Debat: Store og små vandværker

Debatindlæg af Jacob Tjørntved Davidsen, driftsleder Vindeby Vandforsyning.

Jeg har med interesse læst Lars Bonderup Bjørn`s indlæg i FAA den 18. marts 2020.

 

I indlægget påstår Lars Bonderup Bjørn, at større vandforsyninger er mere sikre, end mindre.

 

Det må siges at være noget af en påstand. Bare det forhold, at når en større vandforsyning oplever forureninger, er det mange flere forbrugere, der bliver berørt.

 

At større vandforsyninger almindeligvis har større ledningsnet, og dermed større risici for ledningsforurening, er et faktum.

 

Taler vi om effektivitet, har vismandsrapporten på området, vist, at de forbrugerejede (private vandværker) er 15 til 20% mere effektive end de meget store vandforsyninger.

 

Vandværker driftes efter et lovgivet princip ”Hvile i sig selv”. Dvs. at man driver vandværk/vandforsyning, ikke bank. Der må ikke opspares midler, større, end det der er behov for til at drive vandforsyningen.

 

For at regulere og forholde sig til dette, er der indført en målestoks regulering, Benchmarking, for alle Vandværker over udpumpet 200.000 m3 nu reguleret til 800,000 m3 udpumpet.

 

De værker, der ligger under denne udpumpnings mængde, har typisk et lavt antal forbrugere og udpumpning. Typisk er de beliggende langt fra øvrige vandforsyninger. De er dog omfattet af samme drikkevandsbekendtgørelse som alle andre vandforsyninger i Danmark. Påstanden om at et krav om samme drikkevandssikkerhed for større og små, er afhængig af et økonomisk hensyn er noget vrøvl. Drikkevandsbekendtgørelsen, altså statens krav til kvalitet i drikkevand, gælder for alle vandforsyninger, herunder kvalitetskrav, EU-krav til pesticider osv. Samme regler for alle vandforsyninger, samme krav til vandkvaliteten.

 

Mht. vandprøver, er dette fastlagt i drikkevandsbekendtgørelsen. Dvs. landets love. Det overholder de mindre vandforsyninger naturligvis. Større udpumpning, flere prøver, sådan er det lovgivet.

 

Herudover, er der rigtig mange værker, der udtager mange flere prøver, end lovgivningen ønsker, både for sikkerhed, og af driftsmæssige årsager.

LBB beskriver, at der er større faglighed i de større selskaber. Det er da nok rigtigt, men jeg vil tro alle vores rådgiver vil blive kede af den påstand.

 

Store nationale ingeniører selskaber, bruges i vidt omfang af de 2000 forbrugerejede mindre selskaber. Man behøver ikke have egne ingeniør ansat, det er en opgave mange firmaer tilbyder i Danmark. Danmark er faktisk kendt for at kunne yde denne viden i hele verden.

 

Både for de store og små vandselskaber, er der nogen, der gør det beder end andre.

 

I de mindre, dem vi i daglig tale kalder private vandværker, dvs. Andels og I/S selskaber, kan man tage stilling til dette, og påvirker på generalforsamlingen hvert år, det er direkte demokrati.

 

Der er i øvrigt mange steder i Danmark, et rigtig godt samarbejde mellem de mindre og de større selskaber. Dvs mindre forbrug ejede og de større reelt ejet af kommunerne.

 

I Vindeby Vand, har vi et udmærket samarbejde, både med lokale private vandværker, og med den kommunale vandforsyning.

 

Det ville klæde EWII`s direktør, at indlede og udbygge sådant et samarbejde, derved fik han også et indblik i en vandforsynings struktur, der arbejder benhårdt på at sikre rent vand til alle forbruger,e og fremtidssikre vandforsyningen i fremtiden.

 

Nu er alle forbrugerejede vandselskaber ikke en lille rød bygning, langt uden for landsbyen.

 

Hvis dette ikke er gået op for Lars Bonderup Bjørn, inviter jeg gerne på en kop kaffe på vores vandforsyning. Vi er aldrig kede af at komme hjem og se vores eget anlæg. Det er vi stolte af, og vi levere noget af Danmarks bedste vand. 32 år i branchen, har lært mig, at den her debat, om stor og små altid vil være der, fra de større selskaber.

 

Der er et evigt ekspansionsønske fra de større selskaber. Det er ikke staten, der ønsker dette, de ønsker kun, at vi alle tager vores ansvar alvorligt, og gør vores ypperste, for at leverer godt vand, sikkert og ansvarligt. Det er lige netop det de forbrugerejede selskaber gør.

 

Du ringer bare, Lars Bonderup Bjørn, så tager vi en samtale om drikkevand.

 

Publiceringsdato: 20/03 2020