Det skriver pressen

Fire kommuner står for størstedelen af kommunernes samlede forbrug af pesticider
Frederikshavn, Kolding, Tønder og Assens står for 74 pct. af kommunernes brug af pesticider. Forbruget er generelt stigende, langt størstedelen er dog letnedbrydelige aktiv-stoffer, viser opgørelse fra Miljøstyrelsen.
dknyt.dk, 23-06-2021

 

 

Er Danmark i (cyber)krig?
Klumme: Folketinget har placeret Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Men det er problematisk, at en militærenhed får politimæssige beføjelser på dansk jord – uden om politiet og deres kontrol. Modellen er i stykker og bør fikses – medmindre vi altså er i krig.
computerworld.dk, 22-06-2021

 

Debat: Danske Regioner til Wermelin: Regionerne har gjort deres del i PFOS-sag
Lea Wermelin antyder, at kommuner og regioner er ansvarlige for, at der ikke tidligere er grebet ind over for de PFOS-stoffer, som vi lige nu ser i Korsør. Men regionerne har gjort deres del af opgaven og gør gerne mere – vi mangler bare et par klare svar, skriver Heino Knudsen.
altinget.dk, 23-06-2021

 

Stjernedyr kompensation: Landmænd får kæmpe millionbeløb for at kvitte sprøjtegift
Overtaksationskommissionen: Landmænd i Beder skal erstattes med et beløb, der er mere end dobbelt så stort som det, Aarhus Kommune tilbød dem.
aarhusstiftidende.dk, 22-06-2021

 

Yderligere fem politianmeldelser rammer Verdo
Bo Vestergaard Hansen og Asger Brorsen er klar til at tage endnu en tørn med politianmeldelser af Verdo og ansvarlige personer i en række sager.
energy-supply, 22-06-2021

 

Forsyningsselskab trækker ekstern entreprenør i retten i sag om vandforurening
En række fejl fra ekstern entreprenørs side ledte til forurening af ledningsnettet på Frederiksberg, viser ny redegørelse. Frederiksberg Forsyning havde gjort opmærksom på fejlen, men der blev ikke fulgt op på den, lyder det fra adm. direktør.
cleantechwatch.dk, 22-06-2021

 

 

Se mulighederne i de boringsnære beskyttelsesområder
Konsulenter hos Landbrugsrådgivning Syd opfordrer lodsejere til at se muligheder og tænke alternativt
landbrugsyd.dk, 17-06-2021

 

 

Kritiker stiller op til valg i Hillerød Forsyning
Rasmus Visby har tidligere gransket Hillerød Forsynings økonomi, hvilket har ført til fyringer og kritiske sager. Nu stiller han op som kandidat til valget af forbrugerrepræsentanter i forsyningens bestyrelser.
altinget.dk, 22-06-2021

 

 

Hovedstadskommune er truet af mangel på rent vand
Grundvandet i Dragør er efterhånden så forurenet, at man kan blive nødt til at lukke de to lokale vandværker og hente alt drikkevand uden for kommunen.
berlingkse.dk, 21-06-2021

 

 

Nye grænseværdier lukker vandboring nær Svendborg

Vand og Affald har lukket en af de bynære vandboringer tilknyttet Sørupværket. Det sker fordi Miljøstyrelsen har skærpet grænseværdien for fire fluor-stoffer i drikkevandet og indholdet i den pågældende boring overskrider de nye grænseværdier.
radiodiablo.dk, 21-06-2021

 

 

Haveformand: PFOS-prøver virker forkerte
Jordprøverne fra kolonihaverne svinger voldsomt, selv om de tages i de samme haver. Haveformand kalder det utrygt. Han har ikke tillid til prøverne fra NIRAS. Kommunes leder af miljøafdelingen har fuld tillid til prøverne og varsler informationsmøde for haveejerne. Gravid PFOS-forgiftet har født
sn.dk, 19-06-2021

 

 

Vandværk: Spar på vandet – ellers lukker vi
Forbruget af vand er eksploderet de seneste dage, lyder det fra vandværkerne, som ikke kan følge med til at fylde badebassiner i hver eneste have. Solen bager ned over hele regionen, og regn har været et særsyn i mange uger. Den megen hede har øget forbrugt af vand til have-bassiner og vanding af haver, og det oplever man hos Vordingborg Forsyning.
tv2øst.dk, 19-06-2021

 

Tørken udfordrer vandforsyningen i landsby
Egebjerg Vandværk kan ikke følge med, når det solrige vejr kræver øget vanding, og det har flere borgere i området bemærket i form af svagt vandtryk. Hos Odsherred Forsyning er man godt klar over problemet, og er også i gang med at løse det.
sn.sk, 19-06-2021

 

 

Heden presser sjællandske vandværker
Det varme vejr har sat flere sjællandske vandværker under pres. Lørdag måtte Vordingborg Vandværk, der forsyner Nyråd, Kastrup, Neder Vindinge m.m., og Nyrup Vandværk advare om, at det snart ville blive nødvendigt at slukke for vandet i nogle timer, hvis ikke brugerne holdt op med at havevande og fylde bassiner op.
Vandværker: Der er ikke vand til haven og hjemmepølen
jp.dk, 19-06-2021

 

Skadelige fluorstoffer fundet i vandværksboringer landet over
Flere vandværksboringer i Danmark er så forurenet med sundhedsskadelige PFAS-stoffer, at det sætter den danske drikkevandsforsyning under pres. Ekspert er bekymret for, om vi ser “toppen af isbjerget”.
ing.dk, 18-06-2021

 

 

Minkopgravning begyndt i Kølvrå: – Det lugter af meget gammel skraldespand
Fredag klokken 04:00 begyndte opgravningen af de sidste 7-10.000 tons mink i massegravene ved Kølvrå. Borgerne i byen er lettede, men frygter lugtgener i sommervarmen.
tvmidtvest.dk, 18-06-2021

 

 

 

Ingen problem
Hverken borgere eller forsyningsselskaber i Kalundborg Kommune skal forvente problemer endsige bemærke ændringer, efter at Miljøstyrelsen – foranlediget af anbefalinger fra EU – har skærpet kravene markant til, hvor meget PFOS og andre giftige fluorstoffer, der fremover må findes i drikkevandsboringer.
sn.dk, 18-06-2021

 

 

