Hent foldere til at styrke og skabe interesse for samarbejdet i vandrådet

Vandrådet er vandværkernes samarbejdsforum for interessevaretagelse, vidensdeling, netværk og et fælles talerør over for kommunen. En god dialog med de kommunale medarbejdere og kommunalpolitikere kan være nøglen til at opnå resultater, som sikrer, at både vandværkernes og kommunens interesser varetages bedst muligt.

En guide til at styrke og skabe interesse for vandrådssamarbejdet

Hvad er det, der afgør, om et vandværksbestyrelsesmedlem vil bruge et par aftener om året på vandrådet?

 

Det og meget andet kan du finde svar på i folderen Vandrådssamarbejde, som er en guide til at styrke og skabe interesse for vandrådssamarbejdet.

 

Få flere vandværker med i vandrådet

Til de vandværker som ikke deltager i vandrådsarbejdet, har Danske Vandværker i samarbejde med Vandrådsforum udarbejdet en folder, der fortæller om og inviterer vandværket til at deltage i vandrådsarbejdet.

 

Print folderen her og giv den til den vandværksmand eller -kvinde, som du vil invitere til at deltage i vandrådet.

 

Publiceringsdato: 13/06 2019