Generalforsamling

Dato: 31-12-1969
Tilmelding uden beregning
Sted
Forplejning
Nej
Tid
22:00 - 22:00
Tilmeldingsfrist
31-12-1969
Undervisere
Susan Münster, Danske Vandværker
Ole Wiil, Danske Vandværker
Teknisk Forum, Danske Vandværker
Ansvarlig
Max antal deltagere
Deltagerliste
Tilføj til kalender

Generalforsamling i Region Syd tirsdag 21. maj 2019

Tilmelding uden beregning af hensyn til spisning

 

Program

1630 – 1700 Ankomst, registrering og kaffe

1700 – 1815 Orientering om Danske Vandværker ved direktør Susan Münster og landsformand Ole Wiil. Beretning fra Teknisk Forum ved Dennis Henneberg Schrøder og Per Møller.

1815 – 1915 Spisning

1915 – 2130 Generalforsamling

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Regionens regnskab fremlægges til godkendelse
 6. Regionens forslag til budget fremlægges til godkendelse
 7. Valg til regionsbestyrelse
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Valg af medlem til Teknisk Forum
 12. Valg af suppleant til Teknisk Forum
 13. Eventuelt

 

This Google Map cannot be loaded because the maps API does not appear to be loaded