Vigtigt at gennemskylle alle vandinstallationer grundigt, når Danmark åbner op

Når vandet står stille i installationer i en periode, kan bakterierne opformeres. Derfor er det meget vigtigt, at alle installationer på skoler og andre institutioner skylles grundigt igennem, før de tages i brug efter nedlukningen.

Man bør starte med at rengøre og desinficere hanen. Derefter skal man åbne og lukke hanen gentagne gange for at skylle evt. urenheder væk. Til slut åbnes hanen helt, og vandet skal løbe indtil temperaturen er konstant – dog minimum 5 minutter.

 

Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe, anbefales det også, at disse installationer skylles igennem. Hvis brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales det, at bruseslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af f.eks. Legionella.

 

Ryslinge Vandværk oplever stor forhøjelse af Kim 22 før gennemskylning

På Ryslinge Vandværk har man netop oplevet de problemer, det kan give, når vandinstallationer står stille.

 

Frode Iversen, formand på Ryslinge Vandværk, fortæller:

 

”Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at vandinstallationer bliver skyllet grundigt igennem, inden Danmark åbner op igen. Vi fik udført en kontrol fra en taphane i et køkken på den nærliggende højskole. Prøven blev taget knapt to dage efter, at Danmark lukkede ned, og Kimtal-22 var eksploderet. Vi plejer ikke at have problemer”.

 

Efter en gennemskylning kom Kimtal-22 igen ned under 30.

Publiceringsdato: 15/04 2020