Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikringen er en del af basisforsikringen. Den kan derfor kun tegnes sammen med all risk forsikringen og erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og skal tegnes for hver person, der er ansat på vandværket.

Tryg police nr. 655-140.649

Forsikringen dækker

  • Personer der udfører arbejde for vandværket

 

  • Briller, høreapparater og lignende

 

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.

 

  • Erstatning for tab af arbejdsevne

 

  • Godtgørelse for varigt mén

 

  • Overgangsbeløb ved dødsfald

 

  • Erstatning for tab af forsørger

 

  • Godtgørelse til efterladte

 

quote
Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsskadestyrelsen. Brilleskader og lignende skal anmeldes til Tryg

 

For bestyrelsesmedlemmer skal der tegnes en separat ulykkesforsikring.

 

For at gøre brug af forsikringen er det en betingelse, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Lars Henriksen fra RTM

 

Telefon: 43 57 51 03

 

E-mail: danskevv@rtm.dk

Publiceringsdato: 27/08 2020