Brandhanen – en tikkende bakteriebombe

Stillestående vand i brandhaner er en overset forureningskilde, og det er vigtigt, at vandforsyningerne og kommunerne er opmærksomme på dette.

En konkret vandprøve udtaget fra en brandhane, viste et indhold af colibakterier på mere end 200 og kimtal ved 22 grader celcius og kimtal ved 37 grader celcius på mere end 3.000. Oveni var der overskridelser af jern og mangan. Overskridelserne er ikke et problem, når vandet bruges til brandslukning, men som drikkevand er det helt uacceptabelt.

 

Overflødige brandhaner
I dag kræver brandslukning mindre vand end tidligere, og ofte medbringer brandvæsenet selv vandet. Det er årsagen til, at mange brandhaner er overflødige. Efter en periode kan det stillestående vand i brandhanerne ikke længere overholde grænseværdierne for drikkevandskvalitet, og sker der tilbageløb til vandværkets forsyningsledninger, vil drikkevandet blive forurenet.

 

Derfor er det vigtigt, at overflødige brandhaner hurtigt bliver nedlagt. Det er kommunen, der ejer brandhanerne, men desværre prioriteres nedlæggelse/frakobling af disse ikke altid lige højt.

 

Det stiller vandværkerne i en vanskelig situation: Enten skal vandværket selv betale for at få nedlagt kommunens installation eller håbe på, at der ikke sker en forurening, inden kommunen vælger at få arbejdet udført.

 

Sådan kan vandværket løse problemet
Der er ikke nogen regler, der kan hjælpe vandværket. Vandværket må nemlig ikke afbryde vandtilførsel til kommunens brandhaner, selv om de udgør en aktuel forureningsrisiko. Alligevel er det muligt at finde en løsning.

 

Nedlæg brandhaner ved ledningsrenoveringer
En mulighed er at lave en aftale med kommunen om, at vandværket, mod betaling af vandværkets ekstraomkostninger, nedlægger ubrugte brandhaner, når der alligevel bliver udført renoveringer af vandledninger med brandhaner. På den måde kan afkoblingen af brandhaner fremskyndes, men alligevel tage mange år. Den bedste løsning er at de overflødige brandhaner nedlægges hurtigt. Gevinsten er i så fald, at drikkevandssikkerheden højnes, og kommunens udgifter til tilsyn, vedligehold og udskylninger kan spares.

 

Aftale om frakobling uden bortskaffelse
Ofte er det en mindre opgave at frakoble en brandhane fra forsyningsledningen end at nedlægge og bortskaffe den. En aftale om afkobling højner drikkevandskvaliteten, og samtidig kan kommunens udgift i første omgang begrænses.

 

Gennemskylning
Forureningsrisikoen nedsættes betydelig ved at gennemskylle brandhanen minimum to gange årligt. Det stillestående vand udskiftes, og skulle der ske tilbageløb fra brandhanen, vil konsekvensen være mindre alvorlig. Det gælder både overflødige og nødvendige brandhaner.

 

Hvis kommunen ikke selv ønsker at stå for denne opgave, bør vandforsyningen sørge for, at arbejdet bliver udført. Betalingen for det udførte arbejde aftales med kommunen.

 

Kontraventiler på nye brandhaner
Nogle steder etableres der nye brandhaner, og de bør altid være forsynes med en tilbageløbssikring. Hvis der bliver valgt en brandhane uden tilbageløbssikring, bør vandværket sammen med kommunen sørge for, at der bliver monteret en kontraventil mellem brandhanen og forsyningsledningen. Kontraventilen skal være korrekt dimensioneret og driftssikker. Hvis brandhanen er placeret på en længere blind ledning, bør kontraventilen placeres så tæt på forsyningsledningen som muligt.

 

Det er ikke lovpligtigt, at en brandhane skal sikres med en kontraventil. Men det vil være en dårlig sag for kommunen, hvis årsagen til en drikkevandsforurening kan spores til en af kommunens brandhaner.

 

Artiklen er redigeret 3. oktober 2019.

Publiceringsdato: 03/10 2018