Det skriver pressen

Virksomhed går ind i klimakampen: Vil sikre drikkevandet med ny skov

Beskyttelse af grundvandet kan ske på mange måder. I Århus har man netop indgået en aftale mellem en møbelfabrikant og kommunen, som betyder 30.000 flere træer. Danske Vandværkers direktør, Susan Münster, udtaler sig i indslaget:
TV2 Østjylland, 12-12-2019 19.30

Læs opdateret historie  TV2 Østjylland.dk, 13-12-2019

 

Grindsteds borgere må vente: Undersøgelse forsinket igen
Usikkerheder i de sidste data, der skal indgå i den registerbaserede sundhedsundersøgelse i Grindsted, betyder, at undersøgelsen – der skal klarlægge, om forureningen fra det tidligere Grindstedværket har haft en betydning for borgernes sundhed – ikke kan nå at blive færdig til januar som hidtil forventet. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse torsdag.
Ind.dk/watertech.dk, 12-12-2019

 

Vandværk undrer sig over mangelfuld nitratundersøgelse
Lyngå Vestre Vandværk er bekymret for byrådets manglende linje over for kommende byggerier i åbent land og sikringen mod nitratnedsivning fra dyrehold. Planerne om en kyllingefarm tæt på Lyngå har fået Lyngå Vestre Vandværk og formanden for Lyngås Borgerforening, John Jeppesen til at stille nogle principielle spørgsmål, om hvordan Favrskov Kommune i fremtiden vil sikre nitratfølsomme områder, hvor vandværker skal hente vand fra. Samt om, hvordan man forholder sig til store byggerier i åbent land.
Favrskov.lokalavis.dk, 12-12-2019

 

Forsyningstilsyn bakker Beof op
Forsyningstilsynet har givet Bornholms Energi og Forsyning opbakning til at opkræve varmeafgift fra Rønne Vand og Varme.
TV2Bornholm.dk, 12-12-2019

 

Jens giver vandtjansen videre

Efter 13 år som bestyrer af Frederiksberg Vandværk giver 70-årige Jens Olsen nu opgaven videre. Han har selv valgt at stoppe.
Sn.dk, 12-12-2019

 

Forbrugere samler underskrifter
Krogsbølle: En gruppe af forbrugere under Nordfyns Vandværk arbejder lige nu på at udarbejde et brev til de godt 1000 husstande, der får vand fra vandværket. Målet er at samle underskrifter nok til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Fyens.dk, 12-12-2019

 

Nye kvaler for Nordfyns Vandværk: Handlingsplan forkastet af kommunen
Krogsbølle: Om lidt mere end 14 dage skal Nordfyns Vandværk i Krogsbølle fremlægge en ny og mere realistisk handlingsplan for at skaffe rent vand til sine lidt mere end 1000 husstande. Det er situationen, efter at Nordfyns Kommune netop har forkastet den plan vandværket afleverede til kommunens natur- og miljøafdeling for otte dage siden.
Fyens.dk, 12-12-2019

 

Styrelse: Regulering af vandsektoren hindrer ikke grøn omstilling

DEBAT: Ti års regulering af vandsektoren viser, at det ikke er en “økonomisk spændetrøje”, der sætter en stopper for grøn omstilling. Reguleringen er nødvendig for at sikre produktive vandselskaber, der finder grønne og effektive løsninger, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Altinget.dk/forsyning, 11-12-2019

 

DR afviser kritik af dækning af Rigsrevisionsrapport

DR er ikke enige i Landbrug & Fødevarers kritik af kanalens dækning af Rigsrevisonens kritik af kontrollen med dispensationer til pesticider.
Landbrugsavisen.dk, 10-11-2019

 

Vandværker: Dansk drikkevands­forsyning viser vejen for grøn omstilling

DEBAT: Energiforbruget og CO2-aftrykket skal reduceres i Danmark, men vi skal i lige så høj grad tænke i løsninger, der kan eksporteres internationalt og være med til at reducere energi- og klimabelastningen globalt, skriver Susan Münster.
altinget.dk/forsyning, 10-12-2019

