Beredskabsplan: Giv den et corona-tjek

Vi anbefaler, at alle medlemmer giver deres beredskabsplan et corona-tjek, så vandforsyningen kan opretholdes hvis driftspersonen bliver sat i karantæne eller bliver syg.
Giv beredskabsplanen et corona-tjek
Corona: Beredskabs-tjek

Beredskab i forbindelse med corona-situationen

Vi anbefaler, at alle medlemmer giver deres beredskabsplan et corona-tjek, så vandforsyningen kan opretholdes hvis driftspersonen bliver sat i karantæne eller bliver syg.

 

Vi følger løbende med i udviklingen af corona-situationen og vil informere, hvis situationen forværres.

 

Konkret anbefaler vi

At I laver en plan for bemanding ved sygdom eller karantæne. Er det leverandøren eller nabovandværket, der træder til? Kan vandværket styres hjemmefra via en tablet?

 

At bestyrelsen gennemgår beredskabsplanen og forholder sig til, hvem der træder til, hvis I både er ramt af corona, og der sker en beredskabssituation – hvem er backup? Hvem sikrer nødforsyning, prøvetagning, reparationer m.m.

 

At I sikrer tilgangen til reservedele – kritiske dele, hvem har dem?

 

Mere hjælp

  • Det er vigtigt, at I lokalt hjælper hinanden i forhold til udfordringer med backup-bemanding, reservedele og eventuelle beredskabssituationer m.m.
  • Brug jeres vandråd til at drøfte, hvordan I løser udfordringer i forhold til Corona og koordinerer hjælp på tværs af vandværkerne.
  • Stil spørgsmål til teknisk rådgiver i sekretariatet Henrik Hermansen på mail hh@danskevv.dk eller telefon 56 13 02 04.
  • Skabelon til beredskabsplan
  • Myndighedernes officielle informationskanal https://politi.dk/corona eller hotline: 70 20 02 33.
Publiceringsdato: 12/03 2020