Debat: Fremtidens vandværk bruger minimal energi

Vandværker skal tænke smart i arbejdet for at skaffe rent vand til danskerne, og energioptimeringer de rigtige steder på vandværket kan give store besparelser, som samtidig gavner klimaet.

Danske Vandværker har under titlen ”Sådan sænker I energiforbruget” udarbejdet et helt katalog med tips til vandværkerne om, hvordan de sænker energiforbruget i driften. Og generelt har foreningen rettet det lange lys mod fremtidens vandforsyning.

 

Klima- og energivenlig vandforsyning

Rent drikkevand er ikke bare et spørgsmål om sikker og effektiv forsyning. Hvis vi som vandbranche skal ruste os til fremtiden, må vi se vandforsyning som del af en bredere miljø-, energi- og klimapolitisk dagsorden. En dagsorden, der især handler om at skabe øget energieffektivitet og begrænse CO2-udledningen.

 

Her spiller blandt andet nye digitale løsninger ind, men også en omstilling af hele branchen til at tænke mere i energi- og klimavenlige løsninger. Derfor mener vi, at der skal igangsættes forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på for eksempel energioptimering på vandforsyninger, udnyttelse af ny teknologi på tværs af el, vand og varme samt afprøvning af nye digitale løsninger og intelligent brug af data, så man kan reducere vandforbruget.

 

Sådan ser vi fremtidens vandværk
I vandværkernes brancheorganisation taler vi om et vandværk, som sætter det mindst muligt aftryk på miljøet, men samtidig er meget effektivt. Vi forestiller os fortsat en vandforsyning, der består af lokale vandværker, som er ejede af forbrugerne. Og vi ser en fremtidssikret, moderne og miljø- og klimavenlig forsyning, der er rustet til en fremtid, hvor kvaliteten af grundvandet, forbrugernes ønsker og lovgivningen løbende ændrer sig.

 

Vi ser et moderne vandværk, som er baseret på de nyeste teknologier til vandbehandling, styring og overvågning. Bygningens design skal sikre, at det samlede anlæg kan suppleres og rekonfigureres i forhold til ændringer i love og regler og samtidig håndtere fremtidige behov. Det skal med andre ord være let at installere og vedligeholde ny teknologi.

 

Samarbejder og lokal vækst
Nogle steder i landet er de mindre vandværker renoveringsmodne og har udfordringer med forureninger, men alligevel vil mange af dem gerne gå fremtiden i møde sammen og er parate til tage det afgørende skridt fra ide til en fælles beslutning om samarbejde eller sammenlægning.

 

Men skal ideen blive til noget, skal vandværkernes bestyrelser forholde sig til en hel masse ting: Hvad siger reglerne? Og hvordan skal vi organisere os? Hvilke forhindringer vil vi møde? Men belønningen ved at samle kræfterne vil være et øget samarbejde med lokale virksomheder, myndigheder og borgere. Der kan ske fantastiske ting, når mennesker går sammen om en opgave, og I Danmark har vi en god tradition for nære, lokale samarbejder.

 

Og hvis ellers lovgivningen vil tillade det, vil vandværket kunne stå bedre i forhold til at arbejde sammen med det kommunale forsyningsselskab om forsyning af energi, affald, og spildevand. Også det vil helt naturligt skabe øget synergi i lokalområdet. Fund af sprøjterester og andre miljøfremmede stoffer er allerede et miljøproblem og en reel trussel mod forsyningen af vand. Det er derfor vigtigt at have en række mindre, geografisk uafhængige, effektive vandværker spredt ud på landets forskellige grundvands-ressourcer. Det sikrer størst mulig forsyningssikkerhed.

 

Vandværk på solceller

På fremtidens vandværk bør der etableres mulighed for videregående vandbehandling for eksempel blødgøring ved brug af ny teknologi, hvor skyllevandet kan blive genbrugt. Anlægget bør også være fremtidssikret, så det kan fjerne pesticider og andet, vi ikke vil have i vores drikkevand. Vi er nødt til at være beredte. For at sikre størst mulig CO2 neutralitet, designes og styres vandværket, så der bruges mest mulig strøm fra solcelleanlægget til produktion, magasinering og distribution. Og tænk, hvis solcelleanlægget kunne spille sammen med det lokale energibehov, så man for eksempel ved spidsbelastning kunne trække på vandværkets energianlæg – og omvendt. Dét ville være smart.

 

Fokus på brug af data
Bedre og mere intelligent brug af data vil kunne betyde større opmærksomhed på driftsafvigelser og potentielle problemer i stedet for at overvåge datastrømme, der agerer normalt. På den måde bliver vandværkets driftskontrol optimeret, og det bliver samtidig lettere at udføre og at planlægge vedligehold. Sidst, men absolut ikke mindst, vil vandværket også blive rustet til at håndtere kommunikation til sine forbrugere endnu bedre end i dag, digitalisering vil nemlig åbne for kommunikation på et højere og mere detaljeret niveau.

 

I Danske Vandværker vil vi gerne være med til at forme fremtidens vandforsyning, og vi stiller gerne vores viden til rådighed når og hvis, den nye forsyningsminister ønsker input. Men indtil da kan vandværkerne benytte sig af vores tips til at sænke energiforbruget på vandværket til glæde for både forbrugere og klimaet.

 

Debatindlægget af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, er bragt i online-mediet Energy Supply.

Publiceringsdato: 25/10 2019