 

Nyt vandværk til over 12 millioner kroner indvies
Fuldt hus til åbningen af Klemenskers nye vandværk. Solceller og flere filtre skal sikre drikkevandskvaliteten i en tid, hvor der findes flere pesticidrester. Sang, ministerbesøg og masser af gæster. Klemensker Vandværk var fyldt til randen, da det nye anlæg blev indviet lørdag formiddag.
Tv2 Bornholm.dk, 07-12-2019

 

Kammeradvokat og eksterne eksperter sættes ind mod pesticidrod
Miljøministeren sætter kammeradvokaten til at granske Miljøstyrelsen forvaltning af pesticidområdet. Nye dispensationer skal godkendes af eksterne eksperter. Brancheforeningerne Danske Vandværker og Danva ønsker, at der strammes op på dispensationsordningen, så man ikke kan få dispensation til at bruge forbudte pesticider i indvindingsområder. Desuden bør vandvandværker have besked, når der gives dispensation i et område, så de kan begynde at tjekke for det pågældende stof i deres grundvandsovervågning. Det fortæller organisationerne i en fælles pressemeddelelse.
Ing.dk, 06-12-2019

 

Miljøministeren vil rydde op i forvaltningen af pesticidområdet
Rigsrevisionen kritiserer i ny beretning Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af grundvandsovervågning og forvaltning af dispensationer til sprøjtemidler. Miljøministeren er stærkt utilfreds med den mangelfulde forvaltning og iværksætter straks tre tiltag for at komme usikkerheder og problemer til livs.

Mfvm.dk, 06-12-2019

 

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2018

Årets statusrapport for Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2018 er nu tilgængelig og markerer, at det er 30 år siden, den systematisk dataindsamling af grundvandets tilstand blev startet.
Geus.dk, 05-12-2019

 

Folkeaktier skal skabe mere økologisk landbrug

Danskerne kan nu købe folkeaktier i landbrugsjord og dermed bidrage til, at mere dansk landbrugsjord bliver omlagt til økologi til gavn for natur, miljø, drikkevand, og klima. Det er Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, der sælger Folkeaktier gennem crowdfunding for at skaffe kapital til opløb af mere landbrugsjord.
Bornholmstidende.dk, 05-12-2019

 

Tjære i vandet: Nu kan vandet drikkes igen
Hillerød Forsyning har torsdag formiddag modtaget svar på de sidste vandanalyse efter et brud på en vandledning mandag, som førte til, at der kom tjærestoffer fra en gammel bygasledning ind i drikkevandsledningen. Analyserne viser, at vandet er rent og nu kan drikkes, oplyser forsyningen, som takker kunderne for den fine indsats i forhold til at informere hinanden.

sn.dk, 05-12-2019

 

Ny lov: Bred opbakning til styrket beskyttelse af drikkevandet
Det skal være slut med at bruge sprøjtemidler tæt på sårbare vandboringer. Ny lov er vedtaget med opbakning fra stort set hele Folketinget.
Landbrugsavisen.dk, 05-12-2019

Drikkevandet fra Randbøldal Vandværk er igen godt
Randbøldal Vandværk har fået grønt lys, og de 172 berørte borgere kan igen drikke vand direkte fra hanen.
Vejle.dk, 05-12-2019

 

Debat: Grønt fokus er fraværende på AU’s statskundskabsuddannelse
DEBAT: På statskundskabsstudiet er der et skrigende tomrum og fravær af forskning og undervisning i, hvordan vi driver ikke bare en stat i finansiel balance, men en stat i økologisk balance, skriver Janne Winther Jørgensen, Stud.scient.pol., Aarhus Universitet.
Altinget.dk/energi, 05-12-2019

 

