Debatindlæg: Trusler mod et ellers godt år for drikkevandet

Snart er det jul, og lige om lidt begynder vi på et helt nyt og friskt år. 2018 har været et helt igennem fantastisk spændende år for vandsektoren. Vandforsyningerne fik medhold i skattesagen i Højesteret, og det betyder, at danske vandforbrugere ikke skal betale en samlet regning på op imod 36 milliarder kroner i ekstra skat for deres vand.

Som om det ikke var nok, blev politikerne i sidste måned enige om, at de forbrugerejede vandværker, der udpumper mindre end 800.000 kubikmeter vand, ikke længere behøver at være omfattet af de økonomiske rammer i vandsektorloven. Hvis ejerne af vandværket altså beslutter det på en generalforsamling. Da forsyningssikkerheden er altafgørende, skal vandværkerne dog stadig være omfattet af performancebenchmarkingen. I det politiske forlig indgår også en revision af vandsektorloven, og vi ved, at der allerede er udkommet et par rapporter med forslag til nye tiltag i en kommende vandsektorlov III. Det bliver spændende at se, hvordan det hele ender.

 

Vi bør ikke spare på overvågningen af pesticider

Selv om 2018 langt hen ad vejen har været et rigtig godt år for vandværkerne, er der dog et område, som vækker bekymring, og det er de besparelser, der tilsyneladende er på vej i overvågningssystemet af pesticider – i daglig tale VAP. VAP sikrer en hurtig vurdering af pesticider eller deres nedbrydningsprodukters evne til at blive udvasket til “ungt” grundvand.

 

På den måde kan myndighederne hurtigt indføre en eventuel regulering eller et forbud mod brug af ellers godkendte pesticider, hvis det viser sig, at de kan udvaskes til grundvandet, også selv om pesticiderne bruges efter gældende regler.

 

Men uagtet at der er dukket mange uønskede stoffer op i overvågningen i 2017 og 2018, beskæres området tilsyneladende, og det er mig virkelig en gåde.

 

VAP giver ekstra sikkerhed

VAP står for “Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand”, og modellen er et fyrtårn inden for pesticidovervågning og høster endda international anerkendelse. VAP er også en ekstra sikkerhedsforanstaltning, der går et skridt videre med hensyn til at risikovurdere de pesticider, som allerede er godkendte i EU.

 

Vi burde styrke overvågningen af vores grundvand

Ifølge Jupiter-databasen er mere end 250 boringer forurenede. Og vi mener, at regeringen bør afsætte flere midler til overvågning af vores grundvand. På måde sikrer vi, at der også er rent drikkevand til de fremtidige generationer.

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Danske Vandværker vil holde et ekstra vågent øje med udviklingen og arbejde for, at besparelsen bliver fjernet, samt at grundvandsovervågningen opprioriteres og ikke nedprioriteres.

 

Debatindlægget er bragt i Energy-Supply.dk, 12. december 2018

Vil du vide mere?

Kontakt direktør i Danske Vandværker

 

Susan Münster

 

Tlf. 30 10 36 00

 

Publiceringsdato: 12/12 2018