Debat: Vandforbrugerne har stadig grund til at være bekymrede

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 25. august og Altinget.dk den 26. august 2016.

 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har nu offentliggjort rapporten fra McKinsey med anbefalinger til forsyningssektorens fremtid. Han lægger dermed op til en mere åben debat om emnet. Det er meget glædeligt, og i branchen forventer vi nu en god debat til gavn for forbrugerne og demokratiet.

 

Samtidig slår Lars Christian Lilleholt meget klart fast, at han ikke ønsker en privatisering af den danske vand- og varmeforsyning. Det er også et glædeligt budskab. Både fordi undersøgelser fra Gallup og Analyse Danmark viser, at et massivt flertal af danskerne er imod dette. Men også fordi, det slet ikke er nødvendig for at sikre forbrugerne lavere priser.

 

De danske vandpriser er lave sammenlignet med eksempelvis England og Tyskland, der allerede har forsøgt sig med privatisering. Og det til trods for at danske vandværker bruger betydelig flere penge på investeringer for at holde en højere forsyningssikkerhed end EU-gennemsnittet.

 

Og i den netop offentliggjorte rapport fra McKinsey fremgår det da også, at vandsektoren fremstår ”som et godt eksempel på en forsyningsart under udvikling med hensyn til regulering, effektivisering og konsolidering”. I rapporten står der også,, at den netop indførte Totex-regulering yderligere ”vil øge tilskyndelsen til omkostningseffektivitet”.

 

Hertil kommer, at den decentrale struktur sikrer forbrugerindflydelse, hvor lokale vagthunde holder vandværker og forsyninger i ørene og tilskyder til øget effektivitet og lavere priser.

 

Rapporten fra McKinsey indeholder også en række konstruktive forslag, hvor vi med glæde noterer, at der er lyttet til branchen. Det skaber et godt udgangspunkt for en fortsat dialog. Så der er meget at glæde sig over.

 

Ingen roser uden torne

Men forbrugerne bør dog ikke juble for tidligt. Rapporten fra McKinsey lægger nemlig op til, at det skal gøres muligt at tjene penge på at drive vandforsyning, og at det skal være muligt for selskaberne at udbetale udbytte til ejeren. Det vil selvsagt ikke gøre det billigere for forbrugerne, og det vil selvfølgelig også vække interessen hos forskellige investorer. Ligeledes lægges der op til, at kommunerne får lov til at beholde pengene, hvis de sælger deres vandværker, og det kan i sagens natur friste eller tvinge økonomisk trængte kommuner til at sælge vandforsyningerne. En privatisering er altså langt fra udelukket, hvis ministeren og folketinget vælger at følge rapportens anbefalinger. Og det vil alt andet lige være nødvendigt, hvis rapportens løfter om effektiviseringer på 7 mia. kroner skal indfries.

 

Privatisering giver ikke lavere priser i forsyningssektoren
I argumentationen for privatisering har det bl.a. været fremført, at det vil være gavnligt med konkurrence, og det har også været fremført, at salg af andre offentlige virksomheder, eksempelvis TDC og Statens Bilsyn, har ført til lavere priser. Problemet er bare, at situationen omkring vandforsyning er en ganske anden.

 

For det første adskiller vandsektoren sig ved, at den allerede i dag er underlagt et betydeligt pres for effektivisering, og vandværkerne har allerede hentet store gevinster. Presset kommer fra myndighederne, hvor regulering og prislofter sikrer effektive incitamenter til at optimere driften, det fremgår også af McKinseys rapport. Men herudover presses vandforsyningerne af lokale vagthunde i form af forbrugere, bestyrelsesmedlemmer og lokalpolitikere, der vil sikre lave priser. Og vi frygter, at en privatisering af danske vandværker vil fjerne de lokale vagthunde og mekanismer, som i dag sikrer billige vandpriser og gode miljøstandarder.

 

En anden vigtig detalje er, at vandforsyning er et naturligt monopol, og det vil det også være efter en eventuel privatisering. Det konkurrencemæssige pres, der kom på eksempelvis bilsyn efter afskaffelsen af monopolet, vil derfor ikke være en del af virkeligheden ved et salg af vandforsyningerne. Der kommer altså ikke et større pres fra forbrugerne ved at privatisere. Tværtimod risikerer det pres, der i dag er fra lokale vagthunde, at forsvinde. I udlandet har man allerede prøvet at privatisere, og det førte ikke til lavere priser. Tværtimod har 37 lande iflg. Information trukket vandforsyningen tilbage efter uheldige forsøg med privatisering.

 

Tvivl om gevinstens størrelse

Rapporten lægger endvidere op til væsentlig større effektiviseringspotentiale, end tidligere undersøgelser har vist. Eksempelvis hævder rapporten, at der er betydelige gevinster at hente ved sammenlægninger. Hverken praktiske erfaringer fra gennemførte sammenlægninger eller tidligere analyser understøtter det. Og det bekræfter en undersøgelse foretaget af Copenhagen Economics, som blev offentliggjort i sidste uge. Også i andre af forsyningssektorens brancheorganisationer stiller man sig tvivlende over for potentialets størrelse. Der er derfor grund til at tage rapportens konklusioner med et vist forbehold og holde en tæt dialog med branchen, inden regeringen indregner for store gevinster i det økonomiske råderum.

Publiceringsdato: 26/08 2016