Synspunkt: Vandbranchens synspunkter om afkobling af landbrug

DANVA og Danske Vandværker har skrevet til medlemmerne af Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, for at fremføre de danske vandværkers synspunkter i forhold til landbrug, der ikke længere vil være tilsluttet værket. 

 

Vandbranchens synspunkter i forbindelse med Dansk Brøndejerforenings foretræde 26. oktober

 

Danske Vandværker og DANVA er bekendt med, at Dansk Brøndejerforening har haft foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget. Foreningen ønsker, at det skal være lettere for landmænd at etablere egen boring og fremhæver, at vandværkerne har monopol på forsyning af drikkevand, at kommuner og vandværker inddrager store landbrugsarealer for derefter at tvinge landbrugsbedrifterne til at aftage vand fra vandværkerne.

 

I den anledning synes DANVA og Danske Vandværker, at det er vigtigt at fremføre de danske vandværkers synspunkter, da vi i stigende grad bliver kontaktet af vandværker, som fortæller om landbrug, der ikke længere vil være tilsluttet værket.

 

Landmænds afkobling går ud over pris og kvalitet

Hvis kommunen giver landmænd tilladelse til indvinding, kan det have stor betydning for de tilbageværende forbrugere, som kan blive ramt af prisstigninger, fordi en stor kunde forlader fællesskabet. Men endnu værre risikerer forbrugerne at blive ramt på kvaliteten af deres drikkevand. Vandværkernes ledningsnet er nemlig dimensioneret til at levere vand baseret på et forventet forbrug, så hvis en storkunde ikke længere aftager vand, er ledningsnettet for stort, hvilket betyder stillestående vand med deraf følgende kvalitetsproblemer for forbrugerne. Landets vandforsyninger undgår desuden generelt forureningssager i forbindelse med tilbageløb fra vandværkets kunder, men ved etablering af dobbelt vandforsyning kan der ved ufuldstændig afbrydelse mellem hus og landbrug ske det, at det tryksatte landbrugssystem kommer til at sende vand tilsat medicin eller andre hjælpestoffer ud på det offentlige net.

 

Køb af landbrugsjord sikrer vandet

Som bekendt må vandværker ikke tjene penge, og når vandværkerne køber landbrugsjord, sker det alene for at beskytte grundvandet. Vandværkerne kan generelt vælge imellem at betale afgrødeer-statning til landmanden eller at afdrage på lån til opkøbet, og mange vandværker mener, at opkøb er den bedste og mest enkle måde at sikre forbrugerne godt drikkevand nu og i fremtiden.

 

Vi er naturligvis til rådighed, hvis udvalget ønsker yderligere oplysninger.

Publiceringsdato: 03/11 2017