykket op i klassen af ”storforbrugere”.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 05-10-2020

 

Poul Due Jensens Fond med til at sikre adgang til rent vand i flygtningelejre
PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) går sammen om at skabe adgang til rent vand for Etiopiens mange flygtninge med soldrevne vandpumper.
Bjerringbroavis.dk, 03-10-2020

 

Bygger nyt vandværk til 9 mio. kroner
Onsdag blev et nyt byggeri sat i gang, da Asserbo By Vandværk satte spaden i jorden: Et helt nyt vandværk skal opføres.
sn.dk, 02-10-2020

 

Concito: Usikkerhed om lavbundsjorder må ikke forhale klimaindsatsen
Altinget.dk, 01-10-2020

 

Vandet fossede ud i 51 dage: Landmand opdagede skjult læk
I 51 dage fossede vandet ud i undergrunden, før lækagen blev afsløret af en landmand. Nu er der igen styr på vandet i Abild. Læk har kostet 1000 kubikmeter vand.

jv.dk, 30-09-2020

 

41 millioner m2 ren jord: Silkeborg Kommune er blevet giftfri
Tiden med sprøjtegift på kommunal jord er forbi

Midtlyllandsavis.dk, 30-09-2020

 

Ny klimaskov i Holbæk
En helt ny skov skal plantes syd for Holbæk. Projektet skal være med til at bremse den globale opvarmning. Fem hektar skov eller nærmere bestemt 20.000 træer. Sådan ser planen ud for en stor grøn mark i Undløse 20 kilometer syd for Holbæk. I løbet af foråret næste år skal marken omdannes til en helt ny skov. “Her i Undløse, der nyder vi naturen. Det er derfor, vi bor herude på landet, så mere skov er en super god ide”, fortæller Niels Zøllner, der er formand i Lokalrådet Undløse.
Tv2øst.dk, 30-09-2020

 

Sydkorea vil være en ”smart water nation”
KOMMENTAR: Sydkorea har både problemer med alt for store mængder regnvand og oversvømmelser – og med vandmangel og lækkende vandledninger. Nu skal vandforsyningen renoveres og effektiviseres med avanceret digital teknologi, skriver Innovation Centre Denmark i Seoul.
Altinget.dk, 30-09-2020

 

Forsyningsselskab Fors om mystisk sms om drikkevandforurening: Det var ikke os
Sn.dk, 29-09-2020

 

Tånum Vandværk slutter sig til Verdo
Tånum Vandværk slutter sig nu til Verdo. Det har vandværkets 130 forbrugerne besluttet, på en ekstraordinær generalforsamling. Vandværket var presset af krav og stigende omkostninger til dokumentation og vandmåling i en sådan grad, at betingelserne for at drive vandværket ikke længere var til stede.
Dinavis.dk, 29-09-2020

 

L&F-direktør: Vi har ikke alle klimaløsningerne endnu – men vi vil finde dem
Landbrugsavisen.dk, 29-09-2020

 

Grundfos køber rettigheder til studerendes mini-renseanlæg
En gruppe studerende har fået en ide til et renseanlæg i miniformat, så mindre byer i Kenya kan forsynes med rent drikkevand.
Energy-supply.dk, 29-09-2020

 

Læserbrev: Hvor vigtigt er vores drikkevand?

Læserbrev: Tak for din hilsen, Peter Hansted. Jeg er glad for, at du ikke mere fortæller kollegaer i kommunalbestyrelsen, at de bryder loven ved at holde fast i de 2-års tilstrømningszoner for de boringsnære beskyttelseszoner (BNBO). Lad os kalde dem de store BNBO’er, som vi allerede har her på Ærø. Det kan de frit gøre, hvis de mener, det er det rigtige at gøre. Så kan vi nemlig koncentrere os om det, det faktisk drejer sig om: Beskyttelse af vores drikkevand.
Fyens.dk, 29-09-2020

 

FAKTA: Danmark kan eksportere viden om vand og vind til Indien
Det er regeringens håb, at det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien kan give en fordel i forhold til de mange andre lande, som også bejler til det folkerige land.
Kristeligtdagblad.dk, 28-09-2020

 

L&F om pesticider i drikkevand: Minister bør ikke være bekymret
Chefkonsulent ærgrer sig over, at ministeren ser med bekymring på resultater fra grundvandsscreening, for der er i virkeligheden tale om gode nyheder.
Landbrugsavisen.dk, 28-09-2020

Aalborg vil være førende: Plastikflasker for en kvart million smides på porten
Tv2nord.dk, 28-09-2020

 

Jelling Golfklub vil væk fra pesticider

En græsstrigle til at reducere uønsket plantevækst på golfbanens fairways, således at sprøjtning med pesticider kan undgås. Det er nu muligt for Jelling Golfklub at købe, efter at Friluftsrådets Lokalforeningspulje og Jelling Sparekasses Fond har støttet klubbens projekt vejen mod en grønnere golfklub.