Blødgøring kan give flere huller i tænderne
Blødgøring skåner badeværelsesfliserne og forlænger kaffemaskinens levetid. Udsigten til at slippe for kalkgener får flere og flere forbrugere til at efterspørge blødere vand i hanen. Men det er vigtigt at være opmærksom på risikoen for flere huller i tænderne, hvis kalkniveauet nedbringes, advarer professor emeritus Erik Arvin fra DTU Miljø i en pressemeddelelse fra Danske Vandværker.
ing.dk, 18-06-2021

 

 

 

Vandorganisationer om regeringens sprøjteforbud: På tide med krav til private
Vandselskabernes brancheforeninger hilser kommunalt og privat sprøjteforbud velkommen. Regeringens forslag er dog ikke vidtrækkende nok, lyder det fra Danske Vandværker, mens Danva glæder sig over et fokusskifte fra landmænd til private.
cleantechwatch.dk, 18-06-2021

 

 

 

 

Forbrugerne lod frustrationerne flyde: Hård vanddebat på langstrakt generalforsamling
Det var den kolde hane, der blev skruet op for, da 128 forbrugere hos Nordfyns Vandværk lod frustrationerne flyde i forbindelse med en længe ventet generalforsamling i Otterup Idrætscenter. Men da røgen lagde sig, var der ikke de store ønsker om at overtage opgaven med at skaffe rent vand.

ffa.dk, 16-06-2021

 

Forbud mod roundup på vej mod kommunerne
Miljøministeren varsler nu forbud mod brugen af glyphosat (roundup) på en række offentlige arealer. Det bliver dyrt for Tønder Kommune.
tvsyd.dk, 16-06-2021
https://www.tvsyd.dk/toender/forbud-mod-roundup-paa-vej-mod-kommunerne

 

 

Wermelin: Der skal være sprøjteforbud på fortove og indkørsler
Ny rapport viser, at der stadig sprøjtes med glyphosat på offentlige arealer, selvom forbruget dog er faldende. Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for, at man kan sprøjte med bl.a. glyphosat på en række offentlige og private arealer.
mim.dk, 16-06-2021

 

Alt tjekkes: Risiko for giftstoffer i drikkevandet
-Der kan være en risiko for, at der skal lukkes flere vandboringer.

Sådan lyder det fra borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen (S). Udtalelsen kommer i kølvandet på, at grænseværdierne for giftstoffet PFOS er blevet sænket i hele Danmark. Nu går kommunen og et analysefirma i gang med at tjekke samtlige vandboringer og finde ud af, om den nye grænseværdi bliver overskredet.
sn.dk, 15-06-2021

 

Stærkt lokalsamfund står bag to nye stier rundt om byen
Saltumsti og Skolespor med tilsammen 20 kilometers ruter. Stierne kan kun realiseres, hvis der er velvilje fra landmænd og andre grundejere til at lægge jord til. I Saltum går en seks kilometer lang sti rundt om hele byen, både gennem skov, omkring Nols Sø og i markkanten.
Ud over velvillige landmænd har Saltum Vandværk, Saltum Sogns Menighedsråd og en række private grundejere lagt jord til. Alle er blevet ligeligt kompenseret, og landmænd har taget jord ud af dyrkning. – Jeg vil gerne bidrage til, at Saltum er et attraktivt sted at bo samt være med til at binde by og land mere sammen, siger landmand Per Dodensig Lundgaard. Et jordopkøb af Saltum Vandværk har muliggjort, at man nu kan gå hele vejen rundt om Nols Sø.
blokhus.dk, 15-06-2021

 

Borgmester overrasket over sin kommunes nej til erstatning for PFOS-forgiftet kød
Både brandskole og giftgrøft er ejet af kommunen, som afviser at betale erstatning for det forgiftede kalvekød, som myndighederne gav ordre til at smide ud. Sag om erstatning fra kommunen til de måske op til 200 PFOS-forgiftede mennesker bliver sag på næste byrådsmøde. Sjællandske erfarer, at børn fra PFOS-familier er indkaldt til ekstra undersøgelser. Gravid har 77.000 nanogram PFOS per liter blod. Miljøministeren har nedsat grænsen til højest to nanogram for en liter drikkevand.
sn.dk, 15-06-2021

 

 

Californisk drømmeprojekt sparker liv i dansk vandeksport
BÆREDYGTIG VANDFORSYNING // POV BUSINESS – Med avanceret helikopterscanning af et areal halvanden gange så stort som Danmark, skal Rambøll sammen med SkyTEM, Aarhus Universitet og en lokal rådgiver kortlægge grundvandsforholdene i Californien. Ordren til 100 millioner kroner er en foreløbig milepæl for den danske eksportindsats på området.
pov.dk, 15-06-2021

 

Vandkrig: – Landmændene skal selv betale regningen
Politikere reagerer på de mulige prisstigninger på vand.
tv2øst.dk, 14-06-2021

 

 

Ny kæmpeskov ved Odense skal sikre dit drikkevand: Men det kræver, at nogen vil sælge deres jord
Beboerne i Højby og Lindved kan fremover få udsigt til skov fremfor marker, for grundvandet skal beskyttes, og biodiversiteten skal øges. Det kræver velvillighed fra områdets lodsejere.
fyens.dk, 13-06-2021

 

Disse 23 steder kan være forgiftet af brandskum
23 lokationer spredt ud over hele landet er blevet stemplet som muligt giftige, efter at der har været afholdt brandøvelser på dem. Se, hvor de ligger.
jp.dk, 13-06-2021

 

SF vil kalde ministre i samråd om giftrester
“Det er en skandale, at man nu finder rester af sprøjtegifte i mere end halvdelen af drikkevandsboringerne,” siger partiformand Pia Olsen Dyhr (SF), der derfor vil kalde miljø- og fødevareministeren i samråd for at finde en løsning på problemet.
cleantechwatch.dk, 13-06-2021

 

Giftrester fundet i over halvdelen af danske vandboringer
Miljøminister Lea Wermelin kalder den store andel af pesticider for bekymrende. Mere end halvdelen af de vandprøver, der bliver taget fra danske vandværker, viser rester af pesticider. I år er der blevet fundet rester af pesticider i 57,9 procent af vandprøverne fra landets vandværker. Det er mere end dobbelt så mange som for fem år siden.
tv2.dk, 12-06-2021

 

