Bestyrelser må gerne mødes mere end fem personer

Fysiske bestyrelsesmøder

Det er tilladt at afvikle bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde, selvom der er mere end 5 personer til stede.

 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge.

 

Almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Dette betyder, at der må være flere end 5 personer indendørs og 10 personer udendørs til stede i forbindelse med almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde. Dette indebærer også ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Det gælder også for arbejde, der udføres i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, begivenheder og lignende, som er omfattet af forsamlingsforbuddet.

 

Obs.

Danske Vandværker anbefaler, at bestyrelsesmøder så vidt muligt afholdes som online møder.  

Publiceringsdato: 12/03 2021