Birkerød Vandforsyning sætter afvikling af sprøjtemidler på dagsordenen

Det blev ikke til et forbud mod sprøjtemidler i Birkerød Vandforsynings indvindingsopland, som forsyningen ellers opfordrede til i et brev til kommunalpolitikerne. I stedet for giver kommunalpolitikerne grønt lys til andre tiltag, der skal beskytte grundvandet. Formanden for Birkerød Vandforsyning håber nu på, at Christiansborg-politikerne straks vil forbyde bekæmpelsesmidler i private haver og på offentlige arealer.

Tilbage i december 2018 kigger Birkerød Vandforsyning bekymret over på vandværkerne i to nabobyer, som har fundet DMS i boringerne. På forsyningen ønsker de at forebygge grundvandsforurening med DMS og andre pesticider, og de skriver derfor et brev til kommunalbestyrelsen med en klar opfordring: Forbyd brug af pesticider i hele vores indvindingsopland – også i private haver.

 

Kommunalpolitikerne har taget godt imod brevet, men et forbud bliver det ikke til. Det siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, Court Møller (B).

 

”Med den lovgivning, vi har, kan vi ikke forbyde private haveejere at bruge sprøjtemidler, for hvis vi gør det, følger der nogle vanskelige dokumentationskrav med. Kommunen får svært ved at bevise, at forbuddet har til hensigt at afværge en konkret forurening eller forureningsfare, og samtidig er det vanskeligt at bevise, at private ikke bruger sprøjtemidler i deres haver”.

 

Alligevel sætter et samlet Miljø- og Teknikudvalg i Rudersdal gang i andre tiltag, der skal sikre rent grundvand i kommunen.

 

”Fra politisk side er vi indstillet på at gå videre med at beskytte grundvandet. For det er da mærkeligt at bruge gift i private haver, når vi nu ser den ene sag efter den anden, hvor der bliver fundet sprøjtemidler i vandet. Man kan spørge sig selv, om vi er i gang med at lave nye fortidens synder”, siger udvalgsformanden.

 

Politikerne har givet grønt lys til, at Rudersdal skal være en giftfri kommune og vil tilmelde sig kampagnen Giftfri Have. Kampagnen, som Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag, skal hjælpe haveejere med at droppe sprøjtemidlerne.

 

I Rudersdal har politikerne også taget initiativ til at etablere et samarbejde mellem Birkerød Vandforsyning, Novafos, Danmarks Naturfredningsforening og kommunen for at gøre kommunen giftfri på kommunal og privat ejendom.

 

Udover at kommunen allerede har stoppet med at bruge sprøjtemidler på offentlige arealer, så vil samarbejdspartnerne køre forskellige kampagner for at opfordre private haveejere og dem, der lejer kommunale arealer, til at droppe sprøjtemidlerne.

 

Positivt at forbrugerejet vandværk får indflydelse

Formanden i Birkerød Vandforsyning Erik Arvin var med til at skrive brevet med opfordringen til politikerne. ”Jeg synes, det er positivt og værd at fremhæve, at en forbrugerejet vandforsyning har sat en politisk dagsorden og har haft nærmest afgørende indflydelse på, at en bølge af initiativer, som er endt med giftfri kommune”, siger Erik Arvin, som dog synes, at den politiske løsning med oplysningskampagner i stedet for forbud er utilstrækkelig.

 

”Vi har fundet spor af pesticider i to af vores boringer, og selvom fundet er under grænseværdien, så kan det være begyndelsen til, at vi finder flere pesticider i vandet. Vi bliver nødt til at tage problemet alvorligt, og jeg tror ikke på, at oplysningskampagner alene kan løse problemet, siger formanden, som også  er professor emeritus i vandforsyning ved DTU Miljø og medlem af Danmarks Naturfredningsforenings vandgruppe i Rudersdal.

 

Godkendelsesordningen for pesticider er for grovmasket

”I 41% af danske vandværkers drikkevandsboringer er der fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider, og i 12% af dem, ligger fundene over grænseværdien. Det viser tydeligt, at godkendelsesordningen for pesticider ikke er god nok”, siger Erik Arvin og fortsætter:

 

”Godkendelsesordningen er simpelthen for grovmasket, fordi den ikke tager højde for, at moræneler ofte er sprækket. Med en sprækket moræne siver pesticiderne lettere ned til grundvandet. Desuden burde man ikke godkende pesticider, der danner nedbrydningsprodukter, som er vanskeligt nedbrydelige, og derfor kan måles i grundvandet. Et eksempel er Roundup, hvis nedbrydningsprodukt AMPA findes mange steder i grundvandet.”

 

Forbyd bekæmpelsesmidler til privat brug

Ifølge Erik Arvin bør Folketinget indledningsvis forbyde brug af bekæmpelsesmidler i private haver og på offentlige arealer, og derfor er han medstiller af et borgerforslag om netop dette. Og selvom han tvivler på, at borgerforslaget får 50.000 støtter inden 8. december, så det kan fremsættes i Folketinget, er han alligevel optimistisk (red. efter artiklen er udkommet, er borgerforslaget nået op på 50.000 støtter).

 

”I Tyskland og Østrig vil man forbyde aktivstoffet glyfosat, som findes i Roundup, og sammen med borgerforslaget har det været med til at sætte en markant bevægelse i gang på Christiansborg. Jeg gætter på, at der også kommer et forbud her i Danmark. Men det bør ikke alene omfatte Roundup, men alle pesticider til privat brug. Hvis man kun forbyder et stof, så viser historien klart, at forbruget blot overføres til andre stoffer”, siger han.

 

”Men for at være realistisk, bør man starte med forbud mod den ikke erhvervsmæssige brug af sprøjtemidler. Derefter bør der komme forbud mod brug af pesticider i vandforsyningernes indvindingsområder og følsomme naturområder. Endelig bør man undersøge alternativer og konsekvenser for den erhvervsmæssige brug grundigt, inden man beslutter sig for yderligere reguleringer,” slutter Erik Arvin.

 

Denne artikel blev bragt i Vandposten i november 2019

 

Publiceringsdato: 21/11 2019