close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder, pressemeddelelser og høringssvar fra Danske Vandværker

Mere tid til vandværksdrift

https://www.danskevv.dk/nyheder/mere-tid-til-vandvaerksdrift/
Når vores medlemsvandværker fortæller os, hvorfor de gerne vil ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven, er det som regel, fordi de opfatter reguleringen som unødvendig bureaukratisk og alt for dyr for forbrugerne.
Publiceringsdato: 03/11 2020

Overflødige brandhaner bør fjernes med det samme

https://www.danskevv.dk/nyheder/overfloedige-brandhaner-boer-fjernes-med-det-samme/
Ubrugte brandhaner er en trussel mod kvaliteten af drikkevandet, fordi det bakteriefyldte vand i brandhanerne potentielt set kan løbe ind i ledningsnettet med vand. Nu opfordrer KL til, at kommunerne fjerner de overflødige brandhaner eller sikrer dem med kontraventiler.
Publiceringsdato:

Afsæt penge til mere skov

https://www.danskevv.dk/nyheder/afsaet-penge-til-mere-skov/
Klimaforhandlingerne buldrer derud af, og når man spørger os i Danske Vandværker, hvordan politikerne kan hjælpe drikkevandet, er svaret ret klart. Vi skal have plantet meget mere skov. Det skal vi for at beskytte vores grundvand og lagre CO2. Men det er nødvendigt med en økonomisk håndsrækning målrettet de forbrugerejede vandværker. Typisk har de større kommunale vandværker flere økonomiske muskler til at indgå i skovrejsningsprojekter end de mindre forbrugerejede vandværker, hvor der ikke er så mange forbrugere til at dele udgifterne.
Publiceringsdato: 27/08 2020