Debat: Drikkevand er også klima

Sommerferien er forbi, og mange af os er for alvor trukket i arbejdstøjet. Der er sket meget i sommerens løb, vi har blandt andet fået en ny regering, som alene består af Socialdemokratiet. Denne gang har den nye regering valgt ikke at navigere efter et egentlig regeringsgrundlag, men har i stedet indgået en politiske forståelse med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Som noget af det første står der i aftalen, at Danmark skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Det er i sandhed et ædelt mål, og i Danske Vandværker læser vi med stor tilfredshed, at landets nye regering også vil arbejde for at sikre en bedre beskyttelse af vores drikkevand.

Og vand fra hanen er i høj grad relevant i forhold til klimadebatten, for som de fleste nok ved, har klimaet i høj grad indflydelse på vores drikkevand.

 

I spændingsfeltet mellem klima og drikkevand ser vi, at medlemmerne i vores forening kan spille en stor rolle. Og der er næppe nogen i drikkevandsbranchen, som ikke gerne vil yde klimaet en hjælpende hånd og gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at sikre danskerne rent drikkevand fra hanen.

 

Innovation, digitalisering og samarbejder er vejen frem

I Danske Vandværker er vi optaget af, at der sættes større fokus på den grønne omstilling og innovation frem for på de effektiviseringer, som i høj grad prægede den tidligere regerings forsyningsstrategi.

 

Ønsker man sig en branche, som skaber CO2-neutral energiforsyning kræver det, at der kommer langt større fokus på innovation, digitale løsninger og samarbejde på tværs af sektorer som for eksempel vand- og varmesektoren.

 

Der har i en årrække været et stort fokus på effektivisering i vandsektoren grundet det faste krav om, at vandforsyningerne skal effektivisere 2 pct. årligt. Det betyder selvfølgelig ikke, at vandværkerne ikke skal optimere deres drift og arbejde smartere, der hvor det giver mening, men blot at et vedvarende krav om effektivisering ikke altid giver det ønskede resultat. Vedvarende krav er i øvrigt generelt ikke min livret, det er vigtigt, at man kan være agil og navigere efter forholdene.

 

Lovgivningen kan spænde ben for gode ideer

Imidlertid er der udfordringer rent lovgivningsmæssigt, når vandværkerne gerne vil tænke smartere, som for eksempel når vandværket ønsker at genbruge overskudsvarme til opvarmning. Og det er helt klart noget, som vandværkernes forening vil have fokus på. Vi havde i sin tid udfordringer med vandværkers brug af solceller, dem fik vi løst, og vi vil generelt lægge os i selen for, at lovgivningen ikke spænder ben for de mange spændende ideer og initiativer, som vokser frem i og omkring branchen. Man kan egentlig godt sige det kort – vi vil være med til at forme fremtidens vandforsyning.

 

Stort er ikke nødvendigvis bedst

Efter vores mening skal vi væk fra den konsolideringstankegang, der prægede arbejdet med en ny forsyningsstrategi under den tidligere regering. Sandheden er nemlig, at store vandforsyninger ikke nødvendigvis er mere effektive end mindre. De mindre forbrugerejede vandforsyninger kan i høj grad være innovative, det viser en undersøgelse fra Tænketanken Demokratisk Erhverv.

 

De demokratiske virksomheder udgør en betragtelig del af dansk erhvervslivs omsætning og står gennemsnitligt for en højere produktivitet pr. medarbejder og større investeringer i egne maskiner og virksomhed end øvrige danske virksomheder. Vi hilser det derfor meget velkomment, at der i regeringsaftalen står, at man vil sikre fortsat demokratisk ejerskab og kontrol af den kritiske infrastruktur i Danmark. Og i den forbindelse er det vigtigt, at også vandforsyning bliver en del af definitionen på kritisk infrastruktur, for vand er livsvigtigt.

 

Debatindlægget af Susan Münster er bragt i Energy Supply, den 21. august 2019

Publiceringsdato: 22/08 2019