Debat: Dårlig ide at privatisere vandværkerne

Snart kan vi se frem til den første samlede strategi på forsyningsområdet. Som det første skridt offentliggjorde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i slutningen af august en rapport fra McKinsey med anbefalinger til forsyningssektorens fremtid. Han slog samtidig meget klart fast, at han ikke ønsker en privatisering af den danske vand- og varmeforsyning. Allan Weirup, som er direktør i Danske Vandværker, siger:

 

”Jeg håber, at vi nu kan få en åben debat om vores vandværkers fremtid. Det er et glædeligt budskab, at ministeren ikke ønsker en privatisering af vandværkerne. Både fordi undersøgelser fra Gallup og Analyse Danmark viser, at et massivt flertal af danskerne er imod det. Men også fordi, det slet ikke er nødvendig for at sikre forbrugerne lavere priser”.

 

Privatisering giver ikke lavere priser i forsyningssektoren

I argumentationen for privatisering har det bl.a. været fremført, at det vil være gavnligt med konkurrence, og at salg af andre offentlige virksomheder, eksempelvis TDC og Statens Bilsyn, har ført til lavere priser:

 

”Men vandforsyning er altså noget helt andet. For det første er vandværkerne allerede i dag underlagt et betydeligt pres for effektivisering og har allerede hentet store gevinster. Presset kommer fra myndighederne, hvor love og prislofter er med til at sikre, at driften optimeres. Men herudover lægger forbrugere, bestyrelsesmedlemmer og lokalpolitikere også pres på, så vi holder priserne så lavt som muligt. Jeg er bange for, at en privatisering af de danske vandværker vil fjerne de mekanismer, som i dag sikrer billige vandpriser og gode miljøstandarder”, slår Allan Weirup fast.

 

En anden vigtig detalje er, at vandforsyning er et naturligt monopol, og det vil det også være efter en eventuel privatisering. Det konkurrencemæssige pres, der for eksempel kom på bilsynet efter afskaffelsen af monopolet, vil ikke komme ved et salg af vandforsyningerne. Tværtimod risikerer det eksisterende pres fra lokale vagthunde at forsvinde. I udlandet har man allerede prøvet at privatisere sektoren, og det førte ikke til lavere priser. Tværtimod har 37 lande iflg. Information trukket vandforsyningen tilbage efter uheldige forsøg med privatisering.

 

Sporerne skræmmer
De danske vandpriser er lave sammenlignet med eksempelvis England og Tyskland. Og det til trods for at danske vandværker bruger betydelig flere penge end EU-gennemsnittet på investeringer for at holde en højere forsyningssikkerhed. Rapporten fra McKinsey lægger op til, at det skal gøres muligt at tjene penge på at drive vandforsyning, og at det skal være muligt for selskaberne at udbetale udbytte til ejeren. Det vil selvsagt ikke gøre det billigere for forbrugerne, og det vil selvfølgelig også vække interessen hos forskellige investorer. I rapporten står der også, at kommunerne får lov til at beholde pengene, hvis de sælger deres vandværker, og det kan i sagens natur friste eller tvinge økonomisk trængte kommuner til at sælge vandforsyningerne. En privatisering er altså langt fra udelukket, hvis ministeren og folketinget vælger at følge rapportens anbefalinger. Og det vil alt andet lige være nødvendigt, hvis rapportens løfter om effektiviseringer på 7 mia. kroner skal indfries.

Vil du vide mere?

Kontakt Dorthe Rasmussen

 

Telefon: 56 13 03 32

 

E-mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 31/08 2016