Tjære i drikkevandet

Hillerød Vand A/S har haft et brud på en vandledning ved Skelbækken 22, 3400 Hillerød. Det betyder, at berørte kunder ikke må drikke vandet fra hanen. Det er alene i området omkring Holmene. Antal berørte kunder er ca 150, og alle kunder som er tilmeldt SMS service har fået en direkte SMS. Ved reparation af bruddet kan der være trængt tjærestoffer ind i ledningen fra en nedlagt bygasledning. Tjærestoffer har en skadelig effekt, hvis man er udsat for det henover en længere periode.
Hillerod.dk, 04-12-2019

 

8-årige Tobias er blevet vandagent
2. klassetrin på Frederiksberg Skole har haft fokus på vand og spildevand. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.
8-årige Tobias fra Frederiksberg Skole har fået en ny titel. Han er blevet vandagent, og det er han stolt af. Han afviser, at det er en slags 007-mission.

Sn.dk, 02-12-2019

 

Bakterier kan hjælpe på drivhuseffekten
Samn Forsyning er lige nu med i to projekter, som begge har til formål at nedbringe udslippet af metan – det ene projekt ved hjælp af naturligt forekomne bakterier fra sandfiltre. Metangas, der også er kendt som CH4, er nemlig ca. 25 gange kraftigere end CO2, og derfor vil mindre udslip af metan på længere sigt medvirke til at mindske drivhuseffekten.
Tekniskfokus.dk, 03-12-2019

 

Vandsektoren opsamler og anvender data i stor stil
Jeg ser en vandbranche, der investerer massivt i både nye data og intelligent brug af data, skriver Mads Uggerby fra EnviDan i dette svar til sidste uges kritik fra Niras’ forretningschef.
Ing.dk, 03-12-2019

 

Hele landsbyen skal koge vandet fra vandværket: Der er fundet tarmbakterier
Randbøldal: Der er fundet tarmbakterier i vandet fra Randbøldal Vandværk. Det betyder, at vandet skal koges, før man drikker det. Det fremgår af vandværkets egen hjemmeside og også af Vejle Kommunes hjemmeside. Det fremgår, at der er fundet “intestinale enterokokker” (1 pr. 100 ml) i drikkevandet ved Randbøldal Vandværk. Vandværket leverer til cirka 172 forbrugere i området.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 29-11-2019

 

Kinas tørst efter dansk vandteknologi er godt for miljøet
Danmark kan være med til at vende en negativ udvikling, der koster menneskeliv, ved at forbedre klimaet, miljøet og folkesundheden for millioner af mennesker i Kina, der ikke tager rent vand for givet, skriver miljøminister Lea Wermelin (S) og Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri.
Danskindustri.dk, 28-11-2019

 

Boligejere oversvømmes: Stigende grundvand fortsat et problem i mange kommuner
Efter flere år med snak om politisk handling står mange boligejere stadig alene med at forebygge oversvømmelser skabt af kraftig regn og højt grundvand.
Bolius.dk, 28-11-2019

 

Vandet er langt væk – børnebog lærer børn om et bæredygtigt vandforbrug

Bogen skal lære børn i en tidlig alder, hvor heldige vi er i Danmark at have nem adgang til rent drikkevand, og at vi derfor ikke skal bruge unødigt vand – men værne om det i stedet
Csr.dk, 28-11-2019

 

Banedanmark sprøjter med gift – vandværk frygter forurening af drikkevand
Banedanmark bruger pesticider, når sporene skal renses for ukrudt – der er risiko for, at det ender i grundvandet, lyder det fra professor.
Nordjyske.dk, 28-11-2019

 

Varm og tør sommer gav stigende vandforbrug
Landbruget brugte 412 mio. m3 grundvand i 2018, hvilket er 71 pct. mere end året før, hvor der blev brugt 241 mio. m3 grundvand. Det øgede vandforbrug skyldes den solrige og tørre sommer, som øgede behovet for markvanding. Det meste (90 pct.) af landbrugets grundvandsforbrug kommer fra landmændenes egne boringer, og det var også de egne boringer, der stod for stigningen. Forbruget af vandværksvand i landbruget var stort set uændret, og lå i 2018 på 43 mio. m3.