Borgere kan få ekstraregning på 5000 krone
Aarhus’ borgere må formentlig til lommerne for at kompensere landmænd i kommunen. Drikkevandet i Aarhus skal beskyttes mod rester af sprøjtegift, og det tegner til at blive en dyr fornøjelse for borgerne. Lige nu kan en typisk Aarhus-husstand nemlig se frem til en ekstraregning på op mod knap 5000 kroner.
tv2.dk, 12-06-2021

 

FAKTA: De fem hyppigste giftrester i vandet
Særligt fem typer sprøjtegifter blev fundet i grundvandet eller hos vandværkerne i 2019, viser rapport.
nordvestliv.dk, 12-06-2021

 

Frivillige kæmper for fjernvarme til Rørvig: – Det er lige før champagnepropperne springer
Vandværk giver bygning. Arbejdsgruppen har også formået at få Odsherred Forsyning med på holdet.
“Det er ligesom det er med infrastruktur omkring vandværker og rensningsanlæg. Det er også noget, som man er fælles om. Alternativet er, at hver parcelhusgrund skulle have de her ting inde på grunden, og det giver simpelthen ikke mening
hverken for samfundet eller for den enkelte”, siger Fanny Villadsen, der er direktør i Odsherred Kommune.
tv2øst.dk, 12-06-2021

 

Ugens vand: Miljømyndigheder, der reagerer på problemer – eller bare træder vande

Der er også stadig mange uafklarede spørgsmål i sagen om fluorstoffer. F.eks. proklamerede Danske Regioner i ugens løb, at ’Beskrivelse af brandøvelsespladser er klar’ – og så kan man jo nemt tro, at det bl.a. betyder indikationer af, hvor der især kan være risiko for PFOS-forurening som den i Korsør. Men noget nede i teksten står så: »Branchebeskrivelsen er en generel beskrivelse af brandøvelsespladser og siger altså ikke noget om den lokale anvendelse af brandskum. Den udpeger heller ikke, hvor i landet der har været brandøvelsespladser.« Hvad skal man så egentlig bruge sådan en beskrivelse til? På et samråd om PFOS-sagen med miljøministeren var der også mange spørgsmål, men få konkrete svar – hvilket fik oppositionen til at varsle flere spørgsmål.
Watertech.dk, 11-06-2021

 

Hvem har ansvaret:
Minister peger på kommuner og regioner i sag om brandskumsforurening. Miljøstyrelsen har ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) i tide lagt nødvendig viden om PFOS frem og opfordret de lokale myndigheder til at tage affære.
dknyt.dk, 10-06-2021

 

Forsyningsdirektør: Dette er status for kvaliteten af dit drikkevand
– Vi overvåger vandkvaliteten nøje, og som forbruger kan man fortsat trygt drikke vandet fra vandhanen. Sådan siger direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen i en kommentar til sænkning af grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevandet, som Miljøstyrelsen har i denne uge meddelt landets kommuner.
sn.dk, 10-06-2021

 

Kommunes forvaltning vil lade vandværk slippe for BNBO-krav
Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøforvaltning har indstillet til kommunens politikere, at Veddum Vandværk alligevel ikke skal rammes af BNBO-krav. Det skyldes, at lerlaget i det pågældende område er større end hidtil antaget.
effektivtlandbrug.dk, 10-06-2021

 

 

Minister i samråd om PFOS-skandale: Men ét centralt spørgsmål forblev ubesvaret
Hvem har ansvaret for, at op imod 200 borgere i Korsør har spist kød, der er forgiftet af brandskum med det giftige fluorstof PFOS fra en lokal brandskole?
sn.dk, 09-06-2021

 

 

Beskrivelse af brandøvelsespladser er klar
Danske Regioner er nu klar med branchebeskrivelsen af, hvordan man har anvendt PFAS-stoffer i forbindelse med brandøvelsespladser.

De seneste måneder har der været stort fokus på brugen af PFAS-stoffer omkring tidligere brandøvelsespladser.
danskeregioner.dk, 09-06-2021

 

Efter kritik: Miljøstyrelsen skærper krav til fluorstoffer i drikkevand

»Men samtidig betyder ændringen, at det bliver akut nødvendigt at afsøge uden for Korsør, hvor der måtte gemme sig PFOS og andre fluorstoffer, som vi førhen har overset eller negligeret,« siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU.
ing.dk, 08-06-2021

 

Californisk drømmeprojekt sparker liv i dansk vandeksport
Med avanceret helikopterscanning af et areal halvanden gange så stort som Danmark, skal Rambøll sammen med SkyTEM, Aarhus Universitet og en lokal rådgiver kortlægge grundvandsforholdene i Californien. Ordren til 100 millioner kroner er en foreløbig milepæl for den danske eksportindsats på området.
danskindustri.dk, 08-06-2021

 

Drikkevand forurenet 60 gange den tilladte mængde: – Hvis ikke man gør noget, ville vi være vidne til en ulykke
Et samarbejde i Svendborg har endnu ikke haft held til at finde udspringspunktet for en alvorlig forurening, men nu sætter man ind med flere tiltag for at stoppe drikkevandsproblemet.
tv2fyn.dk, 08-06-2021

 

Pressemeddelelse: Integration af forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandsektoren
Der er et politisk ønske om, at det skal være økonomisk fordelagtigt for vandselskaber at levere høj forsyningssikkerhed til gavn for hele samfundet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremlægger nu sit bud på, hvordan tilskyndelse til fortsat høj forsyningssikkerhed kan styrkes gennem den økonomiske regulering.
konkurrenceogforbrugerstyrelsen.dk, 07-06-2021

 

 

Eksperter peger på oversete eksportmuligheder i USA
Flere brancher boomer i USA. Se om din er en af dem. Danske styrkepositioner som medicinalindustrien og fødevarebranchen har i de senere år fået følgeskab af vindmøller og andre former for grøn teknologi på vores største eksportmarked, USA. Men hvilke andre brancher klarer sig også godt? Se fem bud her. Vandteknologi Har man sagt vandteknologi, har man også sagt Grundfos og Kamstrup for bare at nævne to af de store danske spillere, der allerede har sat et solidt aftryk på det amerikanske marked.

kongressen.com, 07-06-2021

 

7 gode råd til bedre it-sikkerhed
Cyberangreb udgør en reel trussel, og antallet af tilfælde er stigende. DBI deltager sammen med Danske Vandværker i et dansk udviklingsprojekt, Samarbejdende Cybersikkerhed, som med støtte fra Industriens Fond skal styrke it-sikkerheden på vandværker og i danske SMV’er.

