Prøvetagning

Anbefalinger og forholdsregler ved COVID-19

KL opfordrer kommunerne til at ændre eller tilpasse vandforsyningernes kontrolprogrammer, så der i denne ekstraordinære situation med coronavirus ikke stilles krav til vandforsyningerne om at udtage prøver på uhensigtsmæssige eller utilgængelige steder. Læs KL’s orientering til kommunerne her.

 

Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at regelmæssig kvalitetskontrol af drikkevandet opretholdes.
I en mail til Danske Vandværker uddyber de to sundhedsmyndigheder, at de ingen indvendinger har mod at flytte prøvetagningsstedet, men finder det vigtigt at opretholde en kontrol. Dermed bakker de op om, at vandprøverne ikke udtages i private hjem i øjeblikket på grund af COVID-19. Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder i deres anbefalinger at udtage vandprøver på sygehuse, plejehjem og bosteder (for personer i risikogrupper), med mindre, der er en konkret mistanke om problemer med vandkvaliteten på stedet. Læs sundhedsmyndighedernes anbefalinger her.

 

Publiceringsdato: 01/04 2020