Interessevaretagelse

Vi arbejder for, at vandværkerne har fair og rimelige arbejdsbetingelser. Med et medlemskab hos Danske Vandværker står du aldrig alene. Vi organiserer omkring 2.000 vandværker, og vi taler jeres sag i den offentlige debat og over for politikere.

Med et medlemskab hos Danske Vandværker står du aldrig alene. Vi har organiseret omkring 2000 vandværker, og vi taler jeres sag i den offentlige debat og overfor politikere.

 

Mærkesager vi kæmper for

Vi arbejder for, at nye love og bekendtgørelser passer bedst muligt til medlemmernes hverdag og skærper opmærksomheden på vandsektoren og vandværkernes rammevilkår. Vi har især 12 mærkesager, som vi kæmper for:

 

 • Fjern barrierer for grøn omstilling

 

 • Væk med bøvl og unødig administration

 

 • Pas på grundvandet

 

 • Forbrugereje leverer varen

 

 • Væk med beskatning af vandværker

 

 • Videregående vandbehandling

 

 • Skifergas, atomaffald m.v.

 

 • Indsatsplaner

 

 • Skovrejsning

 

 • BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder

 

 • Brandhaner

 

 • Ubenyttede boringer og brønde

 

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Susan Münster

 

Mail: sm@danskevv.dk

 

Telefon: 30 10 36 00

Publiceringsdato: 12/11 2018