Det skriver pressen

Kritikere politianmelder Verdo for fjerde gang

To randrusianere  har endnu engang rettet henvendelse til Østjyllands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet. Det er fjerde gang, at Asger Brorson og Bo Vestergaard Hansen indgiver en anmeldelse af Verdo til Politiet. Den første anmeldelse gik på generel overtaksering i Verdo. Anmeldelsen rettede sig imod ledelse og bestyrelse, mens den anden anmeldelse var en anmeldelse mod revisor for bl.a. aktivt at have medvirket til at skjule de reelle regnskabstal for bl.a repræsentantskabet og for at have udfærdiget og godkendt ikke retvisende regnskaber. Den tredje anmeldelse drejer sig om Verdo Vand. Her retter Asger Brorson anklage imod flere personer fra selskabets tidligere top med påstand om, at de har ”hjulpet Verdo med at snyde vandforbrugerne for et formentligt tre-cifret millionbeløb”. Der er endnu ikke faldet nogen afgørelse i forbindelse med sagerne.

energy-supply.dk, 22-01-2021

 

 

Afgift på ledningsført vand stiger fra februar 2021 til sidste års niveau

Som en del af udmøntningen af finanslovsaftalen af 6. december 2020 hæves vandafgiften med 19 øre pr. kubikmeter til 6,37 kr. pr. m3 gældende fra den 1. februar 2021. Dette er foreslået som en ændring til lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning mv., som forventes vedtaget i slutningen af januar 2021.
Pwc.dk, 21-01-2021

 

Nødvendigt at rense mere drikkevand i en årrække
Nye undersøgelser tyder på, at problemerne med nye nedbrydningsstoffer som DMS ikke har toppet, og det kan være svært og dyrt at finde nye kildepladser. Både forskere, vandsektor og myndigheder åbner for mere rensning i 5-10 år.
Watertech.dk, 21-01-2021

 

DN og solcellefirma går nu hånd i hånd
GUNDERSTED: Kampen for og imod vindmøller og solcelleanlæg er tydelig i Vesthimmerlands Kommune i øjeblikket. Men der er faktisk også eksempler på, at parterne kan mødes i konstruktiv dialog og blive enige. Ikke langt fra det område, hvor borgere kæmper imod vindmøller ved Gundersted, ser det ud til, at der snart bliver opsat solceller.
Aars.dk, 20-01-2021

 

PRM / Furesø Kommune målretter indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid
Det nationale og lokale mål om 70 procent CO2-reduktion inden 2030 kan kun nås, når kommune, erhvervsliv, foreninger, borgere og forsyningsselskaber arbejder sammen om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger. Derfor sender Furesø Kommune nu ‘Forslag til 2030 plan for klima og grøn omstilling’ i høring frem til den 24. februar 2021.
Planen handler om, hvordan vi reducerer mængden af drivhusgasser og fremmer den grønne omstilling i alle dele af kommunen.
Localeyes.dk, 20-01-2021

 

Under markerne er der rent drikkevand til de næste 100 år
Varde Kommune har længe ledt efter rent drikkevand til Varde by. Det har de fundet under landmand Jesper Arnth Jensens marker, og nu satser han på at blive vandleverandør til ca. 10.000 borgere.
Sagro.dk, 19-01-2021

 

Vand fra hanen er det bæredygtige valg
Tirsdag den 16. november skal vi beslutte, hvem der skal sidde i byrådet og i regionsrådet. Ifølge byrådspolitikere og valgforskere tyder meget på, at klima, miljø og grøn omstilling kommer helt i toppen af valgets temaer. Andre eksperter fremhæver, at vælgerne fortsat vil have fokus på den nære velfærd. Noget som også statsminister Mette Frederiksen adresserede i sin nytårstale.
Energy-supply.dk, 19-01-2021

 

Nyt studie om UV-rens vækker opsigt – men ikke kun på den gode måde
Kan UV-belysning virkelig fjerne pesticider fra drikkevand? Ja, mener forskere bag et nyt studie fra Aalborg Universitet. Måske, men det er ikke bevist i studiet, påpeger en professor i drikkevand – der dog tilføjer, at den nye metode virker lovende. En anden professor peger på, at studiet kun omhandler glyphosat og ikke alle pesticider.
Watertech.dk, 19-01-2021

 

Vandselskabernes udfordringer, set med professorbriller
10 år med egen økonomi: Blev vandsektorloven, som man havde drømt om eller frygtet? Og hvordan skal forventningen fra samfundet komme til udtryk i den kommende vandsektorlov, spørger professor i offentlig organisationsteori og ledelse.

Watertech.dk, 19-01-2021

 

Debat: Vi vil have rent vand i hanerne

Debat: Det er nu femte år i træk, at tilstanden af vores drikkevand forværres. Det er et kæmpeproblem, for vi skal kunne stole på, at det vand, vi får ud af vores vandhaner, er rent. Med det eneste, vi lige nu kan være sikre på, er, at der kommer nye afsløringer både af måden, myndighederne forvalter vores vand på såvel som omfanget af gifte, vi finder i grundvandet. Det må høre op, skriver Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening
Dagbladetholstebrostruer.dk, 16-01-2021

 

Hvor bliver generalforsamlingerne af?
I Daugbjerg og Omegns Borgerforening plejer vi at afholde vores generalforsamling medio februar sammen med det lokale vandværk, men det ser ud til, at dette forsamlingsforbud får lov at køre i et stykke tid
Fjendsfolkeblad.dk, 16-01-2021

 

Borgernærhed, byrum og biodiversitet: Det skrev de om klimatilpasning
KLIMATILPASNING: Finansiering, byudvikling og mere og bedre natur er blandt de ting, som bliver nævnt flest gange i den temadebat om klimatilpasning, som Altinget Forsyning nu afslutter. Læs eller genlæs debatindlæggene herunder, Danske Vandværkers direktør Susan Münster deltog også i debatten.
Altinget.dk/forsyning, 15-01-2021

 

Her er forårets store miljødagsordener: Landbruget holder vejret
Foråret kommer især til at handle om miljøregulering af landbruget, men der bliver også rig lejlighed til at diskutere natur, planlov og drikkevand
Altinget.dk/miljø, 15-01-2021

 

Vand fra hanen er både miljø- og velfærdspolitik
At bevare det oversete privilegium rent drikkevand bør af flere grunde være et centralt valgtema ved KV21, skriver Danske Vandværkers direktør.

Kommunen.dk, 14-01-2021

 

Landmænd i Skanderborg kommune får gratis øko-tjek
Skanderborg Kommune og Økologisk Lands-forening tilbyder gratis omlægningstjek til landbrug og frilandsgartnerier i områder med særlige drikkevandsinteresser i kommunen.
Galtenfolkeblad.dk, 14-01-2021

 

Det reviderede drikkevandsdirektiv – renere drikkevand til alle!
Nye regler for at sikre, at drikkevand er sikkert og af høj kvalitet og med lettere adgang for sårbare gruppe træder i kraft…!
eu.europa.eu, 14-01-2021

 

Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er klar

mst.dk, 13-01-2021

 

Stadig gang i eksport af grønne vandløsninger til Kina
København har afsluttet et samarbejde om etablering af en svampeby ved Beijing og skal nu i gang med et lignende projekt i den centrale del af byen. Det kommer også danske virksomheder til gode.

