Danske Vandværker: Bekymrende undersøgelse om tarmkræft

En lang række medier bringer i dag historien om en ny undersøgelse, som er foretaget af Aarhus Universitet og GEUS. Undersøgelsen, som omfatter 2,7 millioner danskere, viser, at selv en lille smule nitrat i drikkevandet kan øge risikoen for tarmkræft.

Den nye undersøgelse, som netop er offentliggjort i det ansete tidsskrift International Journal of Cancer, dokumenterer en forhøjet kræftrisiko selv ved nitratkoncentrationer, der ligger langt under dagens grænseværdi på 50 milligram nitrat pr. liter drikkevand. Helt ned til omkring fire mg pr. liter har forskerne konstateret en øget risiko for tarmkræft. Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne blev tirsdag af Miljø-og Fødevareministeriet anmodet om at gennemgå de nye forskningsresultater.

 

Vi følger sagen

”Her er jo tale om helt ny viden, og det er godt, at myndighederne går ind i sagen. Det er meget vigtigt, at der ikke opstår tvivl om kvaliteten af det danske drikkevand”, siger Allan Weirup, som er direktør i Danske Vandværker.

Han understreger, at Danske Vandværker selvfølgelig vil følge op på udmeldelsen fra Miljø-og Fødevareministeriet, som ifølge pressen lyder:

 

”Forskningsresultatet er ny viden, og Miljøstyrelsen er derfor blevet bedt om at gennemgå forskningsresultaterne i samarbejde med sundhedsmyndighederne, så det klarlægges, om der er en sammenhæng, som det er angivet i undersøgelsen”.

 

Manglende kontrol med private vandboringer

Undersøgelsen viser også, at det især er små, private vandboringer, som leverer vand til en enkelt eller få husstande, som er udfordret, da de henter vand tæt på overfladen. Dem er der omkring 55.000 af i Danmark. Så sent som i oktober 2017 ophævede miljø-og fødevareministeren med en bekendtgørelse det hidtidige krav til de små private boringer om at måle for nitrat i vandet.

 

”Vi var stærkt utilfredse med, at kontrollen blev svækket, da drikkevand er et levnedsmiddel, som skal overholde kvalitetskrav. Og naturligvis bør kontrolleres med jævne mellemrum. Det gjorde vi meget tydeligt opmærksom på i vores høringssvar”, understreger direktør Allan Weirup.

 

 

 

Publiceringsdato: 14/02 2018