fbpx
close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder og pressemeddelelser fra Danske Vandværker

Debatindlæg: Vejen til grøn omstilling i vandbranchen går via partnerskaber

https://www.danskevv.dk/nyheder/debatindlaeg-vejen-til-groen-omstilling-i-vandbranchen-gaar-via-partnerskaber/
Innovation sker som regel i et samspil, og hos Danske Vandværker glæder vi os over, at regeringen har nedsat et klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, der skal bidrage til at nedbringe CO2-udledningen i brancherne. Her deltager vi på vegne af den danske drikkevandsforsyning sammen med både plastindustrien, affaldsorganisationer og de store, brede erhvervsorganisationer.
Publiceringsdato: 06/12 2019

Indsatsplan og BNBO-aftale: Hvor der er vilje, er der vej

https://www.danskevv.dk/nyheder/indsatsplan-og-bnbo-aftale-hvor-der-er-vilje-er-der-vej/
I Hjerting er der fundet pesticidrester i vandet – og det arbejder man på at håndtere med forskellige metoder, såsom ændret pumpestrategi, blanding af vandet og forberedelser af anlægget til videregående vandbehandling. Det betyder, at vandværkets bestyrelse og driftsleder sammen med Esbjerg Kommune skal træffe beslutninger, som økonomisk set rækker 50 år ud i fremtiden – for investeringerne er store.
Publiceringsdato: 04/12 2019

Vandrådet i Vejle er i Superligaen

https://www.danskevv.dk/nyheder/vandraadet-i-vejle-er-i-superligaen/
Vandrådet i Vejle Kommune er en succeshistorie, og grunden er, at det er lykkedes at finde en god balance mellem vandværkernes medbestemmelse og udbyttet ved at være med. Der er faste fællesmøder og tæt på fuldt hus hver gang. Men hvordan skaber man sammenhold og videndeling, der giver mening, når der er 60 vandværker i en kommune?
Publiceringsdato: 28/11 2019

Birkerød Vandforsyning sætter afvikling af sprøjtemidler på dagsordenen

https://www.danskevv.dk/nyheder/birkeroed-vandforsyning-saetter-afvikling-af-sproejtemidler-paa-dagsordenen/
Det blev ikke til et forbud mod sprøjtemidler i Birkerød Vandforsynings indvindingsopland, som forsyningen ellers opfordrede til i et brev til kommunalpolitikerne. I stedet for giver kommunalpolitikerne grønt lys til andre tiltag, der skal beskytte grundvandet. Formanden for Birkerød Vandforsyning håber nu på, at Christiansborg-politikerne straks vil forbyde bekæmpelsesmidler i private haver og på offentlige arealer.
Publiceringsdato: 21/11 2019

Danske Vandværker er med i klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

https://www.danskevv.dk/nyheder/danske-vandvaerker-er-med-i-klimapartnerskab-for-affald-vand-og-cirkulaer-oekonomi/
Regeringen nedsætter nu et nyt klimapartnerskab for bl.a. vand og cirkulær økonomi. Fokus for partnerskabet er at nedbringe CO2-udledningen fra affalds- og vandsektoren. Danske Vandværker er inviteret med i arbejdet med, hvordan den danske drikkevandssektor kan bidrage til den grønne omstilling gennem blandt andet større energieffektivitet.
Publiceringsdato: 13/11 2019

Udtræden af vandsektorloven: Ophørsbeskatning bliver sløjfet

https://www.danskevv.dk/nyheder/udtraeden-af-vandsektorloven-ophoersbeskatning-bliver-sloejfet/
De forbrugerejede vandværker, som ønsker at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, kan ånde lettet op. Ophørsbeskatningen og dermed skatteregninger på millionbeløb bliver ikke til noget. Der bliver indført en overgangsperiode frem til og med 1. januar 2024, hvor ophørsbeskatning efter selskabsskatteloven er sat ud af funktion.
Publiceringsdato: