fbpx
close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder og pressemeddelelser fra Danske Vandværker

Nu taler vi om videregående vandbehandling

https://www.danskevv.dk/nyheder/27397/
For lidt over et år siden spurgte jeg her på lederpladsen: Er det nu, vi skal tale om videregående vandbehandling?
Dengang havde vi lige været vidne til en bølge af desphenyl-chloridazon fund i grundvandsovervågningerne og især i drikkevandsboringerne.
Publiceringsdato: 27/09 2019

Debat: Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd

https://www.danskevv.dk/nyheder/debat-oekologi-og-rent-drikkevand-gaar-haand-i-haand/
Økologien hjælper vores grundvand. Men økologi kan bruges meget mere aktivt og målrettet i arbejdet for at sikre rent drikkevand, der er fri for pesticidrester. Det viser erfaringer fra over 30 kommuner, hvor Økologisk Landsforening og kommunen har tilbudt gratis ”økologisk omlægningstjek” til landmænd i de kritiske drikkevandsarealer.
Publiceringsdato:

Aktivt medarbejderskab på en ny måde

https://www.danskevv.dk/nyheder/aktivt-medarbejderskab-paa-en-ny-maade/
At involvere sig i frivilligt arbejde er helt naturligt for Mikkel Andersen, som i for­året 2018 blev en del af besty­relsen i Halsnæs Vandforsy­ning. Tidligere var det fodbold og poloklubber, der høstede frugterne af hans engage­ment. Men hvordan har vejen ind i vandbestyrelsen været, og hvilke visioner har Mikkel Andersen på tegnebrættet?
Publiceringsdato: 26/09 2019

Debat: Nyt lovforslag går mod hensigten i politisk aftale

https://www.danskevv.dk/nyheder/debat-nyt-lovforslag-gaar-mod-hensigten-i-politisk-aftale/
Debat: Bliv i den økonomiske regulering i vandsektorloven eller betal et millionbeløb i ophørsbeskatning. Det er valget, som vandværker må træffe. I hvert fald hvis det står til et lovforslag, som ikke lever op til intentionerne i den politiske aftale om at undtage mindre vandselskaber fra den økonomiske regulering.
Publiceringsdato: 20/09 2019

Miljøstyrelsen hæver grænseværdien for CTA

https://www.danskevv.dk/nyheder/miljoestyrelsen-haever-graensevaerdien-for-cta/
Ny undersøgelse viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre, CTA, ikke skader arveanlæggene. Miljøstyrelsen ophæver derfor snarest kravet om at teste for stoffet inden 1. november 2019 og hæver samtidig grænseværdien til 0,1 mikrogram/L.
Publiceringsdato: 17/09 2019

Debat: Når krav om effektiviseringer kvæler innovationen

https://www.danskevv.dk/nyheder/debat-naar-krav-om-effektiviseringer-kvaeler-innovationen/
Drikkevand fra hanen er og bliver meget relevant i forhold til klimadebatten. Og der er næppe nogen i drikkevandsbranchen, som ikke gerne vil yde klimaet en hjælpende hånd og gøre alt, hvad de kan for at sikre danskerne rent drikkevand fra hanen. I Danske Vandværker mener vi, at det er helt naturligt, at forsyningssektoren skal drives så effektivt som muligt. Og da vandforsyningerne har monopol, og kunderne ikke kan skifte leverandør, er det ganske selvfølgeligt, at staten agerer vagthund og er med til at sikre, at forbrugerne ikke betaler for meget for deres vand.
Publiceringsdato: 10/09 2019