brandogsikring.dk, 07-06-2021

 

Kommunes indstilling: Aflyser BNBO-restriktion
Med hjælp fra Bæredygtigt Landbrug ser Veddum Vandværk ud til at slippe for restriktioner i forbindelse med et BNBO-område
bæredygtiglandbrug.dk, 07-06-2021

 

Aftale om pesticidfridrift på plads
I løbet af kort tid vil de forbrugere, der får vand fra Roager Vandværk, være helt sikret mod, at der kommer pesticider i drikkevandet. Det skyldes en aftale med naboerne om pesticidefri dyrkning af jord op til en boring. Vandværket får vand fra to boringer, og den ene boring er allerede beskyttet mod indtrængende pesticider. Og nu skal den anden boring også beskyttes ved, at der laves aftale med tre naboer til boringen om, at de ikke bruger pesticider på de marker, der støder op til boringen.

rykiribe.dk, 07-06-2021

 

Har drikkevand fluorstoffer i farlige mængder? Miljøstyrelsen ved det faktisk ikke
Miljøstyrelsen har hverken fulgt EU-anbefaling fra sidste år eller kan afvise, at helbredsskadelig grænse for miljøgiftige perfluorerede stoffer overskrides i det danske drikkevand.
ing.dk, 07-06-2021

 

Landmænd protesterer: Ny plan forbyder sprøjtegift
Høring gav masser af indsigelser mod indsatsplan StorAarhus, der skal beskytte sårbare drikkevandsområder mod forurening.
randersamtsavis.dk, 04-06-2021

 

 

Danske Vandværker: Der er brug for en bredere indsats mod uønskede stoffer i vores grundvand
Har vi reelt styr på, hvad der ryger ned i grundvandet med fare for at forurene vores drikkevand? Vi bør overveje rollefordelingen, og om vi er dygtige nok til at arbejde på tværs af stat, regioner og kommuner. Det er på høje tide, vi får kigget systemet efter i sømmene, skriver Susan Münster.

Altinget.dk/miljø, 04-06-2021

 

PFOS: Hvem har ansvaret for forureningerne?
I brevet fastslår Miljøstyrelsen, at ansvaret for at kortlægge, overvåge og bremse forureninger i grundvandet med fluorstofferne PFAS, hvorunder PFOS er en af flere, er kommunernes og regionernes ansvar

Sn.dk, 03-06-2021

 

Baltic Pipe-projekt sat på pause: – Vi er meget overraskede
Det omdiskuterede Baltic Pipe-projekt sættes nu i bero. Mandag kom Miljø- og Fødevareklagenævnet med sin afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen erkender, at den ikke har været grundig nok.
tv2øst.dk, 03-06-2021

 

Ærøskøbing Vandværks bestyrelsesformand går af: – Den store udfordring er prisen

Ærøskøbing: Frank Møller Pedersen går af som formand for Ærøskøbing Vandværk efter 17 år.

– Jeg er 73 år. Jeg skal simpelthen ikke have tre år mere. Nok må være nok, siger han.
fynsamtsavis.dk, 03-06-2021

 

Efter brandskum-skandale: Flere forureninger lurer
Mens 181 borgere fra Korsør afventer svar fra Holbæk Sygehus på, om de er blevet syge af at have indtaget forgiftet kød fra kalve, der gik rundt ved en gammel brandskole, er landets regioner og kommuner ved at grave nye potentielle forureninger med de giftige fluorstoffer PFAS og PFOS frem.

sn.dk, 02-06-2021

 

Planer om mere skov skaber bekymringer hos landmænd: Jesper og Tage frygter for værdien af deres jord
Muligheden for at plante skov, er ikke en mulighed landmændene ønsker at have. De frygter, at det i sidste ende kan forringe værdien af deres grund.
Ringkøbingskjerndagblad.dk, 02-06-2021

 

Muligvis ‘guld’ 78 meter under jorden: – Det ser ud til, at vi finder nye mængder vand, som ikke er forurenet
Assens Forsyning glæder sig over foreløbige positive resultater af en dybere vandboring mellem Ebberup og Voldtofte.

Fynsamtsavis.dk, 02-06-2021

 

De Konservative og Enhedslisten i kor: Giv os en statslig jordfond
Staten skal finde mange flere penge til at udtage klimabelastende landbrugsjorde, siger de to partier. Socialdemokratiet og Venstre er positive. For Enhedslisten kan en statslig fond samtidig blive et værn mod udenlandske investorers opkøb af danske landbrug

information.dk, 01-06-2021

 

Miljøminister om nye vilde forureningstal fra landbruget: De kommer ikke med i landbrugsforhandlinger
Voldsomt forureningstal fra landbruget rammer midt under forhandlingerne om landbrugets fremtid, hvor erhvervets udledning af kvælstof til vores vandmiljø er en stor tvist. Men tallet finder ikke vej til forhandlingsbordet, siger miljøministeren.

Vejleamtsfolkeblad.dk, 01-06-2021

 

Forsyningssekretariatet: “Der er ingen, der har interesse i, at noget så vigtigt som vandsektoren ikke har tilstrækkelige midler”
Vandsektoren beder om særbehandling, når de vil have lempet effektiviseringskravene, lyder det fra Forsyningssekretariatet, der samtidig melder sig uenig med brancheorganisationen Danva i, at den nuværende regulering ikke har fulgt med tiden.

cleantechwatch.dk, 01-06-2021

 

Så meget er det pløjefri areal steget på blot et par år
Ugen på Spidsen: Danske landmænd har for alvor fået interesse for at dyrke jorden pløjefrit. Siden 2018 er arealet med pløjefri dyrkning steget med 39 pct. Det er positivt. Men der er også forhold, som man skal være meget opmærksom på, inden man beslutter at droppe ploven, mener denne uges klummeskribent på Mark Plus.

landbrugsavisen.dk, 01-06-2021

 

 

Nu udmåles erstatningen: Lodsejere i Egedal fik nervepirrende besøg af overtaksationskommission
Overtaksationskommissionen besigtigede i dag arealer i Egedal Kommune, hvor syv lodsejere er pålagt sprøjteforbud ved Bjellekær Kildeplads.

Landbrugsavisen.dk, 01-06-2021

 

Kræftfremkaldende stof fundet flere steder i Midtjylland
Det skabte stor røre og adskillige overskrifter, da det blev fundet i græssende kvæg ved Korsør.

