Hygiejne

Kender jeres håndværker hygiejnereglerne på vandværket?

Når håndværkere arbejder inde på vandværket og på ledningsnettet skal de naturligvis have højt fokus på hygiejnen.

 

Vis derfor håndværkerne filmene, der sætter fokus på hygiejnereglerne – du kan også lægge filmene ind på din egen hjemmeside.

 

Der er også to plakater, der samler indholdet i filmene – hæng plakaterne op på vandværket (hent dem til højre) .

 

Ledningsnettet: Gode råd til at holde hygiejnen, når du arbejder på vandværkets ledningsnet
Vandværket: Gode råd til at holde hygiejnen, når der arbejdes inde på vandværket

Hygiejnezoner på vandværket

 

Jo tættere man kommer på drikkevandet, jo mere fokus skal der være på hygiejne. Derfor er det en fordel at inddele vandværket i hygiejnezoner – zonerne markerer forskellige forholdsregler og adfærd.

Grøn zone: Lille risiko for forurening

Grøn Zone er områder, hvor der ikke er kontakt med drikkevandet.

 

Det kan for eksempel være et kontor, værksted, teknikrum eller toilet i den bygning, hvor der produceres drikkevand.

 

Typisk hygiejnefokus: I grøn zone skal man bære rent fodtøj og arbejdstøj og jævnligt rydde op og gøre rent. Brug også din sunde fornuft.

Gul zone: Mellem risiko for forurening

Gul zone er områder, hvor du kommer i kontakt med drikkevandet, hvis vandværkskomponenterne skilles ad, for eksempel i en filter- og pumpesal.

 

Typisk hygiejnefokus: Når du er i en gul zone, skal du bruge fodtøj, som kun bruges i denne zone. Desinficer dine hænder, komponenter og dit værktøj.

Komponenter skal opbevares i hygiejnisk emballage og husk at holde et højt rengøringsniveau i gul zone.

Rød zone: Høj risiko for forureninger

Rød zone er områder, hvor der er direkte adgang til drikkevandet.

 

Et iltningstårn, åbne filtre, rentvandsbeholdere og trykfiltre åbnet for inspektion eller service er i rød zone.

 

Typisk hygiejnefokus: Brug rent, desinficeret fodtøj og overtræksdragt og gennemfør en bakteriologisk kontrol før og efter service/reparation. Derudover gælder de samme hygiejneregler som i gul zone.

Hygiejnesluse

Når du bevæger dig fra gul til rød zone, bør adgangen ske via en hygiejnesluse.

 

Det er en god ide at etablere et rent område for eksempel på en ny presenning.

 

Her kan I eller håndværkeren skifte til rent tøj og fodtøj samt desinficere fodtøj eller vaders.

Sådan markeres zonegrænser

Hvis zonen følger ruminddeling

 

 • Skilte på døre.
 • Mal eventuelle døre i zonefarver.
 • Farvet tapet.

 

Hvis zonen ikke følger ruminddeling

 

 • Skilt på eller over komponent.
 • Mal komponent.
 • Farvet trappe.

Overvejelser når I vil inddele vandværket i hygiejnezoner

 • Hvor på vandværket er der direkte og indirekte kontakt med vandet?
 • Hvor langt vil man have, at en håndværker kan komme ind på vandværket, før vedkommende skal for eksempel skifte fodtøj, tøj og rense værktøj, selvom han ikke skal arbejde på komponenter tæt ved vandet?
 • Hvad kan rent praktisk lade sig gøre på vandværket, som det ser ud nu?
 • Kan vandet overvåges, uden at man skal ind i gul eller rød zone? Det kan for eksempel være gennem en rude.
 • Hvordan og hvor ofte skal de forskellige zoner rengøres, så der ikke føres snavs fra én zone til en anden? Det er relevant, hvis gul zone kan blive til rød zone, når der åbnes til vandbanen.
 • Hvordan skal udefra kommende personer instrueres i hygiejnezonerne?

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverne

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 27/01 2021