Corona-situatioen: Beredskab og generalforsamlinger

Vi anbefaler, at alle medlemmer giver deres beredskabsplan et corona-tjek, så vandforsyningen kan opretholdes hvis driftspersonen bliver sat i karantæne eller bliver syg.

Vi følger løbende med i udviklingen af corona-situationen og vil informere, hvis situationen forværres. Danske Vandværker bidrager ligeledes til den Nationale krisestyring ift. corona, med fokus på muligheden for fortsat vandleverance i de kommende uger.

Beredskab i forbindelse med corona-situationen

Vi anbefaler, at alle medlemmer giver deres beredskabsplan et corona-tjek, så vandforsyningen kan opretholdes hvis driftspersonen bliver sat i karantæne eller bliver syg.

 

Vi følger løbende med i udviklingen af corona-situationen og vil informere, hvis situationen forværres.

 

Konkret anbefaler vi

At I laver en plan for bemanding ved sygdom eller karantæne. Er det leverandøren eller nabovandværket, der træder til? Kan vandværket styres hjemmefra via en tablet?

 

At bestyrelsen gennemgår beredskabsplanen og forholder sig til, hvem der træder til, hvis I både er ramt af corona, og der sker en beredskabssituation – hvem er backup? Hvem sikrer nødforsyning, prøvetagning, reparationer m.m.

 

At I sikrer tilgangen til reservedele – kritiske dele, hvem har dem?

 

Mere hjælp

 • Det er vigtigt, at I lokalt hjælper hinanden i forhold til udfordringer med backup-bemanding, reservedele og eventuelle beredskabssituationer m.m.
 • Brug jeres vandråd til at drøfte, hvordan I løser udfordringer i forhold til Corona og koordinerer hjælp på tværs af vandværkerne.
 • Stil spørgsmål til teknisk rådgiver i sekretariatet Henrik Hermansen på mail hh@danskevv.dk eller telefon 56 13 02 04.
 • Skabelon til beredskabsplan, som du finder her:
  https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/beredskabsplan/
 • Myndighedernes officielle informationskanal: https://politi.dk/corona eller hotline: 70 20 02 33.

 

Corona - beredskabs-tjek

Generalforsamling i en corona-tid

Mange vandværker skal afholde deres årlige generalforsamlinger, og vi får mange spørgsmål fra medlemmerne om, hvordan de skal forholde sig.

 

Regeringen opfordrer til, at arrangementer med mere end 100 personer aflyses eller udskydes, og at arrangører forholder sig til smitterisikoen ved andre større arrangementer.

 

På baggrund af myndighedernes anbefalinger er det op til bestyrelsen på vandværket at vurdere, om det er mest ansvarligt at aflyse generalforsamlingen for at undgå smittespredning af corona-virus.

 

Generalforsamling gennemføres

Hvis I beslutter at afholde jeres generalforsamling på trods af corona-virus, opfordrer vi til, at I løbende holder jer orienteret om myndighedernes anbefalinger til at undgå smitte og smittespredning.

 

Husk at have fokus på at beskytte jer selv og hinanden mod corona-smitte:

 

 • Vask hænder tit og brug håndsprit
 • Hos eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

 

De seneste opdateringer og gældende anbefalinger fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

 

Elektronisk afstemning, brevafstemning, fuldmagt

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og opfordrer til, at personer, som af forskellige årsager ikke kan deltage i en generalforsamling, anvender muligheden for at give fuldmagt eller at brevstemme. Det er naturligvis en forudsætning, at dette har hjemmel i vandværkets vedtægter.

 

Aflysning

Hvis I beslutter at aflyse generalforsamlingen, er det vigtigt, at I fortæller medlemmerne, at I har valgt at aflyse generalforsamlingen på grund af corona-virus.

 

Det er vores vurdering, at en beslutning om at aflyse generalforsamlingen beror på en force majeure lignende situation, og vandværkerne dermed er berettiget til at bryde med vedtægterne.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på et senere tidspunkt i 2020.

 

Kurser og arrangementer

Vi aflyser alle kurser, som Danske Vandværker står for, foreløbig frem til 28. april 2020.

 

Vi følger løbende med i udviklingen af corona-situationen og vil informere, hvis situationen forværres.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt

 

Rådgiverne i sekretariatet

 

Tlf. 56 14 42 42

 

mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 12/03 2020