close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder, pressemeddelelser og høringssvar fra Danske Vandværker

Politisk fokus på blødgøring af drikkevandet

https://www.danskevv.dk/nyheder/politisk-fokus-paa-bloedgoering-af-drikkevandet/
Den 16. juni 2020 vedtog flertallet af partierne i Folketinget den aftale, der hedder Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I aftalen står, at der skal udarbejdes en vejledning i, hvordan blødgøring kan implementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger.
Publiceringsdato: 03/07 2020

Den Digitale Andelsdag

https://www.danskevv.dk/nyheder/den-digitale-andelsdag/
Princippet om ét medlem - én stemme er omdrejningspunktet når nogle af stemmerne i de demokratiske virksomheder og foreninger debatterer, hvad andelsprincippet kan bidrage med i lokalsamfundene.

Vær med til Den digitale Andelsdag: Onsdag den 24. juni kl. 19-20.30 på Zoom og Facebook.

Publiceringsdato: 19/06 2020

Spørgeskema fra Energistyrelsen

https://www.danskevv.dk/nyheder/spoergeskema-fra-energistyrelsen/
Energistyrelsen har mandag den 2. juni 2020 udsendt et spørgeskema til drikkevands- og spildevandsselskaber samt kommuner. Spørgeskemaet er udsendt i samarbejde med Danske Vandværker, DANVA og KL.
Publiceringsdato: 03/06 2020

Klima og bæredygtighed: ”Vi er simpelthen nødt til at ændre os”

https://www.danskevv.dk/nyheder/klima-og-baeredygtighed-vi-er-simpelthen-noedt-til-at-aendre-os/
På vand­ og fjernvarmeværket i Løsning har de oversat FN’s Verdensmål til noget konkret, som de kan gøre for at bidrage til den bæredygtige udvikling af både værket og samfun­ det. De arbejder for at undgå vandspild og sikre rent vand. De hjælper også mennesker tilbage på arbejdsmarkedet, bruger bæredygtige varmekilder og er samlingspunkt i lokal­ samfundet.
Publiceringsdato: 28/05 2020