Danske Vandværker er med i klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Regeringen nedsætter nu et nyt klimapartnerskab for bl.a. vand og cirkulær økonomi. Fokus for partnerskabet er at nedbringe CO2-udledningen fra affalds- og vandsektoren. Danske Vandværker er inviteret med i arbejdet med, hvordan den danske drikkevandssektor kan bidrage til den grønne omstilling gennem blandt andet større energieffektivitet.

Klimapartnerskabet for vand, affald og cirkulær økonomi skal udarbejde en køreplan, som viser vejen for sektorens Co2-reduktion frem mod 2030.

 

  • Foreløbige reduktionsambitioner og 2030-vision
  • Tiltag, som sektoren selv kan foretage for at reducere udledningerne
  • Barrierer og rammevilkår for yderligere drivhusgasreduktion og grøn konkurrenceevne.

 

Gode muligheder for energivenlige løsninger

Som branchefællesskab har vi rigtig gode muligheder for at bringe vandforsyninger og teknologileverandører sammen i udvikling af nye, energivenlige løsninger til den danske og internationale vandsektor. Vi glæder os derfor over, at regeringen har taget initiativ til at nedsætte et klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, der vil have fokus på at nedbringe CO2-udledningen fra blandt andet vandsektoren.

 

Som vandbranche ser vi en række muligheder for at bidrage til den grønne omstilling. Det kan være i form af, at der bliver plantet flere træer i sårbare indvindingsområder, som ud over at sikre mere rent drikkevand, også kan bidrage til at optage CO2. Her glæder vi os over de seneste initiativer til at få plantet mere skov.

 

Den grønne omstilling kan også ske ved at udvikle og etablere flere energivenlige vandværker. Allerede i dag er der eksempler på topmoderne, energivenlige vandværker – også mindre – som ikke kun er energiforbrugende, men også har egen energiforsyning i form af for eksempel solceller. Det kræver naturligvis investeringer, og her er det vigtigt, at der gennem den rette regulering sikres gode rammer for, at også de mindre vandværker har incitament til at renovere og bygge nyt.

 

Dansk vandforsyning er forholdsvis unik i international sammenhæng, fordi den er så decentral i sin struktur og består af mange mindre forbrugerejede vandværker. Samtidig er det unikt, at vi henter vores drikkevand direkte fra grundvandet, hvad man i mange andre lande må misunde os. Den position skal vi udnytte til ikke kun at levere rent drikkevand til de danske forbrugere, men også sikre rent drikkevand i bybilledet, så vi undgår for meget brug af flaskevand. Her kan vi også vise turister, der kommer til for eksempel København, at det ikke er nødvendigt at købe vand på flaske, når vandet kan tappes fra vandhanen eller en offentlig drikkevandspost.

 

Internationale vandkongres bliver udstillingsvindue

Den store internationale vandkongres, der finder sted i København til næste år i regi af (IWA International Water Association), bliver et fantastisk udstillingsvindue til at vise, hvordan den decentrale vandforsyning ser ud i Danmark, og hvordan vi håndterer alt fra miljøudfordringer til at reducere vandspild og udvikle energivenlige pumper og anlæg. Den danske vandbranche er fuld af muligheder, men det kræver at vi tænker i innovative partnerskaber og har de rette rammer for innovation. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er med til at sætte en ramme for, at vi som forsyningsbranche kan bidrage til at sikre både rent vand og sanitet og bidrage til, at der etableres bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Vi skal selvfølgelig reducere energiforbruget og CO2-aftrykket i Danmark, men vi skal i lige så høj grad tænke i løsninger, der kan eksporteres internationalt og være med til at reducere energi- og klimabelastningen globalt.

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt

 

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker

 

Mobil: 30 10 30 00

Publiceringsdato: 13/11 2019