BNBO trækker tænder ud

Vi er jo en fødevarevirksomhed. Så tydelig er meldingen, når du træder ind på Dyngby Strands Vandværk, og af samme grund ligger der altid de for vandværksfolk meget velkendte blå futter parat lige ved indgangen. Vandposten har sat henholdsvis formand for Odder Vandråd og formand for Dyngby Strand Vandværk stævne for at høre nærmere om arbejdet med at få implementeret den politiske aftale om beskyttelse af de boringsnære områder. 

 

Kommunen skal stå for forhandlingerne 

Eigil Størum, som udover at være formand for Odder Vandråd også er sekretær på Dyngby Strands Vandværk, forklarer: 

 

“Vi har selvfølgelig diskuteret BNBO i regi af Odder Vandråd, det er jo vigtigt at få afklaret, hvordan vi bedst muligt samarbejder med forvaltningen og lodsejerne. Skal vi for eksempel købe jord? Eller skal vi hellere forpagte? Vi kunne også overveje at leje jorden.  Der er mange spørgsmål, som en vandværksbestyrelse skal forholde sig til. Odder Kommune var ret hurtig til at gå i arbejdstøjet, men vi har helt fra starten tydeligt og klart meldt ud til kommunen, at det ikke er os, som skal stå forhandlingerne. Heldigvis har de hørt budskabet, og kommunen hyrede NIRAS ind til at stå for opgaven. Helt fundamentalt har vi naturligvis en positiv indstilling til, at vi skal beskytte vores boringsnære områder, men der skal sættes en pris på jorden, som alle kan være tilfredse med.”  

 

Formanden for Dyngby Strands Vandværk supplerer: 

 

“Det er meget vigtigt for os, at vi kan se vores naboer i øjnene, netop derfor er det godt, at forhandlingerne finder sted lokalt. Vi kan som regel tale os til rette om tingene”, fastslår Flemming Jensen. 

 

Efterlyser større politisk forståelse  

I forbindelse med BNBO-arbejdet er der løbende kommet vejledninger. Og i juni sidste år kom der en vejledning, som beskrev en ny beregningsmetode. “Vi var i tvivl om, beregningerne på BNBO hos os var korrekte, og vi blev derfor enige om, at vandrådet skulle sende et brev til forvaltningen og bede om en genberegning. Det blev gjort, og det viste sig, at de første beregninger var for store, da Niras genberegnede arealerne efter den nye metode. Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at vejledningerne generelt har været lagt tid om at blive udarbejdet. Når vi skal implementere sådan noget som det her, er det vigtigt, at vejledninger er færdige og helt på plads, så alle parter kender vilkårene. Jeg synes, at politikerne bør kigge indad og respektere, at det tager tid, før politiske aftaler bliver implementeret – specielt når det halter med vejledningerne”, fastslår Eigil Størum, formanden for Odder Vandråd og understreger, at der nu er opnået enighed om størrelserne på BNBO og afgivet tilbud til lodsejerne. Men at sagen har fyldt meget i Vandrådet, skal ingen være i tvivl om. 

 

Vandværk klædt på til fremtiden 

Og når først BNBO er på vej til at falde på plads, kan samtalen på vandværket bredes ud til også at handle om andet og mere end BNBO.  

 

Både Eigil Størum og Flemming Jensen er enige om, at det ikke længere er nok bare at drive vandværk “ligesom vi plejer”. Det er enormt vigtigt at være både visionær og ambitiøs, og forsyningssikkerheden er som bekendt altafgørende. Vandværket udpumper årligt omkring de 75.000 kubikmeter vand fordelt på cirka 1.000 forbrugere: 

 

“Vi har masse af rent vand, så på den front er vi ikke bekymrede over fremtiden. Vores vandspild ligger omkring tre til fire procent, og vi sætter en ære i at reagere hurtigt og effektivt, hvis noget går galt. Vi har skiftet over til digitale målere, og vi øger antallet af forbrugere, da der bliver bygget flere og flere sommerhuse.  Vi er ved at få lagt en ny hovedledning med tre tilgange, som kan afbrydes uafhængigt af hinanden. Populært sagt kan man sige, at motorvejen er godt beskyttet med tre afkørsler, som kan spærres af, hvis det skulle blive nødvendigt”, fortæller Flemming Jensen og fortsætter: 

 

“Hos os bruger vi så vidt muligt altid lokale leverandører. De kender os og ved, at vi vil have kvalitet. De kender også vores vandværk rigtig godt, og det gør mange ting nemmere.  Det er faktisk min ambition at efterlade et vandværk, hvor den nye formand ikke skal røre en finger de næste 25 til 30 år, fastslår en storsmilende Flemming Jensen.   

 

Publiceringsdato: 09/02 2022