Watertech.dk, 14-01-2021

 

Danske Vandværker: Grundvandsparker er et afgørende værktøj i fremtidens klimatilpasning

DEBAT: Bæredygtig arealudnyttelse, genbrug af produkter og vild natur er vigtige elementer, når vi skal opstille en vision for fremtidens klimatilpasning, skriver Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Altinget.dk/forsyning, 13-01-2021

 

Frivillige aftaler om pesticid
Kalundborg Kommune skal inden udgangen af 2022 gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder og vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser. Herefter skal kommunen og vandværkerne forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift.
Sn.dk, 11-01-2021

 

Miljøregler stopper klimaprojekter, der skal forhindre store oversvømmelser

Building-supply.dk, 10-01-2021

 

Vandsektoren øjner gyldne år i USA på ryggen af Demokraternes flertal

Flertallet i begge kamre af Kongressen kan medføre store muligheder for danske vandselskaber, lyder det fra DI Vand, der forudser stor efterspørgsel på ryggen af en ny politisk kurs i USA.

Cleantechwatch.dk, 07-01-2020

 

Holstebro vil have dobbeltkontrol og egne folk på minksagen
HOLSTEBRO: Embedsmænd fra Miljøstyrelsen holder øje med de nedgravede mink ved Holstebro og er i dag på besøg for at se, om der er giftstoffer på vej ned i grundvandet. Men ifølge borgmester H.C. Østerby (S) er situationen så alvorlig, at han vil holde ekstra øje, siger han til Jyllands-Posten.
Dknyt.dk, 06-01-2021

 

Myndigheder på tilsyn ved våd minkgrav: – Ingen grund til at gøre noget akut
Onsdag har myndighederne været på kontrol ved Boutrup Sø. Men der er umiddelbart ikke noget at komme efter i forhold til lokalbefolkningens bekymringer om regn.
Tvmidtvest.dk, 06-01-2021

 

Klog planlægning af Danmarks arealer kan styrke klimatilpasningen
Flere og flere borgere mærker konsekvenserne af, at der ikke findes en samlet plan for, hvordan vores kyster, huse og marker skal sikres mod oversvømmelser. Det er vi nødt til at ændre på ved at indføre mere og bedre planlægning af Danmarks arealer. Af Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 6. januar 2021.
Danskeregioner.dk, 06-01-2021

 

Vandstanden stiger ved minkgravene: – Hvad er det for en suppedas minkene svømmer rundt i?
Borgerne i Nr. Felding er bekymrede for Boutrup Sø og grundvandet, da vandet ovenpå minkgravene flyder ned i søen.
Tvmidtvest.dk, 04-01-2020

 

Røde brandbiler med blå blink vil være grønnere
Brug af store mængder vand og kraftfulde brandbiler i høj fart er en del af udrykningen, når brandvæsenet kører ud for at slukke ildebrande. Men kan de blå blink forenes med en grøn omstilling? Kan der bruges regnvand i stedet for drikkevand ude på indsatserne? Kan beredskabet mindske CO2-udledningen fra brandbilerne?

sn.dk, 04-01-2020

 

Grundfos og Danfoss: Et af de bedste svar på klimaudfordringerne er sektorintegration
DEBAT: Hvis Danmark skal hurtigt i mål med den grønne omstilling, skal vi sikre rammerne for fjernvarme og sørge for sektorintegration fremfor segregation, mener Danfoss og Grundfos.
Altinget.dk/forsyning, 04-01-2021

 

Politikere: Sprøjtning i haver truer drikkevand
Sorø Kommune kan nu gå i gang med at forhandle med de jordejere, der har jord, der grænser lige op til 20 af de i alt 36 vandboringer, der findes indenfor kommunegrænsen. Omkring de boringer skal der oprettes beskyttelsesområder, hvor der ikke bliver brugt sprøjtegift, og staten har pålagt kommunerne, at det skal bringes i orden inden udgangen af 2022.
Sorø Kommune kan nu gå i gang med at forhandle
Sn.dk, 01-01-2021

 

De lokale frygter for grundvandet: Vandet løber fra vestjysk minkgravplads ned i sø og å
Børsen.dk, 01-01-2021

 

Borgerforslag fører til aftale om drikkevand og mindre plastikaffald
Det var borgerforslaget ”Right2Water” fra 2012, som fik EU til at sætte fornyet fokus på drikkevand i EU. Europa-Parlamentet har nu vedtaget ændringer på drikkevandsområdet.
EU-Oplysningen.dk, 17-12-2020

 

Drikkevand fyldt med bakterier: 20.000 beboere ramt

Der er fundet bakterier i en kontrolprøve af drikkevandet i det vestlige Aarhus. Det skal derfor koges.’

Bt.dk, 17-12-2020

 

Kølvrå kort efter nytår
Læserbrev: Kære Lea Wermelin (miljøminister) og Rasmus Prehn (fødevareminister).
Byrådet i Viborg Kommune afholdt den 16. december 2020 byrådsmøde. På mødet blev sagen vedr. nedgravning af mink ved Kølvrå drøftet. Det er en sag, som byrådet er meget optaget af, og som er af stor betydning for borgerne i Viborg Kommune.

Viborgfolkeblad.dk, 17-12-2020

 

Regeringens eksperter klar med ”dramatisk” stramning af kvælstofmål for landbruget

KVÆLSTOF: Landbrugets udledning af kvælstof skal væsentligt længere ned end hidtil antaget, viser nye beregninger. Op mod 30 procent af landbruget skal tages ud af drift, vurderer ekspert bag beregningen. ”Voldsomt og dramatisk,” lyder det fra målløst landbrug.
Altinget.dk/miljø, 17-12-2020

 

Sådan passer vi bedre på grundvandet
Hvis vi for alvor ønsker en fuld beskyttelse af de grundvandsdannende oplande, er der brug for restriktioner på et sted mellem 10 og 20 procent af hele Danmarks areal, skriver Danske Vandværker.
Watertech.dk, 17-12-2020

 

Professor om kvælstofreduktion: Landbrugsjord skal ud af drift i “betydeligt omfang”
DEBAT: Hvis vi skal nå målet om 40 procents kvælstofreduktion i havmiljøet, skal landbrugsjorden reduceres med 15 til 30 procent. Den bedste løsning vil være en offentlig jordfond, skriver Stiig Markager.
Altinget.dk/miljø, 16-12-2020

 

Samlet byråd står bag brev til ministre: Grav så de mink op
Byrådet vil nu i samlet flok vise beboerne i Kølvrå, at der er fuld opbakning til området, og at politikerne gør en indsats for at få gravet de aflivede mink op hurtigst muligt. Socialdemokrat kalder sagen for en “skandale”, mens en konservativ er skuffet over det manglende samarbejde med myndigheder og ministre.
Viborgfolkeblad.dk, 16-12-2020

 

Professor om kvælstofreduktion: Landbrugsjord skal ud af drift i “betydeligt omfang”
DEBAT: Hvis vi skal nå målet om 40 procents kvælstofreduktion i havmiljøet, skal landbrugsjorden reduceres med 15 til 30 procent. Den bedste løsning vil være en offentlig jordfond, skriver Stiig Markager.
Altinget.dk, 16-12-2020

 

