Generalforsamlinger i en corona-tid

Skærpet forsamlingsforbud

Regeringen har iværksat en række skærpede tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19, herunder den britiske virusvariant.

 

Corona-restriktionerne gør, at det ikke længere er muligt at afvikle generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Det er fjernelsen af en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, der er den konkrete årsag – det betyder, at man ikke må samles mere end fem personer.

 

Dette betyder, at vandværker ikke længere har mulighed for at afholde fysiske generalforsamlinger – hverken ordinær eller ekstraordinær – foreløbigt indtil den 7. februar 2021.

 

Vi anbefaler derfor, at vandværkerne venter med at indkalde til generalforsamlinger, før der er mere klarhed over coronasituationen.

 

Mange vandværker skal afholde deres ordinære generalforsamlinger her i februar og marts måned, og der er derfor mange vandværker, der snart skal indkalde andelshaverne til generalforsamling.

 

Vi anbefaler, at vandværkerne orienterer andelshaverne om, at der ikke indkaldes til generalforsamling, før det igen bliver muligt og forsvarligt at mødes fysisk. Denne orientering kan gives via vandværkets sædvanlige kommunikationsplatforme, f.eks. hjemmeside, facebook, e-mail, SMS mv.

 

Den siddende bestyrelse forsætter, indtil der kan afholdes en generalforsamling.

 

Elektronisk generalforsamling

Der er fortsat mulighed for at afholde en elektronisk generalforsamling i 2021, selvom muligheden ikke fremgår af vandværkets vedtægter.

 

Læs mere nedenfor under ”Afholdelse af en elektronisk generalforsamling”.

 

Danske Vandværker arbejder lige nu på at lave en vejledning til vandværkerne om afholdelse af elektronisk generalforsamling f.eks. ved brug af ’Teams’, som er et almindeligt program i Microsoft 365.

 

 

Afholdelse af en elektronisk generalforsamling

Det kræver som udgangspunkt enten hjemmel i vedtægterne eller konkret enstemmighed fra andelshaverne, hvis den ordinære generalforsamling skal afholdes elektronisk.

 

Afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling kræver altså som udgangspunkt hjemmel i vandværkets vedtægter, og det kræver således, at dette er blevet vedtaget af generalforsamlingen ved en tidligere lejlighed.

 

Den 1. januar 2021 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som imidlertid ændrer på dette, da det som følge af de helt ekstraordinære omstændigheder ikke vil være et krav for at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, at generalforsamlingen har truffet en forudgående beslutning herom, og at denne beslutning er indarbejdet i vedtægterne.

 

Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021, hvorfor undtagelsen gælder for generalforsamlinger, som afholdes i hele 2021.

 

Det vil være vandværkets bestyrelse, der beslutter, om vandværket skal gøre brug af den lempeligere mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling.

 

Det er en forudsætning for at holde elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen sørger for, at generalforsamlingen kan afholdes på betryggende vis. Dertil kommer at den valgte platform skal kunne opfylde alle betingelserne for de praktiske forhold omkring et vandværks generalforsamling.

Opdateres løbende med flere spørgsmål og svar

Opdateres løbende

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 14/01 2021