Vafo.dk, 27-09-2020

 

Miljøminister opruster igen på overvågning af grundvand
Miljøminister Lea Wermelin styrkede sidste år målinger i grundvand massivt og tidoblede det antal stoffer, der testes for. Nogle af stofferne skal der screenes for igen og derudover udvides kontrollen med ca. 75 nye sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter.

Miljø- og Fødevareministeriet.dk, 25-09-2020

 

Danske vandeksperter kan hjælpe Sydkorea

Selvom det regner meget i Sydkorea, er der stor mangel på vand. Så stor, at det kan sammenlignes med flere afrikanske lande. En ny outlook-rapport fra Innovation Center, Seoul undersøger, hvordan danske vandeksperter kan hjælpe Sydkorea med ambitionen om at blive en af verdens smarteste vandnationer
Uddannelses- og Forskningsministeriet.dk, 24-09-2020

 

Vandværk trues med påbud
Nordfyns Kommune har afvist den handleplan, som bestyrelsen i Nordfyns Vandværk har lavet for at skaffe rent vand til brugerne.
Tv2fyn.dk, 24-09-2020

 

Dansk samarbejde skal sikre rent vand til verdens flygtninge
Et samarbejde mellem PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) vil med soldrevne vandpumper skabe adgang til rent vand for Etiopiens mange flygtninge. Ambitionen er at skabe en bæredygtig model, der kan udbredes til flygtninge over hele verden.
Watertech.dk, 24-09-2020

 

Myndighederne slår ned på Verdos koncerninterne renter
Forsyningssekretariatet har nedsat Verdos såkaldte indtægtslofter med tilbagevirkende kraft for 2,7 mio. kr. Flere afgørelser kan være på vej.

cleantechwatch.dk, 23-09-2020

 

Overser vi en ‘grøn ælling’ i debatten om det bløde vand?

»Verdens tilstand – klimaet og ressourceforbruget – skriger på innovation og nye tænkemåder. Og hvis man samtidig kunne skabe national grobund for nye arbejdspladser og bæredygtig økonomisk vækst, hvad venter vi så på?« spørger seniorforsker på DTU. Adgang til rent og sundt drikkevand er noget, der optager alle os vandvæsener. Måske ikke så sært, da 99 ud af hvert ét hundrede molekyler i vores krop bærer formlen H2O. Uden vand – intet liv. Mere jordnært er vi mange, som bor i områder med hårdt og kalkholdigt vand, der drømmer om færre problemer med tilkalkning af vandrør, vaskemaskiner og elkedler – og ikke mindst kalkskjolder efter bilvask.

Watertech.dk, 22-09-2020

 

”Danmark er lige så langt fra at leve op til verdensmålene som Burkina Faso”

INTERVIEW: Vi lider ikke af sult og fattigdom, men det økologiske fodaftryk fra den danske velstand og velfærd er alt for stort. Professor Katherine Richardson efterlyser mindre fokus på enkelte verdensmål og større opmærksomhed på balancen mellem målene.
Altinget.dk, 22-09-2020

 

Brandvæsener er tvunget til at betale vandværkers regninger for slukningsvand
De seneste år er flere vandværker begyndt at opkræve betaling fra brandvæsenerne, når der bruges vand til brandslukning. Kommunernes Landsforening (KL) gør nu kommunerne opmærksom på, at de dermed kan få en merudgift. Men samtidig understreger KL, at kommunerne ikke kan blokere for vandværkernes prisregulativer.
Beredskabsinfo.dk, 22-09-2020

 

Enhedslisten kræver millioner til økologi på finansloven
Det er vigtigt at udbrede økologi mere i Danmark, blandt andet for at sikre pesticidfrie fødevarer, siger EL.
Amtsavisen.dk, 22-09-2020

 

Hver femte brandhane duer ikke
Når det brænder, er det betryggende at vide, at brandvæsnet kommer og slukker ilden, men det kræver også, at der er vand til at slukke med. Derfor er der opsat brandhaner over hele Roskilde Kommune, men mange af dem virker slet ikke. Tankvognen skal fremover komme fra Roskilde. Roskilde Brandvæsen er ude at kontrollere brandhanerne hvert år, senest i løbet af den forgangne sommer, og gennemgangen viste, at omkring hver femte af de cirka 850 brandhaner i kommunen er defekte.