Greve rejser kritik af råstofplan
Råstofplanen kan på sigt medføre støv- og støjgener i Tune samt stoppe byudvikling og vandforsyning i bydelen. Region Sjællands udkast til Råstofplan 2020 møder stor kritik i Greve. Den vil nemlig gøre området vest for Tune til et såkaldt interesseområde. Det betyder, at området på sigt kan blive til et graveområde for råstoffer, hvilket blandt andet vil belaste Tune By med støv- og støjgener. Derfor har byrådet nu indsendt et høringssvar med et meget klart budskab.
Greve.dk, 15-12-2020

 

Byrådet sender krav til Folketinget: Minkgrave skal fjernes i januar
Byrådet sender nu et samlet krav til Folketinget om, at de 5000 tons døde mink ved Nr. Felding skal graves op. Af hensyn til miljøet skal det besluttes inden jul – og de skal fjernes i januar.
Dagbladetholstebro.dk, 15-12-2020

 

Vand fra nyt værk
Beboerne i Jernvedlund og omegn kan se frem til, at de efter 1. marts skal drikke vand fra et andet vandværk end deres eget. Det bliver formentligt Gørding Vandværk, der skal levere vandet, og som får et pålæg fra kommunen om at levere det. Årsagen er, at byrådets udvalg for plan og miljø har pålagt bestyrelsen for Jernvedlund Vandværk at finde alternative forsyningsmuligheder, da der er for mange urenheder i vandet fra Jernvedlund Vandværk. Det er ikke sundhedsfarligt, men urenhederne overskrider grænseværdierne, og derfor er kommunen nyd til at skride ind.
Ribe.dk, 15-12-2020

 

Postevand: EP vedtager aftale, der forbedrer kvaliteten og reducerer plastaffald
Et mindsket forbrug af flaskevand kan medføre besparelser for husstande i EU på over 600 mio. EUR om året. “Right2Water” bliver det første europæiske borgerinitiativ, der omsættes til lov. Strengere tærskler for visse forurenende stoffer. Drikkevandsdirektivet er godkendt af Europa-Parlamentet og vil forbedre adgangen til postevand af høj kvalitet, herunder for sårbare grupper. Tirsdag godkendte Parlamentet aftalen med medlemslandene om det nye drikkevandsdirektiv.

Europaparlamentet.dk, 15-12-2020

 

Større risiko for bakterier og orme på vandværker med methanholdigt grundvand
Selv lave koncentrationer af methan i grundvandet kan betyde ekstra bakterievækst – og i sjældne tilfælde små orme – på vandværker. Vandkvalitetsspecialist anbefaler kraftig beluftning af råvandet eller fjernelse med vakuum.
Watertech.dk, 15-12-2020

 

Økologisk Landsforening: Vi skal bryde med nutidens landbrug
DEBAT: Regeringens ventede miljø- og klimaudspil for landbruget bør satse på økologi og afgrøder til forbrug. Produktionssystemet skal være opbyggende for liv og garantere et godt vandmiljø og rent drikkevand, skriver Sybille Kyed.
Altinget.dk, 15-12-2020

 

Giv en skov: Coop gør det muligt for danskerne at skabe mere skov
Coop Folkeskove A/S dannet. Mål: At skabe 1000 hektarer ny skov. Pris: 160 millioner kr.
Viaritzau.dk, 14-12-2020

 

Energieffektivisering og vandrensning forenes i nyt, grønt DTU-projekt
Ved at kombinere grundvandsopvarmning og biologisk oprensning vil Danmarks Tekniske Universitet slå to fluer med et smæk i nyt, grønt forskningsprojekt.

Cleantechwatch.sk, 14-12-2020

 

Boel og Mortensen: Minkfarme er ikke det danske landbrugs eneste trussel mod verdenssundheden
Historien om aflivningen af danske mink kan blive historien om minkbranchens forvandling fra landbrugets sorte får til dets guldæg. Mange minkfarme stod i forvejen over for en nært forestående konkurs: Hver tredje minkfarm er allerede lukket inden for de sidste fire år ifølge en artikel i Landbrugsavisen den 5. april 2020. Uden den beordrede nedlukning af hvervet i november ville mange farme altså have lidt en stille død uden at få noget som helst i kompensation. Samtidig udgør minkavlernes salgstal en ubetydelig andel af dansk BNP (0,12 pct. ifølge Krakas analyse), og branchen er en nicheproduktion i dansk landbrug. For samfundet er de gener, minkfarme påfører, mange og voldsomme; blandt andet lugtgener, enormt vandforbrug og ekstra trafik. Minkfarme udgør kæmpestore industrier, og som dokumenteret af TV 2 (16. november 2020) indebærer naboskab til minkfarme også gener i form af udbredelse af fluer, måger og flæskeklannere.
Ræson.dk, 14-12-2020

 

Heino Knudsen: Miljø og natur har fået en tidlig julegave
DEBAT: I årevis har grønne organisationer og regionerne råbt op om, at der skulle findes penge til oprensning af de ti største forureninger. Det føltes derfor som en tidlig julegave, da finansloven landede. Nu kan vi endelig komme i gang med at rydde op, skriver Heino Knudsen.

Altinget.dk, 14-12-2020

 

Drikkevand skal sikres mod sprøjtning
Inden udgangen af 2022 skal Sorø Kommune – som alle andre kommuner – have sikret, at ingen vandboringer er i fare for at blive forurenet med sprøjtegifte.
Sn.dk, 13-12-2020

 

Borgmestre vil droppe miljøtjek for at få mink gravet op hurtigt

Det kan gøre større skade på miljø at vente på miljøundersøgelse end at grave mink op uden, mener borgmestre. Millioner af døde mink blev i hast fyldt i lange grave på militære øvelsesområder i kommunerne Holstebro og Viborg.
Landbrugsavisen.dk, 12-12-2020

 

En glædelig nyhed fra Tvingstrup Vandværk

Det er endelig lykkes os at indgå en aftale med Samn Forsyning vedrørende aflæsning og indberetning af vandmålere. Derfor skal vores forbrugere ikke længere selv aflæse vandmåleren og indberette dette til Samn Forsyning.
Østbirkavis.dk, 12-12-2020

 

Fakta: Grundvand er flere ting
De fleste har nok hørt, at i Danmark får vi vores drikkevand fra grundvandet. Men det er ikke alt grundvand, man kan drikke. Det grundvand, der bliver til drikkevand, hentes op fra dybe lag i undergrunden. Der findes også grundvand i de øvre jordlag få meter under jordoverfladen. Det kalder man det terrænnære grundvand, og det bruges ikke til drikkevand.
Miljøstyrelsen.dk, 11-12-2020

 

Borgmestre vil droppe miljøtjek for at få mink op hurtigt
Det kan gøre større skade på miljø at vente på miljøundersøgelse end at grave mink op uden, mener borgmestre.
Viborg-Folkeblad.dk, 11-12-2020

 

Vandværk med længeventet melding: Til foråret slipper forbrugerne for kalkholdigt vand i hanerne
Juelsminde Vand får et blødgøringsanlæg installeret og testet, så det bliver klar til brug inden for få måneder.

Horsensfolkeblad.dk, 11-12-2020

 

Vandværker: Klimatilpasningsplanen skal ikke kun have fokus på byområder

Debatindlæg af direktør Susan Münster.

