fbpx
close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder og pressemeddelelser fra Danske Vandværker

Miljøstyrelsen hæver grænseværdien for CTA

https://www.danskevv.dk/nyheder/miljoestyrelsen-haever-graensevaerdien-for-cta/
Ny undersøgelse viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre, CTA, ikke skader arveanlæggene. Miljøstyrelsen ophæver derfor snarest kravet om at teste for stoffet inden 1. november 2019 og hæver samtidig grænseværdien til 0,1 mikrogram/L.
Publiceringsdato: 17/09 2019

Debat: Når krav om effektiviseringer kvæler innovationen

https://www.danskevv.dk/nyheder/debat-naar-krav-om-effektiviseringer-kvaeler-innovationen/
Drikkevand fra hanen er og bliver meget relevant i forhold til klimadebatten. Og der er næppe nogen i drikkevandsbranchen, som ikke gerne vil yde klimaet en hjælpende hånd og gøre alt, hvad de kan for at sikre danskerne rent drikkevand fra hanen. I Danske Vandværker mener vi, at det er helt naturligt, at forsyningssektoren skal drives så effektivt som muligt. Og da vandforsyningerne har monopol, og kunderne ikke kan skifte leverandør, er det ganske selvfølgeligt, at staten agerer vagthund og er med til at sikre, at forbrugerne ikke betaler for meget for deres vand.
Publiceringsdato: 10/09 2019

I høringssvar arbejder vi for, at vandværker ikke skal påtage sig en utilsigtet og væsentlig skattebyrde

https://www.danskevv.dk/nyheder/i-hoeringssvar-arbejder-vi-for-at-vandvaerker-ikke-skal-paatage-sig-en-utilsigtet-og-vaesentlig-skattebyrde/
Forbrugerejede vandværker, der sælger mellem 200.000-800.000 kubikmeter vand pr. år, risikerer at få en utilsigtet og væsentlig skattebyrde, hvis de vælger at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering i januar 2021. I et høringssvar arbejder vi for, at der bliver indført en undtagelse for skattepligten i udtrædelsesåret. Samtidig har vi kontaktet ministre og ordførere for at få ændret reglerne.
Publiceringsdato: 06/09 2019

Lovudkast: Forbrugerejede vandværksselskaber kan udtræde af økonomisk regulering og skattepligt

https://www.danskevv.dk/nyheder/lovudkast-forbrugerejede-vandvaerksselskaber-kan-udtraede-af-oekonomisk-regulering-og-skattepligt/
Nu er der fremsat et lovudkast om forbrugerejede vandværkers udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering. Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. januar 2020. Læs i hovedoverskrifter, hvad udkastet til lovudkastet indeholder.
Publiceringsdato: 30/08 2019