 

Steen Gade: Mette Frederiksen kan lære noget af Von der Leyens ambition
KOMMENTAR: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen bragte alvoren ind på klima-og miljødagsordnen i Europa. Med ambitiøse konkrete mål på flere områder står hun i massiv kontrast til den grønne stilhed herhjemme, skriver Steen Gade.
Altinget.dk/miljø, 22-09-2020

 

DEBAT: Pesticider i grundvandet i Frederikssund Kommune
Det er rigtigt, at der er fundet restkoncentrationer af et nedbrydningsprodukt fra et gammelt pesticid i 1 vandværk i kommunen. Koncentrationen er overskredet i forhold til lovgivningen, men den er ikke på nogen måde giftig for mennesker eller dyr. Indlæg skrevet af: Ivan Brendstrup, Lodshaven 11B 1.tv 3600 Frederikssund
Sn.dk, 19-09-2020

 

Bakteriebombe: Gør du dette når du tager vand?
Der er flere gode grunde til, at man bør vandet løbe lidt, før man drikker fra hanen.
Newsbreak.dk, 20-09-2020

 

Sydals Øst Vandforsyning har fået ny formand og næstformand
På et konstituerende møde i bestyrelsen blev Jan Brodersen fra Skovby valgt til ny formand, mens Niels Skylvad, Sønderborg, blev valgt som ny næstformand.
Jv.dk, 19-09-2020

 

Vandværks-generalforsamling på Sydals gav kaos
Andelshaverne i Sydals Øst Vandforsyning stod langt ud på gaden, da der var generalforsamling på Skovby Kro.
Jv.dk, 18-09-2020

 

Svært for Roskilde at blive pesticidfri kommune
Ambitionen i Roskilde Kommune Ambitionen i Roskilde Kommune er at blive så pesticidfri som overhovedet muligt. Men om det betyder nul brug af pesticider eller et meget begrænset brug, skiller ikke formand for klima- og miljøudvalget Karim Arfaoui (S) fra at være tilfreds.
Sn.dk, 18-09-2020

 

Professor: Voldsomt og unødvendigt pesticidforbrug har sendt os ud i en grundvandskrise
Verdensmål nummer 6 om rent vand og sanitet giver professor Erik Arvin rynker i panden. Et løbsk pesticidforbrug gør, at vi ikke længere kan tage det rene, danske grundvand for givet, og det bliver automatisk værre i de kommende mange år, medmindre vi gør noget nu. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad vi skal gøre.
Mandagmorgen.dk, 18-09-2020

 

Privat skovrejsning: Husk at søge om udbetaling af 2. rate af dit tilskud
Du skal huske at søge om 2. rate af dit tilskud senest 8 år efter, at du har søgt om 1. rate af dit tilskud.
Landbrugsstyrelsen.dk, 17-09-2020

 

DIGITAL LØSNING SKABER OVERBLIK OVER VANDTAB
Drikkevand er mange steder i verden en knap ressource, og på tværs af landene er der voldsom forskel på, hvor meget vand der går tabt, før det når frem til forbrugeren. På verdensplan er vandspildet omkring 40 procent, men bag dette gennemsnitstal varierer spildet mellem 5 procent og 80 procent i de forskellige lande.
Hvacfokus.dk, 17-09-2020

 

50 mennesker til åbent hus på vandværk
STAKROGE Cirka 50 mennesker benyttede i lørdags lejligheden til at se Stakroges nye vandværk, da der blev holdt åbent hus. Her var der også mulighed for at se Stakroge Borger- og Idrætsforenings nye opmagasineringsrum, som er bygget ved siden af vandværket.
Herningfolkeblad.dk, 17-09-2020

 

Samvirke svarer på klage fra Landbrug&Fødevarer

Organisationen Landbrug&Fødevarer har klaget over Samvirkes septemberudgave. Læs klagen og Samvirkes svar.