Nu er der også fundet rester af det giftige stof PFOS flere steder i Midtjylland. Det skriver TV MidtVest.

Stoffet, der er kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, er blevet fundet i Karup Å tæt på Flyvestation Karup og ved en nedlagt brandstation i Holstebro.

bt.dk, 01-06-2021

 

Regning på 277 millioner kroner: Mink-grave bliver en af de dyreste forureninger i danmarks-historien
Hvis man havde taget det med ro i en uge eller to, kunne gigantregning fra minkgrave være undgået, mener ekspert.

dr.dk, 01-06-2021

 

Debat: Professor om myndighedsrelateret forskning: Vi kan ikke være sikre på, at vi får troværdig viden for pengene
Myndighedsrelateret forskning forsyner myndigheder med forskningsbaseret viden. Mange af områderne er udsat for pres fra økonomiske og politiske interesser, som ikke uden videre respekterer forskernes uafhængighed, skriver Heine Andersen.
altinget.dk/forskning, 01-06-2021

 

Topper giftlisten og bruger flest stærke pesticider
Mens en lang række kommuner har skruet forbruget af pesticider helt ned – nogle helt ned til nul, så har Næstved Kommune holdt fast i brugen af Round Up med aktivstoffet glyphosat.
sn.dk, 01-06-2021

 

Farligt stof fundet flere steder i Midtjylland
Det giftige stof PFOS er fundet ved Karup Å og på en tidligere brandstation i Holstebro, men der er lige nu ingen risiko forbundet med det, mener Forsvaret og Region Midtjylland.
tvmidtvest.dk, 31-05-2021

 

Højesteret frikender Middelfart-vandværk i principiel sag: – Det påvirker vandværker over hele landet

– Nu kommer alle forbrugere til at bidrage ens, siger formand for Skrillinge-Russelbæk Vandværks formand, Per Posselt. Højesteret har nu slået fast, at vandværket gerne må opkræve driftsbidrag for hver enkelt lejlighed og ikke kun samlet for hele ejendommen.

Fynsstiftidende. dk, 31-05-2021

 

Gammelt ukrudtsmiddel rammer Odenses største vandværk: Ultralokal rensning kan være nøglen til rent drikkevand
Vandcenter Syd har konstateret en for høj forekomst af pesticidet desphenyl-chloridazon i en vandprøve fra Hovedværket. Selvom der er tale om en marginal og ufarlig overskridelse, bekræfter det, at Odenses drikkevand fortsat er udfordret af det gamle ukrudtsmiddel, erkender driftschef Andreas Bassett.
Fynsamtsavis.dk, 31-05-2021

 

Armatec leverer produkter af høj kvalitet til vandværkernes Storebæltsbro
Et stort generationsskifte af hovedstadsområdets vandværker giver blødere vand til kunderne. Den nye vand-infrastrukturs rekordhøje krav til afsmitning og holdbarhed kræver ekstraordinært udstyr.

Ing.dk, 31-05-2021

 

 

Afgørende vurdering bag nedgravning af millioner af mink hvilede på spinkelt grundlag
Millioner af mink blev gravet ned, mens forbrændingsanlæg råbte op om ledig kapacitet til afbrænding.
dr.dk, 30-05-2021

 

Regioner: Drikkevand og sundhed skal prioriteres nu

Listen over mulige forureninger, som kan skade danskernes drikkevand og sundhed, vokser hvert år, og flere steder haster det med at rense op. Regionerne ønsker derfor 100 mio. kr. mere om året til at løse opgaven.

Pesticider, klorerede opløsningsmidler og PFAS-stoffer.

Danskeregioner.dk, 29-05-2021

 

Farligt stof fundet i drikkevand – men der er ingen grund til bekymring
Mange år med brandøvelser på Beredskabscentret på Hedelykken i Hedehusene har sat sine spor på området i mere end en forstand.

sn.dk, 29-05-2021

 

Efter 37 år: Eyvind lader vandet i Tørring overgå til ny formand
Tørring Vandværk har netop fået ny formand i form af Carsten Nim Pedersen. Han overtager posten efter 87-årige Eyvind Stæger-Holst, der har siddet i bestyrelsen for vandværket i 37 år, heraf de 25 som formand.
Vejleamtsfolkeblad.dk, 29-05-2021

 

Styrket cybersikkerhed kræver større åbenhed
Kronik i Børsen skrevet af Jørgen S. Christensen, formand for EnergiCERT og forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi, Morten Gade Christensen, næstformand for EnergiCERT og CIO i Energinet og Kim Behnke, udviklingschef i Dansk Fjernvarme.
Danskefjernvarme.dk, 28-05-2021

 

Myndigheder efter nye målinger ved minkgrave: – Vi har styr på forureningen
Miljøstyrelsen og dens rådgivere vurderer nu, at der kan ske en fuld genopretning af miljøtilstanden i både Nr. Felding og Kølvrå.

Tvmidtvest.dk, 28-05-2021

 

Geding Skov udvidet med ny folkeskov
75.000 træer og buske er en donation fra Interflora og deres kunder
Arhuslokalvis.dk, 28-05-2021

 

Forgiftning kunne være opdaget tidligere – forsyning blev advaret om PFOS i marts 2020
Allerede i foråret 2020 blev SK Forsyning advaret om forhøjede mængder PFOS i spildevandet. Først knap et år efter blev brandskole udpeget som kilde.
Tv2øst.dk, 27-05-2021

 

Pesticider gør stor skade på vigtige organismer i jorden, konkluderer nyt studie
En gennemgang af knap 400 studier viser, at en lang række pesticider i udpræget grad har en skadelig effekt på smådyr, der er vigtige for jordens frugtbarhed. Gennemgangen har også fundet et hul i forskningen.
Økologi.dk, 27-05-2021

 

 

Den danske vandsektor godt på vej til at blive klimapositiv
De danske drikke- og spildevandsselskaber er nået langt med klimaindsatsen og forventer at blive klimapositive inden 2030.
Miljøstyrelsen.dk, 27-05-2021

 

Grundfos vil udbrede digitalt værktøj til vandsektoren med nyt partnerskab
Et samarbejde med softwarevirksomheden Baseform har kastet et digitalt værktøj baseret på kunstig intelligens til vandsektoren af sig, som pumpeproducenten Grundfos nu er klar til at introducere på fem nye markeder.
Cleantechwatch.dk, 27-05-2021

 

2030-klimaplan inddrager borgerne i den grønne omstilling

Byrådet i Furesø har sat retningen for, hvordan kommune, borgere, forsyningsselskaber og erhvervsliv i samarbejde kan nå målet om en 70 procent CO2-reduktion i 2030. Indsatserne er samlet i den nye 2030 plan for klima og grøn omstilling
ViaRitzau.dk, 27-05-2021

 

Eksperter slår fast: Så farlige er fluorstoffer
I Sverige har eksperter undersøgt tusinder af borgere efter en forurening af drikkevand med fluorstoffer, som nu er fundet hos mennesker i Korsør. Her er, hvad de fandt ud af.
Ing.dk, 27-05-2021

 

Regeringen foreslår sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer
Regeringen vil forbyde sprøjtemidler på både offentlige og private fortove, brosten, grusveje osv.

Landbrugsavisen.dk, 26-05-2021

 

Ewii køber selskab for 657 millioner kroner: Skal stå for elforsyningen på hele Bornholm
jv.dk, 26-05-2021

 

 

Økofond leverer sit første plus på bundlinjen
kofonden Dansk Økojord A/S kommer ud af 2021 med plus på bundlinjen og en egenkapital på 33 mio. kroner.
Landbrugsavisen.dk, 26-05-2021

 

Formand takker af efter 30 år
Meget vand er løbet ud af vandhanen, siden Jørn Vejrup tiltrådte som formand for Frifelt Vandværk. Det er nemlig nu 30 år siden.

Jørn Vejrup har nu valgt at takke af som formand, og træder ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen den 17. juni. Det blev til sammenlagt 37 år i bestyrelsen.
jv.dk, 26-05-2021

 

PFOS-forurening tvinger Korsør til vandrensning på ubestemt tid
Regnvand, spildevand og slukningsvand renses nu med særlig teknologi på Korsør brandskole efter fund af store mængder sundhedsskadelig PFOS.
Ing.dk, 26-05-2021

 

Nyt vandværk på vej
Gevninge: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor, som ejer Værket ved Lejre, er i gang med at indføre blødgøring af vandet på alle selskabets syv regionale vandværker.
sn.dk, 26-05-2021

 

Nu tømmes grave for millioner af døde mink
Millioner af mink blev i hast gravet ned ved to jyske militærområder. Nu skal de graves op og brændes af.
Viborgfolkeblad.dk, 25-05-2021

 

Nye prøver skal afgrænse PFOS-forurening i haveforening
Jordprøver fra kolonihaveforeningen Rundingen syd for Korsør Nor viser, at jordkvalitetskriteriet er overskredet. Desuden viser vandprøver indhold af PFOS over drikkevandskriteriet.
Slagelseinfo.dk, 23-05-2021

 

Nu plantes træer i Ejby, Skrillinge, Nørre Aaby og Kingstrup
Ifølge Middelfart Kommunens klimaplan DK2020, skal der skabes mindst 100 hektar skov de næste 5 år. For lidt mere end et år siden blev de første ca. 4 hektar plantet i Ejby og Hindsgavl Dyrehave, og dette forår er plantningen af yderligere knap 12 hektar i fuld gang

Fredericiaavis-dk, 22-05-2021

 

Driftsbidrag for vandforsyning
Vandværk kunne opkræve faste driftsbidrag for vandforsyning for hver enkelt bolig i en ejendom, uanset at der ikke var opsat individuelle målere
Danskedomstole.dk, 21-05-2021

 

Følte sig kuppet af landmænd: Nu kan vandværkets forbrugere komme til orde – vi har booket idrætscentret
I efteråret 2019 følte flere forbrugere under Nordfyns Vandværk, at deres normalt fredsommelige generalforsamling i det lokale vandværk blev kuppet af en gruppe landmænd. Nu får de mulighed for at komme til orde.

Fyens.dk, 21-05-2021

 

 

Se alle billederne: Ny folkeskov fik hjælp fra eleverne
35.000 træer doneret af stor indsamling på TV 2 skal nu danne grobund for en ny folkeskov. Skoven plantes nord for industriområdet ved Ørslev nær Vordingborg, og det var klasse fra den lokale Gåsetårnskolen, der stod for at plante 400 af de første træer.

Sn.dk, 21-05-2021

 

Ugens vand: Nye sager om vandforurening – sektorens største problem?
Der går ikke en uge uden nye sager om forurening af vand – måske det største problem i sektoren. I hvert fald hvis man ser på både forurening af drikkevand og af vandmiljø. Velkommen til en ugeopsamling, der pga. sidste uges helligdag dækker to uger.
Watertech.dk, 21-05-2021

 

Leder: PFOS-katastrofen der voksede mellem stolene
Det er intet mindre end historisk – på den kedelige måde – at vi her 47 år efter den første danske miljøbeskyttelseslov, som understreger vigtigheden af at beskytte mennesker mod forurening, må sende flere hundrede borgere på hospitalet for at blive undersøgt for en af de mest potentes miljøgifte, vi kender. Borgerne fra Korsør har i årevis været udsat for det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende fluorstof PFOS via kød fra køer, der har græsset på arealer forurenet med PFOS efter brug af brandslukningsskum på en nærliggende brandskole.
Ingeninøren.dk, 21-05-2021

 

Bæredygtig forureningsafværge af grundvandsressourcen
Ved at optimere biologisk nedbrydning i de eksisterende sandfiltre kan man opnå store besparelser i kulforbrug – og desuden mindske transport, arbejdsbelastning og affald til gavn for både økonomi og miljø. Det har man gode erfaringer med i Region Hovedstaden.
Watertech.dk, 20-05-2021

 

Kamstrup i patentkrig om målerhus til vandmålere
Den store danske målerproducent Kamstrup udkæmper lige nu en patentkrig mod et litauisk selskab i både USA, Norge og Sverige for at beskytte sit kendte målerhus til ultralydsbaserede vandmålere. Men det er notorisk svært at beskytte hardwarekomponenter, da de kan købes og skilles ad, lyder det fra patentrådgiver.
Watertech.dk, 19-05-2021

 

