Aktivt medarbejderskab på en ny måde

At involvere sig i frivilligt arbejde er helt naturligt for Mikkel Andersen, som i for­året 2018 blev en del af besty­relsen i Halsnæs Vandforsy­ning. Tidligere var det fodbold og poloklubber, der høstede frugterne af hans engage­ment. Men hvordan har vejen ind i vandbestyrelsen været, og hvilke visioner har Mikkel Andersen på tegnebrættet?

”Helt overordnet falder det mig naturligt at tage ansvar, og når jeg samtidig ser noget, som jeg ønsker at ændre, ja, så melder jeg mig under fanerne”, siger Mikkel Andersen.

 

Som tilflytter oplevede Mikkel Andersen, at dialogen mellem vandværk og forbrugerne, især på generalforsamlingerne, var træg og lidt ukonstruktiv. Og det gav han udtryk for. En snak med den daværende bestyrelse førte til en opfordring om at stille op – og det kunne Mikkel Andersen ikke takke nej til.

 

”Jeg synes, at mine nye bestyrelseskolleger, der har været med i mange år, har gjort det rigtig godt, og de har taget vældigt fint imod os nye medlemmer. At føle sig velkommen skaber tryghed, og jeg oplever en dynamisk bestyrelse, hvor vores forskelligheder – indsigt og baggrund – virkelig kommer i spil og udnyttes”, siger Mikkel Andersen.

 

”Det er et stort ansvar at gå ind i en bestyrelse, og det kan godt være lidt skræmmende, når ens indsigt i vandforsyning er begrænset til vandhanen på ens matrikel. Men når man kommer ind i et fællesskab som vores bestyrelse, der lever og ånder for vand, kommer man hurtig ind i tingene, og så er det ellers med at tage nogle kurser, så der kan blive fyldt lidt på videntanken”, siger Mikkel Andersen med et grin og fortsætter:

 

”Men jeg kommer aldrig til at bliver ekspert i vand – som vores driftschef – og det er heller ikke formålet med min rolle i bestyrelsen. Naturligvis skal man opbygge en basisviden, men det reelle bidrag ligger i de alsidige diskussioner, hvor nye ideer og løsninger opstår for at sikre vandforsyningen”.

 

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde inspirerer de nye medlemmer i Halsnæs Vandforsynings bestyrelse. Kodekset er et rammeværktøj, som hjælper med at forventningsafstemme og sikre en rød tråd i arbejdet hos bestyrelsen.

 

Aktivt ejerskab eller dem og os

”Vores store udfordring er generalforsamlingerne, hvor kun et fåtal af ca. 6.000 forbrugere dukker op – og de er i kategorien det grå guld. Ikke at der er noget galt med det, men det er ikke på generalforsamlingen, vi skal finde de yngre kræfter, der kan eller vil bidrage”, siger Mikkel Andersen.

 

Mikkel mener, at det er ærgerligt, at folk kun råber op, når der ikke er vand i hanen og så ellers ikke skænker vandværket og dets fremtid en tanke. Man vil som andelshaver have, men ikke bidrage.

 

På den måde bliver det hele meget negativt og fremmedgjort og opfattelsen af ’dem og os’ fremherskende. Man glemmer måske helt, at bestyrelsen er til for at varetage forbrugernes interesse.

 

Involvering via dialogmøder

Hvis du spørger Mikkel, har han et svar på, hvordan vandværket kan involvere og få forbrugerne i tale. Der er altid nogen, som har specielle kompetencer på områder, der kan skabe værdi i vandværket. Og de fleste vil også gerne øse ud af deres viden og kunnen. De orker bare ikke at bruge tid på at sidde i en bestyrelse – og måske har de heller ikke lyst til at tage ansvaret på sig. Så hvordan får man alle guldkornene ud af forbrugerne?

 

”Men kan gentænke konceptet for aktivt ejerskab og knytte forbrugerne til vandværket på en løsere måde. Helt konkret er min ide, at man opretter nogle arbejdsgrupper og inviterer forbrugerne til dialogmøder, hvor man beder dem om at tage stilling til forskel- lige emner. Grupperne laver så oplæg, som bestyrelsen kan arbejde videre med”, siger Mikkel Andersen.

 

Den ide håber Mikkel Andersen, der er fremtid i, fordi forbrugerne bliver involveret på en helt anden måde – og kan engagere sig fra sag til sag.

 

 

Publiceringsdato: 26/09 2019