Samvirke.dk, 16-09-2020

 

Nordfyn i åben konflikt med vandværk
Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk går sin egen vej for at skaffe rent drikkevand og vil heller ikke holde generalforsamling.

dknyt.dk, 16-09-2020

 

Presseorientering i sagen om Nordfyns Vandværk
En artikel om Nordfyns Vandværk i Fyens Stiftstidende lørdag den 12. september 2020 og senest bestyrelsens beslutning om at udsætte vandværkets generalforsamling på ubestemt tid, giver Nordfyns Kommune anledning til at komme med følgende udmelding.

Nordfynskommune.dk, 15-09-2020

 

Vandværksformand om aflyst generalforsamling: – Det handler om medmenneskelighed
Steen Madsen, formand for Nordfyns Vandværk, er sammen med en enig bestyrelse overbevist om, at det er bedst ikke at holde generalforsamling på nuværende tidspunkt.

FynsAmtsAvis.dk, 15-09-2020

 

Nyt fra Støvring Vandværk
På den kommende generalforsamling for Støvring Vandværk den 24. september 2020 har bestyrelsen valgt at stille forslag om, at vandværket skal udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt, der følger af vandsektorloven, og som vandværket har været omfattet af siden 2010.
Midthimmerlandsfolkeblad.dk, 15-09-2020

 

Aflyst generalforsamling: Næsten ingen andre gør som Nordfyns Vandværk
Ud af de knap 1800 vandværker, som Danske Vandværker repræsenterer, har kun to foruden Nordfyns Vandværk valgt at udskyde generalforsamlingen. Begge tilfælde på grund af særlige omstændigheder, hvor andelshaverne er blevet taget med på råd.
Fynsstift.dk, 15-09-2020

 

Mysterium: Vandforbrug lå 40 procent over det normale
På Abild Vandværk undrer man sig. I starten af august steg vandforbruget pludseligt og voldsomt. I flere uger lå forbruget 40 procent over det normale – for et par uger siden faldt vandforbruget igen i løbet af få dage. Bestyrer under sig.
Jv.dk, 15-09-2020

 

Efter kæmpe interesse: Dobbelt så mange hektar kan få fri jordfordeling allerede i år
Landbrugsstyrelsen.dk, 15-09-2020

 

Alle stemte for: Lille vandværk vil lukke sig selv
Der var enstemmighed blandt medlemmerne om at blive en del af Brædstrup Vandværk a.m.b.a. da Træden Gammelstrup Vandværk holdt generalforsamling om at lukke værket.
HorsensFolkeblad.dk, 14-09-2020

 

Randers og Verdo leder efter fejl i 20 års vandtakster
I et svar til Randers Kommune og Verdo slår Energistyrelsen fast, at forsyningsselskaber selv må vælge, hvordan investeringer indregnes i priserne på vand.

dknyt.dk, 14-09-2020

 

Nordfyns Vandværk aflyser generalforsamling

Anders Thingholm (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, kalder det uacceptabelt, at Nordfyns Vandværk aflyser generalforsamling med henvisning til de praktiske forhold i forbindelse med Covid-19.
Fyens.dk, 14-09-2020

 

Borgere vil først og fremmest have rent vand
Efter mange henvendelser i forbindelse med avisens artikel fredag den 11. september, vil Rent Vand Nu-gruppen gerne præcisere, at deres ønske ikke handler om et permanent kulfilter.
Fyens.dk, 14-09-2020

 

Udvalgsformand fik ingen sms’er om drikkevandsforurening
Politikerne ønsker en undersøgelse af, hvorfor det gik så galt med kommunikationen, da Roskilde blev ramt af drikkevandforurening. Det ligger fast efter, at klima- og miljøudvalget holdt møde. Undersøgelsen skal munde ud i en plan til fremtidig brug i lignende sager.
Sn.dk, 12-09-2020

 

Midtjysk vandværk vil ud af “økonomisk spændetrøje” i vandsektorloven
Galten Vandværk er på vandværkets generalforsamling blevet enige om at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven, som vandværksformanden kalder for en “økonomisk spændetrøje.”
Cleantech.dk, 11-09-2020

 