Uenighed om solcelleanlæg nær Østerlars
Meningerne er delte blandt beboerne nær Kildevad, hvor der måske skal placeres et 22 hektar stort solcelleanlæg Et solcelleanlæg på størrelse med 30 fodboldbaner eller ej. Der er flere meninger om det nye anlæg, som skal diskuteres på et møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget i dag. I første omgang skal medlemmer tage stilling til, om man gennem en fire uger lang periode vil indkalde “ideer og forslag fra offentligheden”. Og på Risenholmsvej, hvor beboerne kommer til at være tæt på det nye anlæg, er der helt sikkert både idéer og forslag. Her er nemlig både holdninger for og imod, de nye solceller. Ole Boyer Pedersen, pensionist og vandværkspasser hos Østerlars Vandværk, ser flere fordele ved det nye anlæg:
Tv2Bornholm.dk, 19-05-2021

 

Flour forhindres i at vandre fra spildevand til fødevarer
Fluor-forbindelser, PFAS, skal forhindres i at vandre fra spildevand til fødevarer med ny og bæredygtig renseteknologi. Det nye teknologikoncept udvikles i et samarbejde mellem blandt andre Teknologisk Institut, DTU Miljø og Aquarden Technologies. I de senere år er der gjort bekymrende fund af fluor-forbindelser, PFAS, i blandt andet vand fra lossepladser, udløbsvand fra renseanlæg og brandslukningspladser. Senest har der været eksempler på, at fluorstoffet PFOS har bredt sig fra en brandøvelsesplads til en eng ved Korsør, hvor stoffet er havnet først i græssende køer og siden på middagsbordene – i mængder, der ligger 63 gange over det tilladte.
Fødevarefokus.dk, 19-05-2021

 

Kommunens drikkevand skal under lup
Drikkevandet i Greve Kommune har et relativt højt indhold af både fluor og kalk. Det er der både fordele og ulemper ved, og netop disse fordele og ulemper skal nu undersøges nærmere.

Sn.dk, 19-05-2021

 

Erhvervshus Sjælland: Den globale klimakrise skal løses af iværksætterne
Danmark har et væld af iværksættere, der kan bidrage med nye, innovative og billigere løsninger til at indfri klimaambitionerne. Husk dem – og husk også, at regulering er både bump på vejen og vejen frem, når effektive løsninger skal findes, skriver Mads Váczy Kragh.
Løsniner som eksempelvis vedrører medicinrester og tungmetaller i grundvandet, kan skabe et marked for teknologier, der kan løse denne udfordring
Altinget.dk,erhverv.dk, 19-05-2021

 

Eksportinitiativer bærer frugt: Dansk virksomhed vinder opgave på over 100 mio. kroner
De næste fem år skal Rambøll kortlægge grundvandet i et område i Californien, der er halvandet gange større end Danmark. Rambøll og århusianske SkyTEM skal sammen med Aarhus Universitet og en amerikansk partner hjælpe med at gøre vandforsyningen i det tørkeprægede Californien mere bæredygtig.

Udenrigsministeriet.dk, 18-05-2021

 

Danske Vandværker: Dyrk grundvand, dyrk jord, dyrk natur
En række specialister og fagfolk satte sig mandag den 17. maj sammen til GrundvandsCamp i Køge for at prøve at finde løsninger på pesticideforurening i Region Sjælland. Formålet med grundvandscampen er at finde ud af, hvordan grundvandet i region sikres mange år ud i fremtiden, og derfor har regionen sammen med Danske Vandværker inviteret alle tænkelige parter på området med for at finde fælles løsninger på den fælles udfordring.
Watertech.dk, 17-05-2021

 

Landmand mener om grundvandsbeskyttelse: Der er ingen grund til restriktioner på vores agerjorde
DEBAT: Formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse Ulrik Lunden er helt klar i spyttet omkring de såkaldt frivillige aftaler for landmændene: Dem, der skriver under, går statens ærinde! Det kan ikke siges nok – det er helt afgørende for danske landmænd, at de modstår de søde lokkende toner fra politikerne om frivillighed og erstatning. Ellers vil det få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte landmand.
Aahusstiftidende.dk, 17-05-2021

 

Nyt vandsamarbejde vil reducere sprøjtegift i grundvandet
Danske Vandværker og Region Sjælland vil invitere fagfolk, miljøorganisationer og landbruget med i et nyt samarbejde, der skal arbejde for at reducere mængden af pesticider i grundvandet.

Cleantechwatch.dk, 17-05-2021

 

Landboforening: Rådgiver vildleder kommune
I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvand, har Rambøll, der er rådgiver for Lejre Kommune, udarbejdet et notat, der har vist sig at være behæftet med gravende fejl, mener landboforeningen Gefion.
Maskinbladet.dk, 17-05-2021

 

Rapport fra DTU: PVC er den mest genanvendte plast i byggeriet
Det være sig tilførsel af drikkevand og afløb af spildevand, elektricitet, isolering, lysindfald og komfortable gulve
Bygge- og anlægsavisen.dk, 17-05-2021

 

SF-udspil: Tvungen økologi og grundvandsparker skal beskytte drikkevandet
Flere partier ser umiddelbart positivt på udspillet, som Landbrug og Fødevarer dog ikke mener er nødvendigt.

Dr.dk, 16-05-2021

 

Flere grunde kan være PFOS-forurenet – 43 brandøvelsespladser er udpeget
Region Sjælland har udpeget flere områder, der kan være forurenet med PFOS. Nu er listen sendt til kommunerne. 43 steder her i sendeområdet kan være forurenet med giftstoffet PFOS, som er under mistanke for at være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. I et brev til kommunerne har Region Sjælland samlet en liste over lokationer, hvor der kan have været udslip af det giftige stof i forbindelse med brandøvelser.

Tv2øst.dk, 16-05-2021

 

22 nye projekter har fået ja til skovrejsning
Nyskovfonden er begyndt at rejse i alt 5.000 hektar skov i Danmark. Nu har man givet tilsagn til 35 hektar.

Landbrugsavisen.dk, 16-05-2021

 

Læserbrev: Urørt skov er ikke vejen frem
Regeringen vil nu udlægge 75.000 hektar produktiv statsskov til urørt skov. Det sker i en tid, hvor vi på grund af coronakrisen oplever træmangel i hele verden. Alt tyder på, at denne mangelsituation er kommet for at blive. At udlægge store dele af vore skove til hugstfrie områder er derfor ualmindeligt dumt, vi bliver nu nødt til at købe en endnu større del af vort træforbrug i udlandet – herunder også fra regnskovsområder i Asien og Brasilien.
Jv.dk, 16-05-2021

 

“Vi skal have modet til at satse på nye løsninger i landbruget”
Dette er et indlæg af Anders Kronborg (S), fødevareordfører, og Ida Auken (S), folketingsmedlem for Socialdemokratiet. “Vi står over for en ny epoke i dansk landbrug. En epoke med nye grønne teknologier, der kan gøre Danmark førende, når det kommer til grøn fødevareproduktion. Det er i hvert fald vores vision i Socialdemokratiet og noget af det, som regeringen lægger op til med sit landbrugsudspil, der netop er blevet præsenteret.

