Afgangsprojekt: Stillestående vand i rentvandsbeholdere

Et afgangsprojekt fra Ingeniørhøjskolen, Århus Universitet, har kigget på rentvandsbeholdere i beton. Du kan hente hele afgangsprojektet her og læse konklusionerne.

Tommy Fiil Clausen har i forbindelsen med sit afgangsprojekt ved ingeniørhøjskolen, Århus Universitet, haft fokus på rentvandsbeholdere i beton. I den forbindelse har han sendt spørgeskemaer til ca. 2.000 vandværker for at finde ud af, hvordan det ser ud med driftsforhold på rentvandstanke.

 

Afgangsprojektets fokus har været på rentvandsbeholdere i beton med direkte tilknytning til vandværkerne, og formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at klarlægge:

  • Hvor godt vandskiftet generelt er i vandværkers rentvandsbeholdere
  • Hvilken indflydelse det har på vandets opholdstider i de stillestående områder

 

Konklusionen på afgangsprojektet er, at udformningen af beholdere og et godt vandskifte kan forhindre en lang opholdstid af vandet i de stillestående områder. Daglig regulering af vandspejlsniveauet vil også reducere opholdstiden betydeligt, og her er der nogen steder et uudnyttet potentiale.

 

Medlemmer af Danske Vandværker og DANVA har besvaret spørgeskemaet.

 

Du kan hente afgangsprojektet her på siden til højre.

Publiceringsdato: 24/01 2019