Venstre kalder miljøminister i samråd om forurening
Regeringen lægger i finanslovsforslaget op til, at der ikke afsættes penge til oprensning af generationsforureninger. Det ligner en farce, mener man i Venstre.
Jv.dk, 11-09-2020

 

Snart 25 år som giftfri kommune
Tårnby Kommune har siden foråret 1996 ikke anvendt sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse på kommunens arealer
Taarnby.dk, 11-09-2020

 

Vandværk må leve med spørgsmålet om for højt bakterieindhold
Oksbøl Vandværk har forgæves forsøgt at finde årsagen til, at bakterieindholdet i sidste uge steg i drikkevandet, hvorfor det skulle koges.
Jv.dk, 10-09-2020

 

Meget mere vand – sammen eller hver for sig?

Skal vandsektoren konsolideres – alias samles i større enheder – eller skal hvert sogn være hver for sig? Debatten raser imellem de små vandværkers forening og en af landets helt store centrale aktører, Aarhus Vand. På den ene side står argumentet om, at nationen og verden står for alvorlige klimatrusler, der kræver samling og handling. På den anden side søges det fastholdt, at en decentral, forbrugerejet og forbrugerdrevet vandforsyning er fremtiden. Ikke alle kan se interesser i, at de almene forbrugerejede vandværker og den øvrige danske vandsektor står samlet om at skabe en samlet og robust vandsektor.
Udbudsmedia.dk, 09-09-2020

 

Duplik: Meget mere drikkevand skal over på forbrugernes hænder
Drikkevand og spildevand skal ikke nødvendigvis reguleres på samme måde for at gavne klimaet. Levering af drikkevand bør varetages af rene, forbrugerejede drikkevandsselskaber; det vil give større gennemsigtighed, mere demokrati og billigere vandpriser, mener Danske Vandværker.

Watertech.dk, 08-09-2020

 

Forskere: Seks faktorer kan være med til at omdanne landdistrikterne
Altinget.dk, 08-09-2020

 

Regioner: Jorden er mere forurenet end ventet – og oprensning bliver en varig opgave
Regioner.dk, 07-09-2020

 

Rent jord og vand
I alt er kortlagt over 5000 muligt forurenede grunde, og de 2000 vurderes til at være en potentiel trussel for grundvandet og de nærliggende boliger. Undersøgelserne er led i en langsigtet handleplan for tryghed, sundhed og renere grundvand.
RingkøbingSkjerndagbladet.dk, 07-09-2020

 

Nyt vandværk på Djursland

I Sostrup på Djursland opfører Vandcenter Djurs det nye Sostrup Vandværk. Vandværket skal i funktion og arkitektur være et foregangseksempel for moderne vandbehandling i Danmark. I design og konstruktion indgår synlighed omkring den viden, teknologi og proces, der knytter sig til håndteringen af det danske råvand. Derfor er tilgængelighed og visuel kontakt et centralt element for anlæggets disponering og placering.
Buildingsupply.dk, 07-09-2020

 

Sprøjtemidler til debat på biblioteket
Hvilken betydning har sprøjtemidler for vores drikkevand, natur og sundhed? Kan vi producere fødevarer nok af en ordentlig kvalitet uden brug af sprøjtemidler? Og hvem skal bestemme grænseværdierne?
Viborgnetavis.dk, 06-09-2020

 

Aarhus Vand får certificering for arbejde med FN’s verdensmål
Det aarhusianske vandselskab er blevet certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og skal nu føre bevis for, at der rent faktisk leves op til målene. “Vi har ambitioner om at gøre det endnu bedre,” lyder det fra direktør.

Cleantechwatch.dk, 04-09-2020

 

Bølgerne går højt i vandværket

Mandag 14. september er der generalforsamling i Sydals Øst Vandforsyning. Et flertal i bestyrelsen ønsker at ansætte bestyrelsesformanden i mange år som direktør, efter han ikke længere kan være medlem af bestyrelsen. Det ønsker et bestyrelsesmedlem ikke. Medlemmerne skal stemme om det på generalforsamlingen.
Jv.dk, 05-09-2020

 

Elendig kommunikation om det forurenede vand
DEBAT: Mange borgere synes med rette, at informationen om forureningen af drikkevandet i Roskilde og Lejre har været mildt sagt elendig.
Sn.dk, 04-09-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder

 

Dorthe G. Rasmussen

 

Tlf. 26 70 71 06

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 09/10 2020