Vandværker: Sådan spiller vi de eksterne samarbejdspartnere bedre

Et skræddersyet hygiejnekursus til vandværkernes faste håndværkere gør det nemt at være kvalitetsbevidst. Kurset gav en fælles forståelse for, hvordan VVS’ere og entreprenører i højere grad kan tænke hygiejnen ind i arbejdet.

Vandværkerne i Taulov og Børup ved Fredericia inviterede deres faste eksterne håndværkere på hygiejnekursus.

 

”Det er ikke fordi, vi er utilfredse med deres arbejde, men vi vil gerne sætte ekstra fokus på hygiejnen. Og du ved, os vandværksfolk, vi vil gerne optimere, hvor vi kan”, siger Torben Nielsen, vandværkspasser på Børup Vandværk.

 

De to vandværker er nærmest naboer og deler både ideer, viden og de samme lokale håndværkere. Både Torben Nielsen og Peter Storgaard, som er formand på Taulov Vandværk, blev enige om, at de kunne dele udgifterne og inviterede Alpedalens VVS og grave- entreprenørerne Christian Andersen og Kim Pallesen med på et kursus. Desuden deltog vandværkernes egne folk.

 

”Det gode ved at bestille et skræddersyet kursus er, at vi har fået et fælles fundament at tale ud fra. For eksempel fortalte underviseren om et par forureningssager og fik alle til at forstå, hvor lidt, der skal til for, at det kan gå rigtigt galt”, fortæller Torben Nielsen.

 

Lars Dahl fra Alpedalens VVS uddyber:

 

”Kurset blev en øjenåbner for os. Jeg tror, forståelsen er blevet større i forhold til, at et vandværk er en føde- vareproducent. Når vandværksfolke- ne er så omhyggelige med hygiejnen inde på vandværket, er det vigtigt, at vi ikke gør noget, der kan ødelægge vandets kvalitet på vej ud til forbrugernes vandhaner. Vi skal også have en virkelig høj hygiejnestandard, når vi arbejder ude på ledningsnettet”.

 

Fælles forståelse af hygiejne

Og det er jo lige præcis derfor, at Torben Nielsen og Peter Storgaard anbefaler andre vandværker at gøre som dem. Det eksterne VVS-firma arbejder kun ude på ledningsnettet – de kommer slet ikke ind på vandværket, og de er gode til deres arbejde.

 

”Men vores VVS-firma laver også andre opgaver, og sådan tror jeg, det er mange andre steder. Derfor er det vigtigt, at vi har klare aftaler om, at der for eksempel bruges rensemidler, at værktøjet er rent og sterilt, og at det ligger i rene spande. Vi er meget optaget af, at svendene for eksempel ikke bruger en rørtang, der i den forrige opgave har været i kontakt med en faldstamme hos Hansen nede i byen”, siger Peter Storgaard.

 

Torben Nielsen nikker og fortsætter:

 

”Det er det muliges kunst. Heldigvis er det de samme 2-3 svende, der arbejder for os, og på den måde lærer vi hinanden godt at kende. Jeg er selv håndværker og går, så vidt det er muligt, altid med ud og kigger med, når håndværkerne arbejder. Ikke for at kontrollere, men for at vise interesse – det er min tilgang til at føre tilsyn med reparationsarbejdet”.

 

”Vores leverandører var straks med på forslaget om at deltage i hygiejnekurset, så det var super. Og når der er en bestyrelse, der bakkede 100 procent op og samtidig afsætter penge til det, er det godt”, siger Torben Nielsen og fortsætter:

 

”Man kan sige, at vi løbende får en karakter gennem vand- analyserne, og i det lange løb kan det godt betale sig at bruge ekstra ressourcer på, at alt er 100 procent i orden – faktisk kan det vise sig at være en besparelse i den sidste ende”.  Og Peter Storgaard er helt enig.

 

Kvalitet i arbejdet

For vandværkerne betyder kvalitet også arbejdsmiljø – altså at der er kvalitet, mens arbejdet udføres.

 

”Kurset har været afsættet for, at vi er kommet i gang med at aftale arbejdsplaner. Vi har talt om, at vi skal acceptere, at det er det muliges kunst. For eksempel at der i varebilerne ikke er plads til et sterilt område til værktøj, som bliver brugt i arbejdet for vandværket, men at man så kan sikre hygiejnen på en anden måde”, siger Torben Nielsen.

 

”Arbejdsplanerne beskriver også, hvordan vi gør, når vi går ned i et hul for at reparere ledningerne, og hvordan vi lukker hullet igen. Ligesom afstivningerne skal være af en bestemt karakter og stiger og andet udstyr er sikkerhedsmæssigt i orden”, siger Lars Dahl.

 

Vi køber da bare kvalitet ude i byen

Torben Nielsen mener slet ikke, det er noget problem at sikre kvaliteten, selv om man er et lille vandværk og ikke har alle kompetencerne in house på værket.

 

”Vi køber de ydelser, vi ikke selv har. Og vi stiller krav til kvaliteten. Et kursus som dette er et godt bevis på det. Min erfaring er, at hvis man har en god dialog med sine eksterne samarbejdspartnere, så kan det ikke gå helt galt”, slutter han.

 

Publiceringsdato: 27/01 2021