Debat: Masser af produktivitet og fremgang i vandet

Regeringens nye forsyningsstrategi vil de facto tage livet af hvile i sig selv-princippet og den decentrale drikkevandsvandforsyning, som vi kender den i dag.

I Danske Vandværker begræder vi ikke dette ud fra en sentimental holdning om, at alt var bedre i gamle dage, eller fordi vi død pine vil holde fast i det kendte, sådan som Lars. Chr. Lilleholt har givet udtryk for i Altinget.

 

Situationen er en helt anden, for drikkevandbranchen er vant til forandringer og faktisk meget forandringsparat.

 

Produktiviteten i dansk vandforsyning er højere end i industrien, og priserne er lavere end i vores nabolande.

 

Når vi i Danske Vandværker ønsker at vække opmærksomhed omkring hullerne i den nye strategi, så er det fordi, vi mener, at regeringen er ved at træffe nogle helt afgørende forkerte beslutninger, som er baseret på et forkert grundlag.

 

Det er politikernes opgave at udvikle og forbedre vores samfund, men jeg er helt sikker på, at vælgerne mener, at beslutninger skal træffes på et oplyst og korrekt grundlag. Og det er ikke tilfældet i denne sag, for ministerens argumenter for at afskaffe hvile i sig selv holder ganske enkelt ikke.

 

Ministeren og hans embedsmænd efterlyser mere effektivisering og produktivitetsfremgang i sektoren, men rent faktisk er produktivitetsudviklingen i den danske vandsektor højere end i industrien generelt. Og forbrugerne betaler faktisk mindre for deres vand end i landende omkring os. Selvfølgelig kan man altid gøre tingene bedre, men der er allerede masser af incitamenter til at effektivisere i sektoren. Lokaldemokratiet fungerer og de vakse, lokale vagthunde holder godt øje med selskaberne.

 

Danskerne ønsker ikke privatisering af deres vand

Skulle det gå så galt, at det lykkedes regeringen at samle et flertal, som vil afskaffe hvile i sig selv-princippet, baner man effektivt og tankeløst den lige vej mod privatisering af for eksempel landets vandværker, og kommuner med en presset økonomi vil få et kæmpe incitament til at sælge deres vandforsyning.

 

Det er stik imod forbrugernes interesser og ønsker. Erfaringer fra udlandet med at privatisere på området er mildt sagt dystre, så et gode spørgsmål er, hvorfor dog gå ud af denne mistrøstelige og unødvendigt bøvlede vej?

 

If it ain’t broke, don´t fix it.

 

Det bliver dyrt for forbrugerne
Skulle det mod al sund fornuft lykkedes at afskaffe hvile i sig selv-princippet vil det betyde, at forbrugerne kommer til at betale mere for deres vand. For de gevinster, der indtil nu er kommet forbrugerne til glæde, vil naturligvis fremover tilfalde ejeren.

 

Sidst, men ikke mindst, vil et salg af selskaberne medføre, at der kommer yderligere kapitalomkostninger, som vil gøre det endnu dyrere at være dansker. For der er jo kun alle os borgere til at dele regningen for regeringens fejlslagne politik inden for forsyningsområdet. Og det værste er faktisk, at det kan komme til at foregå på et helt forkert grundlag. Derfor er meldingen fra Danske Vandværker krystalklar – bevar hvil i sig selv-princippet, det er både dyrt og dumt at gøre andet.

 

Debatindlæg af Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker,  er bragt i Altinget den 29. september 2016

Publiceringsdato: 29/09 2016