Hygiejnekursus – selvstudie

Dato: 28-11-2019
Nordjylland
Medlemspris: 1500 DKK
Ikke-medlemspris: 2500 DKK
Antal deltagere
Tilmeldingsfristen er udløbet
Sted
Rold StorKro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping
Forplejning
Ja
Tid
14:00 - 15:45
Tilmeldingsfrist
17-10-2019
Undervisere
Niels Grann, Danske Vandværker
Ansvarlig
Niels Grann, Danske Vandværker
Max antal deltagere
20
Deltagerliste
Tilføj til kalender

Hygiejnekursus - Selvstudie

 

Danske Vandværkers hygiejnekursus - selvstudie klæder vandværkets driftsansvarlige fagligt på og sikrer viden, der lever op til lovens krav.

Kurset sætter fokus på, hvordan du kan reducere risikoen for forurening i alle led fra boring til forbruger.

 

Formål

Du får kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer.

Kurset fokuserer på, hvordan vandværket kan undgå forureninger i alle led fra boringer og ud til forbrugerne.

Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureninger forhindres eller minimeres.

Gennem en grundig introduktion til både hygiejneregler og hygiejnezoner bliver du klædt på til at håndtere både rengøring og desinfektion og de midler, der må bruges.

Endelig får du en grundig viden om de forholdsregler, som vandværket skal træffe, hvis forurening rammer.

Hvad skal I gøre, og hvordan skal I reagere i forhold til myndigheder og forbrugere.

 

Målgruppe

Driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen.

 

Dokumentation for gennemført kursus

For at kunne dokumentere gennemført kursus, skal selvstudiet afsluttes med en prøve, som skal bestås. Ved bestået prøve, udstedes certifikat.

 

Prøven

Prøven tages på et af de kursussteder, hvor 2 dages kurset afholdes.

Prøven er bestået, når 15 af de 20 spørgsmål er rigtig besvaret.

Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter.

Der må ikke bruges hjælpemidler under prøven.

I timen før prøven, er der mulighed for at stille afklarende spørgsmål til kursuslederen om emnet.

Venligst mød mindst 15 minutter før prøvestart.

 

Undervisning

Selvstudie hvor kursusmaterialet fremsendes ca. 5 uger for prøven.

 

Kursusmateriale

  • Kompendium: Elementær vandværkshygiejne
  • Love, bekendtgørelser og vejledninger.

 

Loven kræver

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2).