Sådan sikrer du driften af vandværket i corona-tiden

Der er nogle ting, der især er vigtige at tage højde for på vandværket i en tid med coronavirus. Har I for eksempel taget stilling til, hvem der tager over, hvis driftslederen melder sig syg? Og hvordan passer I på jer selv og hinanden, så vi undgår smittespredning? Vi har udarbejdet en liste med gode råd og tiltag, som I kan sætte gang i for at sikre den fortsatte drift af vandværket.

Hygiejne

 • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af coronavirus er minimal, hvis de alment gældende hygiejniske retningslinjer for håndtering af drikkevandssystemet/drikkevandet overholdes. Coronavirus smitter ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer. Læs Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til drikkevandsforsyning.
 • Sprit hænderne af, inden du træder ind på vandværket – følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at beskytte dig selv og andre mod smitte.

 

Undgå kontakt

 • Hold afstand for at undgå smitte
 • Undgå enhver fysisk kontakt mellem driftspersonale og eksterne leverandører
 • Pakker leveres ved hoveddøren uden kontakt
 • Alle private arbejdsgivere opfordres ifølge Virksomhedsguide.dk til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie. Læs mere på Virksomhedsguide.dk, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for. Sørg derfor for, at alle de ansatte arbejder hjemme eller holder fri på nær den person, som holder vandværket rent og desinficeret. For eksempel kan vandværkets bogholder godt arbejde hjemme og holde fri i det omfang, det er muligt. I kan også vælge at dele jer op i mindre hold.
 • Sørg for, at du har minimal kontakt med andre personer i fritiden og følg Sundhedsstyrelsen anbefalinger for at undgå smitte
 • Hold alle møder digitalt via skype, telefon eller lignende.

 

Vandværket

 • Luk værket hermetisk af, så forbrugere, håndværkere og leverandører mv. ikke får adgang. Låst dør kan åbnes ved henvendelse.
 • Alt, hvad der bliver rørt ved, bliver sprittet af
 • Alle pc’er, telefoner, headset mv. er gjort personlige og må ikke deles for at undgå smittespredning
 • Alle indvendige døre står åbne.

 

Vandprøver

 

Lukning for vandet
For at undgå spredning af coronavirus er det vigtigt at undgå social kontakt. Derfor anbefales det ikke at gå ind i forbrugernes bolig – heller ikke selv om der brug for at lukke for vandet på grund af manglende betaling. I stedet anbefales det, at man udskyder lukningen, indtil situationen igen gør det muligt.

 

Hvis lukning for vandet kan ske uden for boligen, kan det gøres efter vandværkets sædvanlige praksis, hvorefter det anbefales at give kommunen besked om, at der er lukket for vandforsyningen ude hos den pågældende borger.

 

Når teknikerne arbejder uden for vandværket

 

Hos forbrugerne:

 • Arbejd kun ude hos forbrugeren, hvis det er meget nødvendigt. I bør ringe eller skrive til forbrugerne på forhånd for at afklare, hvor nødvendigt besøget er.
 • Er der sygdom i hjemmet, bør I ikke besøge dem på nuværende tidspunkt. Hvis I ikke gennemfører besøget, kan I referere til Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer om at undgå kontakt med smittede.
 • Er der ikke sygdom i hjemmet, så kan I med fordel aftale med dem, at der om muligt er luftet godt ud. Aftal også med dem, at der kun er en person til stede eller i bedste fald ingen personer tilstede, mens arbejdet står på. Dette bør I selvfølgelig afklare med kunden forud for et evt. besøg.

 

Virksomheder og offentlige institutioner, herunder plejehjem og sygehuse:

 • Ovenstående retningslinjer for private forbrugere gælder også for virksomheder mv. Men I bør være opmærksomme på, at der kan være andre kritiske, driftsmæssige forhold, som kan gøre sig gældende for at sikre driften.
 • Især i forhold til plejehjem, sygehuse mm. bør I afklare adgangsforhold mm., inden I kører ud for at sikre sårbare personer bedst muligt.

 

Udskiftning af vandmålere: Har vandværket planer om at udskifte vandmålere inde i forbrugerens hjem, anbefaler vi, at tager følgende forholdsregler inden målerskiftet.

 • Hverken medarbejder eller forbruger må have symptomer på COVID-19, når måleren skiftes.
 • Aftal et tidspunkt, hvor der er givet plads til de nye forholdsregler. (Min. 1 time)
 • Brug handsker, håndsprit og evt. mundbind.
 • Sprit værktøj af før og efter målerskift.
 • Sørg for at forbrugeren har gjort klar til målerskift. Alt skal være ryddet væk omkring måleren.
 • Forbrugeren opholder sig i et andet rum, mindst 2 meter fra montøren under selve målerudskiftningen.

 

Generelt:
Generelt for jeres teknikere, så anbefaler vi, at der opretholdes et højt hygiejneniveau med grundig håndvask før og efter besøg, alternativt med afspritning af hænderne (håndvask er bedst). Host og nys i et papirlommetørklæde eller i ærmet, samt ingen/begrænset fysisk kontakt og afstand mellem tekniker og andre personer.

 

Teknikerne skal ikke sendes ud, hvis de har begyndende symptomer eller er deciderede syge, da de så har en større sandsynlighed for at smitte andre.

 

Se mere om retningslinjerne på coronasmitte.dk eller på sst.dk.

 

Opdater vandværkets beredskabsplan

 • Sørg for at have udnævnt nogle backups, der kan træde til, hvis driftslederen melder sig syg. For eksempel to eksterne leverandører, der kender anlægget.
 • Drøft planerne for at opretholde den fortsatte drift med din kommune
 • Orienter løbende på vandværkets hjemmeside.

 

De gode råd er blevet til på baggrund af input fra Teknisk Forum i Danske Vandværker.

 

Spørgsmål?

Kontakt faglig chef og rådgiver Mette Oht Klitgaard

 

Mail: mok@danskevv.dk

 

Telefon 56 13 03 36

Publiceringsdato: 28/04 2020