Dst.dk, 27-11-2019

 

Samlet byråd vil have forurening fra gartnerier ned
Alle partier i byrådet udtrykte interesse i at få nedbragt pesticidforureningen fra de omkring 110 gartnerier i Odense Kommune. Hvor hurtigt det kan ske, afhænger tilsyneladende kun af hvor mange penge, politikerne vil sætte af til arbejdet.
Fyens.dk, 27-11-2019

 

Grundvandet skal undersøges inden affaldscenter kan udvide

Forsyning Helsingør skal dokumenterer, at en eventuel udvidelse af deponi på Skibstrup Affaldscenter ikke vil påvirke grundvandet negativt. Et enigt byråd i Helsingør Kommune besluttede mandag aften at igangsætte den første fase i processen hen imod udvidelsen af deponiet på Skibstrup Affaldscenter, der forventes af være fyldt i 2025.

Sn.dk, 27-11-2019

 

Forbrugere ved Nordfyns Vandværk får vand med pesticidrester: Ekspert mener, bestyrelsen kan være ulovlig
Om kun én uge skal bestyrelsen bag Nordfyns Vandværk aflevere en handlingsplan for hvordan, den vil skaffe rent drikkevand til forbrugerne. Men nu stiller en ekspert i foreningsjura spørgsmålstegn ved om bestyrelsen overhovedet er lovlig og beslutningsdygtig.
Fyens.dk, 27-11-2019

 

Sagsøges for 3.393.700.000 kroner
Tyske Bayer og en række andre store farmaceutvirksomheder, der står bag ukrudtsmidlet Roundup, er det seneste år blevet sagsøgt tusindvis af gange. Nu kan de se frem til det hidtil største søgsmål i Roundup-sagen. Et canadisk advokatfirma, Diamond & Diamond, er nemlig ved at stable et søgsmål på svimlende 500 millioner dollars på benene, svarende til 3.393.700.000 danske kroner.
Det skriver det canadiske medie CBC.
Eb.dk, 26-11-2019

 

Folkekirkens landbrugsjorder bør drives økologisk – og det kræver statens indblanding
Størstedelen af de landbrug, der er ejet af Folkekirken, er forpagtet ud til konventionelt landbrug. De bør omlægges til økologi, og da menighedsrådene ikke selv kan gøre det hurtigt nok, bør regeringen gribe ind, skriver menighedsrådsmedlem Jan Morell i dette debatindlæg.
Information.dk, 26-11-2019

 

Vækstmulighed for dansk vand i Sydøstasien
Voksende befolkninger og stigende urbanisering i Filippinerne og Indonesien gør landene til attraktive samarbejdspartnere for danske virksomheder, der har innovative og bæredygtige bud på løsninger til vandsektoren. Både Filippinerne og Indonesien står over for store udfordringer, når det handler om at sikre rent drikkevand og håndtere spildevandet bæredygtigt. Begge lande er interessante markeder for danske virksomheder i vandsektoren, da de har behov for de bæredygtige og fremtidssikrede løsninger i vandsektoren, som danske virksomheder har en stolt tradition for at udvikle.
Energy-supply, 25-11-2019

 

Antallet af vandprøver med rester af sprøjtegift er fordoblet på kun et år, viser nye tal
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer miljøministeren til at stramme indsatsen over for sprøjtegift. Desværre er forureningen af det danske grundvand langt mere omfangsrig end hidtil antaget. Det viser nye tal, som forskningsinstitutionen GEUS har lavet for Miljø og Fødevareministeriet, skriver Ingeniøren. I 2018 blev der fundet rester af sprøjtegift i 63 procent af de 549 prøver, som blev analyseret. Det er næsten en fordobling i forhold til 2017, hvor der blev fundet rester i 33 procent af målingerne.

Csr.dk, 25-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder

 

Dorthe G. Rasmussen

 

Tlf. 26 70 71 06

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 02/10 2019