close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder, pressemeddelelser og høringssvar fra Danske Vandværker

Debat: Når krav om effektiviseringer kvæler innovationen

https://www.danskevv.dk/nyheder/debat-naar-krav-om-effektiviseringer-kvaeler-innovationen/
Drikkevand fra hanen er og bliver meget relevant i forhold til klimadebatten. Og der er næppe nogen i drikkevandsbranchen, som ikke gerne vil yde klimaet en hjælpende hånd og gøre alt, hvad de kan for at sikre danskerne rent drikkevand fra hanen. I Danske Vandværker mener vi, at det er helt naturligt, at forsyningssektoren skal drives så effektivt som muligt. Og da vandforsyningerne har monopol, og kunderne ikke kan skifte leverandør, er det ganske selvfølgeligt, at staten agerer vagthund og er med til at sikre, at forbrugerne ikke betaler for meget for deres vand.
Publiceringsdato: 10/09 2019

I høringssvar arbejder vi for, at vandværker ikke skal påtage sig en utilsigtet og væsentlig skattebyrde

https://www.danskevv.dk/nyheder/i-hoeringssvar-arbejder-vi-for-at-vandvaerker-ikke-skal-paatage-sig-en-utilsigtet-og-vaesentlig-skattebyrde/
Forbrugerejede vandværker, der sælger mellem 200.000-800.000 kubikmeter vand pr. år, risikerer at få en utilsigtet og væsentlig skattebyrde, hvis de vælger at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering i januar 2021. I et høringssvar arbejder vi for, at der bliver indført en undtagelse for skattepligten i udtrædelsesåret. Samtidig har vi kontaktet ministre og ordførere for at få ændret reglerne.
Publiceringsdato: 06/09 2019

Lovudkast: Forbrugerejede vandværksselskaber kan udtræde af økonomisk regulering og skattepligt

https://www.danskevv.dk/nyheder/lovudkast-forbrugerejede-vandvaerksselskaber-kan-udtraede-af-oekonomisk-regulering-og-skattepligt/
Nu er der fremsat et lovudkast om forbrugerejede vandværkers udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering. Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. januar 2020. Læs i hovedoverskrifter, hvad udkastet til lovudkastet indeholder.
Publiceringsdato: 30/08 2019

Midlertidig dispensation til gartnerier: Sprøjtemidler må blandes i væksthuse i stedet for på sikrede vaskepladser

https://www.danskevv.dk/nyheder/midlertidig-dispensation-til-gartnerier-sproejtemidler-maa-blandes-i-vaeksthuse-i-stedet-for-paa-sikrede-vaskepladser/
Hvis gartneriet hellere vil fylde mikrobiologiske sprøjtemidler i store dunke med vand hjemme i gartneriernes væksthuse i stedet for på sikrede vaskepladser, så må de gerne det. Miljøstyrelsen har givet gartneribranchen dispensation fra visse krav i vaskepladsbekendtgørelsen.
Publiceringsdato: 23/08 2019