Altingetforsyning.dk, 11-12-2020

 

Selvfølgelig skal borgerne have rent vand i hanerne!
Region Sjælland har netop afsat 4 millioner kroner til indsatser, der skal gøre regionen grønnere, sundere og mere attraktiv. Sikring af borgernes drikkevand er en af flere indsatser, der er afsat penge til, og det er et komplekst områder, “Derfor vil vi i samarbejde med Danske Vandværker etablere et partnerskab på tværs af myndigheder, vandværker, landbruget og erhvervslivet”, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling. Formålet med partnerskabet er ad samarbejdets vej at udvikle tiltag og løsninger, der både kan reducere og forebygge pesticidforurening af grundvandet.
ritzau.dk, 10-12-2020

 

Minkgrave kan allerede have forurenet grundvand
Undersøgelse viser, at der er risiko for, at begravede mink allerede har forurenet grundvand, skriver Radio4. Hos Danske Vandværker, der er brancheorganisation for landets vandforsyninger, vækker rapporten vrede. “Det er dybt bekymrende, og det bekræfter jo, at når vi har rejst de spørgsmål, vi har, så har der været grund til det”, siger formand Susan Münster til Radio4. Det er blandt andet den ene minkgrav ved Kølvrå i Viborg Kommune, der er placeret meget tæt på det lokale vandværk.
Miljøstyrelsen oplyste i en pressemeddelelse onsdag, at styrelsen er i fuld gang med at undersøge området omkring de nedgravede mink.
Tvmidtvest.dk, 10-11-2020

 

Planteavler tog fejl af sprøjtemidler – koster en årsløn
Den svenske landmand Per Åsheim forvekslede to sprøjtemidler, og 27 hektar med sukkerroer gik tabt.
Landsbrugsavisen.dk, 10-12-2020

 

Miljøundersøgelser ved minkgrave er i fuld gang
Miljøstyrelsen er i fuld gang med at undersøge området omkring de nedgravede mink ved Karup og Holstebro. Selvom arbejdet med at nedgrave aflivede mink ved Karup og Holstebro er stoppet, er der stadig aktivitet i området. Miljøstyrelsen, Cowi, Geo og Rambøll er nemlig i fuld gang med miljøundersøgelser i området omkring gravene.

Miljøstyrelsen.dk, 09-12-2020

 

Lækket rapport: Minkgrave kan allerede have forurenet grundvand

Uvildig undersøgelse viser overhængende risiko for forurening af grundvandet ved de store minkgrave i Jylland, hvis ikke der bliver gjort noget straks. Der er fare for, at grundvandet under minkgravene i Kølvrå og Bovtrup bliver forurenet, hvis myndighederne ikke gør noget med det samme. Faktisk er der overhængende risiko for, at forurenet væske fra de millioner af begravede mink allerede er endt i grundvandet. Det viser en rapport som GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – og Danmarks Tekniske Universitet har lavet for Miljøstyrelsen. En rapport som Radio4 er i besiddelse af. Miljøstyrelsen bestilte rapporten 23. november og modtog den 4. december.
Radio4.dk, 10-12-2020

 

Regioner: Nu tager vi fat på generationsforureninger

De 630 millioner kroner fra Finansloven skal blandt andet finansiere regionernes oprensning ved Høfde 42 Illustration: Beethoven9 og Wikipedia Commons CC BY-SA 4.0 Med finanslovens tilskud på 630 millioner kroner til oprensningen af de ti generationsforureninger er der nu dækning for planens fase 1, lyder det fra Danske Regioner. Der venter dog mange udfordringer forude, påpeger ekspert

Ing.dk, 09-12-2020

 

Folkeskov med 80.000 træer på vej i Frederikshavn

En ny folkeskov med 80.000 træer er på vej i Frederikshavn. Det er et samarbejde mellem Interflora og Frederikshavn Kommune, som er med til at sikre den nye skov, som plantes næste efterår på et 22 hektar stort område mellem Flade Bakker og Knivholt Hovedgård.
Kanakfrederikshavn.dk, 09-12-2020

 

Dagens overblik: Central embedsmand mener, der alligevel var hjemmel til at aflive alle mink

NYHEDSOVERBLIK: Minksagen tager “en surrealistisk drejning”, og regeringen vil genindføre patientretten til hurtig behandling trods stigende coronasmitte. Vi begynder med minksagen, hvor der er overraskende nyt på Politikens forside. Her siger den forhenværende vicedirektør i Fødevarestyrelsen, Tage Siboni, der var med til at skrive den lov, regeringen kritiseres for at have brudt, at der var klar hjemmel i loven til at aflive alle mink.

altinget.dk, 09-12-2020

 

Minkgrav i Kølvrå er alt for tæt på bæk
Minkmassegraven på Herningvej ved Kølvrå ligger kun 150 meter fra Hessellund Bæk, der løber ud i Karup Å. Venstre mener, det kan få store konsekvenser for vandmiljøet

Ugeavisenkarup.dk, 08-12-2020

 

Ansigt til ansigt på den minkpolitiske slagplads: “Får I dem væk?”
Miljøminister Lea Wermelin beklagede forløbet omkring minkgravene ved Boutrup Sø nær Nr. Felding, da hun mandag mødtes med lokale beboere. Og så ankom Venstre. Regeringen meddelte allerede i sidste uge, at den vil undersøge mulighederne. Fødevarestyrelsen, der er bygherre på projektet, arbejder på et beslutningsgrundlag, som inden længe vil blive præsenteret for Folketingets partier, påpeger miljøministeren. “Vi har som regeringen – og det er fødevareministerens område – meldt klart ud, at vi er interesseret i at få minkene gravet op, hvis det overhovedet er muligt,” uddyber hun efterfølgende over for Jyllands-Posten.
Jp.dk, 07-12-2020

 

Nu skal der ryddes op på giftgrundene
De begynder i Jylland men indenfor en overskuelig årrække skal der også fjernes giftig jord fra de fire steder i hovedstadsområdet, hvor kemikalier fra tidligere tiders kemiproduktion og de virksomheder, der har forurenet naturen og jorden, og som nu truer med at forurene grundvandet.
Sn.dk, 06-12-2020

 

Grønt lys: Bredebros borgere behøver ikke længere koge vandet
Lørdag kunne Bredebro Andelsvandværk melde ud, at der ikke længere er problemer med det vand, vandværket leverer til forbrugerne. Inde på vandværket er der dog stadig et for højt kimtal.
Jv.dk, 06-12-2020

 

Slutter snart: De fleste vil gerne sprøjte lidt længere
1,4-2,1 kilo aktivstof af stoffet glyphosat skaber stor politisk uenighed. Det er nemlig aktivstoffet i det udskældte ukrudtsmiddel Round-up, og mængden er, hvad Roskilde Kommune bruger på årsbasis til at bekæmpe uønskede vækster, som hovedsageligt tæller bjørneklo og pileurtarter som japansk pileurt.
Sn.dk, 06-12-2020

 

Kommuner og stat planter tusinder af løvtræer, men det er ikke det bedste for klimaet Lisbet Christensen
De nordjyske skove bliver i stor stil omlagt fra nåletræer til løvskov. Det giver nemlig en mere robust skov med mere biodiversitet, men løvtræer binder meget mindre CO2 end nåletræer.
Tv2nord.dk, 06-12-2020

