Generalforsamling

Dato: 31-12-1969
Tilmelding uden beregning
Sted
Forplejning
Nej
Tid
22:00 - 22:00
Tilmeldingsfrist
31-12-1969
Undervisere

Ansvarlig
Max antal deltagere
Deltagerliste
Tilføj til kalender

Program

Kl. 12.00 Fremmøde.

Forud for generalforsamlingen inviterer Region Midt på frokost, hvor kroens buffet med drikkevarer vil blive serveret.

 

Kl. 13.00 Generalforsamlingen starter.

Under generalforsamlingen serveres kaffe med tilbehør.

………………………….………………..

 

Dagsorden

  • Formanden byder velkommen.
  • Valg af stemmetællere.
  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Indkomne forslag.
  • Regionens regnskab (for 2018) forelægges til godkendelse, og regnskabet for Danske Vandværker (2017) forelægges til orientering.
  • Godkendelse af regionens budgetoplæg.
  • Valg af bestyrelse. På valg er:
   • Willy Tang, Mårslet.
   • Jens Ole Skovgaard Jensen, Låstrup.
   • Anders Kaa, Malling.
  • Valg af suppleanter. På valg er:
   • Steffen G. Lauridsen, Gl. Rye.
   • Axel Larsen, Ginnerup.
  • Valg af revisor. På valg er:
   • Bernt Nielsen, Gassum.
 • Valg af revisorsuppleanter. På valg er:
   • Gregers Thomsen, Thorning.
  • Eventuelt.

..……………………………………………

 

Efter generalforsamlingen

 

Orientering ved Danske Vandværkers Landsformand Ole Wiil og foreningens direktør Susan Münster om politik, presserende hændelser og igangværende tiltag mv.

 

………………………………………………..

 

Eftermiddagen afsluttes med afholdelse af valg til Teknisk Forum:

 • På valg som bestyrelsesmedlem er: Allan Jensen, Hesselager-Kolt.
 • På valg som suppleant er: Thorbjørn Madsen, Vildbjerg.

 

This Google Map cannot be loaded because the maps API does not appear to be loaded