BNBO-rådgivning: Endnu mere for dit kontingent

Få endnu mere for dit kontingent: Individuel rådgivning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Ole Wiil, landsformand i Danske Vandværker – leder i Vandposten, november 2021

 

Det haster med at få forhandlet frivillige aftaler om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) hjem inden fristens udløb ved udgangen af 2022. Vi har alle sammen et ansvar for, at vi kommer ud af startboksen nu.

 

Det gælder os på vandværkerne, det gælder lodsejerne og kommunerne.

 

Desværre ser vi, at nogle kommuner end ikke er kommet i gang med at risikovurdere BNBO’erne. Det er for dårligt, for risikovurderingerne er forudsætningen for, at vi på vandværkerne kan komme i gang med forhandlingerne.

 

Til gengæld hører vi også fra forskellige kommuner og vandråd, at BNBO-arbejdet for længst er i gang.

 

Min opfordring er derfor, at vi deler viden – også uden for kommunegrænsen – så vi kan få inspiration fra hinanden. Her i Vandposten kan du læse om BNBO-arbejdet i et par kommuner.

 

Det er svært – men hjælpen er nær

Landsbestyrelsen i Danske Vandværker har helt ekstraordinært besluttet at styrke BNBO-rådgivningen, så I på vandværkerne kan få hjælp til de målrettede forhold og situationer, som I står med.

 

Det gør vi, fordi det er svært for bestyrelsesmedlemmerne i vandværkerne at håndtere forhandlingerne, aftalerne og i det hele taget få afdækket alle aspekter af en BNBO-aftale. Det vidner de mange råb om hjælp, som vi har modtaget, om.

 

Min opfordring er kort sagt: Brug nu de nye medlemstilbud – kontakt sekretariatets rådgivere hellere én gang for meget end for lidt. Så skal det hele nok lykkedes, selv om vi har travlt.

 

Følgende emner kan I få individuel rådgivning om:

 

  • Drøftelse af strategisk fremtid for boringen
  • Drøftelse af løsningsmuligheder for beskyttelse i BNBO-arealet
  • Input til og vurdering af BNBO-erstatninger
  • Skabeloner og gennemgang af aftaletekster
  • Forberedelse af forhandlingen.

 

Desuden er der i 2022 nye og målrettede BNBO-kurser og -værktøjer, som I kan bruge til at styrke jeres viden og kunnen om BNBO-arbejdet.

 

Der bliver travlt – én rådgiver mere at spørge til råds

Opgørelserne viser, at der skal underskrives frivillige aftaler for omtrent 1.700 BNBO’er. Derfor styrker vi rådgiverteamet ved at ansætte en BNBO-specialist, som forventeligt har første arbejdsdag 1. januar 2022. Med denne opnormering kan vi dels imødekomme efterspørgslen fra jer, dels kan vi få tid til at kontakte jer for at høre om jeres behov for råd og støtte.

 

I kan også forvente, at vi gør mere ud af kommunikationen om BNBO via foreningens kanaler og medier – blandt andet i nyhedsbrevet. Derfor lyder min opfordring: Tilmeld jer – og så får I automatisk nyeste status og informationer om BNBO direkte i jeres mailboks.

 

Er det ikke bedre at vente på et påbud?

Nej, det bliver ikke bedre, og det vil ikke være i nogen af parternes interesser, at der ved lov bliver indført sprøjteforbud.

 

Dels vil både vandværker og kommuner blive tvunget til at opkøbe jord i en BNBO, og som jordbesidderne skal de så leve op til kravene i landbrugsloven. For lodsejeren er det heller ikke en fordel, fordi erstatningerne vil være generelle og ikke udbetales med afsæt i konkrete vurderinger af den enkelte ejendom.

 

 

Publiceringsdato: 18/11 2021