Debat: Forskel på store og små vandværkers behandling af drikkevand

Læserbrev til tillægget ”Danmark” i Vejle Amts Folkeblad. Af Carl P. Andersen, medlem af bestyrelsen i Skibet Vandværk og Vandrådet i Vejle Kommune

Adm. direktør i EWII, Lars Bonderup Bjørn, fremfører den 18.marts 2020 i tillægget ”Danmark” til bl.a. Vejle Amts Folkeblad, at det kun er de store vandselskaber, der leverer rent vand til forbrugerne. Han begrunder det med, at de store selskaber tester deres vand langt hyppigere end de små gør. Herefter konkluderer han, at det kun er vand fra de store selskaber, som forbrugerne kan vide er fri for pesticider. Han mener derfor, at lovgivningen må ændres med flere krav til de mindre vandselskaber, som så må lægges ind under de store, og hvor han beredvilligt stiller sit eget selskab til rådighed.

 

I Vandrådet i Vejle Kommune, som er et talerør for 60 vandværker i kommunen, tager vi kraftigt afstand fra påstandene om, at de små og mindre vandværker ikke leverer rent drikkevand til deres forbrugere. Vandværkerne lever fuldt ud op til drikkevandsbekendtgørelsen, hvorefter de via autoriserede laboratorier udtager mange prøver hvert år. Det sker ud fra et prøveprogram, som er godkendt af Vejle Kommune. F.eks. har Skibet Vandværk, hvor jeg er med i bestyrelsen, leveret ca. 67.000 m3 vand i 2019 til 650 forbrugere. Vi har fået foretaget næsten en prøve hver måned.

 

I forhold til den leverede mængde vand er prøveniveauet mindst lige så højt for vand leveret til beboerne i Skibet som for det vand, som TreFor har leveret til forbrugerne i Vejle. Det er jo ikke sådan endnu, at man løbende kan teste hver eneste m3 vand, der pumpes ud til forbrugerne.

 

Hvis vi ser på vandkvaliteten, så er det vand, som vi leverer til forbrugerne i Skibet, af mindst hvis ikke højere kvalitet, end det vand, som TreFor Vand leverer til forbrugerne i Vejle. I Skibet pumper vi det reneste kildevand op fra vores boringer, og vi har vi ikke som i Vejle problemer med både vandmængden og fund af pesticider i vores boringer.

 

Endvidere har vi i Skibet løbende sørget for renovering af vores ledningsnet og ikke som i Vejle, hvor Tre For’s ledningsnet bryder sammen i tide og utide til stor irritation for færdslen i hele byen, og med fare for forurening af drikkevandet.

 

I de andre mindre vandværker arbejder man lige så seriøst som i Skibet med at levere drikkevand af meget høj kvalitet ved hjælp af mange dygtige og engagerede vandværksfolk. De helt små vandværker arbejder på at løse problemerne i fællesskab ved sammenlægninger. Mangler vandværkerne professionel hjælp, så køber man sig til hjælpen hos professionelle underleverandører. Vi forstår derfor ikke EWII’s skræmmekampagne overfor forbrugerne.

 

Formålet med kampagnen er øjensynligt at få politikerne til at aflive de mindre vandværker ved hjælp af endnu skrappere lovkrav. Målet for EWII er at blive større og få endnu mere monopol på vandleverancer og dermed prisen på drikkevand. Hvad det kan medføre, har vi jo for ikke så lang tid siden kunnet læse om i VAF. Det tidligere TreFor, nu EWII, misbrugte midler fra den offentlige forsyningssektor til alle mulige andre formål, som intet havde med forsyning at gøre. Midler, som egentlig ud fra hvile i sig selv princippet, burde være kommet forsyningskunderne til gode.

 

EWII nævner også, at risikoen for terror skal med i drikkevandsselskabernes evne til at tænke fremsynet. Her finder jeg, at mange mindre selvstændige drikkevandsselskaber spredt over et større geografisk område, er en bedre garanti imod terror, end hvis hele vandforsyningen kommer fra nogle få meget store centrale selskaber.

 

EWII slutter af med at stille sig til rådighed for en konsolidering af drikkevandsbranchen. Jeg kan forstå, at EWII meget gerne vil overtage de små vandselskaber. Mange af vandværkerne kører rigtig godt med nyt materiel, som man sikkert gerne vil overtage sammen en formentlig ny betaling for tilslutning.

 

I stedet vil Skibet Vandværk samme med de mindre vandselskaber i Vejle området gerne stille sig til rådighed med levering af frisk og rent drikkevand til Vejle, herunder til cykelryttere og andre aktører i Tour de France næste år, såfremt EWII på grund af manglende vand og vandkvalitet ikke kan levere.

Publiceringsdato: 27/03 2020