fbpx
close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder og pressemeddelelser fra Danske Vandværker

Lovudkast: Forbrugerejede vandværksselskaber kan udtræde af økonomisk regulering og skattepligt

https://www.danskevv.dk/nyheder/lovudkast-forbrugerejede-vandvaerksselskaber-kan-udtraede-af-oekonomisk-regulering-og-skattepligt/
Nu er der fremsat et lovudkast om forbrugerejede vandværkers udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering. Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. januar 2020. Læs i hovedoverskrifter, hvad udkastet til lovudkastet indeholder.
Publiceringsdato: 30/08 2019

Midlertidig dispensation til gartnerier: Sprøjtemidler må blandes i væksthuse i stedet for på sikrede vaskepladser

https://www.danskevv.dk/nyheder/midlertidig-dispensation-til-gartnerier-sproejtemidler-maa-blandes-i-vaeksthuse-i-stedet-for-paa-sikrede-vaskepladser/
Hvis gartneriet hellere vil fylde mikrobiologiske sprøjtemidler i store dunke med vand hjemme i gartneriernes væksthuse i stedet for på sikrede vaskepladser, så må de gerne det. Miljøstyrelsen har givet gartneribranchen dispensation fra visse krav i vaskepladsbekendtgørelsen.
Publiceringsdato: 23/08 2019

Kend dit vandværk, men uddeleger arbejdet

https://www.danskevv.dk/nyheder/kend-dit-vandvaerk-men-uddeleger-arbejdet/
Jonstrup Vandværk i Nordjylland fik i foråret en ny formand. Hun hedder Anne Mette Finnerup og kom med i bestyrelsen for cirka to år siden som suppleant. Men da den tidligere formand blev syg, faldt alles blikke på hende.
Publiceringsdato: 22/08 2019