 

Bruxelles kæmper forgæves mod glyphosat trods Aarhus-aftale
Belgisk region forbød ukrudtdræber i 2016, men den kan ikke få omstødt EU-Kommissionens godkendelse.
Bruxelles har stædigt kæmpet for et EU-forbud mod ukrudtsmidlet Glyphosat, men torsdag har den belgiske region lidt et nederlag ved EU-Domstolen i Luxembourg. Domstolen har afvist at tage sagen om at omstøde godkendelsen af stoffet. Det skyldes, at Région de Bruxelles-Capitale ifølge EU-Domstolen ikke er berørt af den gennemførselsforordning, der blev vedtaget i 2017. Den medførte, at det omstridte og meget populære ukrudtsmiddel kan benyttes lovligt i yderligere fem år. Til 2022.

agriwatch.dk, 04-12-2020

 

Kogende vand mod kommunalt ukrudt
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har i sin reviderede pesticidhandleplan besluttet at begrænse brugen af pesticider på kommunale arealer. En status over den pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortove viser, at det må forventes, at også 2021 bliver et læringsår.
sn.dk, 04-12-2020

 

Skive Kommune kan blive selvforsynende med VE fem år før tid

Nye solcelleanlæg på i alt 395 hektar kan opfylde Skive Kommunes målsætning om at blive 100 % selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2024.

SallingWeb.dk, 03-12-2020

 

DEBAT: At sikre liv og udvikling i landsbyerne er ikke noget, vi bare taler om i Det Konservative Folkeparti. Vi sætter også handling bag ordene.
Onsdag 25. november vedtog Skanderborg Byråd et nyt kommuneplantillæg for lokalcenterbyer og landsbyer. Det lyder måske lidt teknisk og tørt, men det er en god rigtig nyhed, for med tillægget sikres udvikling og udstykning til nye boliger i en lang række af landsbyerne i kommunen.

Horsensfolkeblad.dk, 02-12-2020

 

Flertal vil grave mink op – regeringen undersøger muligheder

Regeringen ønsker ligesom flertal at grave mink op igen, men det kræver, at der kan findes en anden løsning. “Det er regeringens klare ønske, at minkene graves op igen, hvis det overhovedet er muligt”. Sådan lyder det fra den nye fødevareminister, Rasmus Prehn (S), på et samråd på Christiansborg onsdag.
02-12-2020

 

Kæmpepres i dag
I alt 180 erhvervsfolk i 13 forskellige paneler rundt omkring i landet smøgede tirsdag middag ærmerne op og samlede ind til julehjælp til trængende danske børnefamilier. Susan Münster, direktør Danske Vandværker, er med i østpanelet. Danske Vandværker er en forening og hviler på fællesskab, frivilligt arbejde og løfter en samfundsopgave. Derfor gav det god mening for Susan Münster at deltage. Hun er opvokset med sin mor og sine to søskende, og det var ikke altid, pengene slog til sidst på måneden.
Eb.dk, 01-12-2020

 

Grusgrav-høring fyrer op under politisk debat: Beboere er bekymrede
Foreninger fra Sdr. Vissing efterlyser mere debat om Region Midtjyllands råstofplan. Sdr. Vissing: Et skarpt formuleret høringssvar fra Sdr. Vissing Borgerforening, Idrætsforeningen SVUG og pensionistforeningen Optimisterne levner ingen tvivl om, at adskillige indbyggere i Sdr. Vissing er bekymrede over udsigten til, at den store grusgrav nord for byen måske bliver udvidet væsentligt.
Ugevis.dk, 01-12-2020

 

Forbrugerejede monopoler kan også falde af på den
De forbrugerejede vandselskaber er også monopoler, hvor kunderne nyder godt af den økonomiske regulering, fordi den presser selskaberne til hele tiden at yde deres ypperste, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Watertech.dk, 01-12-2020

 

Vandværks tre boringer er forurenet med pesticid: Vil forsøge at rense sig ud af problemet
Stouby Vandværk har gjort fund af et pesticid i drikkevandet. Stoffet bruges som ukrudtsmiddel, men har aldrig været lovligt at anvende i Danmark.
Horsensfolkeblad.dk, 30-11-2020

 

Vi vil være grønnere, sundere og dygtigere
Flere skal tage offentlig transport, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og alle skal have rent vand i hanerne. Det og en række andre mål har Regionsrådet i dag besluttet at arbejde for de kommende år med regionens nye udviklingsstrategi.
Ritzau.dk, 30-11-2020

 

Overlæge fra Horsens har fået bevilling: Nu skal hun forske i forurening og barnløshed
Læge på sygehuset i Horsens Nina Hinchely Ebdrup har fået penge til at undersøge om giftrester i drikkevand kan kædes sammen med nedsat frugtbarhed.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 30-11-2020

 

Mink kom i massegrave, før risikoen for miljøet var undersøgt
Regeringen er under ny kritik for sin håndtering af minksagen, efter at det er kommet frem, at der først blev lavet en risikovurdering af minkgraves konsekvenser for miljøet, efter at de første dyr var gravet ned. Minister: Det skulle gå stærkt.
Jyllandsposten.dk, 30-11-2020

 

Civilingeniør: Ulovlige minkmassegrave bør medføre kursændring i ministeriet

DEBAT: Nedgravet mink er en risiko for drikkevand og badevand. Det er forbudt at nedgrave organisk affald, og det er derfor hovedrystende, at der ikke lyttes til eksperterne på området, når beslutningerne bliver truffet, skriver Karsten Krogh Andersen.
Altinget.dk/fødevarer, 30-11-2020

 

I Kølvrå frygter 759 borgere for deres drikkevand: Her er fortællingen om de døde mink i den jyske muld
Myndighederne har vadet ind over regler og lokale protester i sagen om de nedgravede mink i to jyske byer.
Berlingske.dk, 28-11-2020

 

Sjællandsk forbrændingsanlæg klar til at brænde nordjyske mink
Tv2.dk, 28-11-2020

 

Flertal i Folketinget vil have millioner af mink gravet op
Mere end 10.000 tons døde dyr er en tikkende bombe for miljø og drikkevand og kræves nu fjernet fra to massegrave. Millioner af døde mink i den jyske muld skal graves op og destrueres på anden måde. Det politiske flertal tegnes af Venstre, DF, SF, Konservative, Alternativet og Nye Borgerlige med tilsammen 91 mandater.
Tv2.dk, 27-11-2020

 

Civilingeniør: Ulovlige minkmassegrave bør medføre kursændring i ministeriet
DEBAT: Nedgravet mink er en risiko for drikkevand og badevand. Det er forbudt at nedgrave organisk affald, og det er derfor hovedrystende, at der ikke lyttes til eksperterne på området, når beslutningerne bliver truffet, skriver Karsten Krogh Andersen.
Altinget.dk/miljø, 27-11-2020

 

Wermelin raser over drikkevandssag: Miljøstyrelsen bør overveje ”ansættelsesretlige” tiltag
REDEGØRELSE: Efter at have modtaget en redegørelsen om den ulovlig forvaltning af drikkevandsområdet i Miljøstyrelsen, er miljøministeren ude med riven. Det kan få konsekvenser for de involverede, lyder det.
Altinget.dk/miljø, 27-11-2020

 

