Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til drikkevandsforsyning

Miljøstyrelsen har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, hvordan man mindsker spredning af COVID-19 i forbindelse med håndtering af drikkevand, spildevand, badevand og svømmebade.

I anbefalingen står der blandt andet:
”Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af coronavirus er minimal, hvis de alment gældende hygiejniske retningslinjer for håndtering af drikkevandssystemet/drikkevandet overholdes. Coronavirus smitter ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer”.

 

I svaret kan du også læse om særlige forholdsregler på sygehuse, plejehjem mv.

 

Læs anbefalinger på Miljøstyrelsens hjemmeside

Publiceringsdato: 27/03 2020