close-search
Selvbetjening - Min side

Nyheder og pressemeddelelser

Læs de seneste nyheder, pressemeddelelser og høringssvar fra Danske Vandværker

Partnerskaber er vejen til grøn omstilling i vandbranchen

https://www.danskevv.dk/nyheder/partnerskaber-er-vejen-til-groen-omstilling-i-vandbranchen/
Vand er noget af det vigtige i verden. Uden vand intet liv. I Danmark er vi heldige, vi har masser af rent vand i hanen, og vi kan tappe os et glas, lige når vi har lyst. Og sådan skal det blive ved med at være. Regeringen har nedsat et klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, der skal bidrage til at nedbringe CO2-udledningen. Her deltager Danske Vandværker sammen med plastindustrien, affaldsorganisationer og de store, brede erhvervsorganisationer. Partnerskabet giver gode muligheder for at udvikle nye idéer, og som brancheforening byder vi gerne ind med viden om, hvordan den danske drikkevandssektor kan bidrage til den grønne omstilling.
Publiceringsdato: 18/12 2019

Miljøminister indviede forbrugerejet vandværk

https://www.danskevv.dk/nyheder/miljoeminister-indvier-forbrugerejet-vandvaerk/
Der var stor opbakning fra forbrugerne og et stort fremmøde, da Miljøminister Lea Wermelin i sidste weekend indviede det flotte, moderne Klemensker Vandværk på Bornholm. Vi var med for at sige tillykke med det nye vandværk, og vi fik samtidig en god snak om grundvandsbeskyttelse og rent drikkevand med miljøministeren.
Publiceringsdato: 13/12 2019

Debatindlæg: Vejen til grøn omstilling i vandbranchen går via partnerskaber

https://www.danskevv.dk/nyheder/debatindlaeg-vejen-til-groen-omstilling-i-vandbranchen-gaar-via-partnerskaber/
Innovation sker som regel i et samspil, og hos Danske Vandværker glæder vi os over, at regeringen har nedsat et klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, der skal bidrage til at nedbringe CO2-udledningen i brancherne. Her deltager vi på vegne af den danske drikkevandsforsyning sammen med både plastindustrien, affaldsorganisationer og de store, brede erhvervsorganisationer.
Publiceringsdato:

Indsatsplan og BNBO-aftale: Hvor der er vilje, er der vej

https://www.danskevv.dk/nyheder/indsatsplan-og-bnbo-aftale-hvor-der-er-vilje-er-der-vej/
I Hjerting er der fundet pesticidrester i vandet – og det arbejder man på at håndtere med forskellige metoder, såsom ændret pumpestrategi, blanding af vandet og forberedelser af anlægget til videregående vandbehandling. Det betyder, at vandværkets bestyrelse og driftsleder sammen med Esbjerg Kommune skal træffe beslutninger, som økonomisk set rækker 50 år ud i fremtiden – for investeringerne er store.
Publiceringsdato: 04/12 2019

Vandrådet i Vejle er i Superligaen

https://www.danskevv.dk/nyheder/vandraadet-i-vejle-er-i-superligaen/
Vandrådet i Vejle Kommune er en succeshistorie, og grunden er, at det er lykkedes at finde en god balance mellem vandværkernes medbestemmelse og udbyttet ved at være med. Der er faste fællesmøder og tæt på fuldt hus hver gang. Men hvordan skaber man sammenhold og videndeling, der giver mening, når der er 60 vandværker i en kommune?
Publiceringsdato: 28/11 2019

Birkerød Vandforsyning sætter afvikling af sprøjtemidler på dagsordenen

https://www.danskevv.dk/nyheder/birkeroed-vandforsyning-saetter-afvikling-af-sproejtemidler-paa-dagsordenen/
Det blev ikke til et forbud mod sprøjtemidler i Birkerød Vandforsynings indvindingsopland, som forsyningen ellers opfordrede til i et brev til kommunalpolitikerne. I stedet for giver kommunalpolitikerne grønt lys til andre tiltag, der skal beskytte grundvandet. Formanden for Birkerød Vandforsyning håber nu på, at Christiansborg-politikerne straks vil forbyde bekæmpelsesmidler i private haver og på offentlige arealer.
Publiceringsdato: 21/11 2019