Klimatilpasning går hånd i hånd med natur og vandmiljø
DEBAT: Klimatilpasning, vandmiljøindsatser og natur skal ikke ses som faglige siloer, men samtænkes i en fælles indsats, skriver Erik Arvin og Jens Andersen. Det er derfor glædeligt, at den politiske vilje til at gøre noget ved problemerne er stigende.
Altinget.dk/forsyning, 27-11-2020

 

Borgmester: Nu samarbejder vi om mink-sagen
Ulrik Wilbek oplever lydhørhed hos ny fødevareminister og vil vente på jordundersøgelse. Andre vil stadig have minkene gravet op nu.
ViborgFolkeblad.dk, 26-11-2020

 

Stor bekymring hos Danske Vandværker: Minkmassegrave kan forgifte drikkevandet
Direktøren for Danske Vandværker er bekymret og beskriver det som »en alvorlig fejl«, at en minkmassegrav er lagt for tæt på en sø. Hun frygter, at det i fremtiden kan udgøre en risiko for drikkevandet.
Berlingkse.dk, 26-11-2020

 

Fælles indsigelse mod grusgrave
Mere modstand på vegne af ca. 2.000 borgere. Grundejerforeninger, Jægerråd Halsnæs og Torup Ting er gået sammen om en indsigelse imod grusgrave ved Amager Huse og Evetofte.
Sn.dk, 26-11-2020

 

Vandindvinding tilbage til normal efter tørkeår
Danmarks Statestik.dk, 26-11-2020

 

Et rungende ja til vandregning uden økonomisk regulering
Vandværker er naturlige monopoler, derfor skal der også være en vis regulering. Men økonomisk regulering gør ikke nødvendigvis drikkevandet billigere, skriver Danske Vandværker her i et svar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Watertech.dk, 26-11-2020

 

Dansk Industri: Drikkevandsforbrug skal ikke finansiere klimatilpasning
DEBAT: Det er ulogisk, at det er forbruget af drikkevand, der finansierer klimatilpasning. En kommende national klimatilpasningsplan bør gøre udgiftsfordelingen helt klar, så der ikke opstår stridigheder om finansieringen, skriver Karin Klitgaard.
Altinget.dk/forsyning, 26-11-2020

 

Vandværker er bekymrede over mink-massegrave: »Det virker, som om ingen rigtig kender konsekvenserne af det her«
Danske Vandværkers direktør forstår ikke meldingerne fra myndighederne og vil have vurderet sagen om de begravede mink igen.

Jyllands-Posten.dk, 25-11-2020

 

Dokumentation: Miljøstyrelse mener, at nedgravning af mink er lovlig – mens juraprofessor fastholder kritik
Her er det fulde svar fra Miljøstyrelsen på kritikken fra to juraprofessorer af lovligheden i nedgravningen af mink – og hvor Peter Pagh fastholder sin kritik.
DagbladetHolstebro-Struer.dk, 25-11-2020

 

Forsker om døde mink begravet med kalk: Skaber »perfekte forhold« for metanproduktion
Hidtil har meget fokus været på, om deponerede mink udgør en trussel mod grundvandet. Nu advarer en førende forsker i deponigasser om, at den kalk minkene er begravet med kan fungere som en »metan-accelerator«.

Watertech.dk, 25-11-2020

 

Danske Vandværker frygter, at konsekvenserne af nedgravning af døde mink er på vej ud af kontrol
Det siger Susan Münster, direktør for vandværkernes brancheorganisation, som er meget bekymret over risikoen for, at minkgrave kan forurene drikkevandet. I værste fald kan forureningen gøre grundvandet udrikkeligt i flere år, advarer hun.
Tirsdag kom det frem, at en grav med døde mink er etableret for tæt på Boutrup Sø ved Holstebro. Og derudover er døde mink gravet ned tæt ved det område i Karup, hvor Kølvrå Vandværk henter sit vand.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 25-11-2020

 

Vandværker frygter, at nedgravning af mink vil forurene vandet
Danske Vandværker frygter, at nedgravning af mink er kommet ud af kontrol. Det siger Susan Münster, direktør for vandværkernes brancheorganisation. Hun er meget bekymret over risikoen for at minkgrave kan forurene drikkevandet.
Danske Vandværker mener ikke, at det er nok, at Miljøstyrelsen har igangsat undersøgelser om forurening. – Problemet er, at hvis først skaden er sket, så er det for sent. Og det er derfor, vi nu råber vagt i gevær, siger Susan Münster.

dr.dk, 25-11-2020

 

Eksperter sår tvivl om lovligheden af minkgrave

Professor i miljøret mener, at nedgravning af døde mink er sat i værk på et mangelfuldt lovgrundlag. Miljøstyrelsen afviser.

Nordjyske.dk, 25-11-2020

 

Hadsund Vandværk udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering
Ekstraordinære generalforsamlinger. På bestyrelsens vegne fortæller formand Per Roth: Hadsund Vandværk har her i efteråret afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering. På begge generalforsamlinger var der enstemmig tilslutning til bestyrelsens forslag om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering.
Fjordavisen.dk, 25-11-2020

 

70 års fødselsdag
Per Roth, Sv. Schous Alle 9, Hadsund, kan mandag den 30. november fejre 70 års fødselsdag. Per har siden pensioneringen i 2013 helliget sig sine mange fritidsinteresser. Han har i mere end 30 år været i bestyrelsen for Hadsund Vandværk, mere end 25 år som formand.
Fjordavisen.dk, 25-11-2020

 

Styrelse: Problem med mink begravet for tæt på sø skal løses hurtigst muligt
Der er gravet render til aflivede mink for tæt på Boutrup sø i et millitært øvelsesterræn i Holstebro i Vestjylland.
Fødevarestyrelsen er med rådgivning fra Miljøstyrelsen ved at tage hånd om problemet, så søen ikke risikerer at blive forurenet med bl.a. fosfor og kvælstof fra de døde mink.

Landbrugsavisen.dk, 24-11-2020

 

Samlet byråd i Holstebro om mulig minkforurening: – De skal fjernes igen
Formanden for natur, miljø og klimaudvalget i Holstebro Kommune er klar i udmeldingen.

Tvmidtvest.dk, 24-11-2020

 

Større brud lukker for vandet i hele Give: Er på vej tilbage
Borgerne i Give har tirsdag morgen og formiddag været uden vand. Skaden er nu udbedret, og vandforsyning er snart normal igen.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 24-11-2020

 

Et år efter: Borgerforslag om pesticid-stop fik 50.000 underskrifter, men Wermelin lader vente på sig

KRONIK: Miljøministeren har nu haft et år til at fremsætte et lovforslag, der skal stoppe pesticidbrug for private og på offentlige arealer. Hvor længe skal vi vente? spørger hovedstiller Christiane Bjørg Nielsen.
Altinget.dk/miljø.dk, 24-11-2020

 

Membranfiltrering kan både fjerne DMS og blødgøre
Pesticidresten DMS er et stort og stigende problem i hovedstaden. Omvendt osmose-membraner kan effektivt fjerne den og samtidig gøre vandet blødere, viser forsøg. Men teknologien producerer ekstra spildevand og er mere anvendelig på nogle lokationer end andre.
Watertech.dk, 24-11-2020

 

Tør du tænke på vandregningen uden regulering?
Synspunkt: I Danmark har vi en lang tradition for at regulere monopoler, fordi det gavner samfundet i sin helhed og forbrugerne i særdeleshed. Det gælder også vandselskaberne, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Watertceh, 24-11-2020

 

Biofos efter frikommuneforslag: Lav et frizoneforsøg i vandsektoren
DEBAT: Regeringen skal ikke kun sætte kommuner fri fra bureaukrati og regulering, men skal også teste rammerne for et frizoneforsøg i vandsektoren, skriver Biofos økonomidirektør, Søren Heegaard.
Altinget.dk, 24-11-2020

 

Landbruget og vandværkerne: Hvilke konsekvenser får minkmassegravene?
DEBAT: Vandværker og landmænd arbejder målrettet for at beskytte drikkevandet, samtidig med at staten begraver mink i massegrave. Ingen får indblik i de mulige konsekvenser for vandet, skriver Anders Panum Jensen og Susan Münster.
Altinget.dk/forsyning, 23-11-2020

 

Blæser Mette Frederiksen på folkesundheden?
De dræbte mink i massegravene kan være farlige for drikkevandskvaliteten og dermed for folkesundheden, Mette Frederiksen. Blok af Birthe Rønn Hornbech
Jyllands-Posten.dk, 23-11-2020

 

Er grundvandet truet af døde mink i massegrave?

Skal en tredjedel af landbruget lægges om til skov og eng? Fugle, frøer og insekter forsvinder, svigter Regeringen naturen? Ring til Regeringen og miljøminister Lea Wermelin, den direkte vej til magten på P1, stil dit kritiske spørgsmål på tlf. 7021 1919 eller sms 1212. Susan Münster spørger til grundvandsbeskyttelse.
Dr.dk, 23-11-2020

 

Vandværk frygtede brud på vandledning: Vandforbrug steg pludseligt, så flere fik lukket for vandet søndag
Taulov: Det manglende vandtryk, som Taulov Vandværk søndag gav sine kunder besked om, er nu løst.
Søndag eftermiddag meddelte vandværket sine kunder, at der var sket et stort ledningsbrud, så der derfor ikke var vandforsyning i dele af Taulov Nord. Det drejede sig om strækningen fra vandværket på Vesterled til CF Tietgensvej.

VejleAmtsFolkeblad.dk, 23-11-2020

 

Debat: Vi detailstyrer ingen vandselskaber
Hvis kunderne hverken skal betale for meget eller for lidt for deres vand, er det nødvendigt med retvisende krav fra myndighederne til de enkelte vandselskaber, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i et debatindlæg.
Cleantechwatch.dk, 23-11-2020

 

Eksperter bekymrede: Resistens over for sprøjtemidler tager fart
Ugen På Spidsen: Resistens overfor pesticider hos ukrudt, insekter og svampe er et stigende problem. Det ses hyppigere og hyppigere i markerne, hvor de gængse midler ikke længere slår til. Nu har forskerne fra Aarhus Universitet i en ny rapport til Miljøstyrelsen lavet en status på resistensudviklingen, skriver ugens klummeskribent på Mark Plus.
Landbrugsavisen.dk, 23-11-2020

 

Miljøstyrelsen vil ikke betale for nyt vand til Mogens
Miljøstyrelsen lover at “holde godt øje med minkgravene”, men det giver ikke den nærmeste nabo tilstrækkelig med ro i maven. Han ville hellere have vand fra Idom.
Ringkøbingskjerndagbladet.dk, 20-11-2020

 

Ny debat: Hvordan skal den nationale klimatilpasningsplan se ud?
Altinget.dk, 20-11-2020

 

Hillerød Forsyning fyrer direktøren
En række politiske udmeldinger har på det seneste skabt tvivl om den politiske
opbakning til den daglige ledelse i Hillerød Forsyning.
Energy-Supply.dk, 20-11-2020

 

Pesticider i vandet: Tvunget til at lukke vandværk
Teglgårdsparkens Vandværk ved Fårvang lukker ved årsskiftet på grund af pesticider i vandet
Midtjyllandsavis.dk, 20-11-2020

 

Miljøstyrelsen tager første skridt til overvågning af minkgravene

Det første tiltage handler om, at Miljøstyrelsens fører tilsyn ved minkgravene, så længe der graves. Det første fysiske tilsyn blev gennemført 17. november. Der er blandt andet fokus på, at gravene har den rigtige dybde, at der bliver udlagt kalk over og under minkene, og at gravene bliver korrekt tildækket.
Miljøstyrelsen.dk, 19-11-2020

 

Vandtårnet står for fald

Kommer man kørende til Lemvig fra enten syd eller vest har man højst sandsynligt bemærket det trebenede vandtårn, der i over 50 år har stået på en grund bag ved den nuværende genbrugsplads. Snart behøver man ikke kigge længere, for Lemvig Vand er netop begyndt at rive tårnet ned, og i næste uge er den højst sandsynligt jævnet med jorden og kørt væk.
Ringkøbing-SkjernDagbladet.dk, 18-11-2020

 

Vandværker svarer igen: Nej, regulering gør ikke drikkevandet billigere
Altinget.dk/forsyning, 17-11-2020

 

Ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren: Mens vi venter…

I den politiske aftale om ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren fra november 2018 blev der sat fokus på miljø, klima og teknologiudvikling. Med et vurderet effektiviseringspotentiale på 2,5 mia. kr. blev det også vedtaget, at der fortsat skal gennemføres markante effektiviseringer i sektoren.
Pwc.dk, 17-11-2020

 

Gårdejer frygter for sit vand – vil ikke vente på, at det smager af mink
Bekymringen om minkgravene ved Nørre Felding og Karup fortsætter med at stige. Både Mogens Leth og Holstebro Kommune savner svar.
Tv2nyheder.dk, 17-11-2020

 

Kommunen sender brev til fødevareminister og miljøminister
Anmoder om dialog og indsigt i minkgraves påvirkning af grundvand, beskyttet natur og vandløb. Borgmester H.C. Østerby og kommunaldirektør Lars Møller har sendt følgende brev til fødevareminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin:
Holstebro.dk, 17-11-2020

 

Så er vandet sikret: Vandværker i Grejs og Lindved bliver koblet sammen
To vandværker bliver i næste uge koblet sammen. Dermed er forbrugerne sikret vand, hvis der skulle ske noget med det ene vandværk.
HorsensFolkeblad.dk, 15-11-2020

 

Efter kulfiltertilladelse: Vandværk overvejer afstemning
Nordfyns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg indstillede i denne uge til kommunalbestyrelsen, at Nordfyns Vandværk får lov til at opsætte et midlertidigt kulfilter, der kan fjerne pesticider fra drikkevandet.
Fyens.dk, 15-11-2020

 

Kristian Pihl Lorentzen går hårdt til ministre: – Styrelsen har lavet en masse fejl
Venstre-politikeren har netop været forbi det sted i Karup, hvor tusindvis af mink snart skal begraves. Han er langt fra tilfreds med det, han har set, og vil derfor nu have ministrene i tale.
Tvmidtvest.dk, 14-11-2020

 

Stor demonstration ved minkgrav: Frygter for grundvandet trods myndigheders meldinger
Borgerne er nervøse for deres grundvand, fordi der kommer forskellige meldinger fra myndigheder og eksperter.

