Cybertruslen rykker tættere på danske vandværker

Først rammes energiforsyninger, dernæst vandforsyninger. Medlemmer af Danske Vandværker kan få et sikkerhedstjek af deres eksisterende it-setup.

I starten af året skrev Jyllands-Posten , at danske forsyningsselskaber var blevet ramt af cyberangreb. Angrebet ramte offentlige institutioner og virksomheder. Ifølge artiklen i Jyllands-Posten havde hackere installeret ”bagdøre” hos energiselskaberne, så de kunne lukke for strøm- og varmeforsyningen.

 

 

Hackerne var kommet ind i it-systemerne og ventede på at slå til, når tid og lejlighed bød sig. Heldigvis ser det ud til, at hackerne ikke nåede at gøre skade ved at benytte deres bagdøre – men man ved det ikke.

 

Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi siger:

 

“Hvis hackerne har været inde for mere end et halvt år siden, er det svært at spore, om de har været der, og hvor stor skade de har gjort, og om de har stjålet oplysninger eller installeret noget, som kan aktiveres senere”.

 

Først rammes energiforsyninger, dernæst vandforsyninger

Det er ikke overraskende, at udenlandske forsyningsvirksomheder bliver ramt af hackerangreb. Men det er interessant, at der bliver offentliggjort flere og flere eksempler på, at selv små vandværker bliver ramt af hacker- angreb. Derfor kan vi også i Danmark forvente flere angreb mod danske vandforsyninger.

Hvordan undgår vi angreb på vandværker?

Danske Vandværker har allerede igangsat projektet Samarbejdende Cybersikkerhed, hvor vi arbejder med at være på forkant med denne kedelige udvikling.

 

Projektet har to mål:

 

  1. At opbygge et sensornetværk på tværs af vandværker, som registrerer ubudne gæster og højner sikkerhedsniveauet hos alle, der er med i netværket.
  2. At højne sikkerheden hos det enkelte vandværk på en let og effektiv måde.

 

Det sker ved at opdage hackere, før de gør skade, men også ved at tilbyde guides til vandværkerne til brug for risikovurdering og it-beredskabsplaner.

 

Ingen forsyningssikker- hed uden it-sikkerhed

Det er håbet, at så mange vandværker som muligt tilslutter sig Samarbejdende Cybersikkerhed. På den måde kan de selv – og andre små, mellemstore og store vandværker – få den bedst mulige forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerhed afhænger af, at it-sikkerheden er af høj kvalitet. Derfor har vandværksbestyrelserne en stor opgave med at sikre, at vandværket er godt sikret mod it-angreb.

 

Følg med i projektets arbejde med løsningerne

Til efteråret lanceres løsningerne i Samarbejdende Cybersikkerhed. Indtil da kan du følge med og få informationer om, hvordan arbejdet med løsningerne skrider frem.

 

Send en mail til info@samcyber.dk og få mere viden.

 

 

 

 

Publiceringsdato: 09/04 2021