Landbrugsavisen.dk, 16-05-2021

 

Hver fjerde grundvandsboring ramt af forurening i Region Sjælland
Region Sjælland går ind i samarbejde med Danske Vandværker for at forbedre grundvandet og drikkevandet I Region Sjælland er næsten hver fjerde drikkevandsboring ramt af pesticider. Og fem procent af boringerne indeholder en mængde af forurenede stoffer, der overskrider grænseværdien. Selvom det ikke nødvendigvis er sundhedsskadeligt at drikke vandet, skal der nu gøres noget ved problematikken. Som en del af Region Sjællands udviklingsstrategi for 2020-2024, indgår de nu et partnerskab med Danske Vandværker i et projekt om bæredygtig vandforsyning.

Tv2øst.dk, 15-05-2021

 

Verdo blev ramt af svindel i datterselskab
Energikoncernen blev i 2020 udsat for svindel i USA. Samtidig kan Verdo nu endegyldigt sige farvel til fejlslagent træpilleeventyr.

Cleantechwatch.dk, 14-05-2021

 

Hver fjerde grundvandsboring ramt af forurening i Region Sjælland
Region Sjælland går ind i samarbejde med Danske Vandværker for at forbedre grundvandet og drikkevandet. Se tv-indslag med Danske vandværkers direktør Susan Münster.
Tv2lorry.dk, 15-05-2021

 

Borgere skal have mere vand: Vandværk låner 11 millioner
Frederiksberg Vandværk i Sorø vil udvide, så forsyningssikkerheden øges. Det er nye udstykninger i området, som øger presset på vandværket. Frederiksberg Vandværk håber både at kunne udvide værket og finde nye boringer i samme omgang. Kommunalbestyrelsen har på et møde denne uge besluttet at give den nødvendige garanti for vandværkets lån hos Kommune Kredit. Det skriver Sjællandske Nyheder.
Sn.dk, 12-05-2021

 

 

Næsten ingen stemmer ved Danmarks mest oversete valg: Selv valgforsker dropper det
I år er der forbrugervalg, men ifølge valgforsker Roger Buch skulle vi måske stoppe med at afholde dem.
Dr.dk, 11-05-2021

 

Hjørring Kommune er tilmeldt dysten “Danmarks Vildeste”
Hjørring Kommune er tilmeldt dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Kommunen vil bl.a. indtænke udviklingen af naturområder og mere biodiversitet i forbindelse med sikring af kommunens grundvand. Ligeledes hænger udviklingen af naturen og genskabelsen af den naturlig hydrologi i og omkring ådale sammen med kommunens mål omkring klimasikring og arbejder hen mod en reduktion af kommunens CO2- udledning.

HjørringAvis.dk, 11-05-21

 

 

Uventet donation af 500 frugttræer og bærbuske
Naturstyrelsen Himmerland har fået en donation på 10.000 kr. til selvvalgt bæredygtigt naturprojekt i skovområdet i Drastrup. Det er et stort projektområde på omkring 700 hektar, hvor vi i samarbejde med Aalborg Kommune med blandt andet tilplantning af nye træer forsøger at sikre den store og vigtige grundvandsmængde i undergrunden, hvis indvinding er vigtig for kommunen. Genbrugsbutikskæden Guld & Rod, hvor kunder og stadeholdere har stemt om forslag til støtteprojekter, står bag initiativet.

Nordjyske.dk, 11-05-21

 

 

Fødevarestyrelsen afholdt digitalt borgermøde om minkopgravning ved Nr. Felding
Det stod bl.a. klart, at oprensningen af det forurenede grund- og overfladevand vil tage mange år.

Jyllands-Posten, 10-05-21

 

 

Tidligere kasserer tiltalt for at tage knap 900.000 kr. af kassen fra jysk vandværk
En tidligere kasserer hos Stavtrup Vandværk overførte angiveligt 868.000 kr. fra vandværket til sig selv, inden svindlen blev opdaget. Tiltalen er én blandt flere tiltaler om underslæb mod den 44-årige mand.

Finans.dk, 10-05-21

 

 

Carlsberg sparer på vandet
I dag blev et nyt anlæg taget i brug på Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Op mod 90 procent af procesvandet fra produktionen af øl og sodavand bliver nu genanvendt.
Tvsyd.dk, 06-05-2021

 

Debat: Hvem skal fjerne de gamle lossepladser?
Hvilken generation fjerner de gamle lossepladser- en tikkende miljøkatastrofe?

Fra midt 1930erne op til 1980erne blev lossepladser fyldt op med jord. Det til trods for masser af tønder med kemikalier og round up blev kørt ud på disse.

Aarhuslokalavis.dk, 06-05-2021

 

Borgermøde om ny skov mellem Biersted og Aabybro
Naturstyrelsen inviterer alle til borgermøde om skovrejsningen mellem Aabybro og Biersted, og det sker på et virtuelt borgermøde mandag 10. maj kl. 19.30. Som tidligere omtalt er det Naturstyrelsen, Aabybro Vand og Jammerbugt Kommune, som vil rejse skov i området mellem Aabybro og Biersted nord for Kattedamsvej/Aabyvej/Nørhalnevej.
Det sker for at beskytte fremtidens drikkevand og samtidig give mulighed for friluftsoplevelser.

Voresjammerbugt.dk, 06-05-2021

 

Presseinvitation: Skovrejsning Eskilstrup Folkeskov
Tiden er kommet til at plante de sidste fire Folkeskove, som Guldborgsund Kommune fik doneret træer til i forbindelse med TV 2 og Danmarks Naturfredningsforenings indsamlingsshow ”Danmark Planter Træer”. I alt bliver donationerne fra danskerne til fem lokale Folkeskove.

Ritzau.dk, 06-05-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder   Dorthe G. Rasmussen   Tlf. 26 70 71 06   Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 11/05 2021