Vandposten

 

September 22

Forside af Vandposten september 2022

 

 

 

 

Januar 22

Vandposten januar 2022: Tema om PFAS: Hvad kan vi gøre ved de giftige stoffer, der truer vores drikkevand

Marts 22

Vandposten marts 2022. medlemsmagasin til de danske vandværker. tema om LER 2.0

Juni 2022

 

September 21

November 21

 

 

Januar 2021

Marts 2021

Juni 2021

 

Sep. 2020

Nov. 2020

 

 

 

Januar 2020

 

Marts 2020

Juni 2020

 

Sep. 2019

Nov. 2019

 

 

Jan. 2019

Marts 2019

Juni 2019

 

Sep. 2018

2 ministre og en direktør: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og skatteminister Karsten Lauritzen og direktør Susan Münster giver hinanden håndslag på at arbejde for at få de forbrugerejede vandværker ud af vandsektorloven

Nov. 2018

 

 

Juni 2018

Marts 2018

Jan. 2018

 

Nov. 2017

Sep. 2017

Juni 2017

 

Marts 2017

Jan. 2017

Nov. 2016

 

Sep. 2016

Juni 2016

Marts 2016

 

Jan. 2016

 

Nov. 2015

Sep. 2015

 

 

     
Publiceringsdato: 28/09 2022