Tvmidtvest.dk, 14-11-2020

 

Aflivede mink graves ned: Endnu et område godkendt til minkgrav
Herning Kommune har givet tilladelse til, at mink må graves ned i endnu et område.

Tvmidtvest.dk, 14-11-2020

 

Mulige forureninger skal undersøges inden 2030
Region Midtjylland har netop sat fokus på de cirka 2000 grunde, der i dag udgør en potentiel risiko for grundvand og boliger.
Energy-Supply, 13-11-2020

 

Få sløjfet din gamle brønd eller boring gratis
Så er det ved at være sidste chance! I udvalgte områder udfører vi sløjfning af gamle brønde og boringer gratis for dig, hvis du kontakter os inden udgangen af 2020.
Vandcentersyd.dk, 12-11-2020

 

Ny teknologi kan destruere PFAS, inden stoffet når vandmiljø eller drikkevand
Traditionelle metoder til at destruere PFAS-forbindelser er enten meget dyre eller ikke effektive nok. Men et lille dansk firma har tilsyneladende fået hul igennem med en ny vandrensningsteknologi, der især har succes på eksportmarkedet.
Watertech.dk, 12-11-2020

 

Virksomheder: Vi skal kickstarte den erhvervsdemokratiske udvikling
DEBAT: Den erhvervsdemokratiske udvikling er gået i stå. Derfor bør Folketinget nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan vi får flere og stærkere kunde-, medarbejder- og leverandørejede virksomheder, skriver erhvervsdemokratiske virksomheder.
Altinget.dk, 12-11-2020

 

Miljøstyrelsen: Vi er trygge ved nedsivninger fra minkgrave
Miljøstyrelsen kan ikke garantere for, at der ikke vil ske nedsivninger fra de store massegrave til mink. Men gravene er placeret, så de ikke truer drikkevandet, vurderer den. »Jeg kan godt forstå den bekymring, som man har omkring vandboringer og der, hvor man indvinder vand. Og jeg kan ikke afvise, at der kan sive noget ned i jorden i løbet af mange år, sådan som Danske Vandværker har påpeget. Det er der ingen, der kan.« Sådan kommenterer kontorchef Per Schriver, Miljøstyrelsen, den bekymring, der er i både Nr. Felding og ved Karup for de store massegrave, der i øjeblikket bliver fyldt op med aflivede mink. Per Schriver forklarer dog, at der ligger grundige vurdering…
Jyllandsposten.dk, 11-11–2020

 

Styrelse: Regulering af vandselskaber har sparet forbrugerne for milliarder
REPLIK: Havde det ikke været for den nødvendige regulering af de naturlige monopoler, som vandselskaberne er, så havde forbrugerne stået med en 1,9 milliarder kroner større vandregning, skriver Jacob Schaumburg-Müller.Minkgravpladser skaber bekymring for grundvandet
altinget.dk/forsyning, 11-10-2020

 

Minkgravpladser skaber bekymring for grundvandet
Tvmidtvest.dk 10-11-2020

 

 

 

Minkgrave truer ikke drikkevandet
Der er ingen risiko for drikkevandet i forbindelse med de aktuelle minkgrave, eftersom de er placeret uden for de områder, hvor drikkevandet dannes.
Miljøstyrelsen.dk, 10-11-2020

 

Minkindsatsen fortsætter i Midt-, Vest- og Østjylland
Arbejdet med optælling og aflivning af mink fortsatte i dag på landsdelens farme. Indsatsen i Thy nærmer sig sin afslutning.
Politi.dk, 10-11-2020

 

Massegrave med mink kan forurene grundvandet
Vandværkernes brancheorganisation, Danske Vandværker, er bekymret for særligt én mink-kirkegård, som er placeret tæt ved et vandværk.

Jyllands-posten.dk, 09-11-2020

 

Tankbilen fyldt op med vand i stedet for mælk: Mejeri er kommet vandværk til undsætning
Forbrugerne hos Barrit Stationsbys Vandværk i Østjylland får vand i hanen, selvom vandværket er ramt af nedbrud.
Århusstiftidende.dk, 09-11-2020

 

Ligger din skov i et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)?
Hvis ja, så har du måske allerede fået en henvendelse fra din kommune eller vandværk, som ønsker at indgå en frivillige driftsaftale for at mindske risikoen for nedsivning af pesticider og kvælstof. Hvis du ikke har hørt fra kommunen endnu, kan du forvente det inden længe.
Skovforeningen.dk, 09-11-2020

 

Vandværker bakker op om bekymrede borgere: Minkgrave kan forurene grundvandet ved Kølvrå
Danske Vandværker, som er vandværkernes brancheorganisation, deler bekyrmingen. Her er man bekymret over nedgravningen af mink i området mellem Kølvrå by og Gedhus. – Minkgravene ligger lige op til Kølvrå Vandværk. Og med så mange begravede mink, som der er tale om her, så vil det på et eller andet tidspunkt forurene grundvandet, siger Niels Christian Ravn, der er formand for vandværkerne i Region Midt.
Tvmidtvest.dk, 09-11-2020

 

Luftbilleder afslører kilometerlange minkgrave tæt på badesø: – Folk er rystede
De døde mink indkapsles godt nok i kalk i forbindelse med nedgravningen, hvilket skal neutralisere bakterier og vira – men hos Danske Vandværker frygter man, at regnvand med tiden vil opløse kalken. Dermed vil den naturlige forrådnelsesproces af minkene kunne fortsætte: ”Der er tilsyneladende ikke nogen myndighed, som har forholdt sig til eventuelle kemiske processer i forbindelse med, at minkene går i forrådnelse. Det er også værd at notere sig, at drænvand fra almindelige kirkegårde betragtes som spildevand, som der er nogle klare regler for, hvordan skal håndteres”, siger Susan Münster til TV 2.

Tv2nyhederne.dk, 09-11-2020

 

Venstre kræver samråd om mink-massegrav: Frygter stor kvælstofudledning
“Man kunne ikke have valgt et dårligere sted på de principielt 3000 ha, der hører til Flyvestation Karup, som det kunne placeres på. Udgravningen ligger lige på stregen til vandindvindingsområdet til Kølvrå by og i øvrigt et område, der også er udpeget af Miljøstyrelsen til fremtidigt vandindvindingsområde”, sagde Niels Kristian Ravn, formand for Danske Vandværker region Midtjylland, mandag til landbrugsavisen.dk.
Landbrugsavisen.dk, 09-11-2020

 

Stanken af døde mink har lagt sig som et tæppe over byen
Bt.dk, 09-11-2020

 

Demonstration mod mink-massegrave: Vi frygter en miljø-bombe – en ny Høfde 42
Massive protester mod nedgravning af millioner af aflivede mink. Borgere føler massegrave ved Boutrup Sø som et overgreb og har ingen tillid til myndighedernes forsikringer.
RingkøbingSkjernDagbladet.dk, 08-11-2020

 

Fødevarestyrelsen: Det er forsvarligt at grave mink ned – og vi kommer til at grave en stor del af dem ned
RingkøbingSkjernDagbladet. 08-11-2020

 

Forbrændingsanlæg kan ikke følge med – her skal millioner af mink graves ned
Tv2.dk, 07-11-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder

 

Dorthe G. Rasmussen

 

Tlf. 26 70 71 06

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 04/12 2020