Anbefaling: Analyser jeres vand og giv forbrugerne vished

Vi skærper vores anbefaling, og anbefaler alle vandværker til straks at få lavet analyser af vandet for rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Det gør vi blandt andet for at skabe tryghed hos forbrugerne. Gå straks i dialog med kommune og sundhedsmyndigheder, hvis I finder pesticider, og husk at informere forbrugerne hurtigt.

Opdateret 5.10.2017

 

Vi anbefaler samtidig, at vandværker som minimum tester alle boringer for desphenyl-chloridazon. Hvis det viser sig, at der er desphenyl-chloridazon i boringerne, opfordrer vi også til, at vandværker tester vandet, lige inden det pumpes ud til forbrugerne.

 

Analyserne kan skabe vished, og samtidig skaber I tryghed hos jeres forbrugere.

 

Hvis der er rester af sprøjtemidlet, er det vigtigt, at I straks går i dialog med kommunen og sundhedsmyndighederne for at få afklaret, om det er sikkert at drikke jeres vand på trods af mindre overskridelser.

 

Husk også at informere forbrugerne

Efter I har været i dialog med kommune og sundhedsmyndigheder, er det vigtigt hurtigst muligt at informere forbrugerne om fundet af pesticider. Det er rettidig omhu, når forbrugerne hurtigt hører om det direkte fra vandværket selv, og det er med til at skabe tillid til vandværket.

 

Til højre på denne side finder du skabeloner til en pressemeddelelse. Her kan du vælge imellem tre skabeloner, og på den måde finde en skabelon, der passer til jeres situation.

 

Nu udvides liste over stoffer der måles for

Efter mødet i Miljøstyrelsens Vandpanel kommer desphenyl-chloridazon nu på listen over de sprøjtemidler, som vandværker automatisk skal måle. Indtil Miljøstyrelsen har opdateret listen, opfordrer Danske Vandværker til, at I frivilligt analyserer for om sprøjtemidlet findes i netop jeres vand.

 

Strenge grænseværdier

I Danmark bruger vi grundvand uden at rense for miljøskadelige stoffer. Derfor har vi de strenge grænseværdier, og det skal vi blive ved med. Sprøjtemidlet chloridazon har derfor været forbudt i Danmark de seneste 20 år, fordi det udvasker til grundvandet. Stoffet er ellers ikke kendt for at være sundhedsskadeligt i små mængder.

 

På møde i Miljøstyrelsen fik vi oplyst, at der er fundet rester af stoffet flere steder, end man hidtil har troet. Derfor er det vigtigt, at vi nu får afklaret om alle relevante sprøjtemidler er på listen over de stoffer, der skal måles for.

 

Det arbejde deltager vi i.

 

 

 

Vil du vide mere?

Direktør

 

Allan Weirup

 

Tlf. 40 20 92 42

Publiceringsdato: 29/09 2017