BNBO-aftale: Ny vejledning med hjælp til at beskytte drikkevandet

Hvordan og på hvilket grundlag skal kommunerne beskytte grundvandet omkring vandboringerne? Det kan du få svar på i Miljøstyrelsens vejledning, der er i høring frem til 4. april 2019.

Vejledningen beskriver, hvordan beskyttelsesindsatsen kan gennemføres i praksis.

 

For eksempel gennem frivillige aftaler eller ved brug af påbud, samt sammenhængen mellem indsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder og den øvrige indsats for beskyttelse af drikkevandsressourcen.

 

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Du kan gå direkte ind på Høringsportalen og læse vejledningen

Publiceringsdato: 12/03 2019