Rundspørge om SRO, nødforsyning, tilsyn mv.

Tak til alle de vandværker, der besvarede vores mini-spørgeundersøgelse om muligheden for at opretholde vandforsyningen i en nødsituation, og derigennem har hjulpet med viden, der kan understøtte det nationale beredskab.

Overordnet set viste besvarelserne på undersøgelsen, at en stor del af vandværkerne har en nødforbindelse til et andet vandværk og på den måde kan opretholde vandforsyningen.

 

Desuden har en stor del af vandværkerne også mulighed for at styre vandværket uden at være fysisk til stede på værket.

 

I undersøgelsen spurgte vi også til kommunernes ordinære tilsyn på vandværkerne. Svarene viste, at nogle vandværker oftere får besøg fra kommunen end andre. Derfor vil Danske Vandværker tage emnet op med KL, når den nuværende situation er overstået.

Publiceringsdato: 26/03 2020