Bestyrelsesansvar

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring er en tillægsforsikring, som dækker alle bestyrelsesmedlemmer på vandværket. Den dækker erstatningskrav mod de enkelte medlemmers private formuer, på grund af fejl de har begået i arbejdet hos vandværket.

Tryg police nr. 674 80.002

Forsikringen dækker

  • Den erstatning som medlemmet kan blive pålagt.

 

  • Retshjælp i form af dækning af udgifter til advokater, bistand og anden sagkyndig rådgivning, hvis der rejes et krav mod bestyrelsesmedlemmet.

 

Det er muligt at udvide forsikringen til også at dække underslæb. Det kræver dog at:

 

  • Alle bilag (både indtægter og udgifter) er underskrevet af mindst to personer tilknyttet vandværkets administration.

 

  • Vandværkets regnskaber skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Lars Henriksen fra RTM

 

Telefon: 43 57 51 03

 

E-mail: danskevv@rtm.dk

Publiceringsdato: 25/08 2020