Grundlæggende vandkvalitet

Dato: 31-12-1969
Tilmelding uden beregning
Sted
Forplejning
Nej
Tid
22:00 - 22:00
Tilmeldingsfrist
31-12-1969
Undervisere
Jesper Koldsø, Analytech
Ansvarlig
Max antal deltagere
Deltagerliste
Tilføj til kalender

Program

 

Formål
Du får indgående kendskab til drikkevandsbekendtgørelsens grænseværdier, og de stoffer, der skal analyseres for, samt analysepakker med mere. Vi gennemgår også prøvetagning og den gode prøvehane.

Typiske eksempler på årsager til problemer med vandkvalitet vil blive gennemgået.

 

Målgruppe (er en del af driftskurset for den driftsansvarlige)
Kurset henvender sig til den driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen, samt ansatte.

 

Deltagerbevis

Alle kursister, der deltager i hele kurset får udleveret et deltagerbevis.

 

Undervisning

Aftenkursus som består af 4 lektioner af 45 minutter.

 

Kursusmateriale

  • Kompendium: Drift af vandforsyning

Du får udleveret kursusmateriale med den gennemgåede teori, emner og eventuelle anbefalinger.

 

Forplejning

Der serveres en varm ret med et glas vin, øl eller vand til arrangementet.

 

Uddannelsesforløb

Kurset er modul 6 af 9 moduler af uddannelsesforløbet for den driftsansvarlige.

  • Modul 1: Grundlæggende vandforsyning
  • Modul 2: Indvinding af drikkevand
  • Modul 3: Behandling og udpumpning af drikkevand
  • Modul 4: Distribution af drikkevand
  • Modul 5: Tilbagestrømningssikring og vandmålere
  • Modul 6: Grundlæggende vandkvalitet
  • Modul 7: Sygdomsfremkaldende bakterier, zoneopdeling og reaktion ved forurening
  • Modul 8: Gode hygiejneregler
  • Modul 9: Kvalitetssikring og risikovurdering

 

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.
(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2).

This Google Map cannot be loaded because the maps API does not appear to be loaded