Leder netværksmøde

Dato: 31-10-2019 / 01-11-2019
Fyn
Medlemspris: 3495 DKK
Dette arrangement er kun for medlemmer
Antal deltagere
Tilmeldingsfristen er udløbet
Sted
Frederik VI's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Forplejning
Ja
Tid
Start 1.dag - 10:00 / Slut sidste dag - 13:30
Tilmeldingsfrist
01-10-2019
Undervisere

Ansvarlig
Mette Oht Klitgaard, Danske Vandværker
Max antal deltagere
30
Deltagerliste
Tilføj til kalender

Program

Torsdag d. 31. oktober

10.00-10.15      Velkomst

10.15-10.45      Beredskabsplanlægning og krisestyring v/Beredskabsstyrelsen

10.45-12.15      Arbejde med case – del 1

12.15-13.00      Frokost

13.00-13.45      Krisekommunikation v/ Charlotte Nyborg, Fyns Politi

Hvad ved vi – Hvad kan vi melde ud – Hvor hurtigt kan det ske.

13.45-14.45      Arbejde med case – del 2

14.45-15.15      Pause m/ kaffe, kage og frugt

15.15-15.45      Samarbejder v/ Mette Oht Klitgaard, Danske Vandværker

Øgede udfordringer og stigende krav for vandværkerne kan nødvendiggøre samarbejder og sammenlægninger. De forskellige former for samarbejde og processen frem til det nye samarbejde er på plads præsenteres.

15.45-17.00      Arbejde med case – del 3

17.00-18.00      Walk and Talk

18.00-19.00      Pause

19.00-                 Middag – Efterfulgt af refleksion over dagens program samt erfaringsudveksling.

 

Fredag d. 1. november

7.00-8.00           Morgenspisning

8.00-8.30           Tak for i går – præsentation af dagens program og opsamling på case-arbejde.

8.30-9.30           Orientering fra Danske Vandværker

Danske Vandværkers direktør, Susan Münster, kommer ind på og aktuelle emner i foreningens arbejde, og de politiske strømninger. Der vil blive rig lejlighed til debat med, og spørgsmål til Susan under dette punkt

9.30-9.45           Pause

9.45-10.45        Videregående vandbehandling v/ Peter Borch Nielsen, Krüger

Metoder til rensning af drikkevand for pesticider og miljøfremmede stoffer. Hvilke metoder har vi, hvordan virker de, og hvilke overvejelser skal man gøre ved valg af metode.

10.45-11.30      Oplæg fra Nordfyn v/ Mogens Stougaard, Nordfyns Vandværk

Nordfyns Vandværk har fundet både CTA og desphenyl-chloridazon. Hør, hvordan de har håndteret udfordringerne.

11.30-11.55      Arbejde med case – del 4

11.55-12.00     Tak for denne gang – evaluering og input til næste møde

12.00-                 Frokost og kom godt hjem

 

Vi gælder os til et par udbyttes riges dage.

This Google Map cannot be loaded because the maps API does not appear to be loaded